• Vianočná burza

     • Žiaci všetkých ročníkov sa pričinili o krásu a bohatosť našej vianočnej burzy. Vložili do výroby vianočných dekorácií a koláčikov svoju šikovnosť a kreativitu, aby aj oni prispeli k pokojnej atmosfére Vianoc.

       

     • Koncert ZUŠ

     • Žiaci ZUŠ nám znova predviedli svoj talent. Svoje tanečné, hudobné i spevácke nadanie dnes predstavili malí umelci zo ZUŠ J. Melkoviča. Ďakujeme účinkujúcim a pedagógom ZUŠ, že nám svojim vystúpením skrátili adventné čakanie...

     • Vianočný turnaj o kráľa šachu - Okresné kolo

     • Nový úspech našej školy:

      Nikolas Rybovič: 1. miesto a zároveň aj kráľ šachu
      Michaela Kyšelová: 1. miesto
      David Šáfr: 2. miesto
      Nela Chovancová: 3. miesto

      Súťaž: Vianočný turnaj o kráľa šachu
      Kolo: Okresné kolo

       

     • Oznam

     • Rodičia cezpoľných žiakov, vyzdvihnite si dopravné na Vašich obecných úradoch. Ďakujeme

     • Vianočná burza

     • Pozývame všetkých na vianočnú burzu, ktorá sa uskutoční v piatok 20.12. 2019 od 10:15 hod. do vypredania zásob.

      V daný deň bude skrátené vyučovanie. Žiaci 1.- 4. roč. budú mať 4 vyučovacie hodiny a žiaci 5.- 9. roč. 5 hodín.

      Prajeme Vám krásne Vianoce :)

     • Lucie

     • V piatok 13. navštívili našu školu Lucie. Oblečené podľa starých zvykov do bielych plachiet so zamúčenými tvárami bez jediného slovíčka vymietli všetky kúty v škole a škôlke, aby nás ochránili od zlých vecí v nasledujúcom roku.

     • Biblická olympiáda - školské kolo

     • Vo štvrtok 12.12.2019 bolo školské kolo biblickej olympiády. Zúčastnilo sa ho 22 žiakov druhého stupňa ZŠ. Boli to vyťaži triednych kôl. Úlohy neboli ľahké, ale tým, ktorým sa podarilo napísať najlepšie, budú reprezentovať školu na okresnom (dekanánom) kole.

      1. miesto - Radka Rybovičová zo 7. A

      2. miesto - Alžbeta Fedorková z 9.A (0,5 boda menej)

      3. miesto – Michaela Rybovičová z 8. A.

      Ako náhradníčka je Petra Štupáková z 9. B. (4. miesto). Dievčatám blahoželáme a prajeme ochotu do ďalšieho študovania a spoznávania Svätého Písma.

     • Basketbal

     • Z vlastnej iniciatívy vyzvali žiaci nás učiteľov na basketbalový zápas medzi žiakmi a učiteľmi.

      Družstvá 6.- 9. roč. si zmerali svoje sily pred týždňom v medziročníkových zápasoch a vo veľkom finále nastúpili deviataci proti svojim učiteľom. Musíme konštatovať, že sme mali silných protihráčov :), ktorých sa nám nakoniec tesne podarilo zdolať 13:10. Profesionálny rozhodca len dodal originálny šmrnc celému zápasu. Ďakujeme všetkým zúčastneným a tešíme sa na odvetu vo februári...

     • Smútočné oznámenie

     • S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že nás vo veku 80 rokov navždy opustil náš bývalý kolega Pavol Arendáč. Posledná rozlúčka s pánom učiteľom bude v utorok 10.12.2019 o 10:00 hod. v Hajtovke.

      Nech odpočíva v pokoji!

     • Rodičovské združenie

     • Vážení rodičia, pozývame Vás na triedne rodičovské združenie, ktoré sa bude konať dňa 12.12.2019 v jednotlivých triedach podľa oznamov Vašich triednych učiteľov. Vaša účasť je vítaná

     • Dejepis názorne

     • Žiaci 6.A dnes zažili vyučovaciu hodinu dejepisu v skanzene v Starej Ľubovni. V mlyne ich privítali teplým čajom. Pani mlynárka porozprávala žiakom o zvykoch na vidieku od sv. Ondreja cez sv. Luciu, Vianoce až po nový rok. Dievčatá si roztavením olova nad ohňom a jeho naliatím do vody cez dieru veľkého kľúča mohli vyveštiť akého mládenca budú mať. Dominika a Natália si vyskúšali pečenie oblátok, ktoré nakoniec aj ochutnali.

     • Vincolympiáda - celoslovenské kolo

     • Našim dievčatám sa tiež pekne darilo aj v celoslovenskom kole. Pri veľkom počte súťažiacich obsadili dve 2. miesta, 3. miesto a tiež 4. a 6. Blahoželáme a ďakujeme za čas venovaný príprave a skvelú reprezentáciu našej školy. V kategórii do 12 rokov – 2.miesto obsadili - Nelka Chovancová a Dorotka Mlaková zo 4. A a 3. miesto – Zdenka Hubová zo 6.A a Miriamka Pčolková z 5. A. V kategórii 12- 15 rokov – 2. miesto Ema Kaščáková z 8. A a Klára Mojcherová zo 6. A triedy.

     • Týždeň prevencie

     • V spolupráci s policajným zborom SR sa tento týždeň uskutočnili v našej škole odborné prednášky pre žiakov 5. - 9. roč. Žiaci sa zúčastnili výchovno-odborných prednášok s preventistom Ing. Milanom Ženčuchom - policajtom na tému šikanovanie, obchodovanie s ľuďmi a boj proti drogám.

     • Prihlásenie na stránku školy - rodič

     • EduPage ponúka možnosť samostatného konta pre otca, mamu a samotného žiaka.

      Rodičovské konto je iné ako žiacke konto. Prihlasovacím menom (loginom) do rodičovského konta je e-mailová adresa, ktorú rodič poskytol škole.

      Rodičia môžu zo svojho konta elektronicky zadávať ospravedlnenky, podpisovať známky/poznámky, komunikovať s učiteľmi ako rodič, podávať elektronické žiadosti, potvrdzovať prihlasovacie akcie a pod. V žiackom konte nefunguje žiadna z týchto funkcií.

      Ak máte viac detí, prostredníctvom rodičovského konta sa môžete prepínať medzi jednotlivými deťmi. Rodičia s viacerými deťmi

      Ak ešte nemáte vytvorený rodičovský prístup, poskytnite triednemu učiteľovi svoju e-mailovú adresu a požiadajte ho o vytvorenie rodičovského konta. 

      Ak ste svoju e-mailovú adresu škole poskytli, ale neviete heslo, klinkite na "Neviem prihlasovacie meno a heslo"

      V otvorenom okne vypíšte emailovú adresu, ktorú ste poskytli škole. Ak už máte vytvorené rodičovské konto, systém vám na uvedený email odošle linku na zmenu hesla.

      Ak máte smartfón, stiahnite si mobilnú aplikáciu EduPage. O všetkých dôležitých informáciách o vašom dieťati sa okamžite dozviete prostredníctvom notifikácií. Rodič - ako sa prihlásim do mobilnej aplikácie EduPage?

       

      Zdroj: help.edupage.org

     • Náboj junior

     • V piatok 22. novembra sa v Poprade konala medzinárodná matematická súťaž Náboj junior pre štvorčlenné tímy žiakov 2. stupňa ZŠ a osemročných gymnázií zo SR, PL a ČR. Do súťaže sa zapojili aj naši talentovaní žiaci 9. roč.: Nikolas Rybovič, Monika Vančová, Samuel Lapšanský a Šimon Pjatak, ktorí sa snažili vyriešiť čo najviac úloh v časovom limite 120 minút. Našim žiakom sa podarilo vyriešiť 22 úloh z celkového počtu 42, a tak sa umiestnili na 15. mieste spomedzi 25 družstiev. V rámci Slovenskej republiky bolo 62% družstiev lepších ako oni, a podobne si zastali pozíciu i na medzinárodnej úrovni. Táto skúsenosť sa stala výzvou pre nich a ich nástupcov, že je na čom popracovať a vylepšiť umiestnenie našej školy.😊

     • Piataci v divadle

     • Žiaci 5. roč. dnes strávili príjemný deň na divadelnom predstavení v DJZ v Prešove, kde si pozreli predstavenie Červená čiapočka

     • Olympiáda zo SJ

     • Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii C sa uskutočnilo 19.11.2019. Súťažilo 5 žiakov (štyria žiaci z 8. ročníka, jedna žiačka z 9. ročníka). Olympiáda pozostávala z troch častí. Prvá časť bola zameraná na vedomosti z jazyka a literatúry, druhú časť tvorila transformácia textu. V tretej časti sa hodnotil ústny prejav žiakov. Porotu tvorili vyučujúce SJL.

      Najlepšie výsledky vo všetkých troch častiach dosiahla Petra Štupaková z 9. B triedy, ktorá našu školu bude reprezentovať na okresnom kole dňa 27.11.2019. Držíme palce!

     • Ďakovný list

     • Z ďalekého Báčskeho Petrovca nám prišiel ďakovný list za účasť v literárnej súťaži. V brožúrke uverejnili práce aj našich žiakov

     • Riaditeľské voľno

     • Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude v ZŠ s MŠ, Plavnica 244 z  organizačných dôvodov (T5-2019) riaditeľské voľno pre žiakov 8. a 9. ročníka 20. 11. 2019, t.j. v stredu.

      Ostatní žiaci sa učia podľa riadneho rozvrhu.

      V riadnej prevádzke bude školská jedáleň a školský klub detí. Žiaci 8. a 9. ročníka budú v tento deň odhlásení zo stravy v ŠJ.

     • Vŕbová píšťalka

     • Dňa 24.10.2019 sa v našej škole konalo školské kolo speváckej súťaže „VŔBOVÁ PÍŠŤALKA“. Školskej súťaže sa zúčastnili žiaci prvého a druhého stupňa. Naši speváci preukázali svoje nadanie a talent. Vzťah k ľudovej piesni vyjadrili svojim výberom piesne zo svojho regiónu. V okresnej súťaži nás bude reprezentovať žiačka Lenka Plučinská, ktorá sa umiestnila na prvom mieste. Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a želáme im, aby svoj vzťah k spevu naďalej rozvíjali.

      I. stupeň              1. miesto – neudelené

                                    2. miesto – Dorota Mláková

                                    3. miesto -  Barbora Polakovičová

       

      II. stupeň             1. miesto – Lenka Plučinská

                                    2. miesto – Ivana Raslavská

                                    3. miesto – Kristína Lešková, Katarína Kyšeľová

     • Hasičská súťaž

     • Vo štvrtok (7.11. 2019) sa v Plavnici v priestoroch školskej telocvične konal 19. ročník okresnej halovej súťaže mladých hasičov. Päťčlenné družstvá súťažili v dvoch disciplínach: štafeta 5x30 m a štafeta dvojíc. Súťaže sa zúčastnilo 27 tímov, z toho 16 bolo chlapčenských. Plavnicu reprezentovali 4 družstvá a všetky dosiahli pekné výsledky. Sme veľmi radi, že tento nádherný šport stále spája toľko mladých talentov. Už teraz sa tešíme na ďalší jubilejný ročník súťaže, ktorá sa stala v Plavnici už tradíciou.

      Kategória DIEVČATÁ:

      1. miesto – DHZ Plavnica B (Lívia Pristáčová, Lea Malíková, Nikoletta Ševčíková, Soňa a Zuzana Jurašovské)

      2. miesto – DHZ Plavnica A (Natália Bodnárová, Viktória Moščovičová, Simona Hetešová, Emília Hudáková, Lenka Kožíková)

      3. miesto - DHZ Ďačov

      Kategória CHLAPCI:

      1. miesto – DHZ Malý Lipník A + putovný pohár starostu obce Plavnica (Marek Pjaták, Gregor Šviderský, Viktória Vofková, Šimon Pjaták, Bianka Vitková)

      2. miesto – DHZ Plavnica A (Jakub Janický, Martin Šujeta, Matej Tešla, Marek Kyšeľa, Mária Kyseľová)

      3. miesto - DHZ Malý Lipník B

      (10.miesto – DHZ Plavnica B – Marko Kyseľa, Alex Bebko, Ján Mrug, Maroš Pčolka, Matej Kyšeľa)

     • Vincolympiáda - Krajské kolo

     • Nový úspech našej školy:

      Miriama Pčolková a Zdenka Hubová: 1. miesto
      Nela Chovancová a Dorota Mlaková: 2. miesto
      Johanka Kontrová a Pavol Fedorko: 3. miesto
      Alžbeta Fedorková a Radka Rybovičová: 1. miesto                                                                                               Ema Kaščáková a Klára Mojcherová: 2. miesto
      Michaela Rybovičová a Katarína Kyšeľová: 4. miesto

      Súťaž: Vincolympiáda
      Kolo: Krajské kolo


       

     • Záložka do knihy

     • Dnes k nám dorazila milá zásielka až z Českej republiky. Naši žiaci si vymenili záložky do kníh, ktoré sami vyrobili, so žiakmi zo Základnej školy Cerhovice. Zúčastnili sme sa tak aj tohto roku krásneho medzinárodného projektu na podporu čítania Záložka do knihy spojuje. Veríme, že záložky budú robiť radosť, motivujú k čítaniu a spestria každú rozčítanú knihu.

     • Dotácia z Úradu vlády

     • Úrad vlády SR (Splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport) schválil našu žiadosť v programe Podpora rozvoja športu 2019 v hodnote 4500,- € na nákup športovej výbavy :)

     • Vincolympiáda

     • V stredu 30. októbra 2019 sa uskutočnilo v Plavnici oblastné kolo Vincolympiády. Deti a mládež súťažili v dvoch vekových kategóriách – do 12 rokov a od 13 do 15 rokov. Každá dvojica súťažiacich riešila úlohy z oblasti Svätého Písma, svätých a vincentínskej charizmy. Tri družstvá z každej kategórii postupujú na regionálne kolo do Košíc. Sú to všetko žiaci z našej školy. Najmladší sa zúčastnili súťaže prvýkrát a už dosiahli pekné výsledky:

      I. miesto – Miriam Pčolková (5. A) a Zdenka Hubová (6. A)

      II. miesto – Nelka Chovancová a Dorotka Mlaková zo 4. A

      III. miesto – Johanka Kontrová zo 4. A a najmladší Paľko Fedorko z 3. A.

      V staršej kategórii obsadiliI I. miesto – Alžbetka Fedorková (9.A) a Radka Rybovičová (7.A)

      II. miesto – Miška Rybovičová (8.A) a Katka Kyšeľová (7. A)

      III. miesto - Ema Kaščáková (8.A) a Klára Mojcherová (6.B)

      IV.miesto – Dominika Knapíková (8.A) a Olívia Bagóová (6.B)

      Ďakujeme všetkým účastníkom Vincolympiády, víťazom blahoželáme a držíme palce v Košiciach

     • Zmena v odhlasovaní zo stravy

     • Elektronické odhlasovanie (deň vopred do 14:00 hod.) zostáva v platnosti.

      V prípade náhleho ochorenia môže rodič odhlásiť svoje dieťa zo stravy

      telefonicky ráno do 7:30 hod. na tel. čísle ŠJ 090172032, 0948696266

     • Srdečne pozývame

     • V daný deň bude skrátené vyučovanie, žiaci 1.-4. budú mať 4 vyučovacie hodiny a žiaci 5.-9. budú mať 5 vyučovacích hodín.

     • Cezpoľný beh

     • V okresnom kole športovej súťaže v cezpoľnom behu získal Jaroslav Malík nádherné 1. miesto. Blahoželáme :)

     • Oznam ZUŠ

     • Milí rodičia, pozývame Vás na plenárne a triedne ZRŠ elokovaného pracoviska ZUŠ J. Melkoviča, ktoré sa uskutoční 24.10. 2019 (štvrtok) o 16:00 hod. v triede 6.B (pri čitárni na poschodí) v ZŠ v Plavnici.

     • Edukačná úniková hra

     • Žiaci niektorých ročníkov zažili na vlastnej koži zábavnú edukačnú hru - Escape room, kde sa skupina osôb musí v určenom časovom intervale dostať von zo zamknutej miestnosti. Spoločne hľadali indície, odpovede na zaujímavé hádanky, riešili hlavolamy rôzneho typu a  na ich základe otvorili zámky a unikli z miestnosti späť do reality. Žiaci využili vedomosti z každého predmetu v rámci svojej obtiažnosti v súlade so vzdelávacími štandardami a zdokonali sa v spolupráci, komunikácii, vedomostiach  a zručnostiach z každého vyučovacieho predmetu.

     • Prednášky

     • Niektorí žiaci sa dnes zúčastnili odborných prednášok, ktoré im sprostredkovala p. Šutá z firmy MP Education. Chlapci 7. ročníka mali prednášku "Na štarte k mužnosti" a dievčatá 7. roč. "Dospievam alebo život plný zmien". Tieto témy sú zaradené medzi prierezové témy  Výchova k manželstvu a rodičovstvu.

      Žiakom 5. roč. v rámci Mediálnej výchovy predstavila prednášajúca "Si online" -  vplyv nových informačných technologií na sociálne vzťahy (plusy a mínusy), vplyv na učenie, multitasking riziká sociálnych sietí (kyberšikana, kyberstalking, sexting…), instastory nie je realita, ochrana súkromia vo virtuálnom svete, konfrontácia minulosti a súčasnosti, prevencia vzniku online závislostí, skúsme to inak…

      V rámci prierezovej témy Multikultúrna výchova, si žiaci 3. roč. vypočuli prednášku "Na svete nie si sám", kde sa rozprávali o zdravom sebavedomí žiakov, zvládanie negatívnych emócií (hnev, závisť…) a o prevencii sociálno-patologických javov (šikanovanie, agresivita, extrémizmus), akceptácii kultúrnej rozmanitosti a rozvoji zodpovednosti voči sebe.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
   • zsplavnica@gmail.com
   • +421524283922 Mgr. Miriam Vyparinová - riaditeľka školy Ing. Miroslav Pavlik - zástupca RŠ
   • Plavnica 244, 065 45 Plavnica 065 45 Plavnica Slovakia
   • 37872915
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje