• Vážení rodičia a priatelia školy,

    neváhajte a nezabudnite, že aj v tomto roku môžete nášmu Občianskemu združeniu darovať 2% zo svojich daní. Môžete tým pomôcť základnej i materskej škole, ktorú navštevuje Vaše dieťa. Viac informácií sa dozviete tu:
   • Milí rodičia, všetky informácie ohľadom zápisu Vašich detí do 1. roč. nájdete tu:

    https://zsplavnica.edupage.org/a/pre-rodicov

    alebo na hornej lište v sekcii Žiaci a rodičia - Každodenné záležitost - Pre rodičov
   • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
   • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
    • Priateľskí učitelia
     • ZUŠ
     • Rozvíjanie talentu v hudobnom a výtvarnom odbore
      • Cudzie jazyky
      • AJ od 1. ročníka, NJ od 7. ročníka,
       rozšírené vyučovanie AJ na 2. stupni
       • Krúžky
       • Množstvo zaujímavých krúžkov
        • Čitáreň
         • ŠKD
         • Popoludňajšia činnosť v dvoch oddeleniach
       • Najnovšie

        Novinky

         • Fašiangové dvere
          • Fašiangové dvere

           16. 1. 2022

           Fašiangy - najveselšie zvyky počas roka majú pôvod v predkresťanskom období a patria k zvykom spojeným s prelomom zimy a jari. Predchádzajú veľkonočnému pôstnemu obdobiu a trvajú od Troch kráľov až po Popolcovú stredu. Fašiangový čas je obdobím veselosti a hodovania. Vrcholia fašiangovou zábavou alebo karnevalom. Napriek tomu, že v tomto období nie je možné organizovať hromadné podujatia, pripomeňme si fašiangovú atmosféru trochu ináč.

          • Vincolympiáda

           10. 1. 2022

           V dňoch 27.11.2021 a 04.12.2021 sa uskutočnilo regionálne a národné kolo vincoolympiády, ktoré organizuje Združenie mariánskej mládeže. V regionálnom kole sa z krásneho 1. miesta tešili žiačky Kamilka Brotvanová a Miriamka Pčolková, na 2. mieste skončili Radka Rybovičová a Zdenka Hubová.

           V národnom kole sa Radka Rybovičová a Zdenka Hubová umiestnili na zaslúženom 3. mieste. Diplomy a ceny im prišiel odovzdať Peter Nemergut, člen predsedníctva OS ZMM. Dievčatám gratulujeme k úspechu.

         • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.
         • Albert Einstein
         • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
         • William Shakespear
         • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
         • Carl Rogers
         • Kontakty

          • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
          • zsplavnica@gmail.com
          • +421524283922 Mgr. Miriam Vyparinová - riaditeľka školy Ing. Miroslav Pavlik - zástupca RŠ
          • Plavnica 244, 065 45 Plavnica
          • 37872915
          • 0903 722 332 Bc. Agnesa Mlaková - zástupkyňa RŠ pre MŠ
          • 0948 696 266 - odhlasovanie zo stravy 0901 720 332 - Ľudmila Petríková, vedúca ŠJ
          • 0948305102
          • 052/4283921
        • Fotogaléria

          zatiaľ žiadne údaje