• Výsledková listina T-5

     • Dostali sme oficiálne výsledky celonárodného testovania piatakov T5. Teší nás, že výsledky našej školy - sú lepšie ako celonárodný priemer. Blahoželáme všetkým piatačikom, ich terajším učiteľom, učiteľom na 1. stupni a ďakujeme za zodpovednú prácu.

     • Oznam

     • Z dôvodu chorobnosti zamestnancov školskej jedálne sa od 23.01. 2018 – 26.01. 2018 prerušuje prevádzka školskej jedálne (nebude sa variť). V prevádzke nebude ŠKD a MŠ. Žiaci v ZŠ nebudú mať popoludňajšie vyučovanie. Taktiež nebudú záujmové útvary (krúžky). Ďakujeme za pochopenie.

      ZUŠ - odbor hudobný bude fungovať celý týždeň podľa rozvrhu. Odbor tanečný nebude celý týždeň. Výtvarná nebude v utorok.

     • Vesmír

     • Takýmto nádherným vesmírom dnes príjemne prekvapili šikovné tretiačky Kamilka Brotvanová a Miriamka Pčolková

     • Madame Humanité

     • Z ďalekej Prahy nám prišla tento týždeň skvelá správa. Na medzinárodnej výstave v rámci 7. ročníka umeleckej a literárnej súťaže Madame Humanité vyhlásenou organizáciou Open Society of Artists – World Union of Culture sa porota rozhodla oceniť a vystaviť v zámku Chvaly aj súťažný príspevok vo vlastnej tvorbe našej žiačky Danielky Adamovičovej z 5.B. Veľmi nás potešilo, že sa porota pozostávajúca z porotcov z Česka, Slovenska, Francúzska, Ruska a Kazachstanu rozhodla vybrať aspoň 1 súťažnú prácu za našu školu, hoci ich bolo poslaných viac. Ide o peknú reprezentáciu obce, okresu, ako i Slovenska v zahraničí. Dúfame, že aj Danielkina báseň splní poslanie výstavy, ktorým je, že má svojich návštevníkov umeleckou cestou prinútiť zamyslieť sa nad tým, ako sa kultúrne cítenie iných národov prejavuje, mení a čo má spoločné s inými.

      hudba

      človek bez hudby je ako vtáča

      bez krídel neutečie

      človek bez cieľa je ako kormidlo

      nevieš kam doplávaš

      človek bez melódie je ako drevený panák

      bez lásky, pocitov, so zatvrdnutým srdcom

       

      music

      human without music is like a fledgeling

      without wings it can’t fly

      human without the goal is like a steering wheel

      you don’t know where you will swim

      human without the melody is like a wooden figure

      without love, feelings, and with dye-in-the-wool heart

      Danielku vedie p.uč. Imrichová.

     • Vianočná pošta

     • Milí žiaci,niektorí ste na hodinách slovenčiny pred prázdninami usilovne vyrábali pohľadnice a vymýšľali texty, ktorými ste chceli potešiť starkých v domovoch dôchodcov na celom Slovensku v rámci projektu Vianočná pošta. Nás učiteľky veľmi tešil pohľad na Vás, keď ste naozaj zanietene a s láskou vymýšľali vety, kreslili obrázky a pýtali sa na mená Vašich starkých, ktorých nám zadelili. Naše pohľadnice dorazili do rúk tých, ktorých mali potešiť. V domovoch dôchodcov mali pri odovzdávaní pohľadníc špeciálne stretnutie, keď sa dôchodcovia vyparádili a stretli v spoločenských miestnostiach. Niektorí už však nemajú toľko síl a svoje dni trávia odkázaní na lôžko, pohľadnice im však doručili priamo na izbu. Naše pohľadnice ich veľmi potešili, niektorí aj plakali od šťastia a myslím, že sme splnili náš cieľ a to ten, aby sa na Vianoce nikto necítil sám. Sme radi, že ste svojou pohľadnicou darovali najviac ako ste vedeli, svoje srdce, a verte nám, že Vaše babičky a deduškovia to cítili a Vašu pohľadnicu majú vyloženú na čestnom mieste a hoci sa niekedy určite cítia osamelo, pri srdiečku ich zahreje, že niekto na nich myslí cez Vianoce.Takto sa tešili v domove dôchodcov v Skačanoch, kde putovali niektoré naše pohľadnice.

     • Vianočné vystúpenie

     • Škola plná talentov oslávila spolu Vianoce. A viete, čo bolo najkrajšie? Spolu spievali, tancovali a recitovali malí, veľkí, jednotkári i tí, ktorým to s vedomosťami veľmi nejde, deti, ktoré sú v škole od prvej triedy i tí, ktorí prišli z inej len tento rok. Tak ŠŤASTNÉ A VESELÉ, deti, rodičia, starí rodičia i všetci naši skvelí pedagógovia, ktorí ste tento milý sen zrealizovali.

     • Vianočný koncert ZUŠ

     • Každý na tomto svete má na niečo talent, každý z nás je v niečom výnimočný. Niekto tvrdo pracuje, iný vie napríklad rýchlo čítať a ďalší vie rozveseliť svoje okolie. No a niekto má talent na hudbu a tanec, ako títo mladí umelci

     • Lucie

     • Od Lucie do Vianoc, každá noc má svoju moc... Takto sa dnes prihovárali Lucie, ktoré v našej škole vymetali všetky kúty, vyháňali všetky zlé a démonické sily z našej školy preč. Možno aj preto sa tu všetci dobre cítime a chodíme do školy radi.

     • Vianočný turnaj o kráľa šachu

     • Naši šachisti bodovali. V okresnej vianočnej súťaži 15.12. 2017 sa kráľom stal Nikolas Rybovič. Medzi mladšími žiačkami sa na 1. mieste umiestnila Miška Kyšelová. Alici Jozefíkovej patrí krásne 2. miesto. Blahoželáme

    • Literárny Kežmarok
     • Literárny Kežmarok

     • Krásna správa z Literárneho Kežmarku. V tejto celoslovenskej literárnej súťaži sme získali 3 ocenenia:
      Danielka Adamovičová (4.B) 2.miesto
      Vaneska Knapiková (6.A) 3.miesto
      Julka Platková (8.A) 3.miesto.
      Dievčatám blahoželáme a prajeme im pekné chvíle, ktoré budú tráviť na bohatom programe súťaže v Kežmarku (celé 2 dni), ktorý majú ako víťazky spolu s ďalšími účastníkmi za odmenu.

    • Stretnutie bývalých žiakov
     • Stretnutie bývalých žiakov

     • Kedyže ste to mali krásnych 14?! Veru, pred 30-timi rokmi. A čas letí ako vták, nesadne ani nezastane. Dievčatá sa zmenili na dámy, z chalanov sa stali chlapi.
      Pred 30 rokmi ste sa rozpŕchli do sveta, do života a vrátili ste sa, pretože niet krajších a bezstarostnejších chvíľ, ako boli tie v škole...
      Stretnutie bývalých žiakov - Obrázok 1Stretnutie bývalých žiakov - Obrázok 2
      Zároveň v sobotu 3.6. 2017 prebehlo stretnutie bývalých žiakov po 40 - ich rokoch.
      Stretnutie bývalých žiakov - Obrázok 3Stretnutie bývalých žiakov - Obrázok 4
    • Športový deň
     • Športový deň

     • Žiaci 9. roč. pripravili celý dnešný športový deň pre všetkých kamarátov. Preukázali svoje organizátorské schopnosti a nápady. Všetci sa príjemne zabávali, nikto sa nenudil. Víťazmi športového dňa sa stali žiaci 4. B a 7. A. Nikto neprehral, na konci dostal každý sladký balíček za odmenu. Všetkým ďakujeme a prajeme krásny Deň detí wink

      viac foto vo fotoalbume

    • Vyhodnotenie celoslovenskej lit.súťaže
     • Vyhodnotenie celoslovenskej lit.súťaže

     • V celoslovenskej literárnej súťaži O cenu slovenského učeného tovarišstva boli naše žiačky Vanesa Knapiková a Julka Platková ocenené Čestnými uznaniami. Blahoželáme Vyhodnotenie celoslovenskej lit.súťaže - Obrázok 1

     • Oznam pre rodičov žiakov 6. roč.

     • POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018

      Vážení rodičia, milí žiaci 6. ročníka!

      Z dôvodu organizačného zabezpečenia školského roka 2017/2018 Vás žiadame o voľbu predmetu z povinne voliteľných predmetov do 7. ročníka.

      Žiak 6. ročníka si vyberá 1 predmet a to z nasledovnej ponuky:

      1.) Druhý cudzí jazyk:

       nemecký jazyk – 2 hodiny/týždenne

      Pri voľbe 2. cudzieho jazyka sa tento jazyk učí žiak až do 9. ročníka.

      Ak si žiak nevyberie možnosť druhého cudzieho jazyka, volí si tento predmet:

      2.) Cvičenia zo slovenského jazyka – 2 hodiny/týždenne

      Informujeme, že tento predmet bude mať žiak až do 9. ročníka.

      Prečo blok voliteľných predmetov?

      Škola má povinnosť ponúknuť žiakovi druhý cudzí jazyk. Žiak si ho nemusí vybrať, ale škola mu ponúka inú variantu v tej istej časovej dotácii.

      Jednotlivé skupiny otvoríme pri počte žiakov minimálne 20.

      Návratky obdržíte od svojich triednych učiteľov.

    • ŠkolFest
     • ŠkolFest

     • Vo štvrtok 25.5. 2017 sa 50 našich žiakov (reprezentanti školy, najlepší v zbere papiera a Sabi viečok) zúčastnilo koncertu populárnej hudby v Košiciach. Žiaci 4. - 9. roč. si na koncerte zaspievali spolu s ďalšími deťmi z celého Prešovského a Košického kraja. Steel Arena praskala vo švíkoch, deti tancovali, spievali. Napriek obavám sme sa vrátili späť v plnom počte. Verím, že každé z nich si ešte doma pospevovalo "Neľutujem" a že to mysleli úprimne.

      Dokonca sme v žrebovaní vyhrali jednu zo 16-ich cien, poukaz na nákup potravín v hodnote 1000,- eur.

      Ďakujem všetkým našim obciam za dotáciu, vďaka ktorej sme sa koncertu mohli zúčastniť.

     • Posledný školský deň

     • V piatok 22.12. 2017 budú mať žiaci vyučovanie s triednymi učiteľmi. ŽIaci 1.- 4. budú mať 4 vyučovacie hodiny a žiaci 5.- 9. budú mať 5 vyučovacích hodín. Po prázdninách sa do školy nastupuje v pondelok 8.1. 2018.

     • Veľká prestávka v čitárni

     • Myslím si, že nielen nás, slovenčinárky, teší, že na našej škole máme veľa žiakov, ktorí radi čítajú. Teší nás aj to, že zo školskej knižnice si pravidelne požičiavajú knihy na domáce čítanie. Tento rok sme v rámci vyhláseného roka čitateľskej gramotnosti zaviedli jednu novinku, a to špeciálne utorky s názvom "Veľká prestávka v čitárni". Sme radi, že o takto strávenú prestávku je vždy veľký záujem a žiaci si tíško čítajú ako v naozajstnej knižničnej čitárni. Musíme ešte doplniť, že medzi najaktívnejších utorkových čitateľov patria dievčatá zo 7.ročníka a chlapci zo 6. ročníka. Pár fotiek na ukážku:

     • Vianočná pošta

     • Naši žiaci 5., 6. a 7. ročníka sa zapojili do projektu Vianočná pošta, ktorého poslaním je urobiť radosť pred Vianocami našim starkým v domovoch dôchodcov na Slovensku niečím, čo je pre nich typickým symbolom Vianoc, a to vianočnou pohľadnicou, ktorú sme sami vytvorili a napísali. Potešíme tak klientov centier v Údole, Skačanoch, Tatranskej Štrbe, ako i v iných denných stacionároch a domovoch. Veríme, že to, čo sme im dali, kúsok nášho srdca, ich poteší. Pribalili sme aj plavnické čajíky, aby ich teplý nápoj zahrial počas zimných dní, krátky list a naše fotky, ako i fotku našej školy.

     • Náš kroj vo svete

     • Plavnický chlapčenský kroj a dievčenský kroj zo Šambrona vzbudil vo svete veľký záujem. Daniel a Klárka zažiarili v krojoch v Londýne počas vianočného vystúpenia, kde zároveň zaspievali slovenské koledy

     • eTwinning

     • Výmena vianočných pohľadníc bola jednou z aktivít decembrového programu našej spolupráce s českou školou cez projekt Etwinning. My sme poslali pohľadnice Čechom a oni zase nám. Samozrejme, v angličtine, ktorá je jazykom celého projektu. Takto sme si s ôsmakmi čítali doručenú poštu od našich českých kamarátov a tešili sa z nej.

     • Hokejbal

     • Včera (23.11.) sa uskutočnilo ďalšie kolo hokejbalovej ligy žiakov 1. a 2. roč. a znova sme získali 4. miesto

     • Podarilo sa

     • Dnes ráno nás potešila táto správa: Vaša žiadosť o grant pre projekt Chceme skákať do diaľky v ČSOB Zamestnaneckom grantovom programe 2017/2018 bola schválená.

     • Krosná

     • Vďaka Nadácii Raiffeisen a aj vďaka Vašim hlasom máme od včera v škole krosná, pavúčie tkanie a prsty na tkanie (4 veeeeľké škatule). Ak máte staré bavlnené tričká, môžete ich dookola nastrihať na centimetrové prúžky a namotať ich do klbka. Budeme mať materiál na tkanie.

      Ďakujeme

     • Deň vďakyvzdania

     • Vedeli ste?Každý štvrtý novembrový štvrtok je v Amerike den vďakyvzdania. Súvisí s dávnou históriou zo 17. storočia, keď Puritáni za vidinou lepšieho života prišli do Novej zeme, do Ameriky. Tam ich ťažko skúšal osud tuhou zimou a tým, že si tam zo začiatku nevedeli nič vypestovať. S pomocou pôvodných obyvateľov, Indinánov, sa to však naučili a vybudovali si aj nové príbytky. Na jeseň sa tešili bohatej úrode a boli vďační aj za to, že prežili. Usporiadali z vďaky spoločné posedenie s jedlami z plodín, ktoré vypestovali, kam pozvali aj Indiánov. Tri dni hodovali.Dodnes je Deň vďakyvzdania najväčším sviatkom v Amerike.A za čo ste vďační Vy?Nad tým dnes rozmýšľali aj piataci.

     • Exkurzia

     • Piataci strávili vo štvrtok 16.11. 2017 zaujímavé dopoludnie v Starej Ľubovni. V Ľubovnianskej knižnici ich čakali 3 aktivity: informačná prehliadka, tvorivá dielňa zameraná na literárny žáner komiks a výstava ilustrácií Slovenska spojená s hravými aktivitami. Potom sme sa presunuli do Galérie - provinčného domu, kde sme si pozreli výstavu Karol Thiry - Človek, ktorý spája ľudí a pamätnú izbu J. Melkoviča.

    • Modlitba za pokoj vo svete
     • Modlitba za pokoj vo svete

     • Dnes sa naše deti zo školy a zo škôlky zapojili do celosvetovej akcie modlitby za pokoj vo svete. 18. októbra 2017 sa deti zo 70-ich krajín modlili spoločne ruženec v ten istý čas o 9:00 hod. Vďaka učiteľom sa veľa žiakov v triedach modlilo spolu s deťmi v Bratislave prostredníctvom TV LUX. Túto reláciu viedol kňaz, ktorý pochádza z našej farnosti, vdp. Eduard Janíček. Popoludní sa deti modlili aj v kostole na začiatku spevokolu. Veríme, že vďaka modlitbe týchto najmenších bude svet lepší a bude v ňom vládnuť pokoj a mier.

      (s. Zbigniewa)

      Modlitba za pokoj vo svete - Obrázok 1Modlitba za pokoj vo svete - Obrázok 2Modlitba za pokoj vo svete - Obrázok 3Modlitba za pokoj vo svete - Obrázok 4Modlitba za pokoj vo svete - Obrázok 5

     • Chválime sa...

     • Kolektív ZŠ s MŠ s priateľmi školy navštívil muzikál Nikola Šuhaj, v ktorom účinkoval aj náš žiak Paľko J. Székely. Bol to krásny umelecký dojem… Klobúk dole pred Tvojou umeleckou kariérou. Myslím, že všetci učitelia sú na teba pyšní a sme radi, že si súčasťou našej školy.

      Kto ste ešte nevideli muzikál Nikola Šuhaj v DJZ v Prešove, neváhajte. Stojí to za to :)

     • Pasovanie prvákov

     • Kedysi sa pasovali rytieri, my sme v piatok 27.10. 2017 pasovali statočných prváčikov ktorí už niekoľko týždňov objavujú nové písmenká, číslice a čaro prestávok v spoločnosti starších kamarátov. Po slávnostnom pasovaní si odniesli "Certifikát", slávnostnú čiapku a veríme, že aj odhodlanie byť úspešnými žiakmi našej školy celých deväť rokov.

    • Prednášky
     • Prednášky

     • Včera (19.10. 2017) mali naši žiaci rôzne odborné prednášky z firmy MP Education. Dievčatá 6. roč. si vypočuli prednášku na tému Dospievam alebo život plný zmien...; pre dievčatá 7. roč. bola pripravená téma Čas premien a pre chlapcov 7. ročníka Na štarte k mužnosti.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
   • zsplavnica@gmail.com
   • +421524283922
   • Plavnica 244, 065 45 Plavnica
   • 0903 722 332
   • 0948 696 266 - odhlasovanie zo stravy 0901 720 332 - vedúca ŠJ
   • 0948305102
   • 052/4283921
 • Fotogaléria

  • Divadielko Slniečko (18.2.)
  • Karneval v MŠ
  • Beseda s poľovníkom- staráme sa o zvieratká v zime
  • Zimná olympiáda
  • Štedrý deň v MŠ (ďakujeme štedrým rodičom)
  • Vianočná besiedka v MŠ- Luskáčik
  • Advent MŠ
  • Mikuláš v MŠ
  • Sokoliari 26.11.
  • Besiedka pre starých rodičov
  • Staráme sa o naše zúbky
  • Divadielko ,,Čarovná muzika"