• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
   • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
    • Priateľskí učitelia
     • ZUŠ
     • Rozvíjanie talentu v hudobnom, tanečnom a výtvarnom odbore
      • Cudzie jazyky
      • AJ od 1. ročníka, NJ od 7. ročníka
       • Krúžky
       • Množstvo zaujímavých krúžkov
        • Čitáreň
         • ŠKD
         • Popoludňajšia činnosť v dvoch oddeleniach
       • Najnovšie

        Novinky

          • Prevádzka školy od 28.9.2020

           23. 9. 2020

           Oznamujeme rodičom, že špeciálne usmernenia, ktoré boli stanovené ministerstvom a hygienikom na september sa skončia v našej škole 25.9.2020 (okrem telocvične a ŠJ). Budeme však rešpektovať všetky aktuálne usmernenia, o ktorých vás budeme včas informovať. Ďakujeme veľmi pekne rodičom za to, že sú zodpovední, nedávajú choré deti do školy a s prípadnými otázkami sa obracajú na triednych učiteľov. Naďalej platí, že ak máte akúkoľvek pochybnosť, môžete nechať svoje dieťa doma bez potvrdenia lekárom 5 dní. Stačí, ak napíšete cez edupage ospravedlnenku pre triedneho učiteľa.

          • Rodičovské združenie

           23. 9. 2020

           Milí rodičia,

           kvôli súčasnej epidemiologickej situácii je vstup do školy rodičom a iným cudzím osobám zakázaný, preto prebehne rodičovské združenie v prostredí Edupage.

           Triedni dôverníci odsúhlasili poplatky na tento školský rok:

           6,- € na žiaka na ZRPŠ,

           10,- € na rodinu do fondu OZ (občianskeho združenia)

          • Ponuka "krúžkov" v novom školskom roku

           15. 9. 2020

           Milí rodičia, Vaše dieťa prinesie domov vzdelávací poukaz, ktorý využívame pri "krúžkoch". Boli by sme radi, keby ste vzdelávacie poukazy nechali našej škole, to znamená, podpíšete ho a Vaše dieťa ho odovzdá tr.uč.. Ponuku krúžkov na tento školský rok nájdete nižšie. Na daný krúžok sa môže Vaše dieťa zapísať na nástenke v škole v piatok doobeda. Činnosť krúžkov by mala začať (ak sa nič nezmení) 1.10. 2020.

          • Obnovená prevádzka

           14. 9. 2020

           Riaditeľka ZŠ s MŠ v Plavnici Vám týmto oznamuje, že od stredy 16.9.2020 sa obnovuje prevádzka ZŠ, MŠ, ŠKD a ŠJ. Žiaci 1. - 4. roč. budú do školy vstupovať od hokejového ihriska. Všetci žiaci musia mať v stredu ráno vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (nie to, čo na začiatku roka). Vyhlásenie si môžete stiahnuť tu:

          • Oznam

           12. 9. 2020

           Na základe odporúčaní RÚVZ v Starej Ľubovni a v súlade s rozhodnutím ministra školstva č. 2020/15801:1-A1800 zo dňa 28.8.2020 a so súhlasom zriaďovateľa školy Obce Plavnica Vám týmto oznamujeme, že riaditeľka ZŠ s MŠ Plavnica udeľuje žiakom základnej školy riaditeľské voľno, a to dňa 14.9.2020 (pondelok) z organizačných dôvodov súvisiacich s prevenciou šírenia ochorenia covid-19.

         • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.
         • Albert Einstein
         • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
         • William Shakespear
         • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
         • Carl Rogers
         • Kontakty

          • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
          • zsplavnica@gmail.com
          • +421524283922
          • Plavnica 244, 065 45 Plavnica
          • 0903 722 332
          • 0948 696 266 - odhlasovanie zo stravy 0901 720 332 - vedúca ŠJ
          • 0948305102
          • 052/4283921
        • Fotogaléria

         • Divadielko Slniečko (18.2.)
         • Karneval v MŠ
         • Beseda s poľovníkom- staráme sa o zvieratká v zime
         • Zimná olympiáda
         • Štedrý deň v MŠ (ďakujeme štedrým rodičom)
         • Vianočná besiedka v MŠ- Luskáčik
         • Advent MŠ
         • Mikuláš v MŠ
         • Sokoliari 26.11.
         • Besiedka pre starých rodičov
         • Staráme sa o naše zúbky
         • Divadielko ,,Čarovná muzika"