• Kreativita detí v ŠKD

     • V pondelok 18.9.2023 si šikovné deti v ŠKD vytvorili dopravné ihrisko dookola celej betónovej plochy pri ZŠ s kruhovým objazdom a dopravnými značkami i parkovacím miestom.

     • Víťazné granty

     • Cez letné prázdniny nás potešili dve nadácie:

      Nadácia Pontis nám schválila projekt "Micro:bit na škole" v sume 1000,- eur na zakúpenie micro:bitov, ktoré budú žiaci 2. st. využívať na hodinách informatiky. Víťazný projekt napísal J. Štupák.

      Nadácia Volkswagen schválila 2500,- eur na rekonštrukciu detského ihriska v ZŠ. Projekt "Hracie prvky vymeníme, spoločne si zašantíme" napísala M. Vyparinová a do nemeckého jazyka preložila A. Vyrosteková.

       

     • Zoznam krúžkov

     • V školskom roku 2023/2024 ponúkame tieto krúžky:

      Prihlasovanie na krúžky bude od pondelka 18.9.2023 do piatku 22.9.2023 cez Edupage.

     • Výstup na horu Marmon

     • V piatok 8.9.2023 sa žiaci 8. a 9. roč. pri príležitosti 79. výročia SNP zúčastnili 25. ročníka „Pochodu vďaky“ na horu Marmon k pomníku, kde si pripomenuli jednú z epizód regionálnych dejín 2. svetovej vojny a SNP. Pochodu sa zúčastnilo 9 základných škôl z okresu a gymnázium T. Vansovej v počte okolo 350 žiakov, ktorí tak spojili turistiku s históriou.

     • Vzdelávacie poukazy

     • Vážení rodičia,

      žiaci 1. - 4. roč. Vám prinesú v piatok 8.9.2023 a žiaci 5. - 9. roč. v pondelok 11.9.2023 vzdelávací poukaz, ktorý slúži na financovanie záujmových útvarov. Boli by sme radi, ak by sme vzdelávacie poukazy využili v našej škole, preto Vás prosíme o jeho podpísanie a vrátenie triednemu učiteľovi do 20.9.2023.

      Ďakujeme

     • Oznam - spustenie platenia poplatkov v ŠJ, MŠ, ŠKD

     • Vážení rodičia, 

      poplatky za ŠJ, ŠKD a MŠ už sú spustené cez Edupage. Po prihlásení sa cez rodičovské konto budete mať prehľad o aktuálnych platbách, ktoré máte uhradiť.

      Poplatky sa uhrádzajú nasledovne:

      MŠ (okrem predškolákov) a ŠKD:

      Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa uhrádza zákonný zástupca na účet školy:

      - za september až december do 20. októbra,

      - za január až marec do 20. februára,

      - za apríl až jún do 20. mája.

      Školská jedáleň:

      Predškoláci v MŠ a žiaci ZŠ, ktorí požiadali o dotáciu, platia iba réžiu a zálohu najneskôr do 15. dňa v mesiaci:

                  - réžia sa platí vopred 2x ročne (v septembri a v januári),

                  - záloha sa platí v septembri (ak sa minie, automaticky sa nastaví nová platba).

      Ostatné deti MŠ a ZŠ (žiaci 1. – 9. roč., ktorí nepožiadali o dotáciu) a stravujú sa v ŠJ, platia:

                  - v mesiaci september aj za október, potom každý ďalší mesiac dopredu. Réžia je už 

                    zarátaná v danej platbe.

      Párovanie zaplatených platieb s Edupage sa uskutočňuje v utorok a v piatok.

       

     • Plavecký výcvik

     • Nový školský rok začal netradične pre žiakov 5. - 7. roč., ktorí sa ako prví kurzisti hneď od utorka do piatku zúčastňujú plaveckého výcviku v zrekonštruovanej plavárni v Starej Ľubovni. Držíme im palce, aby sa z neplavcov čo najskôr stali plavci.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
    • +421524283922 Mgr. Miriam Vyparinová - riaditeľka školy Ing. Miroslav Pavlik - zástupca RŠ
    • Plavnica 244, 065 45 Plavnica 065 45 Plavnica Slovakia
    • 37872915
    • 0903 722 332 Bc. Agnesa Mlaková - zástupkyňa RŠ pre MŠ
    • 0948 696 266 - odhlasovanie zo stravy 0901 720 332 - Ľudmila Petríková, vedúca ŠJ
    • 0948305102
    • 052/4283921
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje