• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
   • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
    • Priateľskí učitelia
     • ZUŠ
     • Rozvíjanie talentu v hudobnom, tanečnom a výtvarnom odbore
      • Cudzie jazyky
      • AJ od 1. ročníka, NJ od 7. ročníka
       • Krúžky
       • Množstvo zaujímavých krúžkov
        • Čitáreň
         • ŠKD
         • Popoludňajšia činnosť v dvoch oddeleniach
       • Najnovšie

        Novinky

          • Cezpoľný beh

           17. 10. 2019

           V okresnom kole športovej súťaže v cezpoľnom behu získal Jaroslav Malík nádherné 1. miesto. Blahoželáme :)

          • Oznam ZUŠ

           16. 10. 2019

           Milí rodičia, pozývame Vás na plenárne a triedne ZRŠ elokovaného pracoviska ZUŠ J. Melkoviča, ktoré sa uskutoční 24.10. 2019 (štvrtok) o 16:00 hod. v triede 6.B (pri čitárni na poschodí) v ZŠ v Plavnici.

          • Edukačná úniková hra

           8. 10. 2019

           Žiaci niektorých ročníkov zažili na vlastnej koži zábavnú edukačnú hru - Escape room, kde sa skupina osôb musí v určenom časovom intervale dostať von zo zamknutej miestnosti. Spoločne hľadali indície, odpovede na zaujímavé hádanky, riešili hlavolamy rôzneho typu a na ich základe otvorili zámky a unikli z miestnosti späť do reality. Žiaci využili vedomosti z každého predmetu v rámci svojej obtiažnosti v súlade so vzdelávacími štandardami a zdokonali sa v spolupráci, komunikácii, vedomostiach a zručnostiach z každého vyučovacieho predmetu.

          • Prednášky

           2. 10. 2019

           Niektorí žiaci sa dnes zúčastnili odborných prednášok, ktoré im sprostredkovala p. Šutá z firmy MP Education. Chlapci 7. ročníka mali prednášku "Na štarte k mužnosti" a dievčatá 7. roč. "Dospievam alebo život plný zmien". Tieto témy sú zaradené medzi prierezové témy Výchova k manželstvu a rodičovstvu.

          • Zo stretnutia triednych dôverníkov

           14. 9. 2019

           Dňa 13.9. 2019 prebehlo stretnutie triednych dôverníkov, na ktorom boli odsúhlasené poplatky na tento školský rok:

           6,- € na žiaka na ZRPŠ

           10,- € na rodinu do fondu OZ (občianskeho združenia)

           Poplatky je potrebné zaplatiť triednym učiteľom do konca novembra 2019. Poplatok za rodinu je potrebné dať triednemu učiteľovi najstaršieho súrodenca.

         • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.
         • Albert Einstein
         • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
         • William Shakespear
         • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
         • Carl Rogers
         • Kontakty

          • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
          • zsplavnica@gmail.com
          • +421524283922
          • Plavnica 244, 065 45 Plavnica
          • 0903 722 332
          • 0948 696 266 - odhlasovanie zo stravy 0901 720 332 - vedúca ŠJ
          • 0948305102
          • 052/4283921
        • Fotogaléria

         • Túra k Čertovej skale
         • Potulky lesom
         • Obecný úrad v Plavnici
         • MŠ- rozlúčka predškolákov
         • MŠ- divadielko Krtko (24.6.2019)
         • MŠ- Školský výlet do Ľubovnianskeho skanzenu
         • MŠ- divadielko Slniečko (Predviesť zábavnou formou,,ako je dobré rodičov a starých rodičov poslúchať!")
         • Škola v prírode
         • MŠ- tvoriví a šikovní predškoláci
         • MŠ- Ujo Ľubo
         • MŠ- besiedka s včelárom
         • MŠ- úspech v celoslovenskej výtvarnej súťaži