• Oslobodenie obce

     • Dňa 23.1. 2019 sme si pripomenuli 74. výročie oslobodenia našej obce. Pristavili sme sa pri pamätníku padlých hrdinov spolu s tajomníkom zväzu protifašistických bojovníkov J. Gecim a so žiakmi 6.B triedy. Spoločne sme sa pomodlili a vzdali hold padlým hrdinom.

     • Lyžiarsky výcvik

     • Siedmaci pozdravujú z lyžiarskeho výcviku z Táľov. Majú sa výborne, sú šikovní, vylyžovaní a my im iba tíško závidíme :)

     • Vianočná pošta

     • "Lebo človek je stvorený pre dobro a jeho šťastie je o to väčšie, o čo viac dobra rozdá..."

      Iste si spomínate na projekt Vianočná pošta, do ktorého sme sa už 2.rok zapojili s našimi žiakmi a tvorili v ňom pohľadnice pre starkých v domoch dôchodcov. Časť z nich tento rok putovala do Sniny a dnes sme si našli takéto poďakovanie, ktoré zahrialo pri srdiečku. Nájdete si na fotkách aj Vašich starkých?

      "V mene DS Jána Pavla zo Sniny sa Vám chceme ešte raz poďakovať za krásny projekt Vianočnej pošty. Posielame aspoň niekoľko fotografií, kde sme pri odovzdávaní pošty... Ich prekvapenie aj dojatie bolo úprimné a v mene všetkých, ktorých ste potešili vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí to vymysleli, všetkým ktorí to vyrobili aj všetkým, ktorí to doručili... Lebo človek je stvorený pre dobro a jeho šťastie je o to väčšie, o čo viac dobra rozdá... Nech ste všetci požehnaní... 💞"

     • Oznam

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Plavnici Vám oznamuje, že v čase od 22.12. 2018 do 7.1. 2019 sú vianočné prázdniny. Vyučovanie v ZŠ začne 8.1. 2018. V tom istom čase bude prerušená prevádzka v materskej škole a školskej jedálni.

      Prajeme Vám krásne sviatky

     • Záchrana som ja - získali sme defibrilátor

     • Život je to najprirodzenejšie a najvzácnejšie, čo každý z nás vlastní. V niektorých okamihoch si mnohí ľudia uvedomujú, aký dokáže byť krehký. V dnešnej dobe sa malými i veľkými krokmi dennodenne nachádzajú riešenia na jeho skvalitnenie a záchranu. Jedným z takýchto zázrakov je aj automatický externý defibrilátor – lekársky prístroj, ktorý sa používa na poruchy srdcového rytmu elektrickým výbojom. Tento vzácny prístroj je od 13.decembra súčasťou základnej školy v Plavnici. Ako sa tam dostal? Zaujímavosťou je, že ho škola získala vďaka jej žiakom z 3.A a p.uč. Urdovej. Tí sa zapojili do projektu Záchranár som ja, v ktorej ako kolektív žiakov vyhrali. Deti napísali príbeh, ktorý bol zameraný na záchranu života a porotu zaujal natoľko, že sa ich rozhodla oceniť a v spomínaný dátum slávnostne vo vstupnej hale školy uložila do skrinky ich výhru - prístroj, ktorý v budúcnosti môže niekomu zachrániť život nielen na škole, ale aj v širšom okolí. Tretiaci si tak vychutnali príjemný pocit z dobrej veci, ktorá dokáže pomôcť iným, ale aj príjemný čas zo zábavnou formou podaných náučných stanovíšť, ktoré pre nich a ich spolužiakov z 1.stupňa prichystali šikovní záchranári. Tí následne v popoludňajších hodinách školili aj zamestancov školy. Treba už len veriť, že k tomu, kto sa ocitne v situácii, že bude potrebovať túto pomoc, sa prístroj dostane rýchlo a hlavne účinne.

      J. Imrichová

     • Biblická olympiáda

     • V utorok 18. 12. 2018 sa v našej škole konalo školské kolo Biblickej olympiády, ktorého sa zúčastnilo 16 žiakov, najlepších v triednych kolách. 1. miesto získala Katka Chmeliarová z 8.A, 2. Radka Rybovičová z 6.B a 3. Alžbetka Fedorková z 8.A. 4. miesto obsadila Alica Jozefíková z 7.A triedy, ktorá bude náhradníčkou. Víťazi budú reprezentovať školu ako jeden tím na okresnom kole. Dievčatám blahoželáme a prajeme ďalšie príjemné študovanie Svätého písma.

     • Oznam

     • Rodičia cezpoľných žiakov, vyzdvihnite si, prosím Vás peniažky za dopravné na svojich obecných úradoch. Ďakujeme

     • Vianoce 2018

     • Do galérie Vianoce 2018 boli pridané fotografie. Deti si pripravili program plný hudby, spevu, tanca a radosti. Svojím spevom sa predstavili dievčatá i chlapci. Vypočuli ste si koledy, potešili ste sa básničkami a roztancovali sme aj detičky medzi divákmi. Videli ste vianočné zvyky Štedrého dňa. Ďakujeme všetkým zúčastneným a tešíme sa na ďalšie príjemné stretnutie.

     • Babka, dedko

     • Starí rodičia a ich vnúčatá si prevzali ocenenia v súťaži BABKA, DEDKO 2018

      Už 17 rokov žije v regióne Stará Ľubovňa jedinečné podujatie Babka, dedko. Aj v aktuálnom ročníku poslali deti prostredníctvom škôl organizátorom svoje vyznania starým rodičom. Porota mala ťažkú úlohu, vybrať tie najkrajšie, najúprimnejšie, najoriginálnejšie... Všetky by si zaslúžili ocenenie. Napokon sa 13. decembra 2018 popoludní stretlo 32 vnúčat z celého regiónu a ich starí rodičia v obradnej sieni MsÚ v Starej Ľubovni, aby si prebrali za svoje literárne dielka ocenenia z rúk primátora mesta Stará Ľubovňa Ľuboša Tomka a členiek poroty Edity Oláhovej, Iriny Novákovej a Evy Kollárovej.

      Blahoželáme Nelke Chovancovej a jej babke Darinke Štupákovej. Žiačku viedla p.uč. Urdová.

     • Pozdravy pre starkých

     • Naši žiaci v posledných dňoch tvorili a písali tradičné symboly Vianoc - pohľadnice. Boli však niečím špeciálne. Niektoré poputujú do Česka v rámci spolupráce na hodinách AJ v rámci projektu eTwinning a niektoré na Slovensko v rámci projektu Vianočná pošta, aby sme potešili našich starkých v domovoch dôchodcov v Tvrdošíne, Pezinku a v dennom stacionári v Snine. Veríme, že ich naše úprimné slová a priania, ako aj plavnické čajíky potešia. Našich žiakov veľmi tešilo, že nimi urobia radosť starkým a napísali im veľa pekných slov o sebe, ako aj to, čo im želajú do nadchádzajúcich sviatkov, počas ktorých by sme mali všetci robiť dobré skutky a usilovať sa o dobro pre iných.

     • Lomihlav - krajská matematická súťaž

     • Lomihlav je súťaž štvorčlenných družstiev žiakov siedmeho až deviateho ročníka alebo sekundy až kvarty reprezentujúcich svoju školu. Ich úlohou je čo najlepšie vyriešiť 20 matematických úloh, 5 hlavolamov a 5 hádaniek. Tejto súťaže sa pravidelne zúčastňuje vyše stovka žiakov zo základných škôl, najmä z východného Slovenska. Majú šancu sa niečo nové naučiť, porovnať svoje sily s ostatnými a stretnúť kamarátov so záľubou v matematike.

      Tohto roku sa súťaž Lomihlav uskutočnila 30. 11. 2018 v priestoroch Gymnázia, Alejová 1 v Košiciach. Reprezentovali nás 2 skupiny. Družstvo našej školy v zložení Monika Vančová, Samuel Lapšanský, Katarína Chmeliarová a Alex Kyšeľa sa v silnej konkurencii 50 družstiev  umiestnili na 34. mieste. Družstvo v zložení Ján Petrus, Nikolas Rybovič, Pavol Jozafát Székely a Šimon Pjaták sa umiestnili na 43. mieste.

      Zadanie súťažných úloh a ich riešenia nájdete tu

      Fotografie zo súťaže:

     • Futsal - okresné kolo

     • Naši chlapci Samuel Hamborský, Samuel Hriňák, Tomáš Chmeliar, Marián Kormoš, Dávid Krajňak, Marek Kyšeľa, Matej Štupák a Sebastán Vojtek sa 29.11. 2018 zúčastnili okresného kola vo futsale, kde s prehľadom zvíťazili a postupujú na krajské kolo. Chlapci, blahoželáme!

     • Olympiáda zo SJ - okresné kolo

     • Katka Chmeliarová sa 28.11. 2018 stala úspešnou riešiteľkou okresného kola olympiády zo slovenského jazyka. Napriek tomu, že je len ôsmačka, súťažila v kategórii 8. a 9. roč. a keďže mnohé javy sa ešte neprebrali, bojovala veľmi statočne. Blahoželáme :)

     • ZLND

     • 26.11. 2018 sa konalo 1. a 2. kolo v basketbale žiakov v rámci školského športu Zober loptu, nie drogy. Turnaj sa konal v našej škole, kde súťažili 3 družstvá. Zápasy boli veľmi vyrovnané a nakoniec naši žiaci získali 3. miesto.

     • Schválený grant z nadácie ČSOB

     • Potešila nás táto správa: Dobrý deň,blahoželáme! Vaša žiadosť o príspevok pre projekt Poď hrať ping pong v grantovom programe ČSOB Zamestnanecký grantový program 2018/2019 bola schválená vo výške 2 732,60 €.

      ČSOB nadácia

     • Olympiáda zo SJ - školské kolo

     • Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii C sa uskutočnilo 23. 10. 2018. Súťažilo 7 žiakov (štyria žiaci z 9. ročníka, traja žiaci z 8. ročníka). Olympiáda pozostávala z troch častí. Prvá časť bola zameraná na prácu s textom, vedomosti z jazyka a literatúry, druhú časť tvorila transformácia textu. V tretej časti sa hodnotil ústny prejav žiakov. Porotu tvorili vyučujúce SJL.

      Výsledková listina: 1. miesto: Katka Chmeliarová (42bodov), 2. miesto: Ján Petrus (41 bodov), 3. miesto: Soňa Bebková (40 bodov). Blahoželáme!

     • Pokyny k testovaniu piatakov

     • Testovania papierovou formou sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

      Viac informácií nájdete na www.nucem.sk

      Všetkým piatakom prajeme pri testovaní veľa šťastia!      

      Riaditeľské voľno:

      21. november 2018 (streda) - iba pre žiakov 7.A, 8.A, 8.B.

      Dôvod: Z organizačných dôvodov súvisiacich s testovaním žiakov  5. ročníka T 5 – 2018. 

     • Vincolympiáda - celoslovenské kolo

     • Naše dievčatá boli veľmi úspešne aj na národnom kole Vincolypiády, kde v tomto roku bolo výnimočne veľa družstiev (20). V kategórii do 12 rokov obsadili všetky tri miesta: 1. miesto Radka Rybovičová s Miškou Kyšelovou, 2. miesto Ema Kaščáková s Klárkou Mojcherovou, 3. miesto Miška Rybovičová s Nikolou Hnátovou. V kategorii nad 12 rokov sa na 2. mieste  umiestnili Katka Chmeliarová s Katkou Kyšeľovou a tesne za 3. miestom skončili Alžbetka Fedorková s Alicou Jozefíkovou. Našim dievčatám blahoželáme, lebo robia dobré meno Plavnici, Hromošu a tiež našej škole. Súťažné otázky boli veľmi ťažké, dievčatá mali náročnú prípravu, ktorá sa im vyplatila.

      s. Zbigniewa

     • Vŕbová píšťalka - okresné kolo

     • Do speváckej súťaže regionálnych ľudových piesní sa zapojilo 24 spevákov z celého okresu. Našu školu reprezentovali Vanesa a Ester Karaffové. Odborná porota konštatovala veľmi dobrú úroveň. Všetci súťažiaci boli doprevádzaní hudobným doprovodom a súčasne všetci súťažiaci vystúpili v nádherných krojoch. Žiaľ, konkurencia bola veľká, naším dievčatám sa nepodarilo uspieť..., no zato si odniesli veľmi pekné umelecké zážitky.

     • Mladý harmonikár

     • Dnes ma pri práci sprevádzal spev s doprovodom harmoniky. Vyšla som na chodbu, reku odkiaľ znejú "Hej, hej, hej sokoly...." A ono to tretiaci spievajú a ich spolužiak Filip Jozefík ich doprevádza na harmonike. Paráda

     • Protidrogová prednáška

     • Vrámci preventívneho týždňa nás dňa 19.11. 2018 v škole nečakane navštívili policajti, aby nám ukázali, ako ich šikovný policajný pes vyhľadáva drogy, cigarety či iné látky... Žiaci 8. a 9. roč. boli "prepadnutí" v triede a doslova zaskočení policajnou akciou. Po ukážke nasledovala hodinová prednáška na najvážnejšiu tému a tou sú DROGY. Prednáška sa týkala dôležitých faktov o drogách, ich účinkoch na ľudský organizmus a o tom, prečo a ako drogy škodia... Ďakujeme policajnému zboru zo Starej Ľubovne.

       

     • Halová súťaž mladých hasičov

     • Vo štvrtok 8.11. 2018 sa v základnej škole v Plavnici konal 18. ročník Okresnej halovej súťaže mladých hasičov. Už tradične sa tu zišlo veľa mladých nadšencov, ktorých spája vášeň pre rovnaký šport. Plameniaci súťažili klasicky v 5-členných tímoch v 2 štafetách. Dohromady sa zúčastnilo 24 tímov z nášho okresu, ale aj hostia z okolitých okresov a dokonca naši priatelia z poľskej Brzezny. 🔥 Za Plavnicu súťažili 4 družstvá. Dievčatá obsadili pekné 2. a 3. miesto, naši malí juniori 9. miesto a chlapci krásne 1. miesto 🏆. Blahoželáme

     • Oznam

     • Žiaci p.uč. Melchera nebudú mať 20.11. 2018 vyučovanie z dôvodu seminára v Starej Ľubovni. Ďakujeme za pochopenie.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
   • zsplavnica@gmail.com
   • +421524283922 Mgr. Miriam Vyparinová - riaditeľka školy Ing. Miroslav Pavlik - zástupca RŠ
   • Plavnica 244, 065 45 Plavnica
   • 37872915
   • 0903 722 332 Bc. Agnesa Mlaková - zástupkyňa RŠ pre MŠ
   • 0948 696 266 - odhlasovanie zo stravy 0901 720 332 - Ľudmila Petríková, vedúca ŠJ
   • 0948305102
   • 052/4283921
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje