•  

    PO STOPÁCH MINULOSTI         V našej dedine Plavnici sa výchova detí predškolského veku spomína už v roku 1910. Boli to tzv. ÚVODY, v ktorých pracovali pestúnky. Tieto „Úvody“ spĺňali úlohu prípravného zariadenia pre deti rok pred nástupom do školy. Bolo to  nariadené vtedajšími zákonmi. Deti chodili iba určitý čas v týždni, schádzali sa, aby sa takto pripravili na školský režim.
    Prvé zmienky o MATERSKEJ ŠKOLE sú z 1. septembra 1948, ktorá bola založená riaditeľom školy p. Jagelkom. Táto MŠ bola umiestnená v súkromnom dome. Výchovná činnosť bola len v dopoludňajších hodinách bez stravovania. Návšteva detí bola hojná, počet zapísaných detí bol 60. Riaditeľkou MŠ bola Katarína Kocunová, neskôr nastúpili ďalšie učiteľky: Barabasová, Bachledová a Michalíková.
         V roku 1953-1954 bola MŠ umiestnená vo farských priestoroch. Vybavenie MŠ bolo jednoduché, prevažne drevené hračky, drevené stavebnice, skladací drevený vláčik....
         21. a 22. októbra 1960 bola MŠ presťahovaná do budovy, v ktorej sa predtým nachádzala osemročná škola. Táto budova poskytovala tieto miestnosti: učebňa, spálňa, jedáleň, kuchyňa, špajza a riaditeľňa. Hygienické podmienky boli veľmi zložité. 13.3. 1961 bola zavedená celodenná starostlivosť v dôsledku založenia JRD v obci. MŠ začala v roku 1961-1963 riešiť otázku hygienických podmienok. Do času, kým sa zaviedla voda, vybudovali sa hygienické zariadenia a opravila strecha /o čo sa postarali rodičia/, bola MŠ premiestnená do súkromného domu. Po splnení požadovaných podmienok sa MŠ presťahovala späť na pôvodné miesto. Riaditeľkou bola Edita Lešková a učiteľka p. Šlampiaková.
    15. 8. 1964 bola zriadená aj druhá trieda.
    Keďže v rokoch 1979 nebolo možné umiestniť všetky deti do priestorov MŠ, v ústrety vyšiel Lesný závod v Podolínci a vo svojich priestoroch Lesnej správy v Plavnici poskytol kancelárie, kde rekonštrukciou zriadili jedno oddelenie MŠ. Pitnú vodu zabezpečovalo JRD v Plavnici a strava bola donášaná zo starej MŠ.
      
         V roku 1970 sa začalo s výstavbou novej materskej školy. Práce pri výstavbe trvali takmer 11 rokov. Stavebná parcela patrila veľkostatkárovi Hertzovi, po založení JRD pozemok a stodoly používali družstevníci. V nich sa uskladňovalo umelé hnojivo, ktoré presiaklo do pôdy. Nezodpovedala ani vzorka vody, pretože obsahovala dusičnany. Pri práci boli zistené veľké závady, ktoré sa znova a znova museli odstraňovať. Voda na varenie sa dovážala v cisternách. Po dlhšom uvažovaní sa na kopci Bakuľa /nad ZŠ/ vybudoval vodojem, do ktorého sa privádzala voda zo školskej studne.

    MŠ bola skolaudovaná a odovzdaná v roku 1982. Priestory, ktoré podľa plánu mali slúžiť ako sklad čistého prádla, práčovňa, sušiareň boli dané do užívania ZŠ ako Jedáleň. Bola to spoločná vývarovňa pre deti z detských jaslí, materskej školy a základnej školy.
    Za pomoci rodičov bol vybudovaný areál MŠ, ktorý sa v súťaži vo východoslovenskom kraji umiestnil na prvom mieste.
    Po roku 1989 boli zrušené detské jasle.


    Tohto času sú v budove MŠ 3 triedy s celodennou prevádzkou a školská jedáleň. Materskú školu sa podarilo sčasti zrekonštruovať cez letné prázdniny 2014. Vymenili sa okná, sociálne zariadenia a v dolných triedach podlahy, v školskom roku 2019/2020 začala sa čiastočná rekonštrukcia zateplením budovy , výmenou chodbových dverí na prízemí a všetkých doteraz nemenených okien za nové , za čo ďakujeme p. starostovi Rastislavovi Grichovi a celému obecnému zastupiteľstvu.

     

    PROGRAM DRUHÝ KROK ROBÍ KAŽDÚ ŠKOLU LEPŠOU

    Prostredníctvom Nadácie Markíza sa naša materská škola dostala do programu ,,Druhý krok". T

    Projekt DRUHÝ KROK je program zameraný na sociálno-emocionálny rozvoj detí v materských školách a na 1. stupni základných škôl. Prostredníctvom vyškolených pedagógov má za úlohu naučiť deti rozpoznávať emócie, vedieť o nich hovoriť a hlavne vcítiť sa do situácie iného. Zároveň tento program pomáha zvládať agresiu a šikanovanie.

    Program dokázateľne u detí rozvíja empatiu, súdržnosť, komunikačné zručnosti či vhodné sociálne správanie.

     

    SKUTOČNE ZDRAVÁ ŠKOLA

    Do programu "SKUTOČNE ZDRAVÁ ŠKOLA" sa spolu so základnou školou zapojila aj naša materská škola.
    Program  je zameraný na zdravé stravovanie v školách a cieľom je viesť deti k zdravému životnému štýlu už od ranného detstva.

     

   • Nadpis

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
   • +421524283922 Mgr. Miriam Vyparinová - riaditeľka školy Ing. Miroslav Pavlik - zástupca RŠ
   • Plavnica 244, 065 45 Plavnica 065 45 Plavnica Slovakia
   • 37872915
   • 0903 722 332 Bc. Agnesa Mlaková - zástupkyňa RŠ pre MŠ
   • 0948 696 266 - odhlasovanie zo stravy 0901 720 332 - Ľudmila Petríková, vedúca ŠJ
   • 0948305102
   • 052/4283921
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje