• Vážení rodičia a priatelia školy,

    neváhajte a nezabudnite, že aj v tomto roku môžete nášmu Občianskemu združeniu darovať 2% zo svojich daní. Môžete tým pomôcť základnej i materskej škole, ktorú navštevuje Vaše dieťa. Viac informácií sa dozviete tu:
   • Milí rodičia, všetky informácie ohľadom zápisu Vašich detí do 1. roč. nájdete tu:

    https://zsplavnica.edupage.org/a/pre-rodicov

    alebo na hornej lište v sekcii Žiaci a rodičia - Každodenné záležitost - Pre rodičov
   • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
   • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
    • Priateľskí učitelia
     • ZUŠ
     • Rozvíjanie talentu v hudobnom a výtvarnom odbore
      • Cudzie jazyky
      • AJ od 1. ročníka, NJ od 7. ročníka,
       rozšírené vyučovanie AJ na 2. stupni
       • Krúžky
       • Množstvo zaujímavých krúžkov
        • Čitáreň
         • ŠKD
         • Popoludňajšia činnosť v dvoch oddeleniach
       • Najnovšie

        Novinky

          • Vážení rodičia,

           17. 9. 2021

           cez Edupage sme spustili aj poplatky za ŠKD (družinu). Po prihlásení rodičovským kontom budete mať prehľad o aktuálnych platbách, ktoré máte uhradiť. Ročne sa budú poplatky uhrádzať 3x.

           NÁVOD, ako na poplatky

           Dovoľujeme si Vás upozorniť, že prvú platbu za mesiace september – december ste povinní zaplatiť do 20. októbra.

          • Ponuka krúžkov

           13. 9. 2021

           V novom školskom roku ponúkame tieto záujmové útvary (krúžky).

           Vaše dieťa prinieslo domov vzdelávací poukaz, ktorý slúži na financovanie záujmových útvarov. Boli by sme radi, ak by sme vzdelávacie poukazy využili v našej škole.

           Zmenou zákona v čase korony nemusa byť financie na VP použité na záujmové vzdelávanie, ak to nebude možné. Financie za vzdelávacie poukazy môžu byť použité aj na dezinfekciu súvisiacu s "koronou".

          • Okres v oranžovej farbe

           10. 9. 2021

           PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI:

           Od pondelka 13.9. bude okres Stará Ľubovňa zaradený do oranžovej farby, preto musí zákonný zástupca pridať cez Edupage Vyhlásenie o bezpríznakovosti aj vtedy, ak žiak bude chýbať v škole 3 a viac dní (vrátane víkendov).

          • Naše hodiny náboženstva

           8. 9. 2021

           4.A - Náš pápež František a naša príprava na jeho návštevu.

           2.A - Kríž je o láske...druháci sa dozvedeli, že aj "kríž má svoj sviatok" a objavovali, kde všade má miesto.

           6. roč. - Spoznávali sme SEDEMBOLESTNÚ PANNU MÁRIU - patrónku Slovenska, ktorej je zasvätený náš farský kostol.

          • Riaditeľské voľno

           8. 9. 2021

           Podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľka školy poskytuje riaditeľské voľno žiakom ZŠ na utorok 14.9.2021 z organizačného dôvodu a z dôvodu, že prešovský samosprávny kraj (PSK) kvôli návšteve Sv. Otca dňa 14.9.2021 rozhodol, že autobusová doprava dňa 14.9.201, v rámci PSK, bude v prázdninovom režime. V prevádzke nebude ani ŠKD.

         • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.
         • Albert Einstein
         • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
         • William Shakespear
         • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
         • Carl Rogers
         • Kontakty

          • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
          • zsplavnica@gmail.com
          • +421524283922
          • Plavnica 244, 065 45 Plavnica
          • 37872915
          • 0903 722 332
          • 0948 696 266 - odhlasovanie zo stravy 0901 720 332 - vedúca ŠJ
          • 0948305102
          • 052/4283921
        • Fotogaléria

          zatiaľ žiadne údaje