• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Zmluva Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 120,00 s DPH 16.01.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ 17.01.2018
  Zmluva Zmluva o kontrolnej činnosti s DPH 14.11.2014 Ing. Štefan Pčolka - SPP Revízie ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ 14.11.2014
  Zmluva Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s DPH 24.04.2019 Slovak Telekom ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ 06.05.2019
  Zmluva Zmluva o dodávke držiakov, dávkovačov a náplní hygienických potrieb s DPH 24.04.2019 BELT SLOVAKIA s.r.o. ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ 06.05.2019
  Zmluva Darovacia zmluva 16.5.2019 s DPH 16.05.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ 21.05.2019
  Zmluva Zmluva o zverení majetku do správy s DPH 01.04.2019 Obec Plavnica ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ 11.04.2019
  Zmluva DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FlNANČNÉHO PRÍSPEVKU s DPH 31.05.2019 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ 31.05.2019
  Zmluva Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu s DPH 24.07.2019 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ 08.08.2019
  Zmluva Zmluva o obstaraní veci s DPH 02.09.2019 Plavecká škola KVAPKA ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ 13.09.2019
  Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb - kurzu 300,00 s DPH 21.10.2019 Prešovská univerzita v Prešove ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ 18.11.2019
  Zmluva Darovacia zmluva s DPH 15.06.2021 Kaufland Slovensko republika v.o.s. ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ 18.08.2021
  Zmluva Memorandum o spolupráci s DPH 07.06.2021 Nadácia Televízie Markíza Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ 24.06.2021
  Zmluva Zmluva o poskytnutí preddavku s DPH 11.03.2020 Orbis Pictus Istropolitana ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ 12.03.2020
  Zmluva Rámcová kúpna zmluva na dodávku tovaru s DPH 31.03.2015 DAFFER spol.s.r.o ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ 31.03.2015
  Zmluva Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytovaní verejných služieb s DPH 17.03.2015 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ 17.03.2015
  Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb s DPH 09.12.2014 Livonec, s.r.o. ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ 09.12.2014
  Zmluva Dodatok č. 05 k Zmluve o dodávke plynu s DPH 03.04.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová 04.04.2019
  Objednávka Objednávka programu BIZNIS s DPH 23.03.2017 VSE, a.s. ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ 06.04.2017
  Zmluva Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s DPH 28.02.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ 01.03.2017
  Zmluva Zmluva o spolupráci s DPH 01.02.2017 Inštitút hokejových štúdií ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ 02.02.2017
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4874
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
   • +421524283922 Mgr. Miriam Vyparinová - riaditeľka školy Ing. Miroslav Pavlik - zástupca RŠ
   • Plavnica 244, 065 45 Plavnica 065 45 Plavnica Slovakia
   • 37872915
   • 0903 722 332 Bc. Agnesa Mlaková - zástupkyňa RŠ pre MŠ
   • 0948 696 266 - odhlasovanie zo stravy 0901 720 332 - Ľudmila Petríková, vedúca ŠJ
   • 0948305102
   • 052/4283921
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje