• Voľné miesta na našej škole

  •    
      
      
      

   Základná škola s materskou školou, Plavnica 244

   065 45 Plavnica

    

   Informácia o voľnom pracovnom mieste

    

               Riaditeľka ZŠ s MŠ v Plavnici v súlade s § 6 odst. 1 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení a § 11a odst. 1 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení informuje o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca (PZ).

    

   Názov zamestnávateľa:       Základná škola s materskou školou, Plavnica 244

    

   Adresa zamestnávateľa:      065 45 Plavnica 244

   Kontakty:                              052/4283922, zsplavnica@gmail.com

    

   Kategória PZ:                       učiteľ 

   Podkategória:                       učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (uč. materskej školy)

    

   Kvalifikačné predpoklady:  Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

    

   Pracovné podmienky: Voľné pracovné miesto (100% úväzok) sa obsadzuje na dobu určitú - zastupovanie počas rodičovskej dovolenky od 01.09.2021 do 30.6.2022.

    

   Požadované doklady:          

                                                  -    Žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a e-mailovým

         kontaktom

   • Profesijný životopis
   • Doklad o dosiahnutom stupni vzdelania
   • Odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace (až pri nástupe do zamestnania)
   • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (až pri nástupe do zamestnania)
   • Súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov

    

   Iné požiadavky:                   

                                                   -    Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

   • Ovládanie štátneho jazyka
   • Samostatnosť, kreativita, zodpovednosť

    

    

   Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi doručiť do 23.08.2021. Riaditeľstvo ZŠ bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

                                                             

    

                                     

    

    

   Základná škola s materskou školou, Plavnica 244

   065 45 Plavnica

    

   Informácia o voľnom pracovnom mieste

    

               Riaditeľka ZŠ s MŠ v Plavnici v súlade s § 6 odst. 1 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení a § 11a odst. 1 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení informuje o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca (PZ).

    

   Názov zamestnávateľa:       Základná škola s materskou školou, Plavnica 244

    

   Adresa zamestnávateľa:      065 45 Plavnica 244

   Kontakty:                              052/4283922, zsplavnica@gmail.com

    

   Kategória PZ:                       vychovávateľ 

   Podkategória:                       vychovávateľ v ŠKD

    

   Kvalifikačné predpoklady: Podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch

                                                  a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

    

   Pracovné podmienky: Voľné pracovné miesto (60% úväzok) sa obsadzuje na dobu určitú od 01.9.2021 do 31.8.2022.

    

   Požadované doklady:          

                                                  -    Žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a e-mailovým

         kontaktom

   • Profesijný životopis
   • Doklad o dosiahnutom stupni vzdelania
   • Odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace (až pri nástupe do zamestnania)
   • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (až pri nástupe do zamestnania)
   • Súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov

    

   Iné požiadavky:                   

                                                   -    Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

   • Ovládanie štátneho jazyka
   • Samostatnosť, kreativita, zodpovednosť

    

    

   Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi doručiť do 23.08.2021. Riaditeľstvo ZŠ bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

              

    

    

   Základná škola s materskou školou, Plavnica 244

   065 45 Plavnica

    

   Informácia o voľnom pracovnom mieste

    

               Riaditeľka ZŠ s MŠ v Plavnici v súlade s § 6 odst. 1 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení a § 11a odst. 1 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení informuje o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca (PZ).

    

   Názov zamestnávateľa:       Základná škola s materskou školou, Plavnica 244

    

   Adresa zamestnávateľa:      065 45 Plavnica 244

   Kontakty:                              052/4283922, zsplavnica@gmail.com

    

   Kategória PZ:                       učiteľ 

   Podkategória:                       učiteľ ZŠ (náboženská výchova – rímskokatolícke náb.)

    

   Kvalifikačné predpoklady: Podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch

                                                  a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

    

    

   Pracovné podmienky: Voľné pracovné miesto (skrátený úväzok – 10 hodín týždenne) sa obsadzuje na dobu určitú od 01.09.2021 do 31.8.2022.

    

   Požadované doklady:          

                                                  -    Žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a e-mailovým

         kontaktom

   • Profesijný životopis
   • Doklad o dosiahnutom stupni vzdelania
   • Odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace (až pri nástupe do zamestnania)
   • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (až pri nástupe do zamestnania)
   • Súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov

    

   Iné požiadavky:                   

                                                   -    Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

   • Ovládanie štátneho jazyka
   • Samostatnosť, kreativita, zodpovednosť

    

    

   Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi doručiť do 23.08.2021. Riaditeľstvo ZŠ bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

              

    

   Základná škola s materskou školou, Plavnica 244

   065 45 Plavnica

    

   Informácia o voľnom pracovnom mieste

    

               Riaditeľka ZŠ s MŠ v Plavnici v súlade s § 6 odst. 1 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení a § 11a odst. 1 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení informuje o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca (PZ).

    

   Názov zamestnávateľa:       Základná škola s materskou školou, Plavnica 244

    

   Adresa zamestnávateľa:      065 45 Plavnica 244

   Kontakty:                              052/4283922, zsplavnica@gmail.com

    

   Kategória PZ:                       pedagogický asistent

   Podkategória:                       asistent učiteľa

    

   Kvalifikačné predpoklady: Podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch

   a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

    

   Pracovné podmienky: Voľné pracovné miesto (50% úväzok) sa obsadzuje na dobu určitú od 1.9.2021 do 31.8.2022.

    

   Požadované doklady:           -    Žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a e-mailovým

         kontaktom

   • Profesijný životopis vo forme europassu
   • Doklad o dosiahnutom stupni vzdelania
   • Odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace (až pri nástupe do zamestnania)
   • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (až pri nástupe do zamestnania)
   • Súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov

    

   Iné požiadavky:                    -    Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

   • Ovládanie štátneho jazyka
   • Samostatnosť, kreativita, zodpovednosť

    

    

   Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi doručiť do 23.08.2021. Riaditeľstvo ZŠ bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

    

                                                                         

    

                                                                         

    

    

  • zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
   • zsplavnica@gmail.com
   • +421524283922 Mgr. Miriam Vyparinová - riaditeľka školy Ing. Miroslav Pavlik - zástupca RŠ
   • Plavnica 244, 065 45 Plavnica 065 45 Plavnica Slovakia
   • 37872915
   • 0903 722 332 Bc. Agnesa Mlaková - zástupkyňa RŠ pre MŠ
   • 0948 696 266 - odhlasovanie zo stravy 0901 720 332 - Ľudmila Petríková, vedúca ŠJ
   • 0948305102
   • 052/4283921
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje