• Oznam vedúcej školskej jedálne

     • Oznamujeme rodičom, ktorí chcú, aby ich dieťa malo obed už v pondelok 4.9.2023, aby sa najneskôr dnes (štvrtok 31.8.2023) do 15:00 hod. prihlásili na obed (môžete aj telefonicky a zápisný lístok prinesiete v pondelok 4.9.2023.

      Zápisný lístok musia mať aj deti materskej školy.

     • Oznam

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Plavnici oznamuje žiakom ZŠ a ich zákonným zástupcom, že otvorenie školského roka 2023/2024 sa uskutoční v pondelok 4.9.2023 o 8:00 hod. slávnostnou svätou omšou v kostole Sedembolestnej Panny Márie v Plavnici. Žiaci 2. – 9. roč. sa stretnú pred kostolom o 7:50 hod. so svojimi triednymi učiteľmi. Žiaci 1. roč. prichádzajú so svojimi rodičmi.

      Po ukončení omše bude nasledovať príhovor riaditeľky školy a potom sa žiaci presunú so svojimi tr. učiteľmi do školy. Prváci (spolu s rodičmi) budú mať iba úvodné stretnutie so svojimi triednymi učiteľmi, potom sa rodičia stretnú s vychovávateľkami a špeciálnou pedagogičkou.

      Ostatní žiaci (2. – 9. roč.) budú mať triednické hodiny (organizačné pokyny na nový školský rok, poučenie o bezpečnosti a školskom poriadku, rozvrh hodín a pod.). Žiaci si prinesú prezuvky a vrecúško na prezuvky.

      Žiaci 2. - 4. ročníka končia v pondelok (4.9.2023) 4. vyučovacou hodinou (o 11:10 hod.).

      Žiaci 5. - 9. ročníka končia v pondelok (4.9.2023) 5. vyučovacou hodinou (o 12:05 hod.).

      ŠKD (družina) bude v prevádzke v pondelok 4.9.2023 do 15:30 hod.

      Od utorka 5.9.2023 sa bude vyučovať podľa rozvrhu hodín.

       

      Prevádzka v materskej škole začína v pondelok 4.9.2023. Pre deti MŠ sa bude variť od pondelka 4.9.2023.

      Školská jedáleň bude fungovať pre prihlásených žiakov ZŠ aj detí MŠ od 4.9.2023 (pondelok). Každý žiak ZŠ (aj dieťa MŠ), aj ten, ktorý chodil na obedy v minulom školskom roku, sa musí znova prihlásiť ZÁPISNÝM  LÍSTKOM. Zápisný lístok odovzdajte do konca augusta (streda 30.8., štvrtok 31.8.) vedúcej školskej jedálne. Ak ste odcestovaní, prihlásiť Vaše dieťa môžete aj telefonicky na t.č. 0948696266, 0901720332 a zápisný lístok prinesiete prvý školský deň (pondelok 4.9.). Ak nemáte doma tlačiareň, zápisný lístok si vyzdvihnite u vedúcej školskej jedálne.

       Na stravovanie je možné prihlásiť sa aj v priebehu školského roka. Tiež je možné stravovať sa v ŠJ iba určité dni v týždni. Noví žiaci, aj tí, ktorí čip stratili, si ho zakúpia za 2,-€.

      zápisný lístok nájdete tu: https://zsplavnica.edupage.org/a/skolska-jedalen

       

      INFORMOVANÉ SÚHLASY:

      • Každý zákonný zástupca cez Edupage (po prihlásení) – Žiadosti/Vyhlásenia pridá (cez červené „plus“) za každé svoje dieťa „Informovaný súhlas so zverejňovaním fotografií a videozáznamov“
      • Iba rodičia nových žiakov pridajú tiež „Informovaný súhlas so spracovaním osobných údajov“

       OSPRAVEDLNENIE ŽIAKA:

      Rodič môže svojim rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní.
      Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť.

      Žiadame rodičov a starých rodičov, aby z bezpečnostných dôvodov nevchádzali autom do areálu školy!

      Návod na vytvorenie rodičovského konta pre viacerých súrodencov. Odporúčame stiahnutie aplikácie do mobilu.

      https://help.edupage.org/text.php?id=1123&lang=sk

      Prosíme Vás o nahlásenie zmien triednym učiteľom do 6.9.2023 (bydlisko, priezvisko, tel. číslo, mailová adresa, číslo účtu rodičov dochádzajúcich žiakov,...).   

      Tešíme sa na Vás a prajeme krásne prežitie ešte stále trvajúcich letných prázdnin. 

       

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
    • +421524283922 Mgr. Miriam Vyparinová - riaditeľka školy Ing. Miroslav Pavlik - zástupca RŠ
    • Plavnica 244, 065 45 Plavnica 065 45 Plavnica Slovakia
    • 37872915
    • 0903 722 332 Bc. Agnesa Mlaková - zástupkyňa RŠ pre MŠ
    • 0948 696 266 - odhlasovanie zo stravy 0901 720 332 - Ľudmila Petríková, vedúca ŠJ
    • 0948305102
    • 052/4283921
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje