• Zo stretnutia triednych dôverníkov

     • Dňa 13.9. 2019 prebehlo stretnutie triednych dôverníkov, na ktorom boli odsúhlasené poplatky na tento školský rok:

      6,- € na žiaka na ZRPŠ

      10,- € na rodinu do fondu OZ (občianskeho združenia)

      Poplatky je potrebné zaplatiť triednym učiteľom do konca novembra 2019. Poplatok za rodinu je potrebné dať triednemu učiteľovi najstaršieho súrodenca.

      V tomto školskom roku majú Vaše deti zdarma pracovné zošity zakúpené:

      - z prostriedkov OZ (AJ pre žiakov 1.- 4., Mat a SLJ pre žiakov 5. - 9.),

      - z projektov (nadácia Volkswagen - NJ, nadácia Reiffeisen bank - AJ pre žiakov 5. - 9.)

      Je potrebné, aby ste si do utorka prečítali školský poriadok, ktorý hovorí aj o právach a povinnostiach Vás - zákonných zástupcoch. Nájdete ho medzi dokumentáciou školy na hornej lište.

      OZ zakúpi Vašim deťom 2x do roka čokoládu (1. polrok a MDD). Ak má Vaše dieťa potravinovú alergiu, nahláste, prosím Vás, tr. uč., akú čokoládu môže hospodárka OZ p. Alena Kontrová pre Vaše dieťa zakúpiť (mliečna, horká...).

      V utorok na triednych schôdzkach budete podpisovať okrem iných papierov aj vzdelávací poukaz, ktorý využívame pri "krúžkoch". Boli by sme radi, keby ste vzdelávacie poukazy nechali našej škole. Ponuku krúžkov na tento školský rok nájdete nižšie. Na daný krúžok môžete Vaše dieťa zapísať po skončení ZRPŠ. Činnosť krúžkov začína 1.10. 2019.

      Fotografovanie portrétov sa uskutoční 11.10. 2019. Informovaný súhlas môžete podpísať priamo na ZRPŠ v utorok. Aj keď sa Vaše dieťa odfotí a fotografie sa Vám nebudú páčiť, môžete ich vrátiť späť.

      Prosíme Vás, aby ste nám autom a štvorkolakami nevchádzali do areálu školy. Využívať môžete parkovisko pri telocvični alebo pri kostole.

      Deň pred jesennými prázdninami (29.10. 2019) Vás pozývame na Deň otvorených dverí.

      Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie

     • ZRPŠ

     • Vážení rodičia, dovoľujeme si Vás pozvať na triedne ZRPŠ, ktoré sa uskutočnia v utorok 17.9. 2019  o 17,00 hod. v budove školy.  Do schôdzky si prečítajte, prosíme Vás, náš Školský poriadok, ktorý nájdete hore v sekcii "O škole" - Dokumentácia školy. Ďakujeme.

      Stretnutie triednych dôverníkov bude v piatok 13.9. 2019 o 16:30 hod. v ZŠ.

      Ak Vás to nebude obťažovať, radi by sme spolu s Vami zahlasovalii za náš nový projekt cez Reiffeisen Bank "Gesto pre mesto" - Družinári do toho. K hlasovaniu je potrebné mať pri sebe mobilný telefón. Ďakujeme za pochopenie. Link na hlasovanie z domu nájdete v novinke nižšie.

      Radi Vás uvidíme :)

     • Oznam ZUŠ - akordeón

     • Riaditeľstvo ZUŠ J. Melkoviča oznamuje žiakom, ktorí majú záujem o hru na AKORDEÓN (aj začiatočníci), že v piatok 6.9. 2019 bude dodatočný zápis od 13:00 - 16:00 hod. v budove ZŠ.

     • Oznam ZUŠ

     • ZUŠ J. Melkoviča oznamuje rodičom a žiakom, že zápis na odbor tanečný sa uskutoční zajtra (utorok 3.9. 2019) o 14:00 hod. v tanečnej sále ZŠ v Plavnici

     • Oznam ZUŠ

     • ZUŠ J. Melkoviča odkazuje rodičom a žiakom, že zápis rozvrhov na odbor hudobný bude zajtra 2.9. 2019 o 10:30 hod. u p.uč. Melchera v našej škole.

     • Začiatok školského roka

     • Oznamujeme rodičom a žiakom, že nový školský rok začneme slávnostnou sv. omšou 2. septembra o 8:00 hod. V daný deň je možné prihlásiť sa na obedy a zároveň vyzdvihnúť si čip u vedúcej školskej jedálne (záloha 2,-€). Školská jedáleň je v prevádzke od pondelka pre deti materskej školy.  Od utorka 3. septembra sa varí pre žiakov. Pokyny o nasledujúcom dni sa žiaci dozvedia od svojich triednych učiteľov po skončení sv. omše. Prváčikovia strávia svoj prvý veľký deň aj v škole so svojím pánom učiteľom.

      V utorok budú mať žiaci 1. stupňa 4 vyučovacie hodiny a žiaci 2. stupňa 5 hodín. Od stredy bude vyučovanie podľa rozvrhu.

      Čipy na obed si môžete vyzdvihnúť aj zajtra 28.8. a v piatok 30.8. 2019 v čase od 8:00 - 13:00 hod. v školskej jedálni.

      Školský klub detí je v riadnej prevádzke od utorka.

      Žiadame rodičov, aby nevstupovali do šatne ZŠ a tiež do tried za svojimi deťmi.

      Tiež žiadame rodičov, aby nevstupovali autom do areálu školy!

      Môžete parkovať  na parkovisku pri telocvični, v prípade, že bude voľné miesto. Veľké parkovisko máte pri kostole. Uvedomte si, že akékoľvek iné parkovanie a presun po areáli školy ohrozuje bezpečnosť detí. Ďakujeme za pochopenie.

     • Víťazný projekt

     • Ďakujeme všetkým, ktorí s nami bojovali až do konca. Oplatilo sa :) Naši žiaci - Vaše deti budú mať aj vďaka Vám a tiež aj vďaka Občianskemu združeniu pracovné zošity z anglického jazyka zadarmo. Jupí :)

     • Desiata so starostom obce

     • Už tradícia... 63 žiakov školy spoločne desiatovalo so starostom obce v klubovni JDS, kde boli pozvaní za reprezentáciu školy a obce :)

     • Galéria

     • Keď budete mať cestu okolo, zastavte sa v našej mini galérii žiackych projektov

     • Dodatočný zápis do ZUŠ - tanečný odbor

     • ZUŠ J. Melkoviča oznamuje rodičom a žiakom, že dodatočný zápis žiakov na nový školský rok 2019/2020 odbor TANEČNÝ bude 18.6. a 20.6. 2019 od 14:00 hod. do 16:00 hod. v tanečnej sále v ZŠ v Plavnici

     • Účelové cvičenia

     • Dňa 3.6. 2019 sa uskutočnili účelové cvičenia pre žiakov 2. stupňa. Krásny slnečný deň sme si užili aj v spolupráci s okresným úradom z oddelenia krízového riadenia, s políciou SR, dobrovoľnými hasičmi z Plavnice Martin Žoldák, s asociáciou samaritánov SR Danka Dany Spišiaková, s finančnou správou z Prešova Tibor Sova. Spoznávanie rastlín viedol p.uč. Miroslav Matulík a dopravnú výchovu p.uč. Frantisek SoFo Solecký. Súčasťou bol aj cvičný poplach s nácvikom evakuácie budovy. Uskutočnili sa rôzne ukážky (od poskytnutia prvej pomoci až po dopravnú výchovu). Slnečný deň splnil svoj účel a určite obohatil znalosti, zručnosti a vedomosti našich žiakov pri riešení mimoriadnych situácií. Všetkým ďakujeme za zaujímavé stanovištia

     • MDD

     • Naši deviataci znova nesklamali, čosi sme ich naučili. Zodpovedne pristúpili k svojej úlohe a zhostili sa jej na 1*. Nezľakli sa výzvy, že MDD bude kvôli zlému počasiu v škole...Presný harmonogram (ktorý sedel na minútu presne), rozpis na dverách, povzbudzovanie, dobrá nálada...Sme na Vás hrdí, naši absolventi :)

     • Školské kolo v stolnom tenise

     • Na záver stolnotenisového krúžku sa dnes uskutočnilo školské kolo v tejto krásnej hre. Po postupových kolách sa na 1. mieste umiestnil a pohár si prevzal Denis Majerčák, 2. miesto si vybojoval Paskal Chovanec a na 3. mieste sa umiestnil Matej Herstek.

     • Nadácia Tesco

     • Dnes nás potešila ďalšia nadácia: s radosťou Vám oznamujem, že Váš projekt bol v programe “Vy rozhodujete, my pomáhame“ Nadácie Tesco, zaradený hodnotiacou komisiou medzi tri najlepšie v regióne!

      Postupuje do druhého kola, v ktorom budú o jeho podpore rozhodovať zákazníci.

      Ako? Je to celkom jednoduché.

      Každý zákazník, ktorý od 17. júna -14. júla 2019, nakúpi v Starej Ľubovni v obchode spoločnosti Tesco, dostane po zaplatení jeden hlasovací žetón. Žetón vhodí do hlasovacieho boxu A, B alebo C projektu, ktorý chce podporiť. Projekty s najväčším počtom hlasov od zákazníkov získajú v jednotlivých regiónoch podporu vo výške 1300 eur na realizáciu aktivít v priebehu mesiacov august 2019 až február 2020. Projekty umiestnené v hlasovaní zákazníkov na 2. mieste získajú podporu v hodnote 600 eur, projekty umiestnené na 3. mieste 300 eur.

     • Deň mamičiek a oteckov

     • Pár fotografií z dnešného oddychového popoludnia, kedy si u nás oddýchli mamičky, oteckovia i starí rodičia. Ďakujeme, že ste nás poctili návštevou.

     • Oznam a riaditeľské voľno

     • Z dôvodu chorobnosti zamestnancov školskej jedálne sa vo štvrtok 9.5. 2019 prerušuje prevádzka školskej jedálne (nebude sa variť). V prevádzke nebude ŠKD. Žiaci v ZŠ budú mať skrátené vyučovanie: 1.-4. = 4 hodiny, 5.-9. = 5 hodín. Taktiež nebudú záujmové útvary (krúžky). Cezpoľní žiaci môžu počkať do odchodu autobusov pod dozorom v ZŠ.

      Podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľka školy poskytuje

      riaditeľské voľno

      žiakom ZŠ z organizačných a prevádzkových dôvodov na deň 10.5. 2019 (piatok).

      V prevádzke nebude školská jedáleň ani ŠKD. MŠ funguje naďalej bez obmedzení.

     • Stretnutie

     • Čas letí ako vták - nezosadne, nezastaví, vlasy im zdobí zopár šedín, na tvári sa sem tam objaví vráska, v ich náručí sa už túlia vnúčata, no napriek tomu v ich očiach zbadáte šibalské ohníčky, ktoré pripomínajú nezbednosti zo školských čias.

      50 rokov uplynulo, odkedy opustili brány našej školy, no dnes si zaspomínali na všetky šibalstvá, prvé lásky, úspechy i sklamania...

     • Čitateľský oriešok

     • Vanda Imrichová, žiačka 3. A si preberá cenu za krásne 2. miesto v celoslovenskej literárno-výtvarnej súťaži Čitateľský oriešok. Žiačku viedla p.uč. Urdová. Blahoželáme

     • Včelár

     • Dnes mali žiaci 4. roč. milú návštevu včelára, ktorý zvedavcom vysvetlil všetko o včelách, o ich živote, o práci včelára i o tom, ako to je so žihadlami. Ďakujeme pánovi Jánovi Mrugovi za odborný výklad :)

     • Rodičovské združenie

     • Milí rodičia,

      pozývame Vás na individuálne rodičovské združenia, ktoré sa uskutočnia dňa 25.4. 2019 (štvrtok) v poobedňajších hodinách podľa pokynov triednych učiteľov. Tešíme sa na Vás. Ak sa nemôžete zúčastniť osobne, informujte sa o východno-vzdelávacích výsledkoch Vášho dieťaťa telefonicky.

     • Pre žiakov 6. roč.

     • POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020

      Vážení rodičia, milí žiaci 6. ročníka!
      Z dôvodu organizačného zabezpečenia školského roka 2019/2020 Vás žiadame o voľbu predmetu  z povinne voliteľných predmetov do 7. ročníka.
      Žiak 6. ročníka si vyberá 1 predmet a to z nasledovnej ponuky:
      1.) Druhý cudzí jazyk:
      nemecký jazyk – 2 hodiny/týždenne
      Pri voľbe 2. cudzieho jazyka sa tento jazyk učí žiak až do 9. ročníka.
      Ak si žiak nevyberie možnosť druhého cudzieho jazyka, volí si tento predmet:
      2.) Cvičenia zo slovenského jazyka – 2 hodiny/týždenne
      Informujeme, že tento predmet bude mať žiak až do 9. ročníka.
      Prečo blok voliteľných predmetov?
      Škola má povinnosť ponúknuť žiakovi druhý cudzí jazyk. Žiak si ho nemusí vybrať, ale škola mu ponúka inú variantu v tej istej časovej dotácii. Jednotlivé skupiny otvoríme pri počte žiakov minimálne 18. Návratky obdržíte od svojich triednych učiteľov.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
   • zsplavnica@gmail.com
   • +421524283922 Mgr. Miriam Vyparinová - riaditeľka školy Ing. Miroslav Pavlik - zástupca RŠ
   • Plavnica 244, 065 45 Plavnica 065 45 Plavnica Slovakia
   • 37872915
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje