• Hľadáme sponzorov + 2% z dane

     • Milí rodičia, sponzori a priatelia školy!

      Obraciame sa na Vás s prosbou o venovanie 2 % z Vašich daní pre našu školu a zároveň Vás požiadať o dobrovoľný finančný príspevok. Uvedomujeme si, že situácia je obzvlášť v tomto období veľmi zložitá, ale len vďaka Vám vieme získané finančné prostriedky, ktorými nás podporíte v tomto roku, použiť na rekonštrukciu priestorov šatní. Odstránili by sa staré kovové pletivové konštrukcie a nahradili by sme ich modernými šatníkovými skrinkami. Žiaci by tak mali krajšie a hygienickejšie prostredie, v ktorom by sa pohybovali. Darované financie pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít. Akákoľvek finančná pomoc by nám preto veľmi pomohla.

      Ak ste sa rozhodli podporiť našu novú šatňu, finančný príspevok zašlite Občianskemu združeniu pri ZŠ v Plavnici na číslo účtu:

      SK74 0200 0000 0012 4672 8557

      Do poznámky napíšte ŠATŇA + svoje meno a priezvisko.

       

      Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to:

      https://zsplavnica.edupage.org/percenta2/

      Vopred Vám chceme poďakovať za úprimnú snahu a ochotu pomáhať škole.

     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom a žiakom, že v zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. (školský zákon)  udeľuje žiakom 5. - 8. ročníka na stredu 22. marca 2023 riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov kvôli bezproblémovému zabezpečeniu celoslovenského testovania deviatakov T9 – 2023.

      Žiaci 5. – 8. roč. budú automaticky odhlásení z obedov.

     • Hľadáme sponzorov + 2 % z dane

     • Milí rodičia, sponzori a priatelia školy!

      Obraciame sa na Vás s prosbou o venovanie 2 % z Vašich daní pre našu školu a zároveň Vás požiadať o dobrovoľný finančný príspevok. Uvedomujeme si, že situácia je obzvlášť v tomto období veľmi zložitá, ale len vďaka Vám vieme získané finančné prostriedky, ktorými nás podporíte v tomto roku, použiť na rekonštrukciu priestorov šatní. Odstránili by sa staré kovové pletivové konštrukcie a nahradili by sme ich modernými šatníkovými skrinkami. Žiaci by tak mali krajšie a hygienickejšie prostredie, v ktorom by sa pohybovali. Darované financie pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít. Akákoľvek finančná pomoc by nám preto veľmi pomohla.

      Ak ste sa rozhodli podporiť našu novú šatňu, finančný príspevok zašlite Občianskemu združeniu pri ZŠ v Plavnici na číslo účtu:

      SK74 0200 0000 0012 4672 8557

      Do poznámky napíšte ŠATŇA + svoje meno a priezvisko.

       

      Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to:

      https://zsplavnica.edupage.org/percenta2/

      Vopred Vám chceme poďakovať za úprimnú snahu a ochotu pomáhať škole.

       

       

       

       

       

     • Exkurzia žiakov 8. a 9. roč.

     • Naši ôsmaci a deviataci sa 1. marca vydali na púť k bl. Anke Kolesárovej do Vysokej nad Uhom. V Domčeku nás prednáškou o hodnotách a dôležitosti čistej lásky previedol o. Pavol Hudák. Po spoločnom obede sme sa presunuli do farského kostola, kde nám o. František priblížil Ankin príbeh. Bl. Anka Kolesárová bola mladé dievča, ktoré vo svojich 16-tich rokoch volila radšej smrť akoby sa oddala vojakovi, ktorí na ňu naliehal. Po sv. omši sme mali možnosť pomodliť sa pri relikviách a potom naše kroky viedli k hrobu bl. Anky, kde sme sa pomodlili „3x Zdravas Mária“ a prosili Anku o „dážď milosti“. Bol to deň plný požehnania a radosti.

     • Exkurzia 5. a 6. roč.

     • 1. marca zažili žiaci 5. a 6. ročníka netradičné vyučovacie hodiny anglického a slovenského jazyka. Najprv si vyskúšali angličtinu na divadelnom predstavení Lazy Goat, potom si v Ľubovnianskej knižnici zopakovali vedomosti o bájkach a rozprávkach. Tiež sa dozvedeli niečo nové na prednáške o microbotoch a prebiehajúcej technickej revolúcii.

     • Digitálny príspevok pre žiakov (350€ na notebook alebo tablet)

     • Cieľové skupiny:

      • žiaci, ktorí sú členmi domácnosti v hmotnej núdzi (príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima)
      • žiaci, ktorí majú vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie o tom, že ich špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú výlučne z ich vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí
      • žiaci, ktorí sú členmi domácností, ktoré neprekračujú 60% medián príjmu (na základe potvrdenia o výške príjmu, resp. doklad o nevykonávaní zárobkovej činnosti (napr. potvrdenie o nezamestnanej osobe)
      • žiaci prvého ročníka stredných škôl (pre rok 2022/2023)

      Viac informácií nájdete tu: https://digitalnyziak.sk/

     • Krúžok šitia

     • Úložné boxy na čokoľvek, ponožky, hračky, šatky... Na krúžku šitia naši žiaci zhotovili svoje prvé väčšie výrobky :)

     • Rozlúskni to!

     • Žiaci 9.B sa zúčastnili súťaže "Rozlúskni to!", ktorú organizovala Slovenská aliancia moderného obchodu. Mesiac riešili súťažné zadanie na predmete Občianska náuka na tému: Ako zlepšiť zážitok z nakupovania?

      Odpovedali na otázky: 

      • Ako by ste skrášlili a spríjemnili prostredie predajne? 
      • Ako by ste zlepšili parkovanie? 
      • Ako zlepšiť vôňu v jednotlivých častiach predajne? 
      • Ako by ste zlepšili vernostné karty, poprípade súťaže? 
      • Ako by ste navrhli súťaže? 
      • Ako by ste zlepšili zážitok z nakupovania?
     • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

     • V stredu 22.2.2023 sa v našej škole uskutočnila recitačná súťaž pomenovaná po jednom z najväčších slovenských spisovateľov P. O. Hviezdoslavovi – Hviezdoslavov Kubín. Svoje umelecké výkony predniesli recitátori v poézii a próze.

      1. kategória - poézia:

      2. miesto - Petra Kovalčíková a Aneta Rindošová,

      3. miesto - Liliana Chovancová

      1. kategória  - próza:

      1. miesto - Miroslava Bednarčíková

      2. miesto - Nina Živčáková

      2. kategória - poézia:

      2. miesto Katarína Frohlichová a Jakub Rindoš

      3. kategória - poézia:

      2. miesto - Elizabeth Horváthová

      Úspešným recitátorom srdečne gratulujeme a  Mirke Bednarčíkovej budeme držať palce v okresnom kole.

       

    • Prerušená prevádzka v MŠ
     • Prerušená prevádzka v MŠ

     • Počas jarných prázdnin od 06.03.2023 do 10.03.2023 bude prerušená prevádzka v materskej škole. Prevádzka bude opäť obnovená 13.03.2023.

     • Šikana

     • Na hodinách náboženstva sme venovali pozornosť prevencii vzniku šikany a šikanovania. Žiaci 6. roč. si pozreli film o šikane a mali pomenovať, čo v nich vyvoláva téma šikany a ako k nej pristupovať. Je potrebné si uvedomiť, že v konečnom dôsledku trpia nielen tí, ktorí sa stali obeťou šikany, svedkom šikanovania ale aj tí, ktorí šikanujú, pretože ich správanie je znakom hlbšieho problému.

     • Srdce plné lásky

     • Je naplnené...., láskavým slovom, vrúcnym prianím a vrelými vyznaniami. Naši žiaci ozdobili srdce plné milých slov pri príležitosti sv. Valentína a Dňa osamelých.

     • Karneval

     • V stredu 15.2.2023 sa v telocvični stretli čarodejnice, superhrdinovia, policajti, futbalisti, zvieratká...., aby sa spoločne zabavili na detskom karnevale. Stretnúť ste mohli pojašených šašov i nežné víly.

      Žiaci 1. - 4. roč., prezlečení do originálnych masiek, sa preniesli do sveta rozprávok, tancovali v rytme hudby i súťažili v rôznych súťažiach, ktoré pripravili pani vychovávateľky.

      Boli masky, veľký bál, bol to super karneval!

     • Matematická olympiáda

     • Teší nás úspech Adama Štupáka (5.A), ktorý v okresnom kole Matematickej olympiády získal výborné 2. miesto. Blahoželáme!

     • Olympiáda v AJ - okresné kolo

     • Vo štvrtok 19.1.2023 sa v CVČ v Starej Ľubovni uskutočnilo okresné kolo olympiády v AJ. Karol Chmeliar  zo 7.B  získal vynikajúce 2. miesto. Srdečne blahoželáme!

     • Zabudnuté...

     • Prosíme Vás o vyzdvihnutie zabudnutých vecí do 15.februára, potom ich odnesieme do kontajnera na oblečenie. Ďakujeme

     • Vyučovacia hodina na OÚ Plavnica

     • Žiaci 6. ročníka sa na vyučovacej hodine občianskej náuky zúčastnili besedy s predstaviteľom obce - starostom pánom Rastislavom Grichom, aby sa dozvedeli ako funguje samospráva na Slovensku. Pán starosta žiakom ukázal priestory obecného úradu, následne porozprával o histórii ako aj  súčasnosti obce. Najväčší záujem však bol o insígnie starostu obce, kroniku a historické fotografie. Pán starosta s veľkou trpezlivosťou odpovedal na otázky, ktoré žiakov zaujímali. Napriek tomu, že jeho čas je drahý, venoval ho deťom, ktoré z tejto návštevy odchádzali nadšené. Za to mu všetci zúčastnení ďakujú.

     • Vianočné prázdniny

     • Vianočné prázdniny 23.12.2022 - 7.1.2023. Vyučovanie v ZŠ a prevádzka v MŠ, ŠJ a ŠKD začne 9.1.2023 (pondelok).

      Krásne a pokojné prežitie sviatkov Vám želá kolektív ZŠ s MŠ v Plavnici.

     • Predvianočná nálada v ŠKD

     • Deti v ŠKD si stredu 21.12.2022 spríjemnili predvianočnou náladou. Vilko Varga spolu s pani vychovávateľkou Štupákovou zahrali koledy, deti si zaspievali, zatancovali a pochutnali si na dobrotách.

     • Informatika trochu inak

     • Žiaci 7. ročníka vytvárali na hodinách informatiky obrázky v programe paint.net. Učitelia a žiaci ostatných ročníkov v ankete hlasovali za najkrajší výtvor. V žiackej ankete zvíťazila Katarína Rindošová s obrázkom Potkan a kačka a v učiteľskej ankete Johanka Kontrová s obrázkom Západ slnka.

      Blahoželáme šikovným dievčatám.

     • Vianočný turnaj o kráľa šachu

     • Dňa 20.12.2022 sa pod patronátom a v priestoroch CVČ Stará Ľubovňa po pandemickej prestávke opäť konal Vianočný turnaj o kráľa šachu. Za účasti 27 mladých šachistov boli zvedené ťažké súboje aj s nečakanými výsledkami. V 4 kategóriach boli ocenení aj naši šachisti:

      Nela Chovancová - 2. miesto v kat. st. žiačky

      Richard Kičura - 3. miesto v kat. st. žiaci

      Samuel Hnat - 2. miesto v kat. ml. žiaci

      Ráchel Polakovičová  -  najmladšia hráčka.

      Vo svojich skupinách získavali skúsenosti aj Jozef Nemec, Boris Imrich, Marcel Repka, Ján Chovanec, Barbora Grichová, Alex Rybovič, Kristián Fedorko a Filip Urban. Skvelé výsledky nám dávajú nádej na šachovú budúcnosť našej školy a obce.

       

     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľka školy oznamuje, že na deň 22.12.2022 (štvrtok) poskytuje žiakom ZŠ a deťom MŠ riaditeľské voľno podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

      Riaditeľské voľno sa udeľuje z organizačných dôvodov.

      Prevádzka začne po vianočných prázdninách dňa 9.1.2022 v MŠ, ZŠ, ŠJ a v ŠKD.

     • Vianočné vystúpenie

     • Dňa 16.12.2022 sa uskutočnilo vianočné vystúpenie, v ktorom sa predstavili malí aj veľkí tanečníci, speváci, muzikanti i recitátori z MŠ, ZŠ, ZUŠ J. Melkoviča i z folklórneho krúžku. Spoločne s pozvanými rodičmi, starými rodičmi a priateľmi sme si vychutnali čarovnú chvíľku vianočnej nálady a prežili sme radosť z vystúpenia všetkých detí.

      Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na tomto krásnom programe.

     • Babka, dedko - okresná súťaž

     • Dňa 13.12.2022 sa v Starej Ľubovni konalo slávnostné vyhodnotenie okresnej literárnej súťaže Babka, dedko 2022. Šimon Štupák (3.A) získal hlavnú cenu a prevzal si ju spolu s babkou Jankou v obradnej sieni MsÚ. Srdečne blahoželáme!

     • Lucie

     • Aj k nám 13. decembra zavítali Lucie, aby povymetali všetky kúty, odohnali zlých duchov a všetky choroby :)

     • Majstrovstvá kraja v šachu

     • Naši žiaci 7.A  Nelka Chovancová a Alex Rybovič  pokračovali v zbieraní šachových skúseností spolu s celou výpravou aj za hranicami okresu. 7.12.2022 si porovnali svoje schopnosti na Krajských majstrovstvách ZŠ v Bardejove, kde po bojoch s najlepšími hráčkmi z celého Prešovského kraja si odniesli skúsenosti, ktoré môže využiť už 20.12. v CVČ v boji o Kráľa šachu.

      Len tak ďalej Nelka a Alex!

     • Olympiáda z AJ - školské kolo

     • Dňa 30.11.2022 sa na našej škole konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Vedomosti si na 2. stupni zmeralo spolu 29 žiakov. V kategórii 1A (5., 6. a 7. roč.) súťažilo 21 žiakov, z ktorých 14 sa stalo úspešnými riešiteľmi. V kategórii 1B (8. a 9. roč.) súťažilo 8 žiakov, z toho 4 sú úspešní riešitelia.

      Prvé 3 miesta v mladšej kategórii obsadili Karol Chmeliar (7.B), Alex Bebko (6.A) a Katarína Rindošová (7.B). V staršej kategórii boli najúspešnejší Viktória Spišiaková (9.A), Nikolas Knapik (9.B) a Vanesa Karaffová (8.A).

      Víťazi obidvoch kategórii, Karol a Viktória, tak postupujú do okresného kola, ktoré sa uskutoční už v januári 2023. Držíme im palce. 

     • Eko nástenka

     • "Ako chrániť našu Zem?" alebo "Čo sa deje s odpadkami v prírode?"... aj takáto poučná môže byť hodina náboženstva s témou ekologickej stopy...veď Boh nám zveril Zem, aby sme ju chránili!

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
   • zsplavnica@gmail.com
   • +421524283922 Mgr. Miriam Vyparinová - riaditeľka školy Ing. Miroslav Pavlik - zástupca RŠ
   • Plavnica 244, 065 45 Plavnica 065 45 Plavnica Slovakia
   • 37872915
   • 0903 722 332 Bc. Agnesa Mlaková - zástupkyňa RŠ pre MŠ
   • 0948 696 266 - odhlasovanie zo stravy 0901 720 332 - Ľudmila Petríková, vedúca ŠJ
   • 0948305102
   • 052/4283921
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje