• Olympiáda v AJ - okresné kolo

     • Vo štvrtok 19.1.2023 sa v CVČ v Starej Ľubovni uskutočnilo okresné kolo olympiády v AJ. Karol Chmeliar  zo 7.B  získal vynikajúce 2. miesto. Srdečne blahoželáme!

     • Zabudnuté...

     • Prosíme Vás o vyzdvihnutie zabudnutých vecí do 15.februára, potom ich odnesieme do kontajnera na oblečenie. Ďakujeme

     • Vyučovacia hodina na OÚ Plavnica

     • Žiaci 6. ročníka sa na vyučovacej hodine občianskej náuky zúčastnili besedy s predstaviteľom obce - starostom pánom Rastislavom Grichom, aby sa dozvedeli ako funguje samospráva na Slovensku. Pán starosta žiakom ukázal priestory obecného úradu, následne porozprával o histórii ako aj  súčasnosti obce. Najväčší záujem však bol o insígnie starostu obce, kroniku a historické fotografie. Pán starosta s veľkou trpezlivosťou odpovedal na otázky, ktoré žiakov zaujímali. Napriek tomu, že jeho čas je drahý, venoval ho deťom, ktoré z tejto návštevy odchádzali nadšené. Za to mu všetci zúčastnení ďakujú.

     • Vianočné prázdniny

     • Vianočné prázdniny 23.12.2022 - 7.1.2023. Vyučovanie v ZŠ a prevádzka v MŠ, ŠJ a ŠKD začne 9.1.2023 (pondelok).

      Krásne a pokojné prežitie sviatkov Vám želá kolektív ZŠ s MŠ v Plavnici.

     • Predvianočná nálada v ŠKD

     • Deti v ŠKD si stredu 21.12.2022 spríjemnili predvianočnou náladou. Vilko Varga spolu s pani vychovávateľkou Štupákovou zahrali koledy, deti si zaspievali, zatancovali a pochutnali si na dobrotách.

     • Informatika trochu inak

     • Žiaci 7. ročníka vytvárali na hodinách informatiky obrázky v programe paint.net. Učitelia a žiaci ostatných ročníkov v ankete hlasovali za najkrajší výtvor. V žiackej ankete zvíťazila Katarína Rindošová s obrázkom Potkan a kačka a v učiteľskej ankete Johanka Kontrová s obrázkom Západ slnka.

      Blahoželáme šikovným dievčatám.

     • Vianočný turnaj o kráľa šachu

     • Dňa 20.12.2022 sa pod patronátom a v priestoroch CVČ Stará Ľubovňa po pandemickej prestávke opäť konal Vianočný turnaj o kráľa šachu. Za účasti 27 mladých šachistov boli zvedené ťažké súboje aj s nečakanými výsledkami. V 4 kategóriach boli ocenení aj naši šachisti:

      Nela Chovancová - 2. miesto v kat. st. žiačky

      Richard Kičura - 3. miesto v kat. st. žiaci

      Samuel Hnat - 2. miesto v kat. ml. žiaci

      Ráchel Polakovičová  -  najmladšia hráčka.

      Vo svojich skupinách získavali skúsenosti aj Jozef Nemec, Boris Imrich, Marcel Repka, Ján Chovanec, Barbora Grichová, Alex Rybovič, Kristián Fedorko a Filip Urban. Skvelé výsledky nám dávajú nádej na šachovú budúcnosť našej školy a obce.

       

     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľka školy oznamuje, že na deň 22.12.2022 (štvrtok) poskytuje žiakom ZŠ a deťom MŠ riaditeľské voľno podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

      Riaditeľské voľno sa udeľuje z organizačných dôvodov.

      Prevádzka začne po vianočných prázdninách dňa 9.1.2022 v MŠ, ZŠ, ŠJ a v ŠKD.

     • Vianočné vystúpenie

     • Dňa 16.12.2022 sa uskutočnilo vianočné vystúpenie, v ktorom sa predstavili malí aj veľkí tanečníci, speváci, muzikanti i recitátori z MŠ, ZŠ, ZUŠ J. Melkoviča i z folklórneho krúžku. Spoločne s pozvanými rodičmi, starými rodičmi a priateľmi sme si vychutnali čarovnú chvíľku vianočnej nálady a prežili sme radosť z vystúpenia všetkých detí.

      Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na tomto krásnom programe.

     • Babka, dedko - okresná súťaž

     • Dňa 13.12.2022 sa v Starej Ľubovni konalo slávnostné vyhodnotenie okresnej literárnej súťaže Babka, dedko 2022. Šimon Štupák (3.A) získal hlavnú cenu a prevzal si ju spolu s babkou Jankou v obradnej sieni MsÚ. Srdečne blahoželáme!

     • Lucie

     • Aj k nám 13. decembra zavítali Lucie, aby povymetali všetky kúty, odohnali zlých duchov a všetky choroby :)

     • Majstrovstvá kraja v šachu

     • Naši žiaci 7.A  Nelka Chovancová a Alex Rybovič  pokračovali v zbieraní šachových skúseností spolu s celou výpravou aj za hranicami okresu. 7.12.2022 si porovnali svoje schopnosti na Krajských majstrovstvách ZŠ v Bardejove, kde po bojoch s najlepšími hráčkmi z celého Prešovského kraja si odniesli skúsenosti, ktoré môže využiť už 20.12. v CVČ v boji o Kráľa šachu.

      Len tak ďalej Nelka a Alex!

     • Olympiáda z AJ - školské kolo

     • Dňa 30.11.2022 sa na našej škole konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Vedomosti si na 2. stupni zmeralo spolu 29 žiakov. V kategórii 1A (5., 6. a 7. roč.) súťažilo 21 žiakov, z ktorých 14 sa stalo úspešnými riešiteľmi. V kategórii 1B (8. a 9. roč.) súťažilo 8 žiakov, z toho 4 sú úspešní riešitelia.

      Prvé 3 miesta v mladšej kategórii obsadili Karol Chmeliar (7.B), Alex Bebko (6.A) a Katarína Rindošová (7.B). V staršej kategórii boli najúspešnejší Viktória Spišiaková (9.A), Nikolas Knapik (9.B) a Vanesa Karaffová (8.A).

      Víťazi obidvoch kategórii, Karol a Viktória, tak postupujú do okresného kola, ktoré sa uskutoční už v januári 2023. Držíme im palce. 

     • Eko nástenka

     • "Ako chrániť našu Zem?" alebo "Čo sa deje s odpadkami v prírode?"... aj takáto poučná môže byť hodina náboženstva s témou ekologickej stopy...veď Boh nám zveril Zem, aby sme ju chránili!

     • Oznam - nové finančné pásma v ŠJ

     • Od 1.1.2023 budú nové finančné pásma stanovené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

      Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka bude:

      Materská škola:  Desiata 0,40 €

                                   Obed 1,00 €           

                                   Olovrant 0,30 €

                                   Spolu 1,70 €

      Základná škola od 6 do 11 rokov:  Obed 1,30 €

      Základná škola od 11 do 15 rokov: Obed 1,50 €

      Zamestnanci školy: Obed 2,00 €

      Príspevok na réžiu bude od 1.1.2023 schválený VZN Obce Plavnica 3,00 € pre deti MŠ aj žiakov ZŠ.   

     • Krabička plná lásky

     • Naša škola sa zapojila do zbierky po druhýkrát. Ďakujeme všetkým, ktorí chcú spraviť radosť, spríjemniť sviatky Vianoc seniorom a chorým ľuďom v zariadeniach sociálnych služieb v našom okrese. Krabičky budú rozdelené do zariadení ZSS Senior Residence Vyšné Ružbachy, Dom pre seniorov v Starej Ľubovni, Dom Charitas sv. Jána Almužníka v Novej Ľubovni, Dom Charitas sv. Demetera v Údole a v DSS v Legnave.

     • Mikuláš

     • 6. decembra vládla v škole veselá nálada, pretože k nám zavítal Mikuláš spolu s anjelmi. Pre žiakov 1. - 4. roč. pripravili pani vychovávateľky rôzne aktivity v telocvični, kde žiaci dokázali svoju múdrosť a zručnosť. Spoločne si zaspievali a Mikuláš za odmenu každému daroval mandarínku. Anjelíci porozdávali mikulášsku poštu a na záver sme s Mikulášom rozsvietili stromček.

     • Kŕmidlá pre vtáčiky

     • O chvíľu sú tu tuhé mrazy, krajina bude pod snehovou perinou a pre vtáčikov bude toto obdobie náročné. Žiaci 5. roč. im preto vyrobili kŕmidlá, aby sme im pomohli prežiť chladnú zimu aj tým, že ich budeme prikrmovať. Pán kurič osadil 4 kŕmidlá v areáli ZŠ a 1 na dvore MŠ.

     • Florbal - okresné kolo

     • Dňa 28. a 29.11. sa v Starej Ľubovni konali okresné kolá žiakov a žiačok vo florbale. Naši športovci zabojovali a priniesli do školy trofeje. Dievčatá si vybojovali 2. miesto a chlapci zvíťazili. Srdečne blahoželáme a chalanom držíme palce v krajskom kole :)

     • Geografická olympiáda - školské kolo

     • V stredu 23.11.2022 sa uskutočnilo školské kolo Geografickej olympiády. Všetci 13-ti súťažiaci sa stali úspešnými riešiteľmi, z čoho máme veľkú radosť. Prví traja vo svojej kategórii postupujú na okresné kolo.

      Kategória G - súťažiaci 5. roč.:

      1. miesto Michal Solecký,

      2. miesto Adam Štupák,

      3. miesto Jakub Rindoš,

      4. miesto Ema Moščovičová,

      Kategória F - súťažiaci 6. a 7. roč.:

      1. miesto Oliver Solecký (7.B),

      2. miesto Martin Sirotňák (6.A),

      3. miesto Pavol Fedorko (6.A).

      Ostatní úspešní riešitelia: Richard Kičura, Tobias Pjecha, Dávid Vyrostek, Maxim Repka.

      Kategória E - súťažiaci 8. roč.:

      1. miesto Patrik Žemba,

      2. miesto Marek Pjaták.

      Srdečne blahoželáme a budeme držať palce v okresnom kole.

      Žiakov viedol p. uč. Matulík.

     • Vincolympiáda - celoslovenské kolo

     • V nedeľu 27.11.2022 sa v Banskej Bystrici uskutočnilo celoslovenské kolo Vincolympiády, ktoré organizuje Združenie Mariánskej mládeže, kde si mladí zo západu, stredu a východu zmerali svoje vedomosti vo viacerých oblastiach:

      • Sväté Písmo,

      • Vincentky a Vincentíni,

      • Deviatnik k Panne Márii Zázračnej medaily,

      • sv. Ján Gabriel Perboyre.

      Súťažilo sa v priestoroch Katolíckeho gymnázia Štefana Moyssesa.

      Naši žiaci Pavol Fedorko a Maxim Repka získali krásne 3 miesto.

      Otázky boli náročné a preto sme vďační a tešíme sa, že sa žiaci našej školy dostali až do celoslovenského kola a gratulujeme všetkým súťažiacim, ktorí sa zapojili do Vincolympiády.

      Žiakov pripravovala rehoľná sestra Františka Šebesová.

     • "Darujúci" adventný kalendár

     • Pomôžte nám naplniť adventný kalendár sladkými dobrotami, čajom alebo nejakým vlastnoručne vyrobeným darčekom pre našich starkých z Plavnice.

      NEBUDEME si z okienok BRAŤ, ale DÁVAŤ...

      Podarí sa nám spoločne naplniť 24 okienok v kalendári?

     • Florbal - oblastné kolo

     • V stredu 23.11.2022 sa u nás uskutočnilo oblastné kolo chlapcov vo florbale. Naši chlapci sa nedali zahanbiť a suverénne vyhrali postup do okresného kola, ktoré sa uskutoční 29.11. v Starej Ľubovni. Bojovali s chlapcami z Plavča a s chlapcami zo školy sv. Cyrila a Metoda zo Starej Ľubovne. Budeme im držať palce :)

     • Šachová výprava v Smižanoch

     • V sobotu 19.11.2022 pokračovali boje na šachovniciach 2. turnaja Ligy mládeže Spiša Smižany 2022/23. Za účasti 38 hráčov sa ich zúčastnila aj naša výprava v zložení Alex Rybovič, David Minčík a Samuel Hnat. Striebornú medailu si odniesol vo svojej kategórii Samuel Hnat (5.A). Ďalšie kolo je na pláne 17.12.2022 v Spišskej Novej Vsi.

      Budeme držať palce :)

     • Náš prvý snehuliak v ŠKD

     • Deti využili v piatok 18.11. prvú nádielku snehu a vygúľali prvých snehuliakov :)

       

      Kde sa vzal, tu sa vzal, pri záhrade ráno stál.

      Hlavu krivú, čiapku sivú a fajku vám v ústach mal.

      V košieľôčke neborák, čože je to za panák?

      Zasmiala sa mladá chasa - jaj, veď je to snehuliak!

     • Školské majstrovstvá okresu v šachu

     • V utorok 15.11.2022 sa v CVČ v Starej Ľubovni konali po trojročnej prestávke Školské majstrovstvá okresu žiakov a žiačok v šachu. Za účasti 27 hráčov sa ani naša škola nestratila a vďaka našim žiakom Nele Chovancovej a Alexovi Rybovičovi sme si odniesli pohár za 2. miesto  v kategórii žiačok a pohár za 3. miesto v kategórii žiakov, plus postup na krajské kolo. Želáme veľa úspechov v Bardejove na krajskom kole a dúfame, že sme motivovali aj ďalších hráčov do budúcna.

     • Vincolympiáda - krajské kolo

     • Po víťazstve v oblastnom kole Vincolympiády sa žiaci našej školy, ktoré patria do  ZMM zúčastnili v nedeľu 13.11.2022  regionálneho kola u sestier DKL v Košiciach, kde sa znova umiestnili na krásnych miestach:

      Kategória do 12 rokov:
      1. miesto - Pavol Fedorko a Maxim Repka
      3. miesto - Jakub Rindoš a Ema Moščovičová

      Kategória od 13 do 16 rokov:
      2. miesto - Zdenka Hubová a Timea Bednarčíková

       

      Žiakom blahoželáme a držíme palce v národnom kole súťaže.

       

     • iBobor - celoslovenská informatická súťaž

     • V týždni od 7. - 11. novembra 2022 sa uskutočnila online medzinárodná informatická vedomostná súťaž pre žiakov ZŠ. Zúčastnili sa jej sa žiaci 3. – 6. roč. a jeden žiak 8. roč. Úspešnými riešiteľmi sa stali Veronika Moščovičová, Klaudia Sara Raslavská, Sebastián Jušík a Patrik Žemba.

      Blahoželáme!

     • Olympiáda zo slovenského jazyka - okresné kolo

     • Vo štvrtok 10.11.2022 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády zo SJL, na ktorej nás úspešne reprezentovala žiačka 8. roč. Zuzana Frohlichová. V kategórii žiakov 8. a 9. roč. tesne za súperkami skončila Zuzka na krásnom 3. mieste. Srdečne blahoželáme :)

     • Odborné prednášky

     • V piatok 11.11.2022 sa žiaci 7. roč. zúčastnili odbornej prednášky firmou MP Education na tému – Dospievam alebo život plný zmien pre dievčatá a Na štarte k mužnosti pre chlapcov.

     • Súťaž Jazykový WocaBee - vyhodnotenie

     • Začiatkom novembra nás potešila skvelá správa – naša trieda 6.A získala 2. miesto a trieda 5.A získala 3. miesto v okresnom kole súťaže Jazykový WocaBee šampionát 2022! V úvodnom kole celoslovenského šampionátu dosiahli naši žiaci skvelý výsledok. 6.A - denný priemer až 187 bodov (tzv. WocaPoints) na jedného žiaka a 5.A – denný priemer 182 bodov (tzv. WocaPoints) na jedného žiaka. Pre lepšiu predstavu – jedna správna odpoveď pri precvičovaní slovíčok znamená zisk približne 2 bodov.

      Toto umiestnenie je pre nás o to cennejšie, že celková účasť v štvrtom ročníku šampionátu dosiahla rekordný počet 47 735 žiakov a študentov z celého Slovenska. Spolu s počtom zapojených tried rastie aj kvalita šampionátu – na úspech bolo potrebné vynaložiť veľa úsilia.

      Súťaž Jazykový WocaBee šampionát prebieha pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Súťaží sa v inovatívnej online  aplikácii na učenie slovíčok - WocaBee. V súťaži sa nehodnotia konkrétne vedomosti žiakov, ale usilovnosť v precvičovaní (a zároveň učení sa) novej slovnej zásoby.

      Víťazné triedy získavajú diplom a žiaci získavajú darček - mesačný online kurz angličtiny alebo nemčiny zdarma v aplikácii pre samoukov LangBee v hodnote 6 €.

      Najväčšou odmenou pre všetkých je však radosť z učenia a zlepšenie jazykových vedomostí, ktoré im táto súťaž sprostredkovala.

       

     • Aj takto si deti v ŠKD krátia čas

     • Školský klub deťom ponúka priestor na zábavu, hry, zopakovanie učiva a aj rôzne individuálne a skupinové aktivity. U nás je vždy veselo, veď posúďte sami :)

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
   • zsplavnica@gmail.com
   • +421524283922 Mgr. Miriam Vyparinová - riaditeľka školy Ing. Miroslav Pavlik - zástupca RŠ
   • Plavnica 244, 065 45 Plavnica 065 45 Plavnica Slovakia
   • 37872915
   • 0903 722 332 Bc. Agnesa Mlaková - zástupkyňa RŠ pre MŠ
   • 0948 696 266 - odhlasovanie zo stravy 0901 720 332 - Ľudmila Petríková, vedúca ŠJ
   • 0948305102
   • 052/4283921
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje