• Malý prváčik sa na prvej hodine TV neprezliekol, iba si obul tenisky a na otázku prečo, odpovedal: "Hádam sa nebudem potom trápiť s opaskom..."

     Muži sa oženia a ženy sa omužia.

     Pri prednese: Ján Uličník....(Uličiansky)

     Prvák sa pri obede hrabe v tanieri a komentuje kapustu: "Ja také potravinové komponenty nemám rád...."

     Čo je reštaurovanie? Jedenie v reštaurácii...

     Prírodoveda: "Bezstavovce sú živočíchy, ktoré sa dajú zaviazať na mašličku"...

     ..všežravce, mäsožravce a dilinožravce...

     Môj dedko stále zabúda. Má stareckú DIMENZIU...

     Slovo húsenica je odvodené od mesta Senica...

     Čo to znamená, keď sa niekto najeduje? Že sa naje...

     Aký je protiklad k slovu podlízavosť? Nadlízavosť...

     Legenda o svätom Jurajovi bola uverejnená v ZBERE s názvom Zlatá legenda...

     Konštantín a Metod prišli z mesta Sulín...

     Aký je tvoj obľúbený predmet v škole? Zvonček
     Čo je to animácia? Zdanlivé ošetrovanie bábok
     Čo je to deniéra? Prvé nevidenie filmu

     Aký je to umorený človek? Taký, ktorý sa topí v mori...

     Vydra je mliečny cicavec.
     Vydra je liečivý cicavec.
     Kopytník je opravár obuvi.
     Medzi pohoria patrí aj Slovenské Ľudohorie.
     Vyhňa je niečo, kam niekoho vyhneme (akože vyženieme)
     Žranie je zlozvyk.
     Pytliak je ten, čo ide pýtať niekoho o ruku.

     DÚ: Vety na obrázok o prejedaní sa. Žiaci mali použiť slovo zlozvyk. Žiačka (tiež trošku "pri sebe") napísala:
     Ožierajú sa najradšej obezitníci. Rada proti: Nemám dušenie. (tušenie)

     Včelia kráľovná VZNÁŠA vajíčka.

     Čas meriame teplomerom.

     Spoločenstvo vlkov sa nazýva SVOKRA.

     Samček OKVETŇUJE kráľovnú.

     Mravce zanechávajú za sebou mravčí KYSLÍK.

     Rusi k nám prišli S DUŠNÝMI SILAMI a tankami.../vzdušnými/

     Kocka, guľa a trojuholník sú geometrické TVORY.

     Stromy nám dávajú KYSELINU.

     Sadili sme žeruchu a po týždni jeden žiak zistil, že jeho rastlinka je vyschnutá. Povedal: mne ZDOCHLA rastlinka...

     Kačka má plávacie PLUTVY.

     Mačka má ostré pazúry, aby sa mohla POŠKRABAŤ.

     Ihličnatý strom má PICHLIAČE.

     Stromy nám slúžia na VZDUCH.

     Kompas máme na to, keby sme sa stratili v Afrike, alebo keď ideme do mesta.

     Dobyvatelia obce, to sú školáci a predškoláci.

     Darovať krv musíme preto, aby sme jej tam nemali veľa.

     Najstarší obyvatelia obce sa volajú manželia.

     Chemický priemysel vyrába ovocie, zeleninu a mlieko.

     Obecnú kroniku máme na zakúpenie.

     Poznáme veciarske, hrnčiarske a topánske obchody.

     Dopravná polícia vykonáva pravidlá.

     U nás sa vyrábajú autá a zvieratá.

     Z niektorých kvetov sa varí čaj a niektoré sú OTRÁVENÉ.

     Listnaté stromy používame na pálenie, ihličnaté sú na Vianoce.

     V zmiešaných lesoch ŽIJÚ ihličnaté a listnaté stromy.

     K živočíšnej výrobe patria bundy a kožuchy.

     Sídlo, to je miesto, kde chodia ľudia na odpočinok spoznať krásu.

     V priemyselnej výrobe sa vyrábajú úžitkové rastliny.

     Traktor pomáha ľuďom VYTRHÁVAŤ zemiaky.

     Pes je užitočný na mäso a žerie NÁM kosti.
      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
   • +421524283922 Mgr. Miriam Vyparinová - riaditeľka školy Ing. Miroslav Pavlik - zástupca RŠ
   • Plavnica 244, 065 45 Plavnica 065 45 Plavnica Slovakia
   • 37872915
   • 0903 722 332 Bc. Agnesa Mlaková - zástupkyňa RŠ pre MŠ
   • 0948 696 266 - odhlasovanie zo stravy 0901 720 332 - Ľudmila Petríková, vedúca ŠJ
   • 0948305102
   • 052/4283921
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje