• Krúžky

  • V školskom roku 2018/2019 ponúkame tieto krúžky:

     Krúžok Vedúci krúžku
   1 Zober loptu, nie drogy PaedDr. Jozef Olejár
   2 Hokejbal - hokej PaedDr. Jozef Olejár
   3 Aerobik pre mozgové
    bunky
   Mgr. Daniela Vasilíková, PhD.
   4 Stolný tenis Mgr. Miroslav Matulík
   5 Futbalový krúžok Mgr. Vladimír Fröhlich
   6 Klasická gitara Mgr. Miriam Vyparinová
   7 Spevokol Mgr. Jadwiga Kepka
   (s. Zbigniewa)
   8 Flauta Mgr. Miroslava Karaffová
   9 Hravá nemčina Mgr. Andrea Vyrosteková
   10 Umelecký PaedDr. Helena Fröhlichová
   11 Folklórny p. Božena Fabiánová
   12 Túlavé topánky
   (turistický)
   Mgr. Emília Vyparinová
   Mgr. Gabriela Dinisová
   13 Futbal starší žiaci p. Rastislav Rybovič
   14 Futbal mladší žiaci Bc. Peter Sklenárik
   15 Šach Ing. Miroslav Pavlik
   16 Školský zbor PaedDr. Helena Fröhlichová
   Mgr. Miroslava Karaffová
   17 Paličkovanie p. Agnesa Fröhlichová
   p. Mária Murcková
   p. Anna Štupáková

    

   V školskom roku 2017/2018 ponúkame tieto krúžky:

   1. Zober loptu, nie drogy - PaedDr. Jozef Olejár

   2. Hokejbalová prípravka - PaedDr. Jozef Olejár

   3. Tvorivé písanie - Mgr. Jana Imrichová

   4. Florbal a iné športy - Mgr. František Solecký

   5. Futbalový - Mgr. Vladimír Fröhlich

   6. Klasická gitara - Mgr. Miriam Vyparinová

   7. Spevokol - rehoľná sestra Zbigniewa

   8. Flauta - Mgr. Miroslava Karaffová

   9. Konverzácia z NJ - Mgr. Andrea Vyrosteková

   10. Literárno-dramatický - Mgr. Monika Urdová

   11. Turistický - Mgr. Gabriela Dinisová, Mgr. Emília Vyparinová

   12. Šach - Ing. Miroslav Pavlik

   13. Folklórny - p. Božena Fabiánová, p. Darina Štupáková

   14. Futbal mladší žiaci - p. Rastislav Rybovič

   15. Futbal prípravka - Bc. Peter Sklenárik

   16. Paličkovanie - p. Mária Murcková, p. Agnesa Fröhlichová, p. Anna Štupáková

    

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
   • +421524283922 Mgr. Miriam Vyparinová - riaditeľka školy Ing. Miroslav Pavlik - zástupca RŠ
   • Plavnica 244, 065 45 Plavnica 065 45 Plavnica Slovakia
   • 37872915
   • 0903 722 332 Bc. Agnesa Mlaková - zástupkyňa RŠ pre MŠ
   • 0948 696 266 - odhlasovanie zo stravy 0901 720 332 - Ľudmila Petríková, vedúca ŠJ
   • 0948305102
   • 052/4283921
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje