• Riaditeľské voľno

     • Podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľka školy poskytuje riaditeľské voľno žiakom ZŠ z organizačných a prevádzkových dôvodov na deň 29.10. 2018. V prevádzke nebude ani školská jedáleň ani ŠKD. Dňa 30.10. 2018 je jednorazový štátny sviatok, od 31.10. sú jesenné prázdniny. Žiaci nastupujú do školy po jesenných prázdninách 5.11. 2018.

      V MŠ bude od 29.10. - 2.11. 2018 prerušená prevádzka kvôli výmene okien.

     • Milión detí sa modlí ruženec

     • Slovensko sa dňa 18. októbra 2018 (štvrtok) pripojí k takmer 70 krajinám, kde sa deti zjednotia v modlitbe za pokoj a jednotu vo svete, v ktorom je viac ako 40 krajín sužovaných prebiehajúcim ozbrojeným konfliktom.

      Aj naša škola sa zapojí do tejto peknej akcie. Viac informácií nájdete tu:

      Vaše deti prinesú v pondelok návratku so súhlasom (nesúhlasom) na danej modlitbe ruženca. V daný deň bude z dôvodu prezentácie knihy o Plavnici skrátené vyučovanie. Žiaci 1.- 4. ročníka budú končiť 4. hodinou a žiaci 5. -9. skončia 5. vyučovacou hodinou. Poobede nebudú krúžky, ŠKD a tiež ZUŠ odbor hudobný a tanečný.Ďakujeme za pochopenie

     • Oznam ZUŠ - rodičovské

     • Riaditeľ ZUŠ J. Melkoviča v Starej Ľubovni odkazuje rodičom, že dňa 25.10. 2018 o 16:00 hod. sa uskutoční ZRŠ v čitárni ZŠ v Plavnici pre odbor hudobný a tanečný.

     • Kultúrne poukazy

     • Ak máte ešte niekto kultúrne poukazy, prineste ich, vieme ich využiť. 12. novembra strácajú platnosť. Ďakujeme

     • Poďakovanie

     • Za pomoc pri umývaní okien v telosvični po rekonštrukcii veľmi pekne ďakujeme mamičkám Martine Vančovej, Kataríne Šidlovskej a p.uč. Marianne Hudákovej. Vážim si Vašu pomoc. Tiež ďakujeme firme MDF ŽERIAVY, s.r.o. Jozef Diňa za požičanie lešenia. Prijmite aspoň takéto virtuálne poďakovanie

     • ZRPŠ

     •      Vážení rodičia,dovoľujeme si Vás pozvať na plenárne ZRPŠ, ktoré sa uskutoční v utorok 11.9. 2018  o 17,00 hod. v budove školy. Po skončení budú nasledovať triedne schôdzky. Do schôdzky si prečítajte, prosíme Vás, náš Školský poriadok, ktorý nájdete hore v sekcii "O škole" - Dokumentácia školy. Ďakujeme.

      Radi Vás uvidíme :)

     • Stretnutie generácií

     • Dňa 07.09.2018 sa uskutočnil hviezdicový výstup školskej mládeže a staršej generácie na horu Marmon, kde v blízkosti tohto miesta v noci z 14. na 15. septembra 1944 v priebehu SNP bolo zostrelené nemeckými okupantmi a následne havarovalo sovietske lietadlo z štvormiestnou posádkou, ktoré pilotoval letec dôstojník Červenej armády Eugen Ivanovič Archipov. Nech jeho hrdinský čin je príkladom pre nás všetkých.Výstupu sa zúčastnili základné školy zo Starej Ľubovni (Komenského, Levočská, Za vodou), Plavnici, Hniezdneho a Jarabiny a stredné školy (Gymnázium, Obchodná akadémia, Stredné odborné učilište Jarmočná) v počte okolo 300 účastníkov. Privítanie vykonal predseda OblV SZPB Ing. Václav Homišan. Potom bol vykonaný pietny akt pri pomníkoch a následne prednáška podpredsedu OblV SZPB Ing. Ladislavom Šlachtovským. V závere pri partizánskej vatre mohol každý z účastníkov besedovať s členmi predsedníctva OblV SZPB.Poďakovanie prináleží riaditeľom škôl, ktorí umožnili v rámci dejepisu stretnutie mladej generácie s novodobou regionálnou históriou.

      Václav Homičan

     • Dodatočný zápis do ZUŠ - odbor TANEČNÝ

     • ZUŠ J. Melkoviča odkazuje žiakom a rodičom, že je možný dodatočný zápis pre žiakov, ktorí majú chuť TANCOVAŤ a nestihli prijímacie skúšky v júni.

      Zápis sa uskutoční v utorok 11.9. 2018 od 14:00 hod. do 17:00 hod. a vo štvrtok 13.9. 2018 od 12:00 hod. do 16:00 hod. v tanečnej sále ZŠ v Plavnici. Zároveň prebehne aj vyučovanie.

     • ZRPŠ

     • Vážení rodičia,

      pozývame Vás na plenárne ZRPŠ, ktoré sa uskutoční v utorok 11.9. 2018 o 17:00 hod. na chodbe ZŠ. Po ňom budú nasledovať triedne schôdzky.

      Tešíme sa na Vás

     • Oznam

     • Pán učiteľ Melcher (ZUŠ J. Melkoviča) oznamuje rodičom a žiakom, že zápis do ZUŠ odbor hudobný bude zajtra (4.9. 2018) od 13,00 - 17,00 hod. a odbor tanečný od 13,00 - 14,00 hod.

     • Odkaz prvákom

     • Pani učiteľka Karaffová odkazuje prváčikom, aby si na prvý školský deň priniesli aktovku. Budú mať čo do nej dať :)

     • Začiatok školského roka

     • Oznamujeme rodičom a žiakom, že nový školský rok začneme slávnostnou sv. omšou 3.septembra o 8:00 hod. V daný deň je možné prihlásiť sa na obedy, ktoré budú podávané od utorka. Žiaci sa dozvedia pokyny, čo si majú priniesť na ďalší deň. Prváčikovia strávia svoj prvý veľký deň aj v škole so svojou pani učiteľkou.

      V utorok budú mať žiaci 1. stupňa 4 vyučovacie hodiny a žiaci 2. stupňa 5 hodín. Od stredy bude vyučovanie podľa rozvrhu.

      Tešíme sa na Vás.

     • Zasadnutie Rady školy

     • Pozývam Vás na zasadnutie Rady školy dňa 30.08.2018 o 16.30hod. v ZŠ s MŠ v Plavnici v 3.A triede.

      Viera Štupáková

      Predseda Rady školy

      P.S. Časťou programu bude schvaľovanie dokumentov RŠ, ktoré ste dostali emailom na preštudovanie.

     • Zabudnuté veci

     • Vyzdvihnúť si ich môžete do konca júla v pracovných dňoch do 13,30 hod. Potom poputujú do zberného kontajnera.

     • Príjemné prázdniny

     • Prajeme vám krásne prázdniny plné nových zážitkov a pohody. Dávajte si na seba dobrý pozor, aby sme sa 3. septembra šťastní, zdraví a oddýchnutí opäť stretli...

     • Desiata so starostom

     • Aj v tomto roku odovzdal pán starosta Rastislav Grich ďakovné listy 41 reprezentantom obce a školy, ktorí dosiahli významné úspechy na predmetových olympiádach, či umeleckých a športových súťažiach. Tradičná slávnostná "Desiata so starostom" sa uskutočnila 27.6. 2018 v budove Jednoty dôchodcov Slovenska, kde im šikovné tety prichystali chutné chlebíčky, domáci bylinkový čajík a koláčiky. Ďakujeme

     • Mikitova Terňa - Celoštátne kolo

     • Nový úspech našej školy:

      Simona Sopková: Hlavná cena
      Patrik Starinský: Hlavná cena
      Dominika Valeková: Hlavná cena
      Melody Brandová: Hlavná cena
      Kamila Brotvanová: Hlavná cena
      Zuzana Frőhlichová: Hlavná cena

      Súťaž: Mikitova Terňa
      Kolo: Celoštátne kolo


     • Ten starý hrad, čo na tom kopci stojí

     • Aj naši žiaci boli dnes ocenení vo viacerých kategóriách v literárnej a výtvarnej tvorbe v okresnej súťaži na Ľubovnianskom hrade. Blahoželáme kolektívu detí ŠKD za 2. miesto v kolektívnej práci - video, Michalovi Frohlichovi za 2. miesto - próza, Filipovi Jozefíkovi tiež za 2. miesto - próza, Dorotke Mlakovej za 3. miesto - próza, Nikolettke Ševčíkovej a Simonke Sopkovej vo foto kategórii za 1. miesto. Tešíme sa :). Žiakov viedli p.uč. Urdová a p.vychovávateľka Štupáková

     • Oznam

     • Oznamujeme rodičom a žiakom, že od 25.6. 2018 do konca školského roka bude skrátené vyučovanie. Žiaci 1.- 4. roč. budú mať 4 vyučovacie hodiny a žiaci 5.- 9. roč. budú mať 5 vyučovacích hodín. Slávnostná sv. omša bude vo štvrtok o 7,45 hod. Vysvedčenie si žiaci prevezmú v piatok 29.6. 2018.

     • Oznam ZUŠ

     • Riaditeľstvo ZUŠ J. Melkoviča odkazuje žiakom a rodičom, že vysvedčenie sa bude rozdávať 29.6. 2018 do 10,00 hod. Zároveň je nutné odovzdať učebnicu hudobnej náuky. Bez toho sa vysvedčenie nemôže odovzdať.

     • Cena pre školský časopis

     • Blahoželáme nášmu školskému časopisu Očko, všetkým redaktorom i p.vychovávateľke Štupákovej, ktorá vedie časopis od jeho vzniku :)

     • Cestovné

     • Rodičia cezpoľných žiakov z Hromoša, Šambrona a Údola - môžete sa zastaviť na Vašom obecnom úrade po cestovné.

     • Vyhodnotenie medzinárodnej výtvarnej súťaže

     • Dnes nás prekvapili diplomy priamo zo Srbska. Našim žiakom sa mimoriadne zadarilo v medzinárodnej výtvarnej súťaži v Báčskom Petrovci. Nelka Murcková a Tamarka Malastová získali 2. miesto a Zuzka Ridillová krásne 1. miesto. Srdečne blahoželáme. Žiačky viedla p. vychovávateľka Viera Štupáková.

     • Nová skratka

     • Ďakujeme rodine Geciovej (GP Trans) za poskytnutie drte na chodníček - skratku cez trávnik pri starom kostole. Ďakujeme aj šikovným chlapcom 9. roč. a p.kuričovi za zhotovenie novej skratky a tiež obci Plavnica za poskytnutie auta na prevoz kamennej drte.

     • Literárny Kežmarok

     • V celoslovenskej literárnej súťaži Literárny Kežmarok 2018 získala Simona Hetešová 3. miesto a Júlia Platková Čestné uznanie. Blahoželáme

     • Získali sme grant

     • Dnes Nadácia Volkswagen vyhlásila podporené projekty v rámci programu "Projekty zamestnancov" a sme tam. Získali sme grant v hodnote 995€. Cieľom projektu je zakúpiť robotické stavebnice na vyučovanie techniky, získať praktické skúsenosti s robotmi, naučiť sa skonštruovať robotov a následne ich aj programovať. Veríme, že nadchneme žiakov pre robotiku a súčasne vybavíme učebňu techniky zaujímavými pomôckami...

     • Literárno-dramatický krúžok

     • Vyvrcholením celoročnej práce Literárno-dramatického krúžku sú vystúpenia. Jedným z nich bolo minulý týždeň aj vystúpenie deťom MŠ a žiakom 1. st. ZŠ. Hrali sa poučné a zábavné rozprávky: Ako vrabčiak čarovné slovíčka hľadal, Tri citróny a O Pampúšikovi. Žiaci predviedli perfektné herecké ale aj spevácke výkony, za čo im veľmi pekne ďakujeme. Žiakov celý rok viedla p. uč. Monika Urdová

     • MDD

     • Naši deviataci znova ukázali svoje kvality. Klobúk dole, ako  to všetko perfektne zorganizovali :) Všetci žiaci boli neskutočne pohodoví, pozorní, veselí, rozumní... hudba, nálada, ohľaduplnosť..... Paráda!

      Fotografie z osláv MDD nájdete vo fotoalbume:

     • Hokejbalová prípravka

     • Dňa 31.5.2018 sa v Novej Ľubovni konal 5. turnaj súťaže Tipsport hokejová prípravka - región Stará Ľubovňa. Na turnaji bojovali žiaci 1.-2. ročníka ôsmich základných škôl z okresu Stará Ľubovňa. Naši žiaci získali pekné 3. miesto. Malým a statočným reprezentantom našej školy ĎAKUJEME a GRATULUJEME!!!

     • Čítajme si

     • Dňa 30.mája sme sa zapojili do 11. ročníka projektu Čítajme si, ktorý je zameraný na čitateľský maratón. Čítali žiaci 1. a 2.stupňa. Využili sme krásne knihy z našej Čitárne, ktorá nám ponúkla aj príjemný priestor, no žiaci si mohli knihy doniesť aj domu. Aj takto sa snažíme rozvíjať čitateľskú gramotnosť a pozitívny vzťah našich detí ku knihám.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
   • zsplavnica@gmail.com
   • +421524283922
   • Plavnica 244, 065 45 Plavnica
   • 37872915
   • 0903 722 332
   • 0948 696 266 - odhlasovanie zo stravy 0901 720 332 - vedúca ŠJ
   • 0948305102
   • 052/4283921
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje