• Šumenie - literárna súťaž

     • Dňa 4.4. 2019 sa v Košiciach uskutočnilo vyhodnotenie 10. ročníka literárnej súťaže pre základné školy a osemročné gymnáziá v Košickom a Prešovskom kraji Šumenie. Keďže hlavnými partnerom tohto ročníka súťaže bola Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov a Psia akadémia v Košiciach, aj téma bola zameraná na štvornohých miláčikov. Mladí autori sa mohli pustiť do tvorby poézie a prózy na témy Život pod psa a Človek, najlepší priateľ psa. Na súťaži nás v Košiciach reprezentovala šiestačka Lenka Kyšeľová, ktorá bola ocenená Čestným uznaním a pekné 2. miesto si vypísala ôsmačka Vanesa Knapiková. Dievčatám blahoželáme.

       

       

     • Hokejová predprípravka v Poprade

     • V rámci projektu hokejovej predprípravky si hokejové zručnosti osvojovali deti hravou formou za účasti hráčov HK Poprad, mládežníckych trénerov a inštruktorov SZĽH.

     • Návšteva predškolákov

     • V utorok mali naši prváčikovia vzácnu návštevu. Prišli ich pozrieť predškoláci. Prváci ukázali, čo všetko sa v škole naučili a predškoláci sa nedali zahanbiť. Nezaostali za veľkými žiakmi, spoločne zvládli ťažkú matematiku :)

     • Pytagoriáda - Okresné kolo

     • Nový úspech našej školy:

      Karol Chmeliar: 2. miesto
      Nela Chovancová: úspešný riešiteľ
      Oliver Solecký: úspešný riešiteľ
      Tomáš Feňďa: úspešný riešiteľ
      Ján Petrus: úspešný riešiteľ

      Súťaž: Pytagoriáda
      Kolo: Okresné kolo


     • Deň učiteľov

     • Dnešný deň bol na našej škole slávnostný. Už pri príchode do školy ste mohli vidieť pekne vyobliekaných chlapcov a dievčatá s hŕbami kníh. Dnes je totiž Deň učiteľov a na našej škole sme mali pripravené rôzne aktivity.  Ráno sme začali burzou kníh, ktoré si žiaci mohli doniesť z domu. Atmosféra bola príjemná, navôkol bolo počuť šušťanie strán v knihe a po celej chodbe boli veselé deti, ktoré si prezerali knihy iných "predávajúcich", kupovali si niečo do vlastnej knižnice a navzájom sa o knihách rozprávali. 

      Po tejto burze kníh nasledovala v každej triede tvorivá dielňa, v ktorej žiaci využili strany starých kníh na kreslenie alebo tvorenie.

      Pokračovali sme vyučovaním, no nie hocijakým. Rovesníckym. Že aké to je? No predsa také, že chlapci a dievčatá si mohli vyskúšať aké to je učiť spolužiakov alebo mladších žiakov. Veľmi nás tešil veľký záujem o tento spôsob výučby. Pochvaľovali si ho aj samotní noví "učitelia"  a "učiteľky", ako aj žiaci, ktorých učili.

      Milým prekvapením pre učiteľský kolektív školy bola veľká prestávka, na ktorej boli medzi pekne oblečených žiakov pozvaní učitelia, ktorým deviatačky predniesli v mene všetkých žiakov pekný príhovor a vyhodnotili tajnú anketu o najlepšieho učiteľa, ktorá dopadla nasledovne: 1.miesto: p. uč. Vyrosteková, 2.miesto: p. uč. Matulík, 3.miesto: p. uč. Olejár. 

      Na záver by sme už dodali len to, že dnešný Deň učiteľov bol rovnako príjemný pre žiakov ako aj pre učiteľov a sme radi, že máme takých milých a šikovných žiakov.

      (J. Imrichová)

     • Futsal - krajské kolo

     • Blahoželáme družstvu starších chlapcov (S. Vojtek, S. Hamborský, S. Hriňák, M. Štupák, T. Chmeliar, D. Krajňak, M. Sklenárik, R. Rybovič, M. Kormoš). V krajskom kole vo futsale získali 27.3. 2019 výborné 3. miesto

     • Naši namladší športovci trénujú na ľade

     • V rámci školskej hokejovej a hokejbalovej ligy sa aj naši malí športovci zúčastnili tréningu na štadióne v Kežmarku. Tréningy prebiehajú každý piatok poobede a naši žiaci budú ich súčasťou do konca apríla.

     • Testovanie T9-2019 - riaditeľské voľno

     • Vážení rodičia,

      v stredu 3. apríla 2019 sa uskutoční testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (T9-2019).

      Z organizačných dôvodov nie je možné zabezpečiť riadne vyučovanie všetkých tried, preto je

      žiakom 8. ročníka udelené riaditeľské voľno.

      Viac informácií o T9-2019 na https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9

     • Biblická olympiáda - rímskokatolícke náboženstvo

     • 21. marca 2019 sa v Sabinove uskutočnilo okresné kolo Biblickej olympiády. Súťažilo sa v trojčlenných družstvách. Naše dievčatá – Alžbetka Fedorková, Alica Jozefíková a Radka Rybovičová obsadili 1. miesto s veľkým bodovým náskokom a postúpili na krajské (diecézne) kolo, ktoré bude v Košiciach. Dievčatám blahoželáme.

     • Svetový deň vody

     • V piatok 22.3. 2019 bol Svetový deň vody, p.vychovávateľka Štupáková spoločne s členmi školského parlamentu ponúkali na chodbe školy čistú vodu z vodovou, ktorá sa rýchlo míňala.

     • Hviezdoslavov Kubín - Okresné kolo

     • Nový úspech našej školy:

      Karol Chmeliar: 2. miesto
      Miriama Pčolková: výborný prednes
      Pavol Jozafát Székely: výborný prednes

      Súťaž: Hviezdoslavov Kubín
      Kolo: Okresné kolo


     • Anglicko - americký deň

     • Včera, 14.3., sme mali so šiestakmi na angličtine špeciálny tematický anglicko - americký deň s ochutnávkou typických jedál krajín, ktorých jazyk sa učíme. Keďže učivo preberáme v rámci tematického celku o jedle, pripravili sme si sendviče, hrianky s maslom, donuty, rybu s hranolkami, muffiny a pridali ďalšie typické jedlá (popcorn, marshmallows, čipsy, jelly beans, cookies, atď.). Najzaujímavejším bol typický anglický čierny čaj s mliekom. Zabavili sme sa rapom o jedle, ktorý žiaci zarepovali do rytmu, popočúvali sme si Beatles a pozreli Mr. Beana. Pochvala patrí všetkým žiakom, ktorí usilovne jedlá pripravovali. Za odmenu sa nimi pohostili. V triedach vládla príjemná atmosféra a utužovanie kolektívu.

     • Burza kníh

     • Milí žiaci, 28. marca sa na našej škole uskutoční Burza použitých kníh. Ak máte doma knihu, ktorú ste už čítali a viac ju už nepotrebujete, môžete ju (po súhlase rodičov) priniesť do školy a predať 😀 Predávať sa môžu iba zachovalé a nepoškodené knihy. Možno sa Vám podarí kúpiť knihu, po ktorej ste už dávno túžili 😊

     • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

     • Mnohí žiaci majú potešenie z umeleckého prednesu a svoje výnimočné schopnosti predviedli na školskom kole Hviezdoslavovho Kubínu. Súťaž sa delí na 3 kategórie (2.- 4. roč., 5.- 6. roč., 7.- 9. roč.).

      V 1. kategórii v poézii udelila porota 1. miesto Miriamke Pčolkovej, na 2. mieste sa umiestnil Oliver Solecký a 3. miesto získali Timea Bednarčíková a Tobias Chovanec. V kategórii próza patrí 1. miesto Karolkovi Chmeliarovi a 3. miesto získala Karolínka Mrugová.

      V 2. kategórii v poézii nebolo udelené 1. miesto, 2. miesto si vyrecitovala Kristína Lešková a o 3. miesto sa podelili Viktória Vančová a Ivana Raslavská. V próze získal Timotej Vyparina 1. miesto, Nikoletta Ševčíková 2. miesto a Ján Jurašovský 3. miesto.

      V 3. kategórii v poézii tiež nebolo udelené 1. miesto. Na 2. mieste sa umiestnili Kristián Štupák a Zuzana Mačugová, na 3. mieste skončila Sofia Karaffová. V próze si 1. miesto vyrecitoval Pavol J. Székely a o 3. miesto sa podelili Alica Jozefíková a Matej Kontra.

      Víťazom blahoželáme a ostatným účastníkom ďakujeme za účasť a krásne ukážky.

     • Naši žiaci medzi najlepšími v Starej Ľubovni

     • Primátor mesta Stará Ľubovňa ocenil najúspešnejších reprezentantov mesta za rok 2018 v oblasti kultúry. Nechýbali medzi nimi aj naši žiaci Katka Chmeliarová, Paľko Székely, Kristínka Lešková a Filip Jozefík, ktorí úspešne študujú a reprezentujú  ZUŠ v Starej Ľubovni. Blahoželáme...

     • Tematický deň - Pomáhame sami sebe

     • Žiaci 6.A mali dnes namiesto vyučovania tematický deň na tému Pomáhame sami sebe, kde sa rozprávali o empatii, šikanovaní, komunikácii a spolupráci. Ďakujeme pracovníčkam CPPPaP za odbornú prednášku, aktivity a spoločne strávený deň so šiestakmi.

     • Praktické využitie učiva

     • Žiaci 4. roč. si prakticky vyskúšali tému zo SJ - robíme rozhovor (interview). Teoretickú časť zvládli veľmi rýchlo, preto si na praktickú pozvali vzácneho hosťa, pána starostu, ktorý im ochotne odpovedal na ich múdre a zvedavé otázky.Ďakujeme pánovi starostovi, že si našiel čas, pretože všetkým sa táto netradičná vyučovacia hodina páčila :)

     • Valentínsky ples 2019

     • V piatok 15. februára 2019 sa znovu uskutočnil na našej škole valentínsky ples. Všetci žiaci, učitelia a dokonca aj niektorí bývalí deviataci sa výborne zabavili. Vysmiate tváre a zábava nasvedčovali tomu, že všetci boli spokojní. Nemožno zabudnúť ani na bohatú tombolu, ktorá potešila nejedného výhercu. Ako to už býva zvykom, aj tento rok „tajná porota“ zvolila kráľovnú a kráľa plesu, ktorými sa stali Vanesa Krajňaková a Marko Moščovič. Veľká vďaka patrí žiakom 9. ročníka, ktorí bravúrne zvládli organizáciu plesu aj napriek nekonečným vybavovaniam. Samozrejme, vďaka patrí aj učiteľom a všetkým, ktorí sa podieľali na jeho príprave a nejakým spôsobom prispeli k tomu, že znovu máme na čo spomínať.

      Foto: Lukáš Faber

      Do galérie Valentínsky ples 2019 boli pridané fotografie.

       

     • Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

     • Básničky našich žiakov na tému Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko:

      Slovensko mám veľmi rada, preto stále bývam zdravá.                                                                                

      Lúky, polia a jazerá,krásne sa na nich pozerá.

      Slovensko je veľmi pekné, aj hory sú prenádherné.

      Keď sa pozriem z okna von,vidím stromov milión.

      V zime pekne zasnežené,v lete sa to zazelenie.

      Na lúkach sa dobre prechádza,vtedy dobrá nálada ku mne prichádza.

      Keď niekedy smutná som, rozveselí ma každý vtáčí tón.

      Milujem svoju krajinu, nemenila by som ju za inú.

      (Bianka Vitková, 6.B)

       

      Pýtam sa Američana, či pozná Slovensko, on bez záujmu odvetí, že len newyorské sídlisko.

      Ja mu na to: „Je to štát v srdci Európy.“ On si to stále nevie dať dokopy.

      Hovorím, že krásnu prírodu máme, ale to slovo mu nie je celkom známe.

      Pochvaľujem špeciality našej kuchyne, on však jedáva len hamburgery v kine.

      Odporúčam navštíviť slovenské kúpele, môže sa tam preliečiť v bahennom zábale.

      Odmieta moju ponuku prijať, radšej si ide basketbal zahrať.

      Keď už tak rád športuješ, prečo si v Tatrách nezalyžuješ?

      A naše dievčatá, tie sú ale krásne, veď je to na celom svete jasné.

      Nebývame ako vy, v mestách obrovských, nám je tu dobre aj v mestečkách maličkých.

      Keď sa môj kamarát domov poberal, v tej chvíli mi nádhernú vetu povedal:

      „Amerika, môj domov, je úplne iná, Slovensko je však pre mňa prekrásna krajina!“

      (Radka Rybovičová, 6.B)

       

      Slovensko mám veľmi rád, som s ním super kamarát.

      Do zahraničia nechodievam, po Slovensku si pobieham.

      Slovensko má krásne zámky, pekné sú aj Vysoké Tatry.

      Veľa riek a údolí, na slovenskom nádvorí.

      Zbojníci sem utekali, vládcovia sa strachovali. Básnici a speváci, sú to krásne časy.

      Mnoho ich bolo, veľa diel po nich ostalo.Osobností veľa máme, sme my veľmi pyšní na ne.

      Slovensko my čisté máme, s radosťou sa oň staráme.

      Veľa rôznych nárečí poznáme, dobre my ich ovládame.

      Slovensko, tá rodná zem, tej vždy verný ostanem.

      (Marko Frőhlich, 7.A)

       

      Na mape je malý fliačik, síce malý ako máčik, Slovensko je to však moje, vyšívajú sa tam kroje.

      Robené sú rukami, s láskou, našimi babkami. Hlavné jedlo je len jedno, bryndzové halušky do hrnca až na dno.

      Dupot kopýt vonku počuť, družina dáva pušku na hruď.

      Juraj Jánošík, slávny bojovník, legendou sa stal, za spravodlivosť bojoval.

      Štefan Banič, čas nemíňal na nič, padák sa mu podarilo vyrobiť, Slovákov tým vo svete presláviť.

      Kamzík vrchovský tatranský, stráži Tatry pod mrakmi. Ojedinelý je u nás, chránime ho zas a zas.

      Zvuk prekrásnej fujary, ozýva sa do hory. Spišský hrad, mám ho rád, dejiny máme zvláštne, napíšem o nich básne.

      Na mape je malý fliačik, nedám si ho za máčny máčik.

      (Danielka Adamovičová, 6.B)

     • Odborné prednášky

     • Pracovníčky CPPPaP v Starej Ľubovni predstavili žiakom 3. roč. v stredu 13.2. 2019 bezpečný internet a spolu so žiakmi 5.A mali v piatok 15.2. 2019 tematický deň na tému "Pomáhame sami sebe", kde pracovali spoločne a v skupinkách na problematike empatie, komunikácie, spolupráci a šikanovaní.

     • Dejepisná olympiáda - Okresné kolo

     • Nový úspech našej školy:

      Šimon Pjaták: 1. miesto

      Súťaž: Dejepisná olympiáda
      Kolo: Okresné kolo

      Blahoželáme Šimonovi a p.uč. Hudákovej, ktorá žiaka pripravovala.

       

     • Tréningové vozíky

     • Telesná výchova je zábavou. Je to zaručený spôsob ako zvýšiť záujem o snahu posilňovať brušné svaly a paže. Tréningové vozíky zaujali našich žiakov natoľko, že sa oplatií pozrieť si aj fotografie

     • Ďakovné listy

     • Ďalšia krásna spätná väzba od starkých, ktorým sme písali v rámci projektu Vianočná pošta. Odpísali nám zo Sniny a z Oravy, odkiaľ nám poslali aj pekné darčeky, ktoré vyrobili. Niektorí starkí napísali pohľadnicu aj konkrétnemu chlapcovi alebo dievčaťu z našej školy, ktorí mu písali. Pošta nás veľmi potešila.

     • Všetkovedko

     • Všetkovedko je súťaž, do ktorej sa prihlásili žiaci, ktorí si chceli "zmerať" vedomosti so spolužiakmi z rôznych škôl v rámci celého Slovenska. Sú nielen šikovní, ale aj odvážni. Talentída im poslala okrem vyhodnotenia aj zaujímavé ceny. O rok sa môžete pridať aj vy, ktorí ste v tomto školskom roku zaváhali.

      Najbližšie nás však čaká súťaž Matematický klokan, v ktorej si zmerajú sily žiaci nielen na celom Slovensku, ale aj na svete. Minulý rok súťažilo viac ako 6 miliónov žiakov zo 78 krajín sveta. Súťažiť môžu žiaci 1.-9.ročníka. (Prváčikom bude čítať zadania úloh p.učiteľka.) Prihlásiť sa môžete do piatku 8.2.2019

     • Vyhodená desiata

     • Niektoré z dievčat nám tu často vyhadzuje desiatu. Dnes našla p.upratovačka vyhodenú desiatu v koši dievčenského WC... V takom istom igelitovom vrecku boli nedávno vyhodené v koši aj nahryznuté donutky... Mamička, ktorá zbytočne chystá desiatu a spoznala ju, skúste sa o tom porozprávať, možno Vaše dieťa nie je hladné, možno... A možno by to niekto iný rád zjedol...

     • Klzisko

     • Ďakujeme pánovi starostovi Rastislavovi Grichovi a pracovníkom obecného úradu za ľadovú plochu, využívame ju v plnom prúde...

     • Oznam

     • Výpis polročného vysvedčenia dostanú naši žiaci vo štvrtok 31.1. 2019. V piatok 1.2. 2019 budú polročné prázdniny. Stretneme sa opäť v pondelok 4.2. 2019.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
   • zsplavnica@gmail.com
   • +421524283922 Mgr. Miriam Vyparinová - riaditeľka školy Ing. Miroslav Pavlik - zástupca RŠ
   • Plavnica 244, 065 45 Plavnica
   • 37872915
   • 0903 722 332 Bc. Agnesa Mlaková - zástupkyňa RŠ pre MŠ
   • 0948 696 266 - odhlasovanie zo stravy 0901 720 332 - Ľudmila Petríková, vedúca ŠJ
   • 0948305102
   • 052/4283921
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje