• Európsky deň jazykov

     • Tento týždeň sme si na hodinách anglického a nemeckého jazyka pripomenuli Európsky deň jazykov, ktorý sa slávi každoročne 26. septembra už od roku 2001. Naši šiestaci vyrobili krásne plagáty s témou “Prečo sa učiť iný jazyk?”. Podľa vlastného výberu predstavili rôzne krajiny sveta s krátkymi textami a pozdravmi v danom jazyku, napr. v taliančine, portugalčine, kórejčine, chorvátštine... Siedmaci, ôsmaci a deviataci si po jednotlivých stanovištiach v triede vyskúšali zaujímavé aktivity v anglickom a nemeckom jazyku. Takto si precvičili svoje vedomosti a zároveň sa dozvedeli aj niečo nové, napr. že “dormouse” nie je domová myš, ale plch, že “dove” nie je len značka kozmetiky, ale aj holubica. Na hodinách nemeckého jazyka siedmaci a deviataci hravou formou a zaujímavými aktivitami spoznali bratov Grimmovcov a ich rozprávky, vyskúšali si napísať svoje meno starým germánskym písmom, zahrali sa na známeho nemeckého spisovateľa Goetheho a hudobného skladateľa Mozarta.

      Znalosť cudzieho jazyka je dnes potrebnou zručnosťou. Dosvedčuje to aj slovenské príslovie: “Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.”

      Have a nice day (ang.).... Schönes Wochenende (nem.)....Bel weekend ( tal.).... Pekný víkend.

     • Prváčikovia

     • Naši šikovní prváci si aj takto rozcvičujú a uvoľňujú rúčky:

      "Keď sa rúčky rozcvičili, niečo pekné nakreslili."

     • Odborné prednášky

     • 29.9.2021 sa v škole uskutočnili odborné prednášky firmy MP Education - prednášky kvalifikovanej lektorky pripravené v spolupráci s odborníkmi v oblasti psychológie, gynekológie, urológie a zdravej výživy.

      Chlapci 7. roč. mali prednášku "Na štarte k mužnosti" (anatómia, mužské pohlavné orgány, hormóny, zmeny fyzické, správne hygienické návyky, životospráva) a dievčatá 7. roč. "Dospievam alebo život plný zmien" (anatómia, ženské pohlavné orgány, hormóny, menštruačný cyklus, správne hygienické návyky, puberta, vhodná životospráva). Tieto témy sú zaradené medzi prierezové témy - Výchova k manželstvu a rodičovstvu.

      Žiakom 6.A, 8.A, 8.B. v rámci Mediálnej výchovy "Si online II" predstavila prednášajúca vplyv nových informačných technológií na sociálne vzťahy (plusy a mínusy), vplyv na učenie, multitasking, riziká sociálnych sietí (kyberšikana, kyberstalking, sexting. trolling…), digitálna identita (instastory nie je realita, digitálne stopy), ochrana súkromia vo virtuálnom svete, prevencia vzniku online závislostí, skúsme to inak…

     • Recyklohry

     • Zapojili sme sa do recyklačného programu Recyklohry. Ide o školský recyklačný program, ktorého cieľom je prehĺbiť znalosti žiakov v oblasti triedenia a recyklácie odpadov a umožniť im osobnú skúsenosť so spätným odberom použitých drobných elektrozariadení a batérií.

      Použité batérie môžete vhadzovať do pripravenej zbernej škatule pri nástenke.

      Ak máte starý mobil, môžete ho tiež priniesť (je potrebné, ak sa dá, odstrániť baterku). Zber mobilov (do 30.10.) je zároveň aj súťaž pre žiakov, v ktorej môžu vyhrať tablet. K tomu ale potrebujeme vedieť, kto mobil priniesol (prosím nahlásiť v riaditeľni).

      Viac o programe tu: https://www.recyklohry.sk/sk/

     • Tréneri v škole

     • Naša škola sa zapojila do projektu "Tréneri v škole”, ktorý je podporený Úradom vlády. Program je určený pre žiakov 1.stupňa, ktorí sa budú môcť zoznámiť hravou formou s rôznymi druhmi športov. Každá škola v programe dostáva aj materiálne zabezpečenie. Program skvalitňuje hodiny telesnej výchovy a vytvára lepší vzťah k pohybovým aktivitám u detí, čo napĺňa aj programové vyhlásenie vlády.

     • Vážení rodičia,

     • ktorí ste si objednali AG samotesty s krátkymi tyčinkami pre žiaka určené na domáce použitie v počte 5ks/žiak (pôvodne ste mali dostať 25 ks), prosím, vyzdvihnite si ich v ZŠ počas pracovných dní do 16:30 hod. Odporúčame použiť ich pri príznakoch ochorenie, nakoľko netušíme, či prídu aj zvyšné testy.

      Ďakujeme za pochopenie.

      Po každom testovaní musí rodič oznámiť cez Edupage (Žiadosti/Vyhlásenia): Domáci AG samotest – oznámenie o použití.

      Návod na použitie pre samotestovanie:

      samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie.pdf

       

     • Vážení rodičia,

     • cez Edupage sme spustili aj poplatky za ŠKD (družinu). Po prihlásení rodičovským kontom budete mať prehľad o aktuálnych platbách, ktoré máte uhradiť. Ročne sa budú poplatky uhrádzať 3x.

      NÁVOD, ako na poplatky

      Dovoľujeme si Vás upozorniť, že prvú platbu za mesiace september – december ste povinní zaplatiť do 20. októbra.

      Poplatky sú stanovené Všeobecným záväzným nariadením obce Plavnica takto:

      ŠKD – 7,-€

      Ďakujeme

     • Ponuka krúžkov

     • V novom školskom roku ponúkame tieto záujmové útvary (krúžky).

      Vaše dieťa prinieslo domov vzdelávací poukaz, ktorý slúži na financovanie záujmových útvarov. Boli by sme radi, ak by sme vzdelávacie poukazy využili v našej škole.

      Zmenou zákona v čase korony nemusa byť financie na VP použité na záujmové vzdelávanie, ak to nebude možné. Financie za vzdelávacie poukazy môžu byť použité aj na dezinfekciu súvisiacu s "koronou".

      Ďakujeme

     • Okres v oranžovej farbe

     • PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI:

      Od pondelka 13.9. bude okres Stará Ľubovňa zaradený do oranžovej farby, preto musí zákonný zástupca pridať cez Edupage Vyhlásenie o bezpríznakovosti aj vtedy, ak žiak bude chýbať v škole 3 a viac dní (vrátane víkendov).

     • Naše hodiny náboženstva

     • 4.A - Náš pápež František a naša príprava na jeho návštevu.

      2.A - Kríž je o láske...druháci sa dozvedeli, že aj "kríž má svoj sviatok" a objavovali, kde všade má miesto.

      6. roč. - Spoznávali sme SEDEMBOLESTNÚ PANNU MÁRIU - patrónku Slovenska, ktorej je zasvätený náš farský kostol.

     • Riaditeľské voľno

     • Podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľka školy poskytuje riaditeľské voľno žiakom ZŠ na utorok 14.9.2021 z organizačného dôvodu a z dôvodu, že prešovský samosprávny kraj (PSK) kvôli návšteve Sv. Otca dňa 14.9.2021 rozhodol, že autobusová doprava dňa 14.9.201, v rámci PSK, bude v prázdninovom režime. V prevádzke nebude ani ŠKD.

      Žiaci sú z obedov odhlásení.

      Materská škola bude v prevádzke bez zmeny.

       

    • Platby za MŠ
     • Platby za MŠ

     • Vážení rodičia, 

      poplatky za MŠ už sú spustené cez Edupage (za ŠKD neskôr). Po prihlásení rodičovským kontom budete mať prehľad o aktuálnych platbách, ktoré máte uhradiť. Ročne sa budú poplatky uhrádzať 3x.

      NÁVOD, ako na poplatky

      Dovoľujeme si Vás upozorniť, že prvú platbu za mesiace september – december ste povinní zaplatiť do 20. októbra.

      Poplatky sú stanovené Všeobecným záväzným nariadením obce Plavnica takto:

      MŠ – 10,-€ (okrem predškolákov),

      Ďakujeme

     • Oznam

     •      Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Plavnici oznamuje žiakom ZŠ a ich zákonným zástupcom, že otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční  vo štvrtok 2.9.2021 o 8:00 hod. slávnostnou svätou omšou v kostole Sedembolestnej Panny Márie v Plavnici.

      Po jej ukončení sa žiakom prihovorí riaditeľka školy a žiaci sa na chvíľu stretnú so svojimi triednymi učiteľmi, ktorí im povedia pokyny, čo si majú priniesť na ďalší deň.

      Do školy pôjdu iba prváčikovia so svojou triednou učiteľkou (nezabudnite si zobrať aktovku).

      Rodičia prváčikov budú mať zatiaľ stretnutie s pani vychovávateľkou na hokejovom ihrisku za budovou školy (v prípade nepriaznivého počasia v spojovacej chodbe).

      Ostatní žiaci odchádzajú domov.

      Zároveň vás chceme informovať o nepovolení vstupu do budovy školy všetkým osobám s výnimkou žiakov a zamestnancov školy. Vstup je povolený len so súhlasom riaditeľky školy a predložením vyhlásenia o bezpríznakovosti:

      pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_-_cudzi_navstevnik.docx

       

      KLOKTACIE TESTY - Zákonní zástupcovia, ktorí prejavili záujem o kloktacie PCR testy, si ich môžu prevziať vo štvrtok po sv. omši u svojich triednych učiteľov (môže prevziať aj žiak). Kloktanie prebehne v piatok ráno doma 3.9. (nalačno). Skúmavku musí žiak priniesť v piatok ráno do školy. Výsledok Vám príde SMS-kou na číslo, ktoré máme uvedené v našom systéme.

      TU: Návod na testovanie kloktaním

       

      V piatok 3.9.2021 budú mať žiaci triednické hodiny (vyučovanie začína o 7:40 hod., vtedy už musí žiak sedieť v triede). Žiaci dostanú od triednych učiteľov organizačné pokyny do nového školského roka (poučenie o bezpečnosti a školskom poriadku, rozvrh hodín a pod.).

      Žiak musí mať na vyučovaní rúško a ďalšie (náhradné) musí mať v aktovke.

      ŠKD (družina) bude v prevádzke od piatku 3.9.2021.

      Žiaci 1. - 4. ročníka končia v piatok (03.09.2021) 4. vyučovacou hodinou (11:10).

      Žiaci 5. - 9. ročníka končia v piatok (03.09.2021) 5. vyučovacou hodinou (12:05).

      Od pondelka 6.9. sa vyučuje podľa rozvrhu hodín.

       

      Školská jedáleň bude fungovať pre prihlásených žiakov ZŠ od 03.09.2021 (piatok). Zápisný lístok na stravu v ZŠ je k dispozícii na webovej stránke školy, prípadne si ho žiaci môžu vyzdvihnúť priamo v ŠJ. Je možné sa prihlásiť na stravovanie aj v priebehu školského roka. Noví žiaci si zakúpia čip (2,-€).

      Pre deti MŠ sa bude variť už vo štvrtok 2.9.2021.

      Pre žiakov 1. – 4. roč. je pripravená šatňa v spojovacej chodbe. Šatne sa otvárajú o 7:00 hod.

       

      INFORMOVANÉ SÚHLASY:

      • Každý zákonný zástuca cez Edupage – Žiadosti/Vyhlásenia...pridá za každé svoje dieťa Informovaný súhlas so zverejňovaním fotografií a videozáznamov.
      • Iba rodičia nových žiakov pridajú tiež Informovaný súhlas so spracovaním osobných údajov.

      PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI:

      Pred začiatkom školy je povinný každý zákonný zástupca pridať cez Edupage Vyhlásenie o bezpríznakovosti. Ak bude okres v oranžovej farbe, predkladá zákonný zástupca toto vyhlásenie aj vtedy, ak žiak bude chýbať v škole 3 a viac dní (vrátane víkendov).

       

      OSPRAVEDLNENIE ŽIAKA:

      Rodič môže svojim rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní.
      Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť, ktorá môže mať za následok zhoršenú známku zo správania prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky.

       

      SADA SAMOTESTOV - Súpravu 25 samotestov (antigénové testy) ešte nemáme, po ich obdržaní Vás budeme kontaktovať prostredníctvom Edupage.

       

      Tiež žiadame rodičov, aby nevstupovali autom do areálu školy!

      Návod na vytvorenie rodičovského konta pre viacerých súrodencov. Odporúčame stiahnutie aplikácie do mobilu.

      https://help.edupage.org/text.php?id=1123&lang=sk

           Opäť začíname nový školský rok s opatreniami súvisiacimi s koronakrízou. Chcem preto poprosiť všetkých žiakov a rodičov, aby boli dôslední a dodržiavali potrebné opatrenia a určite to opäť spolu zvládneme.

       

       

    • Zápisný lístok na stravovanie
     • Zápisný lístok na stravovanie

     • Vážení rodičia,

      prosíme Vás o prihlásenie Vášho dieťaťa na stravovanie v školskej jedálni v Plavnici prostredníctvom Zápisného lístka stravníka (pre žiakov ZŠ a pre deti MŠ).

      Zápisný lístok treba vyplniť, podpísať a priniesť do ŠJ od 26.8.2021 do 2.9.2021 od 8:00 do 12:00 hod.

      Zápisný lístok treba vypísať a podpísať pre každého stravníka zvlášť. V zápisnom lístku treba napísať triedu, ktorú žiak BUDE navštevovať v novom školskom roku a záväzný dátum, od kedy chcete dieťa prihlásiť na stravu (variť sa bude od 2.9.2021 pre deti v MŠ a od 3.9.2021 pre žiakov ZŠ). 

      Ak nemáte tlačiareň, zápisný lístok si môžete vyzdvihnúť v ŠJ alebo v ZŠ.

      zapisny_listok_ZS_s_MS_Plavnica.pdf

     • Spustené prihlasovanie na testovanie

     • Vážení rodičia,

      je spustené prihlasovanie na testovanie:

      1. jednorazovým PCR testom na začiatku roka a

      2. na domáce antigénové samotesty v počte 25 ks na žiaka.

       

      Prihlasovanie je za každého žiaka zvlášť cez rodičovské konto.

      V tejto súvislosti MŠVVaŠ SR  poskytne antigénové samotesty na domáce použitie tým žiakom ZŠ, ktorých rodičia prejavia záujem. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19.

      Vo všetkých prípadoch je testovanie domácimi antigénovými samotestami dobrovoľné a bezplatné.

      Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 1 balenie, ktoré obsahuje 25 ks testov na domácesamo testovanie a 25 ks sterilných odberových tyčiniek. Pokiaľ sa rodič rozhodne využiť možnosť domáceho antigénového samotestovania, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo v prípade, že žiak prejavuje niektorý z príznakov ochorenia COVID-19.

       

      Žiadame rodičov, aby svoj záujem resp. nezáujem vyjadrili prostredníctvom prihlasovania - 2 prihlasovacie akcie (na ľavej lište - komunikácia - prihlasovanie - pridelené akcie na vyjadrenie), ktoré sú sprístupnené pre všetkých žiakov školy po prihlásení do konta edupage  najneskôr do 25.8.2021 do 19:00 hod.

      Jednorazový PCR test si žiak vyzdvihne vo štvrtok 2.9.2021 u svojho triedneho učiteľa. Test vykoná v piatok ráno doma a prinesie ho do školy triednemu učiteľovi pred začiatkom vyučovania.

       

      Návod na použitie

      Sprievodca pre samotestovanie

      Školský semafor- príloha

        

     • Dobrovoľné testovanie - oznam

     • Jednorazové PCR testovanie na začiatku roka

      Na začiatku školského roka 2021/2022 ministerstvo umožní jednorazové testovanie kloktacími PCR testami všetkých žiakov základných škôl (1. - 9. ročníka), ktorých rodičia prejavia záujem o toto testovanie, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem. Vo všetkých prípadoch je testovanie kloktacími PCR testami dobrovoľné.

       HARMONOGRAM PRE REALIZÁCIU TESTOVANIA KLOKTACÍMI TESTAMI NA ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022

      Od 23. 8. 2021 do 26.8.2021 škola zistí záujem o testovanie kloktacími PCR testami medzi rodičmi žiakov cez EDUPAGE. Tí svoj súhlas so spracovaním osobných údajov v súvislosti s testovaním žiaka vyjadria prostredníctvom tlačiva – „Súhlas dotknutej osoby“ a „Zber údajov“. Ak sa testovanie vykonáva v domácom prostredí, rodič vyplní iba tlačivo „Čestné prehlásenie – samoodber“. Vzory týchto tlačív sú uverejnené na webovej stránke https://www.minedu.sk/kloktacie-testy-na-skolach/.

      Od 2. 9. 2021 do 5. 9. 2021 sa realizuje testovanie žiakov. Škola na základe dohody s dodávateľom testov určí deň a spôsob realizácie testovania kloktacími PCR testami. Škola informuje rodičov o dni a spôsobe realizácie testovania kloktacími PCR testami. (Ideálne - vo štrvtok si žiak prevezme balíček na testovanie a v piatok ráno, doma, spolu s rodičom vykoná test. Skúmavku odovzdá v piatok v škole pred vyučovaním).

      Do 72 hodín od zozbierania testov bude doručený výsledok testu prostredníctvom SMS alebo e-mailu rodičovi. Škola obdrží takisto anonymizovaný výsledok testovania prostredníctvom e-mailu. V prípade, že rodič neobdrží výsledok testu, kontaktuje dodávateľa.

       

       

      Antigénové samotesty pre žiakov (25 ks)

      Ministerstvo školstva na začiatku školského roka 2021/2022 poskytne antigénové samotesty na domáce použitie tým žiakom základných škôl, ktorých rodičia prejavia záujem o takýto druh samotestov, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem. Vo všetkých prípadoch je testovanie domácimi antigénovými samotestami dobrovoľné a bezplatné.

      Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 1 balenie, ktoré obsahuje 25 ks testov na domáce samotestovanie a 25 ks sterilných odberových tyčiniek. Pokiaľ sa rodič rozhodne využiť možnosť domáceho antigénového samotestovania, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo v prípade, že žiak prejavuje niektorý z príznakov ochorenia COVID-19.

      Harmonogram pre realizáciu testovania domácimi antigénovými samotestami

      1.    Od 23. 8. 2021 do 26. 8. 2021 škola zistí záujem o domáce antigénové samotestovanie medzi rodičmi prostredníctvom EDUPAGE.

      Od 31. 8. 2021 škola informuje rodičov o presnom dátume výdaja samotestov. Rodič pri preberaní samotestov škole podpíše „Odovzdávací a preberací protokol antigénových samotestov na domáce použitie a návod na použitie“, ktorým prehlási, že samotesty nebudú použité na iný účel ako na samotestovanie žiaka.

       

      Pri vykonávaní testu žiak postupuje podľa pokynov výrobcu testu a návodu zverejneného Ministerstvom zdravotníctva SR.

      Návod na použitie

      https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie.pdf

      Sprievodca pre samotestovanie

      https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/Sprievodca-samotestovanie-Covid-19.pdf

       

     • Víťazný grant

     • Grantový program Nadácie Ekofond SPP - Regióny 2021 schválil našu žiadosť a na bráničku pri vchode do telocvične nám prispeje sumou 1 300,00 €.

     • Dotácia na stravu - ďalšie usmernenie

     • Dovoľujeme si Vás informovať, že MPSVR SR nás po komunikácii s MF SR požiadalo, aby boli zákonní zástupcovia detí, ktorí majú nárok na zvýšený daňový bonus na dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku (§ 52zzj ods. 2 písm. c) zákona o dani z príjmov) informovaní, že v prípade ak sa na dieťa poskytuje dotácia na stravu z titulu neuplatnia si tohto zvýšeného daňového bonusu (§ 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách), daňovník nemá nárok ani na základný daňový bonus (§ 52zzj ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov).


      VIAC TU: Uradny_list_uradu_odboru_3.8..pdf

     • Daňový bonus - informácia

     • MPSVR SR po komunikácii s MF SR požiadalo, aby boli zákonní zástupcovia detí, ktorí majú nárok na zvýšený daňový bonus na dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku (§ 52 zzj ods. 2 písm. c) zákona o dani z príjmov) informovaní, že v prípade ak sa na dieťa poskytuje dotácia na stravu z titulu neuplatnia si tohto zvýšeného daňového bonusu (§ 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách), daňovník nemá nárok ani na základný daňový bonus (§ 52zzj ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov).

      Uvedené vyplynulo zo spoločnej komunikácie zástupcov MPSVR SR s MF SR, ktoré nepripúšťa použitie iného výkladu zákona o dani z príjmov a preto, ak si rodičia plánujú uplatniť daňový bonus, o ktorý sa znižuje daň, nemali by vo vlastnom záujme požiadať o poskytnutie dotácie na stravu. Vzhľadom na uvedené je odporúčané rodičom zvážiť, či si vyberú možnosť poskytnutia dotácie na stravu namiesto uplatnenia si zvýšeného daňového bonusu.

     • Informácia k poskytovaniu „dotácie na stravu“ v školskom roku 2021/2022

     • Vážení rodičia,

      dňa 01. 08. 2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, ktoré prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

      Ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus.

      V nadväznosti na uvedené dochádza k zmene okruhu oprávnených detí a dotácia sa poskytuje:

      • v zmysle 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách na každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo  ZŠ a v  MŠ alebo v ZŠ je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi;
      • v zmysle 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „dieťa v HN“) alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „dieťa v ŽM“),
      • v zmysle 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu (ďalej len „deti bez daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.

      Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytovať dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo si nemohli uplatniť nárok (napr. z dôvodu, že ide o osoby bez zdaniteľného príjmu, resp. z dôvodu veku dieťaťa) na zvýšený daňový bonus na dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku podľa § 52zzj ods. 2 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Dotáciu na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách je teda možné dotáciu poskytnúť na:

      • všetky deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku a to vzhľadom na skutočnosť, že na tieto deti nie je možné si uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus;
      • deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré dovŕšili 6 rokov veku a v ZŠ, ak žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo si nemohli uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus (napr. poberatelia dôchodkov, nezamestnaní);
      • deti v ZŠ, ktoré už dovŕšili 15 rokov veku (napr. z dôvodu opakovania ročníka, odkladu povinnej školskej dochádzky) a to vzhľadom na skutočnosť, že na tieto deti nie je možné si uplatniť zvýšený daňový bonus (tak ako v prvom prípade pri 5 ročných deťoch v poslednom ročníku MŠ).                                                                                                                                                

      Záverom uvádzame, že čo sa týka detí v MŠ (nie v poslednom ročníku MŠ), tieto deti majú nárok na dotáciu na stravu len z dôvodu ŽM alebo HN podľa § 4 ods. 3 písm. a) alebo b) zákona o dotáciách.

      Zároveň sa zvýši suma dotácie na stravu na 1,30 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ alebo vyučovania v ZŠ a odobralo stravu.

      Obec Plavnica je povinná  doručiť ÚPSVaR aktualizovaný zoznam detí, na ktoré žiada poskytnutie dotácie od 01.09.2021 do 31.12.2021.

      V tejto súvislosti žiadame rodičov, ktorí spĺňajú vyššie uvedené podmienky a budú si pre svoje dieťa uplatňovať nárok sa dotovanú stravu, aby v termíne do 5. augusta 2021 predložili:

       

      • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
      • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,
      • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa.

      Potvrdenie alebo čestné vyhlásenie je možné doručiť do podateľne Obce Plavnica do 05.08.2021.

      cestne_vyhlasenie_2021.pdf

      Viac o daňovom bonuse sa dočítate tu

     • Chceme zdravé deti a nie sme v tom sami

     • V máji 2021 sa naša škola aj škôlka zapojili do programu Skutočne zdravá škola.

      Cieľom Skutočne zdravej školy je zvyšovať povedomie žiakov a mládeže, ich rodičov a učiteľov o dôležitosti aktívneho budovania si zdravého životného štýlu prostredníctvom uvedomelého vzťahu k jedlu.

      Vedenie školy, učitelia, žiaci, rodičia, pracovníci školských kuchýň, dodávatelia potravín, poľnohospodári a zástupcovia miestnych komunít sa spoločne snažia, aby boli deťom poskytované chutné a zdraviu prospešné jedlá v príjemnom prostredí a boli tak vytvorené základy zdravej kultúry stravovania.

      Veríme, že deti prostredníctvom realizácie programu na škole a v škôlke porozumejú vzťahu medzi jedlom, vlastným zdravím a svetom, v ktorom žijeme a naša škola a škôlka tak získa certifikát Skutočne zdravej školy.

     • Poplatky od septembra po novom

     • Vážení rodičia, 

      od septembra spúšťame systém platieb cez Edupage. Pôjde o poplatky za MŠ a ŠKD. Po prihlásení rodičovským kontom budete mať prehľad o aktuálnych platbách, ktoré máte zaplatiť.

      Dovoľujeme si Vás upozorniť, že platby za pobyt v MŠ a ŠKD ste povinní uhrádzať do 20. dňa nasledovne:

      • za mesiace september – december sa bude platiť v októbri,
      • za mesiace január – marec sa bude platiť vo februári,
      • za mesiace apríl – jún sa bude platiť v máji.

      Poplatky sú stanovené Všeobecným záväzným nariadením obce Plavnica takto:

      MŠ – 10,-€ (okrem predškolákov),

      ŠKD – 7,-€.

      Presnejšie pokyny k platbám dostanete na začiatku školského roka.

    • Záver školského roka
     • Záver školského roka

     • Dňa 30.6.2021 bude slávnostné ukončenie školského roka svätou omšou v kostole, so začiatkom o 8:00 hod. Po skončení omše sa vrátime do tried, kde triedni učitelia rozdajú vysvedčenia. Následne žiaci odchádzajú domov. Obedy sa budú vydávať od 10:00 hod. ŠKD bude v prevádzke do 15:00 hod.

     • Zisťovanie záujmu o obedy v ŠJ od septembra

     • Milí rodičia žiakov 1. - 8. roč., po prihlásení na Edupage máte spustenú prihlasovaciu akciu - záujem o stravovanie sa v ŠJ v novom školskom roku. Prosíme Vás o jej vyplnenie do piatku 25.6. Ďakujeme

     • Vesmír

     • Mladým výtvarníkom prišli diplomy za okresnú súťaž Vesmír očami detí. Ešte raz blahoželáme a prajeme ešte veľa takýchto úspechov. Ďakujeme aj triednym učiteľkám za vedenie žiakov.

    • Oznam vedúcej ŠJ
     • Oznam vedúcej ŠJ

     • Vedúca ŠJ oznamuje stravníkom, ktorí nepôjdu na obed budúci týždeň (28.6. - 30.6.2021), aby sa odhlásili do piatku 25.6.2021. Ďakujeme

      V posledný deň školského roka, v stredu 30.6.2021, sa bude obed podávať od 10:00 hod.

      Ďakujeme

     • Skrátené vyučovanie od 21.6.2021

     • Oznamujeme rodičom a žiakom, že od pondelka 21.6.2021 bude skrátené vyučovanie. Žiaci 1. - 4. budú mať 4 hodiny a žiaci 5. -9. budú končiť 5. vyučovacou hodinou.

     • Odovzdanie cien

     • 17.6.2021 sme rozdali prvých 10 cien za zber papiera a zber Sabi viečok. Chýbal nám víťaz v zbere Sabi viečok, výherca tabletu, Samko Hnat.

      Ostatným zúčastneným žiakom odovzdajú ceny triedni učitelia na konci roka spolu s vysvedčením :)

     • Šatne pri telocvični

     • Dievčenská šatňa je hotová a do finále sa blíži aj chlapčenská Veríme, že chlapcov poteší.

      Ďakujeme pani učiteľkám B. Murckovej a H. Frohlichovej.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
   • zsplavnica@gmail.com
   • +421524283922 Mgr. Miriam Vyparinová - riaditeľka školy Ing. Miroslav Pavlik - zástupca RŠ
   • Plavnica 244, 065 45 Plavnica 065 45 Plavnica Slovakia
   • 37872915
   • 0903 722 332 Bc. Agnesa Mlaková - zástupkyňa RŠ pre MŠ
   • 0948 696 266 - odhlasovanie zo stravy 0901 720 332 - Ľudmila Petríková, vedúca ŠJ
   • 0948305102
   • 052/4283921
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje