• PO STOPÁCH MINULOSTI         V našej dedine Plavnici sa výchova detí predškolského veku spomína už v roku 1910. Boli to tzv. ÚVODY, v ktorých pracovali pestúnky. Tieto „Úvody“ spĺňali úlohu prípravného zariadenia pre deti rok pred nástupom do školy. Bolo to  nariadené vtedajšími zákonmi. Deti chodili iba určitý čas v týždni, schádzali sa, aby sa takto pripravili na školský režim.
    Prvé zmienky o MATERSKEJ ŠKOLE sú z 1. septembra 1948, ktorá bola založená riaditeľom školy p. Jagelkom. Táto MŠ bola umiestnená v súkromnom dome. Výchovná činnosť bola len v dopoludňajších hodinách bez stravovania. Návšteva detí bola hojná, počet zapísaných detí bol 60. Riaditeľkou MŠ bola Katarína Kocunová, neskôr nastúpili ďalšie učiteľky: Barabasová, Bachledová a Michalíková.
         V roku 1953-1954 bola MŠ umiestnená vo farských priestoroch. Vybavenie MŠ bolo jednoduché, prevažne drevené hračky, drevené stavebnice, skladací drevený vláčik....
         21. a 22. októbra 1960 bola MŠ presťahovaná do budovy, v ktorej sa predtým nachádzala osemročná škola. Táto budova poskytovala tieto miestnosti: učebňa, spálňa, jedáleň, kuchyňa, špajza a riaditeľňa. Hygienické podmienky boli veľmi zložité. 13.3. 1961 bola zavedená celodenná starostlivosť v dôsledku založenia JRD v obci. MŠ začala v roku 1961-1963 riešiť otázku hygienických podmienok. Do času, kým sa zaviedla voda, vybudovali sa hygienické zariadenia a opravila strecha /o čo sa postarali rodičia/, bola MŠ premiestnená do súkromného domu. Po splnení požadovaných podmienok sa MŠ presťahovala späť na pôvodné miesto. Riaditeľkou bola Edita Lešková a učiteľka p. Šlampiaková.
    15. 8. 1964 bola zriadená aj druhá trieda.
    Keďže v rokoch 1979 nebolo možné umiestniť všetky deti do priestorov MŠ, v ústrety vyšiel Lesný závod v Podolínci a vo svojich priestoroch Lesnej správy v Plavnici poskytol kancelárie, kde rekonštrukciou zriadili jedno oddelenie MŠ. Pitnú vodu zabezpečovalo JRD v Plavnici a strava bola donášaná zo starej MŠ.
      
         V roku 1970 sa začalo s výstavbou novej materskej školy. Práce pri výstavbe trvali takmer 11 rokov. Stavebná parcela patrila veľkostatkárovi Hertzovi, po založení JRD pozemok a stodoly používali družstevníci. V nich sa uskladňovalo umelé hnojivo, ktoré presiaklo do pôdy. Nezodpovedala ani vzorka vody, pretože obsahovala dusičnany. Pri práci boli zistené veľké závady, ktoré sa znova a znova museli odstraňovať. Voda na varenie sa dovážala v cisternách. Po dlhšom uvažovaní sa na kopci Bakuľa /nad ZŠ/ vybudoval vodojem, do ktorého sa privádzala voda zo školskej studne.

    MŠ bola skolaudovaná a odovzdaná v roku 1982. Priestory, ktoré podľa plánu mali slúžiť ako sklad čistého prádla, práčovňa, sušiareň boli dané do užívania ZŠ ako Jedáleň. Bola to spoločná vývarovňa pre deti z detských jaslí, materskej školy a základnej školy.
    Za pomoci rodičov bol vybudovaný areál MŠ, ktorý sa v súťaži vo východoslovenskom kraji umiestnil na prvom mieste.
    Po roku 1989 boli zrušené detské jasle.


    Tohto času sú v budove MŠ 3 triedy s celodennou prevádzkou a školská jedáleň. Materskú školu sa podarilo sčasti zrekonštruovať cez letné prázdniny 2014. Vymenili sa okná, sociálne zariadenia a v dolných triedach podlahy, v školskom roku 2019/2020 začala sa čiastočná rekonštrukcia zateplením budovy , výmenou chodbových dverí na prízemí a všetkých doteraz nemenených okien za nové , za čo ďakujeme p. starostovi Rastislavovi Grichovi a celému obecnému zastupiteľstvu.


   • Nadpis

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
   • zsplavnica@gmail.com
   • +421524283922
   • Plavnica 244, 065 45 Plavnica
   • 37872915
   • 0903 722 332
   • 0948 696 266 - odhlasovanie zo stravy 0901 720 332 - vedúca ŠJ
   • 0948305102
   • 052/4283921
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje