• Voľné miesta na našej škole

  •    
      
      
      

   Základná škola s materskou školou, Plavnica 244

   065 45 Plavnica

    

   Informácia o voľnom pracovnom mieste

   Základná škola s materskou školou, Plavnica 244 v súlade s ust. §5 ods.1 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a v znení neskorších predpisov ponúka voľné pracovné miesto na obsadenie: ekonóm – personalista v základnej škole.

   Úväzok: 100%

   Dátum nástupu: 01.06.2021

    

   Informácie o pracovnom mieste:

   Výkon funkcie: hlavný pracovný pomer - 100% úväzok s nástupom od 01.06.2021.

    

   Rámcová náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

   - Riadiaca a koordinačná činnosť ekonomiky školy

   - Komplexné zabezpečovanie prác na úseku rozpočtovania, financovania mzdovej agendy a personalistiky

   - Zostavovanie rozpočtu podľa rozpočtových pravidiel, vyhodnocovanie plnenia rozpočtu

   - Styk s bankou, so zdravotnými poisťovňami, sociálnou poisťovňou a finančnou správou;  bankové operácie

   - Evidencia majetku školy 

    

   Kvalifikačné predpoklady:

   Úplné stredoškolské vzdelanie ekonomického zamerania, vysokoškolské vzdelanie ekonomického zamerania, resp. akreditované kurzy účtovníctva s odbornou praxou.

    

   Iné požiadavky:

   - Znalosť právnych predpisov v oblasti ekonomiky a financií vo verejnej správe 

   - Bezúhonnosť

   - Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu práce ekonóma

   - Zdravotná spôsobilosť

   - Znalosť práce s počítačom, MS Office

   - Organizačné schopnosti, samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita

    

   Zoznam požadovaných dokladov:

   - Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace – pri prijatí

   - Štruktúrovaný životopis s kontaktnými údajmi

   - Doklad o požadovanom vzdelaní

   - Doklad o zdravotnej spôsobilosti – pri prijatí

    

    

   Žiadosť s priloženými dokladmi je potrebné doručiť do 28.5.2021 na adresu:

   zsplavnica@gmail.com alebo poštou na:

   ZŠ s MŠ, Plavnica 244

   065 45 Plavnica 244

    

   Riaditeľstvo ZŠ bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

    

                                                                         

    

    

  • zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
   • zsplavnica@gmail.com
   • +421524283922
   • Plavnica 244, 065 45 Plavnica
   • 0903 722 332
   • 0948 696 266 - odhlasovanie zo stravy 0901 720 332 - vedúca ŠJ
   • 0948305102
   • 052/4283921
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje