• Najväčšia radosť je v obdarúvaní.

   22.12.2021 13:04

   Aj v našej obci máme výnimočné deti, ktoré sme chceli tento rok obdarovať. Potešiť ich koledou a piesňou, zároveň ukázať deťom z materskej školy, že najväčšiu radosť máme, keď vidíme šťastie v očiach druhých.

  • Všetko o našej materskej škole

   29.08.2020 10:46

   Šťastný pobyt  detí v materskej škole  je prioritou našej práce.

   Sme štátna materská škola, ktorá je súčasťou základnej školy. Zriaďovateľom je obec Plavnica. Naša materská škola má 3 triedy, ktoré v šk. roku 2020/2021 bude navštevovať 72 detí vo veku od 3 do 6 rokov. Kolektív zamestnancov tvorí 6 kvalifikovaných učiteliek, 1 pedagogická asistentka a 2 zamestnanci zabezpečujúci prevádzku MŠ. Prioritou našej práce je dieťa. Dieťa so svojimi záujmami, potrebami a svojou individualitou. Preto je koncepcia materskej školy založená v prvom rade na deťoch, ich hravo a šťastne prežitom detstve v materskej škole.

   Nech táto detstvom pokreslená stránka  povie všetkým naokolo, koľko zážitkov, radosti, smiechu, detských radovánok a nezbedností sa dá prežiť v materskej škole...

   Deťom želáme, nech prežívajú u nás len krásne chvíle a rodičom veľa trpezlivosti pri prekonávaní malých i väčších starostí so svojimi škôlkarmi. Spolu nech prežijeme časť nášho života, ktorý nám prinesie pozitívne naladenie a nezabudnuteľné spomienky.

    

   Vážení rodičia, priatelia školy!


   Určite sa zhodneme na tom, vzdelávanie detí je jednou z najlepších investícií do budúcnosti. V našej materskej škole sa snažíme čo najlepšie využiť všetky dostupné zdroje na to, aby sme poskytli  deťom príjemný, pestrý  a radostný pobyt a dobrý základ do života. V živote našej materskej školy veľmi dôležitú úlohu zohrávajú rodičia, ktorí podporujú rozvoj a modernizáciu školy po materiálnej stránke.


   Hoci náš vysoko kvalifikovaný kolektív učiteliek sa snaží pripravovať pre deti tvorivé, často nadštandardné  školské aktivity, nie vždy máme na naše aktivity potrebné prostriedky. Hoci sa pravidelne venujeme obnove pomôcok, detskej knižnice, úpravám a rekonštrukcii interiéru a exteriéru, stále sa pasujeme s obmedzenými prostriedkami. Preto veľmi radi uvítame akúkoľvek podporu z Vašej strany, ktorá nám pomôže skvalitniť úroveň výchovy a vzdelávania v našej materskej škole.

    

  • Pokyny pre rodičov od 2.9. 2020

   31.08.2020 09:50

   Pravidlá pre rodičov k 1.9.2020 v MŠ

   Ak dieťatko neplače, odovzdať oblečené pani učiteľke, krátka rozlúčka, odchod zo šatne.

   Ak dieťatko plače, prezuje a vyzlečie vrchný odev rodič, odovzdá učiteľke dieťa pri dverách.

   PRÍSNY ZÁKAZ VSTUPOVAŤ DO TRIEDY A UMÝVARKY (pri opakovanom nerešpektovaní, bude dieťa vylúčené).

   ZÁKAZ NOSENIA FLIAŠ S VODOU z domu.

   Hračka, ak je nutná na spinkanie, áno, ale ostáva celý čas v MŠ
   .

   Každé dieťa má v skrinke rúško v sáčku (1ks ako rezervné). Rezervné rúško ostáva stabilne v skrinke, neprenášate ho domov.


   Ak neprídete do 8:00 hod, dieťa je automaticky odhlásené, aj zo stravy. Netreba volať.
   V priebehu celého dňa, byť dostupný na telefóne, ak by sa zhoršil zdravotný stav dieťaťa.
   Ak ide dieťa na obed domov (rodič - čakáte v príslušnej šatni v čase od 12:00-12:15 hod., učiteľka odovzdá dieťa už najedené, po prebratí ho čo najrýchlejšie oblečiete a odchádzate z interiéru MŠ).

   TÁTO MOŽNOSŤ ODCHODU DOMOV JE IBA V NEVYHNUTNOM PRÍPADE.
   Popoludní sa šatne budú otvárať o 15:00 hod.
   V prípade zlého počasia:
   Rýchlo oblečiete dieťa a odchádzate z areálu MŠ. V šatni môžu byť najviac tri dospelé osoby a deti.

   V prípade pekného počasia:

   Od 15:00 hod., budú deti vonku, preberáte dieťa odtiaľ, šatne budú zamknuté.
   Všetky deti MUSIA byť do 16:15 hod. vyzdvihnuté z MŠ (inak bude dieťa po druhom opätovnom upozornení vylúčené z MŠ).
   REŠPEKTOVAŤ VŠETKY PRAVIDLÁ A POKYNY.

    

   Spoločne to zvládneme

    

   Teší sa na Vás kolektív MŠ

  • Zápis do MŠ

   12.02.2020 10:39
   Zástupkyňa ZŠ s MŠ pre MŠ oznamuje , že zápis do Materskej školy sa uskutoční v apríli,
   v dňoch 29.4.- 30.4.2020 ( streda- štvrtok) nasledovne:

   Streda   od 9,00 - do 12,00h
   Štvrtok   od  12,00- do 15,00h
   Tlačivo " Žiadosť do MŠ " si môžte stiahnuť z web.stránky.
  • Konzultačné hodiny pre verejnosť

   07.02.2020 12:32

   Materská škola v Plavnici má otvorenú prevádzku počas pracovných dní od 7,30 do 16,15 h.
   Konzultačné hodiny pre verejnosť:
   - Učiteľky  pondelok- piatok 12,30-13,00h                             16,00- 16,15h

   Zástupkyňa riaditeľky ZŠsMŠ pre MŠ   -  streda      10,30- 12,00

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
    • +421524283922 Mgr. Miriam Vyparinová - riaditeľka školy Ing. Miroslav Pavlik - zástupca RŠ
    • Plavnica 244, 065 45 Plavnica 065 45 Plavnica Slovakia
    • 37872915
    • 0903 722 332 Bc. Agnesa Mlaková - zástupkyňa RŠ pre MŠ
    • 0948 696 266 - odhlasovanie zo stravy 0901 720 332 - Ľudmila Petríková, vedúca ŠJ
    • 0948305102
    • 052/4283921
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje