• Deň Zeme

     • Farebný týždeň: Zapoj sa do týždňa ochrany našej prírody a obleč sa podľa daných farieb:

      Pondelok: Zelená farba - príroda

      Utorok: Hnedá fraba - Zem

      Streda: modrá farba - voda

      Štvrtok: Pestrofarebná farba - zvieratá

      Piatok: Červená farba - ochrana prírody

     • Vyhodnotenie Sabi viečok - Recykluj a vyhraj

     • Do zberu sa zapojilo 75 žiakov, učitelia a tiež obyvatelia obce, ktorí prinášali viečka do Sabi predajne. Spoločne sme nazbierali 41316g. Blahoželáme víťazom a ďakujeme všetkým za účasť.

      1.Samuel Hriceňák 6.A, 2152g

      2.Dávid Fröhlich 6.A, 1897g

      3.Marián Hnat 7.A, 1461g

      4.Jakub Vančo 3.A, 1378g

      5.Viktória Moščovičová 8.A, 1378g

      6.Marek Vančík 4.A, 940g

      7.Michal Sklenárik 5.B, 815g

      8.Dominika Knapíková 6.A, 780g

      9.Nela Murcková 2.B, 765g

      10.Anna Sopková 3.A, 650g

      11.Alica Knapíková 7.B, 594g

      12.Timotej Vyparina 5.A, 586g

      13.Matej Krafčík 3.A, 560g

      14.Tadeáš Šefčík 3.A, 558g

      15.Tobias Chovanec 1.A, 483g

      16.Timotej Pištej 6.A, 429g

           Sandra Starinská 6.A, 429g

           Veronika Tarasovičová 7.A, 429g

      17.Samuel Geci 6.A, 426g

      18.Alexandra a Patrícia Hnatové 2.A, 5.B, 407g

       

      Od 323g – 391g v poradí podľa tried:

      Samuel Čuba, Timea a Viktória Repkové, Ľuboslava Kundraciková, Miroslava Nemcová, Kristína Majtnerová

      Od 200g – 268g v poradí podľa tried:

      Pavol Fedorko, Alex Šidlovský, Dávid Vyrostek, Terézia Pavlíková, Oliver Solecký, Dorota a Margaréta Mlakové, Karolína Mrugová, Martin Barkoci, Vanesa Knapiková

      Od 102g – 197g v poradí podľa tried:

      Šimon Lukačik, Nela Chovancová, Filip Jozefík, Klára Kuzmová, Miroslav Kyšeľa, Zuzana Ridillová, Natália Kovaľová, Sára Lapšanská, Lenka Plučinská, Patrik Žemba, Ivana Raslavská, Lívia Hudáková, Kristína Lešková, Lea Malíková, Bianca a Alex Dicovci, Matej Štupák, Júlia Platková, Adam a Jakub Karchovci, Lukáš a Šimon Žoldákovci, Filip, Natália a Petra Urbanovci, Tomáš a Michaela Kyšelovci

      Od 7g – 97g v poradí podľa tried:

      Kristián Krajňák, Michael Stolár, Lucia Štupáková, Peter Bujňák, Radoslava Vojteková, Karol Chmeliar, Vivien Sokolová, Lenka Kyšeľová, Marko Moščovič, Lea Imrichová, Klaudia Kormošová a neznámy Samuel...

     • ZRPŠ

     • Srdečne pozývame rodičov na triedne schôdzky RZ, ktoré sa uskutočnia vo štvrtok 19.4. 2018 od 13,00 - 16,00 hod.

     • Zápis do 1. roč.

     • 11.4. 2018 sme mali vzácnu návštevu - budúcich prváčikov a ich rodičov. A od septembra už začnú pracovať na svojej kariére...

     • Deň narcisov

     • Aj v tomto roku sme sa zapojili do verejnej zbierky "Deň narcisov". Spoločným úsilím sme vyzbierali a na účet Ligy proti rakovine odošleme sumu 338,08 €. Ďakujeme všetkým, ktorí sa do tejto zbierky zapojili!

     • Upratovanie okolia školy

     • Na zajtra (12.4. 2018) máme naplánované upratovanie okolia školy. Na brigáde sa zúčastnia žiaci 5.- 9. roč. Cezpoľní žiaci ostávajú na brigáde vo svojich obciach.

      Malý Lipník: 14 žiakov, stretnutie o 8,00 hod. pri obecnom úrade (hrable, metly, lopaty)

      Šambron: 9 žiakov, stretnutie o 8,00 hod. pri MŠ (hrable a lopaty)                        

      Sulín: 11 žiakov, stretnutie o 8,00 hod. pri OÚ

      Hromoš: 17 žiakov, stretnutie o 8,00 hod. pri OÚ (chlapci hrable, dievčatá metly)           

      Údol: 17 žiakov, stretnutie o 8,00 hod. pred kultúrnym domom (metly a lopaty)

      Plavnica: stretnutie o 8,00 hod. pri škole (lopaty, metly, fúriky, hrable)

     • Zápis do 1. roč.

     • Tešíme sa na budúcich prváčikov

      Odklad školskej dochádzky

      Vstup do školy je jednou z najvýznamnejších udalostí v živote dieťaťa. O tom, či bude v škole šťastné, rozhoduje aj čas nástupu do nej.

      Zákon hovorí, že každé dieťa, ktoré do prvého septembra daného roku dovŕši vek 6 rokov, by malo nastúpiť do prvej triedy základnej školy.

      Ak do školy nastúpi dieťa, ktoré na školské prostredie nie je pripravené, môžu sa vyskytnúť problémy. Nemusí stačiť tempu výučby a začne zaostávať. Bude mu trvať oveľa dlhšie osvojiť si základné poznatky zo školy, stratí sa pocit radosti. Dať dieťa do školy skôr aj napriek tomu, že na to podľa odborníkov ešte nie je pripravené, zanecháva na dieťati negatívne stopy.

      Mnohí rodičia, paradoxne, v snahe predĺžiť svojim deťom detstvo, žiadajú o odklad školskej dochádzky, aj keď je ich dieťa dostatočne pripravené. Ak sa však premešká vhodný čas na vstup dieťaťa do školy, hrozí, že sa bude o rok v prvej triede nudiť a kompenzovať to vyrušovaním a zabávaním sa počas vyučovania, vyskytnú sa problémy so správaním.

      Dôležitý je aj zdravotný stav dieťaťa - rôzne zdravotné problémy môžu byť dôvodom na odklad školskej dochádzky.

      Na známky nezrelosti dieťaťa na školu upozorní rodičov často aj učiteľka v materskej škole, kam dieťa chodí. Ak sa vyskytnú nejaké pochybnosti, rodičia by mali navštíviť Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) a všeobecného lekára. Dieťa spravidla absolvuje testy školskej zrelosti a podľa ich výsledkov ako aj celkového zhodnotenia bude vydaný odborný posudok.

      Od povinnej školskej dochádzky nemožno nikoho oslobodiť!

       

      Ako postupovať pri odklade školskej dochádzky

      Každý rodič, resp. zákonný zástupca je povinný prihlásiť dieťa, ktoré dovŕši do 31. augusta 2018 šiesty rok života, do prvej triedy základnej školy.

      Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku života nedosiahlo školskú zrelosť, môže riaditeľ/riaditeľka školy, na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, rozhodnúť o odložení začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok. Povinnou súčasťou žiadosti sú odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporúčanie príslušného zariadenia CPPPaP.

       

      Zdroj: Portál o vzdelávaní a sebarozvoji: www.eduworld.sk

     • Hokejbalová školská liga

     • Dnes (10.4. 2018) sa v Novej Ľubovni uskutočnil ďalší turnaj školskej hokejbalovej ligy žiakov 1. a 2. roč. a naši chlapci konečne uspeli a získali vytúžené 2. miesto. Blahoželáme :)

     • Oznámenie

     • Riaditeľka ZŠ s MŠ oznamuje rodičom a žiakom školy, že z prevádzkových dôvodov bude v piatok 6.4. 2018 skrátené vyučovanie, ktoré bude končiť 4. vyuč. hodinou. V prevádzke nebude ani ŠKD.

     • Nadácia SPP

     • Dnes nás prekvapila ďalšia dobrá správa:

      Dobrý deň,

      na základe rozhodnutia Správnej rady Nadácie SPP zo dňa 26.3.2018 si Vám dovoľujeme oznámiť, že Vami predložený projekt s názvom: Objavujeme svet elektroniky bol schválený a bude podporený sumou 800 €.

       

     • Biblická olympiáda - rímskokatolícke náboženstvo

     • Dňa 22. 03. 2018 sa v Lipanoch uskutočnilo dekanátne (okresné) kolo Biblickej olympiády. Družstvo z našej školy – Alžbetka Fedorková, Alicka Jozefíková a Radka Rybovičová obsadili krásne 1. MIESTO a postúpili do Košíc na diecézne (krajské) kolo. Tým viac to teší, že boli takmer najmladším družstvom a všetky boli na Biblickej olympiáde po prvýkrát. Ďakujeme dievčatám za čas venovaný spoznávaniu Svätého písma, ktorý určite nie je premárnený a prajeme im ďalšie úspechy v diecéznom kole! A tiež milým prekvapením bolo uvítanie bývalým pánom farárom z Plavnice vdp. Michalom Marčákom, ktorý aj svoje mladé farníčky spoznal.

      (s.Zbigniewa)

      Biblická olympiáda - gréckokatolícke náboženstvo

      Dňa 22. marca 2018 sa na ZŠ v Orlove uskutočnilo protopresbyterské kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády protopresbyteriátu Orlov. Po privítaní, úvodnej modlitbe a príhovore o. protopresbytera Petra Iľka, boli vydané pokyny pre súťažiacich vedúcim OKS Orlov o. Ľubomírom Karaffom. Následne boli súťažné družstvá rozdelené do jednotlivých skupín a všetci sa pustili do súťaženia. 1. miesto s postupom do Prešova získalo družstvo v zložení - Tomáš Fenďa, Vaneska Karaffová a Natálka Kovaľová. V tejto kategórii ďalšie pekné 3. miesto získali - Timotej Székely, Patrik Žemba a Viktória Bobuľská. Na 3. mieste vo svojej kategórii sa umiestnili aj Nikolas Rybovič, Klaudia Kormošová a Ján Petrus. 

     • Špeciálna pedagogička

     • Od 1. marca 2018 pracuje v našej škole špeciálna pedagogička Mgr. Natália Knapová, ktorá je zamestnaná v rámci výzvy "V ZŠ úspešnejší" - Názov projektu  "Podpora inkluzívneho vzdelávania v ZŠ s MŠ Plavnica". Vic informácií nájdete na hornej lište v sekcii Žiaci a rodičia - Život na škole - Špeciálny pedagóg

     • Hviezdoslavov Kubín (okresné kolo)

     • 19.3. 2018 nás na okresnom kole 1. kategórie umeleckého prednesu poézie a prózy reprezentovali Karolko Chmeliar (2.B) a Miriamka Pčolková (3.A). V silnej konkurencii získal Karolko krásne 2. miesto.

      20.2. 2018 nás v 2. kategórii reprezentovali Timotej Vyparina (5.A) a Matej Kontra (6.A). Timko získal diplom za výborný prednes.

      22.3. 2018 si v 3. kategórii sily zmerali aj Katka Chmeliarová (7.A), Pavol Jozafát Székely (7.B) a Soňa Bebková (8.A). Katka si vyrecitovala 1.miesto a postup na kraj a Paľko získal diplom za výborný prednes. Blahoželáme všetkým zúčastneným a p. uč. za prípravu žiakov.

     • Založ si banku - žiacky projekt

     • Naši siedmaci si na hodinách matematiky mohli vyskúšať rolu riaditeľa alebo zamestnanca banky. Po prebratí tématického celku Percentá, sa žiaci 7. A a 7. B triedy venovali tvorbe projektu pod názvom ,,Založ si banku“. Žiaci boli rozdelení do 5 – 6 členných skupín. Úlohou každej skupinky bolo ,,vytvoriť“ vlastnú banku. Ich cieľom bolo vymyslieť názov banky, logo banky, produkty banky (aký úrok ponúkajú, výpočty pre rôzne vklady a pôžičky), reklamu... Pripravili si plagáty, vizitky, menovky... Pracovali naozaj aktívne. Naučili sa pracovať v tímoch, rozdeliť si úlohy medzi sebou a zároveň mohli vidieť matematiku aj z iného pohľadu ako len výpočty a rysovanie... Svoje prezentácie potom predviedli žiakom 5. ročníka.

     • T9 - 2018

     • Testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ pod názvom Testovanie 9-2018 sa uskutoční 21. marca 2018 (streda) na všetkých základných školách SR z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Náhradný termín bude 5. apríla 2018 (štvrtok).

     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľka školy oznamuje rodičom a žiakom 6. ročníka, že dňa 21.3. 2018 poskytuje žiakom riaditeľské voľno podľa §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Riaditeľské voľno sa udeľuje z dôvodu Testovania 9 - 2018. Zároveň Vás žiadame, aby ste sa tí, korí nepôjdete na obed, odhlásili z daného dňa. Ďakujeme

     • O psíčkovi a mačičke

     • Hoci sú maličkí a ešte neprebrali všetky písmená, predsa majú radi nekonečné príbehy plné smiechu a zábavy. O kom píšem? Predsa o mojich prvákoch, ktorí si po večeroch čítajú s rodičmi knihy. Dnes si pripravili pre svojich najdrahších hostí Besedu o knihe Rozprávky o psíčkovi a mačičke.

      (Helenka Frohlichová)

     • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

     • „Nie cez hlas, ale cez recitátorovu dušu sa rodí prednes.“ (J. Čajková)

      V utorok sa na našej škole konalo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Potešil nás záujem našich žiakov o umelecký prednes, a to tak na 1., ako aj na 2.stupni. Recitátori si vybrali zaujímavé texty, ktorými potešili divákov i porotkyne.

      Výsledková listina zo súťaže:

      1. kategória - Poézia:

      1. miesto: Miriamka Pčolková (3.A)

      2. miesto: Vaneska Karaffová (3.A), Nikolettka Ševčíková (4.A)

      3.miesto: Oliver Solecký (2.B), Filip Jozefík (2.A)

      Próza:

      1.miesto: Karolko Chmeliar (2.B)

      2.miesto: neudelené

      3.miesto: Nelka Chovancová (2.A), Dominika Valeková (4.A)

      2. kategória - Poézia:

      1.miesto: Matej Kontra (6.A)

      2.miesto: neudelené

      3.miesto: Alica Jozefíková (6.A)

      Próza:

      1.miesto: Timko Vyparina (5.A)

      2.miesto: Katka Kyšeľová (5.A)

      3.kategória - Poézia:

      1.miesto: Soňa Bebková (8.A)

      2.miesto: Klaudia Kormošová (7.A)

      3.miesto: Zuzka Mačugová (7.B)

      Próza:

      1. miesto: Katka Chmeliarová (7.A), Paľko Székely (7.B)

      2.miesto:neudelené

      3.miesto: Ester Karaffová (8.A)

      Ďakujeme všetkým zúčastneným, ktorí obohatili súťaž a víťazom, ktorí postupujú na budúci týždeň na okresné kolo, držíme palce.

     • Pytagoriáda

     • Blahoželáme úspešným riešiteľom okresnej matematickej súťaže Pytagoriáda - Lenke Kyšeľovej, Miškovi Sklenárikovi a Ivanke Boreckej :)

     • Veľká Noc sa blíži

     • Veľká noc je blízko, a preto sme už začali spolu s Jednotou dôchodcov Slovenska pripravovať kraslice :-) Ďakujem za spoluprácu .-)

     • Vesmír očami detí

     • 13. marca 2018 na okresnej súťaži Vesmír očami detí získali hlavnú cenu s postupom do celoslovenského kola títo žiaci: Pavol Fedorko (1. A), Klára Mojcherová (4. A), Petra Urbanová (4. A), Viktória Vančová (4.A). Čestné uznanie získali: Sebastián Bujňák (1. A) a Ján Jurašovský (4. A). Veľkým ocenením pre nás je aj to, že na diplomoch čestného uznania bola uverejnená práve výtvarná práca Viktórie Vančovej (4. A). Milí Výtvarníci- Šikovníci - blahoželáme Vám a prajeme mnoho úspechov

     • Riaditeľské voľno

     • V zmysle § 150 ods. 5 školského zákona vyhlasujem na piatok 09. marca 2018 riaditeľské  voľno z prevádzkových dôvodov (prerušenie distribúcie elektriny v celej obci). Počas riaditeľského voľna bude základná škola, materská škola a školská jedáleň uzatvorená v celom rozsahu.

     • Plynutie života s knihou

     • 22.februára sa v školskom klube detí stretli starí rodičia a rodičia, aby  spolu prežili popoludnie s knihou. Starí rodičia spomínali na svoje obľúbené knihy z detstva a deti im z nich rady prečítali úryvky. Pripravili si pre nich krátke vystúpenie a magnetku na pamiatku z tohto milého čitateľského podujatia.

     • Spievajže, si spievaj

     • Dňa 16.2.2018 sa žiačky Sofia Karaffová a Kristína Lešková zúčastnili súťaže Spievajže si, spievaj, kde obsadili zlaté pásmo s postupom na krajskú súťaž. Ďalej nás budú reprezentovať v Raslaviciach. Dievčatám blahoželáme!

     • Slávik

     • Pár fotografií zo školského kola speváckej súťaže Slávik, ktoré sa uskutočnilo v stredu 14.2. 2018.

      1. - 4.:

      1. miesto - Melody Brandová

      2. miesto - Lenka Plučinská

      3. miesto - Vanesa Karaffová. 

      5. - 9.:

      1. miesto - Sofia Karaffova a Kristína Leškova

      2. miesto - Klaudia Kormošova

      3. miesto - Katarína Kyšeľová

      Víťazom blahoželáme a všetkým ďakujeme za účasť

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
   • zsplavnica@gmail.com
   • +421524283922
   • Plavnica 244, 065 45 Plavnica
   • 0903 722 332
   • 0948 696 266 - odhlasovanie zo stravy 0901 720 332 - vedúca ŠJ
   • 0948305102
   • 052/4283921
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje