• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Faktúra 150101 FP- Špeciálne služby 42,37 s DPH 02.01.2015 LINDSTROM 20.02.2015
  Faktúra FP 210805 FP- Telekomunikačné služby 30,00 s DPH 16.08.2021 Slovak Telekom ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ 14.09.2021
  Faktúra FP 210811 FP- Všeob.materiál 66,18 s DPH 31.08.2021 HEGDAG s.r.o. ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ 14.09.2021
  Faktúra FP 210810 FP- Všeob.materiál 545,21 s DPH 31.08.2021 HEGDAG s.r.o. ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ 14.09.2021
  Faktúra FP 210809 FP- licencie 80,00 s DPH 31.08.2021 ASC Applied Software Consultants ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ 14.09.2021
  Faktúra FP 210808 FP- Knihy,Up, CD, mapy 455,40 s DPH 27.08.2021 Libera Terra,s.r.o. ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ 14.09.2021
  Faktúra FP 210807 FP- Všeobecné služby 15,00 s DPH 24.08.2021 Ifosoft ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ 14.09.2021
  Faktúra FP 210806 FP- Všeobecný materiál 15,60 s DPH 18.08.2021 NOMIland,s.r.o. ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ 14.09.2021
  Faktúra FP 210805 FP- Telekomunikačné služby 3,00 s DPH 16.08.2021 Slovak Telekom ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ 14.09.2021
  Faktúra FP 210813 FP- Všeobecné služby - výmena ističa 60,00 s DPH 31.08.2021 Východoslovenská distribučná, a.s. ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ 14.09.2021
  Faktúra FP 210805 FP- Telekomunikačné služby 55,51 s DPH 16.08.2021 Slovak Telekom ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ 14.09.2021
  Faktúra FP 210804 FP všeobecné služby 471,96 s DPH 09.08.2021 Jana Sentivanyiová ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ 14.09.2021
  Faktúra FP 210803 FP- Vš.sl.-elektroinštalačné práce 60,00 s DPH 06.08.2021 Kyšeľa Martin ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ 14.09.2021
  Faktúra FP 210802 Energie - Plyn ŠJ 517,00 s DPH 04.08.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ 14.09.2021
  Faktúra FP 210801 Energie - Plyn ZŠ 652,00 s DPH 04.08.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ 14.09.2021
  Faktúra FP 210719 FP- Telekomunikačná technika 9,50 s DPH 31.07.2021 O2 Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ 10.09.2021
  Faktúra FP 210812 FP- Všeobecný materiál 140,42 s DPH 31.08.2021 Stavebniny Reľovský M + A, s.r.o. ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ 14.09.2021
  Faktúra FP 210814 FP- Knihy,Up, CD, mapy 1 430,00 s DPH 31.08.2021 Orbis Pictus Istropolitana spol.s.r.o. ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ 14.09.2021
  Faktúra FP 210718 FP- poplatok za uloženie odpadu na skl. 2,09 s DPH 31.07.2021 EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ 10.09.2021
  Faktúra FP 210824 FP- Všeobecné služby - vývoz odpadu 12,86 s DPH 31.08.2021 EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ 14.09.2021
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4874
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
   • +421524283922 Mgr. Miriam Vyparinová - riaditeľka školy Ing. Miroslav Pavlik - zástupca RŠ
   • Plavnica 244, 065 45 Plavnica 065 45 Plavnica Slovakia
   • 37872915
   • 0903 722 332 Bc. Agnesa Mlaková - zástupkyňa RŠ pre MŠ
   • 0948 696 266 - odhlasovanie zo stravy 0901 720 332 - Ľudmila Petríková, vedúca ŠJ
   • 0948305102
   • 052/4283921
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje