• MDD

     • Naši deviataci znova ukázali svoje kvality. Klobúk dole, ako  to všetko perfektne zorganizovali :) Všetci žiaci boli neskutočne pohodoví, pozorní, veselí, rozumní... hudba, nálada, ohľaduplnosť..... Paráda!

      Fotografie z osláv MDD nájdete vo fotoalbume:

     • Hokejbalová prípravka

     • Dňa 31.5.2018 sa v Novej Ľubovni konal 5. turnaj súťaže Tipsport hokejová prípravka - región Stará Ľubovňa. Na turnaji bojovali žiaci 1.-2. ročníka ôsmich základných škôl z okresu Stará Ľubovňa. Naši žiaci získali pekné 3. miesto. Malým a statočným reprezentantom našej školy ĎAKUJEME a GRATULUJEME!!!

     • Čítajme si

     • Dňa 30.mája sme sa zapojili do 11. ročníka projektu Čítajme si, ktorý je zameraný na čitateľský maratón. Čítali žiaci 1. a 2.stupňa. Využili sme krásne knihy z našej Čitárne, ktorá nám ponúkla aj príjemný priestor, no žiaci si mohli knihy doniesť aj domu. Aj takto sa snažíme rozvíjať čitateľskú gramotnosť a pozitívny vzťah našich detí ku knihám.

     • Prečo sa učiť nemčinu

     • Vážení rodičia, milí žiaci 6. ročníka!

      Cez projekt sme získali nové učebnice nemeckého jazyka. Sú moderné, s množstvom interaktívnych cvičení. Žiaci sa tento jazyk budú učiť iba na základnej úrovni (A1). Neváhajte a prihláste deťúrence na druhý cudzí jazyk.

      Ponúkam niekoľko dôvodov, prečo si zvoliť nemčinu:

      Nie je to časovo náročné? Nezabúdajte, že deti sa učia veľmi prirodzene a hravo. Keď pre ne nie je ťažké naučiť sa ovládať počítač, nemčinu zvládnu takisto ľahko. A čas? Vaše dieťa sa predsa nemusí naučiť všetko naraz. Už aj pri malej znalosti jazyka má radosť z jeho používania, z komunikácie. Motivácia pokračovať už príde sama, spoľahnite sa.Nestačí, že sa učí angličtinu? - Angličtina je veľmi dôležitá a jej znalosť je dnes považovaná už za samozrejmosť. Vedieť minimálne ešte jeden cudzí jazyk je preto pre deti obrovskou výhodou aj do budúcnosti.A čo práca? - Predovšetkým na európskom pracovnom trhu je čoraz viac zamestnávateľov, ktorí vyhľadávajú zamestnancov ovládajúcich viacero jazykov. Konkrétne na Slovensku napríklad pôsobí 500 nemeckých a až 2 500 rakúskych firiem. V našom regióne je preto nemčina logickou voľbou.

      Mgr. Andrea Vyrosteková

     • POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019


     • Vážení rodičia, milí žiaci 6. ročníka!


      Z dôvodu organizačného zabezpečenia školského roka 2018/2019 Vás žiadame o voľbu predmetu z povinne voliteľných predmetov do 7. ročníka.
      Žiak 6. ročníka si vyberá 1 predmet a to z nasledovnej ponuky:
      1.) Druhý cudzí jazyk:
      nemecký jazyk – 2 hodiny/týždenne
      Pri voľbe 2. cudzieho jazyka sa tento jazyk učí žiak až do 9. ročníka.
      Ak si žiak nevyberie možnosť druhého cudzieho jazyka, volí si tento predmet:
      2.) Cvičenia zo slovenského jazyka – 2 hodiny/týždenne
      Informujeme, že tento predmet bude mať žiak až do 9. ročníka.
      Prečo blok voliteľných predmetov?
      Škola má povinnosť ponúknuť žiakovi druhý cudzí jazyk. Žiak si ho nemusí vybrať, ale škola mu ponúka inú variantu v tej istej časovej dotácii.
      Jednotlivé skupiny otvoríme pri počte žiakov minimálne 15.
      Návratky obdržíte od svojich triednych učiteľov.

     • Krúžok paličkovania

     • Naše dievčatá majú šikovné ruky. Pod ich rukami vznikajú naozaj unikátne paličkované kúsky. Veď posúďte sami :)

      Ďakujeme za trpezlivosť vedúcim krúžku Márii Murckovej, Agneske Frohlichovej a Anne Štupákovej.

     • Malý futbal

     • Naši chlapci sa zúčastnili okresného kola v malom futbale a podarilo sa im získať 3. miesto. Blahoželáme.

     • Gitarový krúžok

     • Pár ukážok z gitarového krúžku...Všetko sa dá zvládnuť, ak je chuť a vôľa. V októbri to boli úplní začiatočníci :)

     • Malý futbal

     • Blahoželáme našim futbalistkám. V okresnej súťaži v malom futbale získali včera 2. miesto :)

     • Dúha - vyhodnotenie súťaže

     • Aj tohto roku sa darilo našim žiakom v literárnej i výtvarnej časti tejto celoslovenskej súťaže. V literárnej súťaži zvíťazila Simona Hetešová. Čestné uznanie sa ušlo Vanese Knapikovej a vo výtvarnej súťaži si 2. miesto vymaľoval Oliver Solecký. Blahoželáme

     • Deti z Plavnice ako víťazi v TV LUX

     • Televízia Lux oslavovala v týchto dňoch 10. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti bola vyhlásená aj výtvarná súťaž s názvom Pre Klbko. Klbko si pre svojich najmenších televíznych divákov vymyslelo tému „Pracujem pre TV LUX“. Klbkáči z celého Slovenska posielali svoje pestrofarebné výtvarné práce do redakcie televízie. V nich namaľovali zamestnania, ktoré by chceli v televízii robiť. Zastúpenie medzi ocenenými mal aj náš okres. Boli nimi usilovní prváčikovia zo Základnej školy v Plavnici za kategóriu kolektív, ako aj štvrtáčka Peťka Urbanová, tiež z Plavnice, ktorá svoj obrázok maľovala doma za kategóriu jednotlivec. A ocenenia neboli hocijaké. V oboch prípadoch išlo o krásne 1.miesta. Deti sa zúčastnili aj vysielania s priamym prenosom v relácii Doma je doma, v ktorej odborná porota zverejnila výsledky. Zážitok im umocnila prehliadka priestorov televízie a krásnou bodkou bola vyhliadková jazda vláčikom - prešporáčikom po centre mesta až na Bratislavský hrad. Okrem skvelých momentov v hlavnom meste si odniesli aj vecné ceny. Týmto však ocenenia nekončili. Výhrou bola totiž aj výnimočná nedeľná omša 13.mája 2018 s priamym prenosom z farnosti v Plavnici, ktorú bude celebrovať aj kňaz z televízie, vdp. Juraj Drobný, kde samozrejme, nebude chýbať ani Klbko. Na tejto svätej omši tretiaci pristúpia k 1.svätému prijímaniu - a tak iste ani prvoprijímajúce deti nezabudnú na svoj veľký deň, keď prijali Ježiška do svojich srdiečok.

     • Zber papiera

     • Prvá dvadsiatka zebračov papiera :) Ďakujeme všetkým ochotným žiakom a najmä ich rodičom...

     • Projekt dokončený

     • Vďaka Nadácii ČSOB v zamestnaneckom programe, vďaka pánovi Stanislavovi Chovancovi a najmä Záhradnému centru v Plavnici sa nám podarilo dokončiť rozbehovú dráhu s doskočiskom a tak aj my môžeme konečne skákať do diaľky. Doskočisko - pieskovisko môžu v poobedňajších hodinách využívať aj deti v školskom klube detí. Ďakujeme všetkým zúčastneným za akúkoľvek pomoc pri plnení nášho sna.

     • Oznam

     • Dňa 23.4.2018 sa začnú realizovať rekonštrukčné práce telocvične, preto upozorňujeme, že časť areálu bude ohradená ako stavenisko, kde bude prísny zákaz pohybu a zdržiavania sa osôb, ktoré na stavbe nepracujú. Žiaci budú triednymi učiteľmi poučení o bezpečnosti a pohybe v školskom areáli. Prosíme verejnosť o rešpektovanie obmedzení v areáli školy, ktoré robíme preto, aby naši žiaci mohli cvičiť v peknej a bezpečnej telocvični. Týmto dňom sa dočasne rušia všetky prenájmy telocvične, prístup do telocvične do odvolania nebude možný. ZUŠ - odbor tanečný bude prebiehať v budove ZŠ v niektorej z tried. Miriam Vyparinová, riaditeľka školy.

       

     • Florbal

     • 24.4. 2018 sa v Starej Ľubovni uskutočnilo obvodné kolo chlapcov vo florbale. Naši šikovníci vyhrali všetky zápasy a postupujú do okresného kola. Blahoželáme a budeme držať palce.

     • Staráme sa o vtáčiky

     • Na hodinách techniky zmajstrovali žiaci 5. a 6. roč. vtáčie búdky, ktoré sme osadili v areáli školy a škôlky. Obdobie hniezdenia sa môže začať. Aj takto pomáhame prírode...

     • Deň Zeme

     • Farebný týždeň: Zapoj sa do týždňa ochrany našej prírody a obleč sa podľa daných farieb:

      Pondelok: Zelená farba - príroda

      Utorok: Hnedá fraba - Zem

      Streda: modrá farba - voda

      Štvrtok: Pestrofarebná farba - zvieratá

      Piatok: Červená farba - ochrana prírody

     • Vyhodnotenie Sabi viečok - Recykluj a vyhraj

     • Do zberu sa zapojilo 75 žiakov, učitelia a tiež obyvatelia obce, ktorí prinášali viečka do Sabi predajne. Spoločne sme nazbierali 41316g. Blahoželáme víťazom a ďakujeme všetkým za účasť.

      1.Samuel Hriceňák 6.A, 2152g

      2.Dávid Fröhlich 6.A, 1897g

      3.Marián Hnat 7.A, 1461g

      4.Jakub Vančo 3.A, 1378g

      5.Viktória Moščovičová 8.A, 1378g

      6.Marek Vančík 4.A, 940g

      7.Michal Sklenárik 5.B, 815g

      8.Dominika Knapíková 6.A, 780g

      9.Nela Murcková 2.B, 765g

      10.Anna Sopková 3.A, 650g

      11.Alica Knapíková 7.B, 594g

      12.Timotej Vyparina 5.A, 586g

      13.Matej Krafčík 3.A, 560g

      14.Tadeáš Šefčík 3.A, 558g

      15.Tobias Chovanec 1.A, 483g

      16.Timotej Pištej 6.A, 429g

           Sandra Starinská 6.A, 429g

           Veronika Tarasovičová 7.A, 429g

      17.Samuel Geci 6.A, 426g

      18.Alexandra a Patrícia Hnatové 2.A, 5.B, 407g

       

      Od 323g – 391g v poradí podľa tried:

      Samuel Čuba, Timea a Viktória Repkové, Ľuboslava Kundraciková, Miroslava Nemcová, Kristína Majtnerová

      Od 200g – 268g v poradí podľa tried:

      Pavol Fedorko, Alex Šidlovský, Dávid Vyrostek, Terézia Pavlíková, Oliver Solecký, Dorota a Margaréta Mlakové, Karolína Mrugová, Martin Barkoci, Vanesa Knapiková

      Od 102g – 197g v poradí podľa tried:

      Šimon Lukačik, Nela Chovancová, Filip Jozefík, Klára Kuzmová, Miroslav Kyšeľa, Zuzana Ridillová, Natália Kovaľová, Sára Lapšanská, Lenka Plučinská, Patrik Žemba, Ivana Raslavská, Lívia Hudáková, Kristína Lešková, Lea Malíková, Bianca a Alex Dicovci, Matej Štupák, Júlia Platková, Adam a Jakub Karchovci, Lukáš a Šimon Žoldákovci, Filip, Natália a Petra Urbanovci, Tomáš a Michaela Kyšelovci

      Od 7g – 97g v poradí podľa tried:

      Kristián Krajňák, Michael Stolár, Lucia Štupáková, Peter Bujňák, Radoslava Vojteková, Karol Chmeliar, Vivien Sokolová, Lenka Kyšeľová, Marko Moščovič, Lea Imrichová, Klaudia Kormošová a neznámy Samuel...

     • ZRPŠ

     • Srdečne pozývame rodičov na triedne schôdzky RZ, ktoré sa uskutočnia vo štvrtok 19.4. 2018 od 13,00 - 16,00 hod.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
   • zsplavnica@gmail.com
   • +421524283922
   • Plavnica 244, 065 45 Plavnica
   • 0903 722 332
   • 0948 696 266 - odhlasovanie zo stravy 0901 720 332 - vedúca ŠJ
   • 0948305102
   • 052/4283921
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje