• Záložka do knihy spája školy

     • Tak, už sa aj naši žiaci dočkali záložiek z projektu ,,Záložka spája školy". Ďakujeme základnej škole Rohožník za krásne práce a darčeky :)

     • Oznam - ZUŠ

     • Pán učiteľ Melcher odkazuje rodičom a žiakom, že zajtra, t.j. streda 3.11.2021 nebude vyučovanie.

      Ďakujeme za pochopenie

     • Olympiáda zo SJ

     • V piatok 15.10.2021 sa konalo online školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Slovenská komisia Olympiády zo SJL pripravila online test, ktorý práve tým, že bol jednotný pre všetkých zúčastnených, umožnil porovnať vedomosti a schopnosti do súťaže prihlásených žiakov. Všetci naši žiaci sa stali úspešnými riešiteľmi.

      1. miesto: Mário Ševčík 9. A (postup na OK) a Vivien Sokolová 9. A

      2. miesto: Lenka Kyšelová 9. B, Radka Rybovičová 9. A

      Umiestneným srdečne blahoželáme a víťazovi držíme palce v okresnom kole.

     • Projekt z Nadácie Ekofond SPP dokončený

     • Vďaka grantovému programu Nadácie Ekofond SPP - Regióny 2021 sme pri zrekonštruovanom bočnom vstupe do školy osadili bráničku.

      Pán kurič nám zrekonštruoval vchod zámkovou dlažbou, za čo mu ďakujeme. Za makadam pod dlažbu a makadam na okapový múrik ďakujeme rodine Geciovej (GP Trans).

     • Oznam ohľadom dotácie na stravu

     • Na základe požiadavky zriaďovateľa Obce Plavnica vo veci dotácie na stravu zverejňujeme prezentáciu z pracovného stretnutia úradov práce a ústredia práce konaného dňa 13.09.2021 v Považskej Bystrici k Dotáciám na stravu od 01. 08. 2021. S prezentáciou bol zriaďovateľ oboznámený na pracovnom stretnutí dňa 22.09.2021 na ÚPSVaR v Starej Ľubovni.

      Záležitosti ohľadom dotácie bude zriaďovateľ komunikovať priamo s rodičmi listovou alebo telefonickou formou.

      V prípade akýchkoľvek otázok je možné kontaktovať sekretariát Obecného úradu v Plavnici na tel. číslach:

      052 42 83 881 alebo 0917 366 145.

       

     • Záložky do knihy

     • Podobne ako každý rok, aj tento sa naša škola zapojila do projektu ,,Záložka do knihy spája školy". Žiaci s láskou vyrábali záložky pre kamarátov zo ZŠ v Rohožníku. Veríme, že ich potešia a už sa tešíme, aké založky dostaneme od nich.

     • Pripomenuli sme si našich starých a prastarých rodičov

     • Výstava na našej škole splnila svoj účel. Žiaci prevetrali povaly starých i prastarých rodičov a zozbierali rôzne zaujímavé predmety. V minulosti slúžili našim predkom v kuchyni, pri práci na poli alebo ako súčasť ich odevov. Žiakov tieto predmety veľmi zaujali, položili nám veľa otázok ohľadom ich použitia. Spolu sme si priblížili pôvod, využitie, ale aj dobu, v ktorej  vystavené starožitnosti slúžili. Výstavou sme si uctili našich predkov a starých rodičov, ktorí tieto veci v minulosti používali. Práca našich starkých trvala dlhšie a bola náročnejšia. Vážime si ich históriu, ctíme tradície  a za všetko im ďakujeme.

      Zbierku sme zavŕšili oblečením sa do krojov. Tým sme žiakom priblížili krásne ľudové tradície, ktoré sa uchovávajú z generácie na generáciu.

      Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k zbierke týchto predmetov a tešíme sa na ďalšie podobné aktivity.

     • Triedy v karanténe

     • Žiakom 5.A, 7.A, 8.A, 9.A a 9.B triedy je od stredy 13.10.2021 RÚVZ v SL nariadená karanténa do 19.10.2021.

      V triedach bude prebiehať dištančné vzdelávanie podľa platného rozvrhu, na ktorom sú žiaci povinní sa zúčastňovať!  Žiaci musia sledovať pokyny na edupage.

      Žiaci absolvujú v sobotu 16.10.2021 PCR test, rodičom príde pozývacia SMS (okrem žiakov, ktorí v pondelok 11.10. a v utorok 12.10. chýbali, okrem očkovaných žiakov a žiakov, ktorí prekonali ochorenie a od ochorenia neuplynulo viac ako 180 dní). V prípade bezpríznakovosti a negatívneho výsledku testu budú môcť po súhlase RÚVZ dňa 20.10.2021 nastúpiť na prezenčné vyučovanie.

      Žiaci sú odhlásení z obedov.

     • Úcta k starším

     • Dnes sme v modlitbe ďakovali Bohu za našich starých rodičov a pripravili pre nich malý darček vyrobený s veľkou láskou. Veríme, že ich pozvanie na šálku čaju poteší...

     • Odborné pednášky

     • Dňa 4. a 5. októbra sa v našej škole uskutočnili prednášky odborníčkou z RUVZ z oddelenia zdravotnej výchovy pre žiakov 4. a 5. roč. na tému Zdravá výživa a pre žiakov 6.B Tréning mozgu.

     • Rúška v škole

     • Vážení rodičia,

      4.10.2021 vstúpi do platnosti Vyhláška UVZ SR č. 250/2021, podľa ktorej žiaci základnej školy majú výnimku z nosenia rúšok v interiéri v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu.

      Rúško žiak nemusí nosiť v učebni v kolektíve svojej triedy. Použitie rúška je povinné vtedy, ak dochádza k miešaniu triednych kolektívov a počas prestávok na chodbách školy.

      Výnimka sa netýka zamestnancov školy.

     • Európsky deň jazykov

     • Tento týždeň sme si na hodinách anglického a nemeckého jazyka pripomenuli Európsky deň jazykov, ktorý sa slávi každoročne 26. septembra už od roku 2001. Naši šiestaci vyrobili krásne plagáty s témou “Prečo sa učiť iný jazyk?”. Podľa vlastného výberu predstavili rôzne krajiny sveta s krátkymi textami a pozdravmi v danom jazyku, napr. v taliančine, portugalčine, kórejčine, chorvátštine... Siedmaci, ôsmaci a deviataci si po jednotlivých stanovištiach v triede vyskúšali zaujímavé aktivity v anglickom a nemeckom jazyku. Takto si precvičili svoje vedomosti a zároveň sa dozvedeli aj niečo nové, napr. že “dormouse” nie je domová myš, ale plch, že “dove” nie je len značka kozmetiky, ale aj holubica. Na hodinách nemeckého jazyka siedmaci a deviataci hravou formou a zaujímavými aktivitami spoznali bratov Grimmovcov a ich rozprávky, vyskúšali si napísať svoje meno starým germánskym písmom, zahrali sa na známeho nemeckého spisovateľa Goetheho a hudobného skladateľa Mozarta.

      Znalosť cudzieho jazyka je dnes potrebnou zručnosťou. Dosvedčuje to aj slovenské príslovie: “Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.”

      Have a nice day (ang.).... Schönes Wochenende (nem.)....Bel weekend ( tal.).... Pekný víkend.

     • Prváčikovia

     • Naši šikovní prváci si aj takto rozcvičujú a uvoľňujú rúčky:

      "Keď sa rúčky rozcvičili, niečo pekné nakreslili."

     • Odborné prednášky

     • 29.9.2021 sa v škole uskutočnili odborné prednášky firmy MP Education - prednášky kvalifikovanej lektorky pripravené v spolupráci s odborníkmi v oblasti psychológie, gynekológie, urológie a zdravej výživy.

      Chlapci 7. roč. mali prednášku "Na štarte k mužnosti" (anatómia, mužské pohlavné orgány, hormóny, zmeny fyzické, správne hygienické návyky, životospráva) a dievčatá 7. roč. "Dospievam alebo život plný zmien" (anatómia, ženské pohlavné orgány, hormóny, menštruačný cyklus, správne hygienické návyky, puberta, vhodná životospráva). Tieto témy sú zaradené medzi prierezové témy - Výchova k manželstvu a rodičovstvu.

      Žiakom 6.A, 8.A, 8.B. v rámci Mediálnej výchovy "Si online II" predstavila prednášajúca vplyv nových informačných technológií na sociálne vzťahy (plusy a mínusy), vplyv na učenie, multitasking, riziká sociálnych sietí (kyberšikana, kyberstalking, sexting. trolling…), digitálna identita (instastory nie je realita, digitálne stopy), ochrana súkromia vo virtuálnom svete, prevencia vzniku online závislostí, skúsme to inak…

     • Recyklohry

     • Zapojili sme sa do recyklačného programu Recyklohry. Ide o školský recyklačný program, ktorého cieľom je prehĺbiť znalosti žiakov v oblasti triedenia a recyklácie odpadov a umožniť im osobnú skúsenosť so spätným odberom použitých drobných elektrozariadení a batérií.

      Použité batérie môžete vhadzovať do pripravenej zbernej škatule pri nástenke.

      Ak máte starý mobil, môžete ho tiež priniesť (je potrebné, ak sa dá, odstrániť baterku). Zber mobilov (do 30.10.) je zároveň aj súťaž pre žiakov, v ktorej môžu vyhrať tablet. K tomu ale potrebujeme vedieť, kto mobil priniesol (prosím nahlásiť v riaditeľni).

      Viac o programe tu: https://www.recyklohry.sk/sk/

     • Tréneri v škole

     • Naša škola sa zapojila do projektu "Tréneri v škole”, ktorý je podporený Úradom vlády. Program je určený pre žiakov 1.stupňa, ktorí sa budú môcť zoznámiť hravou formou s rôznymi druhmi športov. Každá škola v programe dostáva aj materiálne zabezpečenie. Program skvalitňuje hodiny telesnej výchovy a vytvára lepší vzťah k pohybovým aktivitám u detí, čo napĺňa aj programové vyhlásenie vlády.

     • Vážení rodičia,

     • ktorí ste si objednali AG samotesty s krátkymi tyčinkami pre žiaka určené na domáce použitie v počte 5ks/žiak (pôvodne ste mali dostať 25 ks), prosím, vyzdvihnite si ich v ZŠ počas pracovných dní do 16:30 hod. Odporúčame použiť ich pri príznakoch ochorenie, nakoľko netušíme, či prídu aj zvyšné testy.

      Ďakujeme za pochopenie.

      Po každom testovaní musí rodič oznámiť cez Edupage (Žiadosti/Vyhlásenia): Domáci AG samotest – oznámenie o použití.

      Návod na použitie pre samotestovanie:

      samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie.pdf

       

     • Vážení rodičia,

     • cez Edupage sme spustili aj poplatky za ŠKD (družinu). Po prihlásení rodičovským kontom budete mať prehľad o aktuálnych platbách, ktoré máte uhradiť. Ročne sa budú poplatky uhrádzať 3x.

      NÁVOD, ako na poplatky

      Dovoľujeme si Vás upozorniť, že prvú platbu za mesiace september – december ste povinní zaplatiť do 20. októbra.

      Poplatky sú stanovené Všeobecným záväzným nariadením obce Plavnica takto:

      ŠKD – 7,-€

      Ďakujeme

     • Ponuka krúžkov

     • V novom školskom roku ponúkame tieto záujmové útvary (krúžky).

      Vaše dieťa prinieslo domov vzdelávací poukaz, ktorý slúži na financovanie záujmových útvarov. Boli by sme radi, ak by sme vzdelávacie poukazy využili v našej škole.

      Zmenou zákona v čase korony nemusa byť financie na VP použité na záujmové vzdelávanie, ak to nebude možné. Financie za vzdelávacie poukazy môžu byť použité aj na dezinfekciu súvisiacu s "koronou".

      Ďakujeme

     • Okres v oranžovej farbe

     • PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI:

      Od pondelka 13.9. bude okres Stará Ľubovňa zaradený do oranžovej farby, preto musí zákonný zástupca pridať cez Edupage Vyhlásenie o bezpríznakovosti aj vtedy, ak žiak bude chýbať v škole 3 a viac dní (vrátane víkendov).

     • Naše hodiny náboženstva

     • 4.A - Náš pápež František a naša príprava na jeho návštevu.

      2.A - Kríž je o láske...druháci sa dozvedeli, že aj "kríž má svoj sviatok" a objavovali, kde všade má miesto.

      6. roč. - Spoznávali sme SEDEMBOLESTNÚ PANNU MÁRIU - patrónku Slovenska, ktorej je zasvätený náš farský kostol.

     • Riaditeľské voľno

     • Podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľka školy poskytuje riaditeľské voľno žiakom ZŠ na utorok 14.9.2021 z organizačného dôvodu a z dôvodu, že prešovský samosprávny kraj (PSK) kvôli návšteve Sv. Otca dňa 14.9.2021 rozhodol, že autobusová doprava dňa 14.9.201, v rámci PSK, bude v prázdninovom režime. V prevádzke nebude ani ŠKD.

      Žiaci sú z obedov odhlásení.

      Materská škola bude v prevádzke bez zmeny.

       

    • Platby za MŠ
     • Platby za MŠ

     • Vážení rodičia, 

      poplatky za MŠ už sú spustené cez Edupage (za ŠKD neskôr). Po prihlásení rodičovským kontom budete mať prehľad o aktuálnych platbách, ktoré máte uhradiť. Ročne sa budú poplatky uhrádzať 3x.

      NÁVOD, ako na poplatky

      Dovoľujeme si Vás upozorniť, že prvú platbu za mesiace september – december ste povinní zaplatiť do 20. októbra.

      Poplatky sú stanovené Všeobecným záväzným nariadením obce Plavnica takto:

      MŠ – 10,-€ (okrem predškolákov),

      Ďakujeme

     • Oznam

     •      Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Plavnici oznamuje žiakom ZŠ a ich zákonným zástupcom, že otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční  vo štvrtok 2.9.2021 o 8:00 hod. slávnostnou svätou omšou v kostole Sedembolestnej Panny Márie v Plavnici.

      Po jej ukončení sa žiakom prihovorí riaditeľka školy a žiaci sa na chvíľu stretnú so svojimi triednymi učiteľmi, ktorí im povedia pokyny, čo si majú priniesť na ďalší deň.

      Do školy pôjdu iba prváčikovia so svojou triednou učiteľkou (nezabudnite si zobrať aktovku).

      Rodičia prváčikov budú mať zatiaľ stretnutie s pani vychovávateľkou na hokejovom ihrisku za budovou školy (v prípade nepriaznivého počasia v spojovacej chodbe).

      Ostatní žiaci odchádzajú domov.

      Zároveň vás chceme informovať o nepovolení vstupu do budovy školy všetkým osobám s výnimkou žiakov a zamestnancov školy. Vstup je povolený len so súhlasom riaditeľky školy a predložením vyhlásenia o bezpríznakovosti:

      pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_-_cudzi_navstevnik.docx

       

      KLOKTACIE TESTY - Zákonní zástupcovia, ktorí prejavili záujem o kloktacie PCR testy, si ich môžu prevziať vo štvrtok po sv. omši u svojich triednych učiteľov (môže prevziať aj žiak). Kloktanie prebehne v piatok ráno doma 3.9. (nalačno). Skúmavku musí žiak priniesť v piatok ráno do školy. Výsledok Vám príde SMS-kou na číslo, ktoré máme uvedené v našom systéme.

      TU: Návod na testovanie kloktaním

       

      V piatok 3.9.2021 budú mať žiaci triednické hodiny (vyučovanie začína o 7:40 hod., vtedy už musí žiak sedieť v triede). Žiaci dostanú od triednych učiteľov organizačné pokyny do nového školského roka (poučenie o bezpečnosti a školskom poriadku, rozvrh hodín a pod.).

      Žiak musí mať na vyučovaní rúško a ďalšie (náhradné) musí mať v aktovke.

      ŠKD (družina) bude v prevádzke od piatku 3.9.2021.

      Žiaci 1. - 4. ročníka končia v piatok (03.09.2021) 4. vyučovacou hodinou (11:10).

      Žiaci 5. - 9. ročníka končia v piatok (03.09.2021) 5. vyučovacou hodinou (12:05).

      Od pondelka 6.9. sa vyučuje podľa rozvrhu hodín.

       

      Školská jedáleň bude fungovať pre prihlásených žiakov ZŠ od 03.09.2021 (piatok). Zápisný lístok na stravu v ZŠ je k dispozícii na webovej stránke školy, prípadne si ho žiaci môžu vyzdvihnúť priamo v ŠJ. Je možné sa prihlásiť na stravovanie aj v priebehu školského roka. Noví žiaci si zakúpia čip (2,-€).

      Pre deti MŠ sa bude variť už vo štvrtok 2.9.2021.

      Pre žiakov 1. – 4. roč. je pripravená šatňa v spojovacej chodbe. Šatne sa otvárajú o 7:00 hod.

       

      INFORMOVANÉ SÚHLASY:

      • Každý zákonný zástuca cez Edupage – Žiadosti/Vyhlásenia...pridá za každé svoje dieťa Informovaný súhlas so zverejňovaním fotografií a videozáznamov.
      • Iba rodičia nových žiakov pridajú tiež Informovaný súhlas so spracovaním osobných údajov.

      PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI:

      Pred začiatkom školy je povinný každý zákonný zástupca pridať cez Edupage Vyhlásenie o bezpríznakovosti. Ak bude okres v oranžovej farbe, predkladá zákonný zástupca toto vyhlásenie aj vtedy, ak žiak bude chýbať v škole 3 a viac dní (vrátane víkendov).

       

      OSPRAVEDLNENIE ŽIAKA:

      Rodič môže svojim rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní.
      Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť, ktorá môže mať za následok zhoršenú známku zo správania prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky.

       

      SADA SAMOTESTOV - Súpravu 25 samotestov (antigénové testy) ešte nemáme, po ich obdržaní Vás budeme kontaktovať prostredníctvom Edupage.

       

      Tiež žiadame rodičov, aby nevstupovali autom do areálu školy!

      Návod na vytvorenie rodičovského konta pre viacerých súrodencov. Odporúčame stiahnutie aplikácie do mobilu.

      https://help.edupage.org/text.php?id=1123&lang=sk

           Opäť začíname nový školský rok s opatreniami súvisiacimi s koronakrízou. Chcem preto poprosiť všetkých žiakov a rodičov, aby boli dôslední a dodržiavali potrebné opatrenia a určite to opäť spolu zvládneme.

       

       

    • Zápisný lístok na stravovanie
     • Zápisný lístok na stravovanie

     • Vážení rodičia,

      prosíme Vás o prihlásenie Vášho dieťaťa na stravovanie v školskej jedálni v Plavnici prostredníctvom Zápisného lístka stravníka (pre žiakov ZŠ a pre deti MŠ).

      Zápisný lístok treba vyplniť, podpísať a priniesť do ŠJ od 26.8.2021 do 2.9.2021 od 8:00 do 12:00 hod.

      Zápisný lístok treba vypísať a podpísať pre každého stravníka zvlášť. V zápisnom lístku treba napísať triedu, ktorú žiak BUDE navštevovať v novom školskom roku a záväzný dátum, od kedy chcete dieťa prihlásiť na stravu (variť sa bude od 2.9.2021 pre deti v MŠ a od 3.9.2021 pre žiakov ZŠ). 

      Ak nemáte tlačiareň, zápisný lístok si môžete vyzdvihnúť v ŠJ alebo v ZŠ.

      zapisny_listok_ZS_s_MS_Plavnica.pdf

     • Spustené prihlasovanie na testovanie

     • Vážení rodičia,

      je spustené prihlasovanie na testovanie:

      1. jednorazovým PCR testom na začiatku roka a

      2. na domáce antigénové samotesty v počte 25 ks na žiaka.

       

      Prihlasovanie je za každého žiaka zvlášť cez rodičovské konto.

      V tejto súvislosti MŠVVaŠ SR  poskytne antigénové samotesty na domáce použitie tým žiakom ZŠ, ktorých rodičia prejavia záujem. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19.

      Vo všetkých prípadoch je testovanie domácimi antigénovými samotestami dobrovoľné a bezplatné.

      Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 1 balenie, ktoré obsahuje 25 ks testov na domácesamo testovanie a 25 ks sterilných odberových tyčiniek. Pokiaľ sa rodič rozhodne využiť možnosť domáceho antigénového samotestovania, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo v prípade, že žiak prejavuje niektorý z príznakov ochorenia COVID-19.

       

      Žiadame rodičov, aby svoj záujem resp. nezáujem vyjadrili prostredníctvom prihlasovania - 2 prihlasovacie akcie (na ľavej lište - komunikácia - prihlasovanie - pridelené akcie na vyjadrenie), ktoré sú sprístupnené pre všetkých žiakov školy po prihlásení do konta edupage  najneskôr do 25.8.2021 do 19:00 hod.

      Jednorazový PCR test si žiak vyzdvihne vo štvrtok 2.9.2021 u svojho triedneho učiteľa. Test vykoná v piatok ráno doma a prinesie ho do školy triednemu učiteľovi pred začiatkom vyučovania.

       

      Návod na použitie

      Sprievodca pre samotestovanie

      Školský semafor- príloha

        

     • Dobrovoľné testovanie - oznam

     • Jednorazové PCR testovanie na začiatku roka

      Na začiatku školského roka 2021/2022 ministerstvo umožní jednorazové testovanie kloktacími PCR testami všetkých žiakov základných škôl (1. - 9. ročníka), ktorých rodičia prejavia záujem o toto testovanie, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem. Vo všetkých prípadoch je testovanie kloktacími PCR testami dobrovoľné.

       HARMONOGRAM PRE REALIZÁCIU TESTOVANIA KLOKTACÍMI TESTAMI NA ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022

      Od 23. 8. 2021 do 26.8.2021 škola zistí záujem o testovanie kloktacími PCR testami medzi rodičmi žiakov cez EDUPAGE. Tí svoj súhlas so spracovaním osobných údajov v súvislosti s testovaním žiaka vyjadria prostredníctvom tlačiva – „Súhlas dotknutej osoby“ a „Zber údajov“. Ak sa testovanie vykonáva v domácom prostredí, rodič vyplní iba tlačivo „Čestné prehlásenie – samoodber“. Vzory týchto tlačív sú uverejnené na webovej stránke https://www.minedu.sk/kloktacie-testy-na-skolach/.

      Od 2. 9. 2021 do 5. 9. 2021 sa realizuje testovanie žiakov. Škola na základe dohody s dodávateľom testov určí deň a spôsob realizácie testovania kloktacími PCR testami. Škola informuje rodičov o dni a spôsobe realizácie testovania kloktacími PCR testami. (Ideálne - vo štrvtok si žiak prevezme balíček na testovanie a v piatok ráno, doma, spolu s rodičom vykoná test. Skúmavku odovzdá v piatok v škole pred vyučovaním).

      Do 72 hodín od zozbierania testov bude doručený výsledok testu prostredníctvom SMS alebo e-mailu rodičovi. Škola obdrží takisto anonymizovaný výsledok testovania prostredníctvom e-mailu. V prípade, že rodič neobdrží výsledok testu, kontaktuje dodávateľa.

       

       

      Antigénové samotesty pre žiakov (25 ks)

      Ministerstvo školstva na začiatku školského roka 2021/2022 poskytne antigénové samotesty na domáce použitie tým žiakom základných škôl, ktorých rodičia prejavia záujem o takýto druh samotestov, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem. Vo všetkých prípadoch je testovanie domácimi antigénovými samotestami dobrovoľné a bezplatné.

      Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 1 balenie, ktoré obsahuje 25 ks testov na domáce samotestovanie a 25 ks sterilných odberových tyčiniek. Pokiaľ sa rodič rozhodne využiť možnosť domáceho antigénového samotestovania, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo v prípade, že žiak prejavuje niektorý z príznakov ochorenia COVID-19.

      Harmonogram pre realizáciu testovania domácimi antigénovými samotestami

      1.    Od 23. 8. 2021 do 26. 8. 2021 škola zistí záujem o domáce antigénové samotestovanie medzi rodičmi prostredníctvom EDUPAGE.

      Od 31. 8. 2021 škola informuje rodičov o presnom dátume výdaja samotestov. Rodič pri preberaní samotestov škole podpíše „Odovzdávací a preberací protokol antigénových samotestov na domáce použitie a návod na použitie“, ktorým prehlási, že samotesty nebudú použité na iný účel ako na samotestovanie žiaka.

       

      Pri vykonávaní testu žiak postupuje podľa pokynov výrobcu testu a návodu zverejneného Ministerstvom zdravotníctva SR.

      Návod na použitie

      https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie.pdf

      Sprievodca pre samotestovanie

      https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/Sprievodca-samotestovanie-Covid-19.pdf

       

     • Víťazný grant

     • Grantový program Nadácie Ekofond SPP - Regióny 2021 schválil našu žiadosť a na bráničku pri vchode do telocvične nám prispeje sumou 1 300,00 €.

     • Dotácia na stravu - ďalšie usmernenie

     • Dovoľujeme si Vás informovať, že MPSVR SR nás po komunikácii s MF SR požiadalo, aby boli zákonní zástupcovia detí, ktorí majú nárok na zvýšený daňový bonus na dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku (§ 52zzj ods. 2 písm. c) zákona o dani z príjmov) informovaní, že v prípade ak sa na dieťa poskytuje dotácia na stravu z titulu neuplatnia si tohto zvýšeného daňového bonusu (§ 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách), daňovník nemá nárok ani na základný daňový bonus (§ 52zzj ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov).


      VIAC TU: Uradny_list_uradu_odboru_3.8..pdf

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
   • zsplavnica@gmail.com
   • +421524283922 Mgr. Miriam Vyparinová - riaditeľka školy Ing. Miroslav Pavlik - zástupca RŠ
   • Plavnica 244, 065 45 Plavnica 065 45 Plavnica Slovakia
   • 37872915
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje