• Zápis do MŠ

   12.02.2020 10:39
   Zástupkyňa ZŠ s MŠ pre MŠ oznamuje , že zápis do Materskej školy sa uskutoční v apríli,
   v dňoch 29.4.- 30.4.2020 ( streda- štvrtok) nasledovne:

   Streda   od 9,00 - do 12,00h
   Štvrtok   od  12,00- do 15,00h
   Tlačivo " Žiadosť do MŠ " si môžte stiahnuť z web.stránky.
  • Konzultačné hodiny pre verejnosť

   07.02.2020 12:32

   Materská škola v Plavnici má otvorenú prevádzku počas pracovných dní od 7,30 do 16,15 h.
   Konzultačné hodiny pre verejnosť:
   - Učiteľky  pondelok- piatok 12,30-13,00h                             16,00- 16,15h

   Zástupkyňa riaditeľky ZŠsMŠ pre MŠ   -  streda      10,30- 12,00

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
    • zsplavnica@gmail.com
    • +421524283922
    • Plavnica 244, 065 45 Plavnica
    • 0903 722 332
    • 0948 696 266 - odhlasovanie zo stravy 0901 720 332 - vedúca ŠJ
    • 0948305102
    • 052/4283921
  • Fotogaléria

   • Divadielko Slniečko (18.2.)
   • Karneval v MŠ
   • Beseda s poľovníkom- staráme sa o zvieratká v zime
   • Zimná olympiáda
   • Štedrý deň v MŠ (ďakujeme štedrým rodičom)
   • Vianočná besiedka v MŠ- Luskáčik
   • Advent MŠ
   • Mikuláš v MŠ
   • Sokoliari 26.11.
   • Besiedka pre starých rodičov
   • Staráme sa o naše zúbky
   • Divadielko ,,Čarovná muzika"