• Účelové cvičenia

     • Dňa 3.6. 2019 sa uskutočnili účelové cvičenia pre žiakov 2. stupňa. Krásny slnečný deň sme si užili aj v spolupráci s okresným úradom z oddelenia krízového riadenia, s políciou SR, dobrovoľnými hasičmi z Plavnice Martin Žoldák, s asociáciou samaritánov SR Danka Dany Spišiaková, s finančnou správou z Prešova Tibor Sova. Spoznávanie rastlín viedol p.uč. Miroslav Matulík a dopravnú výchovu p.uč. Frantisek SoFo Solecký. Súčasťou bol aj cvičný poplach s nácvikom evakuácie budovy. Uskutočnili sa rôzne ukážky (od poskytnutia prvej pomoci až po dopravnú výchovu). Slnečný deň splnil svoj účel a určite obohatil znalosti, zručnosti a vedomosti našich žiakov pri riešení mimoriadnych situácií. Všetkým ďakujeme za zaujímavé stanovištia

     • MDD

     • Naši deviataci znova nesklamali, čosi sme ich naučili. Zodpovedne pristúpili k svojej úlohe a zhostili sa jej na 1*. Nezľakli sa výzvy, že MDD bude kvôli zlému počasiu v škole...Presný harmonogram (ktorý sedel na minútu presne), rozpis na dverách, povzbudzovanie, dobrá nálada...Sme na Vás hrdí, naši absolventi :)

     • Školské kolo v stolnom tenise

     • Na záver stolnotenisového krúžku sa dnes uskutočnilo školské kolo v tejto krásnej hre. Po postupových kolách sa na 1. mieste umiestnil a pohár si prevzal Denis Majerčák, 2. miesto si vybojoval Paskal Chovanec a na 3. mieste sa umiestnil Matej Herstek.

     • Nadácia Tesco

     • Dnes nás potešila ďalšia nadácia: s radosťou Vám oznamujem, že Váš projekt bol v programe “Vy rozhodujete, my pomáhame“ Nadácie Tesco, zaradený hodnotiacou komisiou medzi tri najlepšie v regióne!

      Postupuje do druhého kola, v ktorom budú o jeho podpore rozhodovať zákazníci.

      Ako? Je to celkom jednoduché.

      Každý zákazník, ktorý od 17. júna -14. júla 2019, nakúpi v Starej Ľubovni v obchode spoločnosti Tesco, dostane po zaplatení jeden hlasovací žetón. Žetón vhodí do hlasovacieho boxu A, B alebo C projektu, ktorý chce podporiť. Projekty s najväčším počtom hlasov od zákazníkov získajú v jednotlivých regiónoch podporu vo výške 1300 eur na realizáciu aktivít v priebehu mesiacov august 2019 až február 2020. Projekty umiestnené v hlasovaní zákazníkov na 2. mieste získajú podporu v hodnote 600 eur, projekty umiestnené na 3. mieste 300 eur.

     • Deň mamičiek a oteckov

     • Pár fotografií z dnešného oddychového popoludnia, kedy si u nás oddýchli mamičky, oteckovia i starí rodičia. Ďakujeme, že ste nás poctili návštevou.

     • Oznam a riaditeľské voľno

     • Z dôvodu chorobnosti zamestnancov školskej jedálne sa vo štvrtok 9.5. 2019 prerušuje prevádzka školskej jedálne (nebude sa variť). V prevádzke nebude ŠKD. Žiaci v ZŠ budú mať skrátené vyučovanie: 1.-4. = 4 hodiny, 5.-9. = 5 hodín. Taktiež nebudú záujmové útvary (krúžky). Cezpoľní žiaci môžu počkať do odchodu autobusov pod dozorom v ZŠ.

      Podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľka školy poskytuje

      riaditeľské voľno

      žiakom ZŠ z organizačných a prevádzkových dôvodov na deň 10.5. 2019 (piatok).

      V prevádzke nebude školská jedáleň ani ŠKD. MŠ funguje naďalej bez obmedzení.

     • Stretnutie

     • Čas letí ako vták - nezosadne, nezastaví, vlasy im zdobí zopár šedín, na tvári sa sem tam objaví vráska, v ich náručí sa už túlia vnúčata, no napriek tomu v ich očiach zbadáte šibalské ohníčky, ktoré pripomínajú nezbednosti zo školských čias.

      50 rokov uplynulo, odkedy opustili brány našej školy, no dnes si zaspomínali na všetky šibalstvá, prvé lásky, úspechy i sklamania...

     • Čitateľský oriešok

     • Vanda Imrichová, žiačka 3. A si preberá cenu za krásne 2. miesto v celoslovenskej literárno-výtvarnej súťaži Čitateľský oriešok. Žiačku viedla p.uč. Urdová. Blahoželáme

     • Včelár

     • Dnes mali žiaci 4. roč. milú návštevu včelára, ktorý zvedavcom vysvetlil všetko o včelách, o ich živote, o práci včelára i o tom, ako to je so žihadlami. Ďakujeme pánovi Jánovi Mrugovi za odborný výklad :)

     • Rodičovské združenie

     • Milí rodičia,

      pozývame Vás na individuálne rodičovské združenia, ktoré sa uskutočnia dňa 25.4. 2019 (štvrtok) v poobedňajších hodinách podľa pokynov triednych učiteľov. Tešíme sa na Vás. Ak sa nemôžete zúčastniť osobne, informujte sa o východno-vzdelávacích výsledkoch Vášho dieťaťa telefonicky.

     • Pre žiakov 6. roč.

     • POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020

      Vážení rodičia, milí žiaci 6. ročníka!
      Z dôvodu organizačného zabezpečenia školského roka 2019/2020 Vás žiadame o voľbu predmetu  z povinne voliteľných predmetov do 7. ročníka.
      Žiak 6. ročníka si vyberá 1 predmet a to z nasledovnej ponuky:
      1.) Druhý cudzí jazyk:
      nemecký jazyk – 2 hodiny/týždenne
      Pri voľbe 2. cudzieho jazyka sa tento jazyk učí žiak až do 9. ročníka.
      Ak si žiak nevyberie možnosť druhého cudzieho jazyka, volí si tento predmet:
      2.) Cvičenia zo slovenského jazyka – 2 hodiny/týždenne
      Informujeme, že tento predmet bude mať žiak až do 9. ročníka.
      Prečo blok voliteľných predmetov?
      Škola má povinnosť ponúknuť žiakovi druhý cudzí jazyk. Žiak si ho nemusí vybrať, ale škola mu ponúka inú variantu v tej istej časovej dotácii. Jednotlivé skupiny otvoríme pri počte žiakov minimálne 18. Návratky obdržíte od svojich triednych učiteľov.

     • Deň narcisov

     • Dňa 11.4. sa konala zbierka na pomoc ľuďom s onkologickým ochorením. Pri tejto príležitosti sa vyzbieralo pekných 511,47 eur. Všetkým Vám za pomoc veľmi pekne ďakujeme.

     • Nadácia SPP

     • Dnes (17.4. 2019) nás Nadácia SPP potešila výbornou správou:

      Gratulujeme! Vaša žiadosť o príspevok pre projekt Skrášlime si areál novými drevinami v grantovom programe GP Regióny 2019 bola schválená hodnotiacou komisiou a bude Vám prispené sumou 900,00 €.

     • Brigáda ukončená

     • Pár fotografií z dnešnej brigády. Ďakujeme všetkým, ktorí skrášlili naše okolie i obce Sulín a Hromoš :)

     • Brigáda

     • Zajtra, 16.4. 2019 plánujeme v rámci environmentálnej výchovy upratovanie okolia školy (žiaci 5. - 9. roč.). Žiaci z Plavnice sa stretnú pred školou o 9:00 hod. Prineste si so sebou metly, lopaty, hrable, fúriky...

      Cezpoľní žiaci - nezabudnite sa odhlásiť z obedov.

       

     • Veľkonočné prázdniny

     • Veľkonočné prázdniny sa začnú vo štvrtok 18. apríla a skončia v utorok 23. apríla 2019. Školské vyučovanie sa začne v stredu 24. apríla 2019.

     • Šumenie - literárna súťaž

     • Dňa 4.4. 2019 sa v Košiciach uskutočnilo vyhodnotenie 10. ročníka literárnej súťaže pre základné školy a osemročné gymnáziá v Košickom a Prešovskom kraji Šumenie. Keďže hlavnými partnerom tohto ročníka súťaže bola Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov a Psia akadémia v Košiciach, aj téma bola zameraná na štvornohých miláčikov. Mladí autori sa mohli pustiť do tvorby poézie a prózy na témy Život pod psa a Človek, najlepší priateľ psa. Na súťaži nás v Košiciach reprezentovala šiestačka Lenka Kyšeľová, ktorá bola ocenená Čestným uznaním a pekné 2. miesto si vypísala ôsmačka Vanesa Knapiková. Dievčatám blahoželáme.

       

       

     • Hokejová predprípravka v Poprade

     • V rámci projektu hokejovej predprípravky si hokejové zručnosti osvojovali deti hravou formou za účasti hráčov HK Poprad, mládežníckych trénerov a inštruktorov SZĽH.

     • Návšteva predškolákov

     • V utorok mali naši prváčikovia vzácnu návštevu. Prišli ich pozrieť predškoláci. Prváci ukázali, čo všetko sa v škole naučili a predškoláci sa nedali zahanbiť. Nezaostali za veľkými žiakmi, spoločne zvládli ťažkú matematiku :)

     • Pytagoriáda - Okresné kolo

     • Nový úspech našej školy:

      Karol Chmeliar: 2. miesto
      Nela Chovancová: úspešný riešiteľ
      Oliver Solecký: úspešný riešiteľ
      Tomáš Feňďa: úspešný riešiteľ
      Ján Petrus: úspešný riešiteľ

      Súťaž: Pytagoriáda
      Kolo: Okresné kolo


     • Deň učiteľov

     • Dnešný deň bol na našej škole slávnostný. Už pri príchode do školy ste mohli vidieť pekne vyobliekaných chlapcov a dievčatá s hŕbami kníh. Dnes je totiž Deň učiteľov a na našej škole sme mali pripravené rôzne aktivity.  Ráno sme začali burzou kníh, ktoré si žiaci mohli doniesť z domu. Atmosféra bola príjemná, navôkol bolo počuť šušťanie strán v knihe a po celej chodbe boli veselé deti, ktoré si prezerali knihy iných "predávajúcich", kupovali si niečo do vlastnej knižnice a navzájom sa o knihách rozprávali. 

      Po tejto burze kníh nasledovala v každej triede tvorivá dielňa, v ktorej žiaci využili strany starých kníh na kreslenie alebo tvorenie.

      Pokračovali sme vyučovaním, no nie hocijakým. Rovesníckym. Že aké to je? No predsa také, že chlapci a dievčatá si mohli vyskúšať aké to je učiť spolužiakov alebo mladších žiakov. Veľmi nás tešil veľký záujem o tento spôsob výučby. Pochvaľovali si ho aj samotní noví "učitelia"  a "učiteľky", ako aj žiaci, ktorých učili.

      Milým prekvapením pre učiteľský kolektív školy bola veľká prestávka, na ktorej boli medzi pekne oblečených žiakov pozvaní učitelia, ktorým deviatačky predniesli v mene všetkých žiakov pekný príhovor a vyhodnotili tajnú anketu o najlepšieho učiteľa, ktorá dopadla nasledovne: 1.miesto: p. uč. Vyrosteková, 2.miesto: p. uč. Matulík, 3.miesto: p. uč. Olejár. 

      Na záver by sme už dodali len to, že dnešný Deň učiteľov bol rovnako príjemný pre žiakov ako aj pre učiteľov a sme radi, že máme takých milých a šikovných žiakov.

      (J. Imrichová)

     • Futsal - krajské kolo

     • Blahoželáme družstvu starších chlapcov (S. Vojtek, S. Hamborský, S. Hriňák, M. Štupák, T. Chmeliar, D. Krajňak, M. Sklenárik, R. Rybovič, M. Kormoš). V krajskom kole vo futsale získali 27.3. 2019 výborné 3. miesto

     • Naši namladší športovci trénujú na ľade

     • V rámci školskej hokejovej a hokejbalovej ligy sa aj naši malí športovci zúčastnili tréningu na štadióne v Kežmarku. Tréningy prebiehajú každý piatok poobede a naši žiaci budú ich súčasťou do konca apríla.

     • Testovanie T9-2019 - riaditeľské voľno

     • Vážení rodičia,

      v stredu 3. apríla 2019 sa uskutoční testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (T9-2019).

      Z organizačných dôvodov nie je možné zabezpečiť riadne vyučovanie všetkých tried, preto je

      žiakom 8. ročníka udelené riaditeľské voľno.

      Viac informácií o T9-2019 na https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
   • zsplavnica@gmail.com
   • +421524283922 Mgr. Miriam Vyparinová - riaditeľka školy Ing. Miroslav Pavlik - zástupca RŠ
   • Plavnica 244, 065 45 Plavnica 065 45 Plavnica Slovakia
   • 37872915
   • 0903 722 332 Bc. Agnesa Mlaková - zástupkyňa RŠ pre MŠ
   • 0948 696 266 - odhlasovanie zo stravy 0901 720 332 - Ľudmila Petríková, vedúca ŠJ
   • 0948305102
   • 052/4283921
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje