• Vážení rodičia a priatelia školy,

    neváhajte a nezabudnite, že aj v tomto roku môžete nášmu Občianskemu združeniu darovať 2% zo svojich daní. Môžete tým pomôcť základnej i materskej škole, ktorú navštevuje Vaše dieťa. Viac informácií sa dozviete tu:
   • Milí rodičia, všetky informácie ohľadom zápisu Vašich detí do 1. roč. nájdete tu:

    https://zsplavnica.edupage.org/a/pre-rodicov

    alebo na hornej lište v sekcii Žiaci a rodičia - Každodenné záležitost - Pre rodičov
   • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
   • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
    • Priateľskí učitelia
     • ZUŠ
     • Rozvíjanie talentu v hudobnom a výtvarnom odbore
      • Cudzie jazyky
      • AJ od 1. ročníka, NJ od 7. ročníka,
       rozšírené vyučovanie AJ na 2. stupni
       • Krúžky
       • Množstvo zaujímavých krúžkov
        • Čitáreň
         • ŠKD
         • Popoludňajšia činnosť v dvoch oddeleniach
       • Najnovšie

        Novinky

          • Hľadáme sponzorov + 2% z dane

           20. 3. 2023

           Milí rodičia, sponzori a priatelia školy!

           Obraciame sa na Vás s prosbou o venovanie 2 % z Vašich daní pre našu školu a zároveň Vás požiadať o dobrovoľný finančný príspevok. Uvedomujeme si, že situácia je obzvlášť v tomto období veľmi zložitá, ale len vďaka Vám vieme získané finančné prostriedky, ktorými nás podporíte v tomto roku, použiť na rekonštrukciu priestorov šatní. Odstránili by sa staré kovové pletivové konštrukcie a nahradili by sme ich modernými šatníkovými skrinkami. Žiaci by tak mali krajšie a hygienickejšie prostredie, v ktorom by sa pohybovali. Darované financie pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít. Akákoľvek finančná pomoc by nám preto veľmi pomohla.

          • Riaditeľské voľno

           15. 3. 2023

           Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom a žiakom, že v zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. (školský zákon) udeľuje žiakom 5. - 8. ročníka na stredu 22. marca 2023 riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov kvôli bezproblémovému zabezpečeniu celoslovenského testovania deviatakov T9 – 2023.

           Žiaci 5. – 8. roč. budú automaticky odhlásení z obedov.

          • Hľadáme sponzorov + 2 % z dane

           3. 3. 2023

           Milí rodičia, sponzori a priatelia školy!

           Obraciame sa na Vás s prosbou o venovanie 2 % z Vašich daní pre našu školu a zároveň Vás požiadať o dobrovoľný finančný príspevok. Uvedomujeme si, že situácia je obzvlášť v tomto období veľmi zložitá, ale len vďaka Vám vieme získané finančné prostriedky, ktorými nás podporíte v tomto roku, použiť na rekonštrukciu priestorov šatní. Odstránili by sa staré kovové pletivové konštrukcie a nahradili by sme ich modernými šatníkovými skrinkami. Žiaci by tak mali krajšie a hygienickejšie prostredie, v ktorom by sa pohybovali. Darované financie pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít. Akákoľvek finančná pomoc by nám preto veľmi pomohla.

          • Exkurzia žiakov 8. a 9. roč.

           3. 3. 2023

           Naši ôsmaci a deviataci sa 1. marca vydali na púť k bl. Anke Kolesárovej do Vysokej nad Uhom. V Domčeku nás prednáškou o hodnotách a dôležitosti čistej lásky previedol o. Pavol Hudák. Po spoločnom obede sme sa presunuli do farského kostola, kde nám o. František priblížil Ankin príbeh. Bl. Anka Kolesárová bola mladé dievča, ktoré vo svojich 16-tich rokoch volila radšej smrť akoby sa oddala vojakovi, ktorí na ňu naliehal. Po sv. omši sme mali možnosť pomodliť sa pri relikviách a potom naše kroky viedli k hrobu bl. Anky, kde sme sa pomodlili „3x Zdravas Mária“ a prosili Anku o „dážď milosti“. Bol to deň plný požehnania a radosti.

         • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.
         • Albert Einstein
         • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
         • William Shakespear
         • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
         • Carl Rogers
         • Kontakty

          • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
          • zsplavnica@gmail.com
          • +421524283922 Mgr. Miriam Vyparinová - riaditeľka školy Ing. Miroslav Pavlik - zástupca RŠ
          • Plavnica 244, 065 45 Plavnica 065 45 Plavnica Slovakia
          • 37872915
          • 0903 722 332 Bc. Agnesa Mlaková - zástupkyňa RŠ pre MŠ
          • 0948 696 266 - odhlasovanie zo stravy 0901 720 332 - Ľudmila Petríková, vedúca ŠJ
          • 0948305102
          • 052/4283921
        • Fotogaléria

          zatiaľ žiadne údaje