• Literárny Kežmarok

     • V celoslovenskej literárnej súťaži Literárny Kežmarok 2018 získala Simona Hetešová 3. miesto a Júlia Platková Čestné uznanie. Blahoželáme

     • Získali sme grant

     • Dnes Nadácia Volkswagen vyhlásila podporené projekty v rámci programu "Projekty zamestnancov" a sme tam. Získali sme grant v hodnote 995€. Cieľom projektu je zakúpiť robotické stavebnice na vyučovanie techniky, získať praktické skúsenosti s robotmi, naučiť sa skonštruovať robotov a následne ich aj programovať. Veríme, že nadchneme žiakov pre robotiku a súčasne vybavíme učebňu techniky zaujímavými pomôckami...

     • Literárno-dramatický krúžok

     • Vyvrcholením celoročnej práce Literárno-dramatického krúžku sú vystúpenia. Jedným z nich bolo minulý týždeň aj vystúpenie deťom MŠ a žiakom 1. st. ZŠ. Hrali sa poučné a zábavné rozprávky: Ako vrabčiak čarovné slovíčka hľadal, Tri citróny a O Pampúšikovi. Žiaci predviedli perfektné herecké ale aj spevácke výkony, za čo im veľmi pekne ďakujeme. Žiakov celý rok viedla p. uč. Monika Urdová

     • MDD

     • Naši deviataci znova ukázali svoje kvality. Klobúk dole, ako  to všetko perfektne zorganizovali :) Všetci žiaci boli neskutočne pohodoví, pozorní, veselí, rozumní... hudba, nálada, ohľaduplnosť..... Paráda!

      Fotografie z osláv MDD nájdete vo fotoalbume:

     • Hokejbalová prípravka

     • Dňa 31.5.2018 sa v Novej Ľubovni konal 5. turnaj súťaže Tipsport hokejová prípravka - región Stará Ľubovňa. Na turnaji bojovali žiaci 1.-2. ročníka ôsmich základných škôl z okresu Stará Ľubovňa. Naši žiaci získali pekné 3. miesto. Malým a statočným reprezentantom našej školy ĎAKUJEME a GRATULUJEME!!!

     • Čítajme si

     • Dňa 30.mája sme sa zapojili do 11. ročníka projektu Čítajme si, ktorý je zameraný na čitateľský maratón. Čítali žiaci 1. a 2.stupňa. Využili sme krásne knihy z našej Čitárne, ktorá nám ponúkla aj príjemný priestor, no žiaci si mohli knihy doniesť aj domu. Aj takto sa snažíme rozvíjať čitateľskú gramotnosť a pozitívny vzťah našich detí ku knihám.

     • Prečo sa učiť nemčinu

     • Vážení rodičia, milí žiaci 6. ročníka!

      Cez projekt sme získali nové učebnice nemeckého jazyka. Sú moderné, s množstvom interaktívnych cvičení. Žiaci sa tento jazyk budú učiť iba na základnej úrovni (A1). Neváhajte a prihláste deťúrence na druhý cudzí jazyk.

      Ponúkam niekoľko dôvodov, prečo si zvoliť nemčinu:

      Nie je to časovo náročné? Nezabúdajte, že deti sa učia veľmi prirodzene a hravo. Keď pre ne nie je ťažké naučiť sa ovládať počítač, nemčinu zvládnu takisto ľahko. A čas? Vaše dieťa sa predsa nemusí naučiť všetko naraz. Už aj pri malej znalosti jazyka má radosť z jeho používania, z komunikácie. Motivácia pokračovať už príde sama, spoľahnite sa.Nestačí, že sa učí angličtinu? - Angličtina je veľmi dôležitá a jej znalosť je dnes považovaná už za samozrejmosť. Vedieť minimálne ešte jeden cudzí jazyk je preto pre deti obrovskou výhodou aj do budúcnosti.A čo práca? - Predovšetkým na európskom pracovnom trhu je čoraz viac zamestnávateľov, ktorí vyhľadávajú zamestnancov ovládajúcich viacero jazykov. Konkrétne na Slovensku napríklad pôsobí 500 nemeckých a až 2 500 rakúskych firiem. V našom regióne je preto nemčina logickou voľbou.

      Mgr. Andrea Vyrosteková

     • POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019


     • Vážení rodičia, milí žiaci 6. ročníka!


      Z dôvodu organizačného zabezpečenia školského roka 2018/2019 Vás žiadame o voľbu predmetu z povinne voliteľných predmetov do 7. ročníka.
      Žiak 6. ročníka si vyberá 1 predmet a to z nasledovnej ponuky:
      1.) Druhý cudzí jazyk:
      nemecký jazyk – 2 hodiny/týždenne
      Pri voľbe 2. cudzieho jazyka sa tento jazyk učí žiak až do 9. ročníka.
      Ak si žiak nevyberie možnosť druhého cudzieho jazyka, volí si tento predmet:
      2.) Cvičenia zo slovenského jazyka – 2 hodiny/týždenne
      Informujeme, že tento predmet bude mať žiak až do 9. ročníka.
      Prečo blok voliteľných predmetov?
      Škola má povinnosť ponúknuť žiakovi druhý cudzí jazyk. Žiak si ho nemusí vybrať, ale škola mu ponúka inú variantu v tej istej časovej dotácii.
      Jednotlivé skupiny otvoríme pri počte žiakov minimálne 15.
      Návratky obdržíte od svojich triednych učiteľov.

     • Krúžok paličkovania

     • Naše dievčatá majú šikovné ruky. Pod ich rukami vznikajú naozaj unikátne paličkované kúsky. Veď posúďte sami :)

      Ďakujeme za trpezlivosť vedúcim krúžku Márii Murckovej, Agneske Frohlichovej a Anne Štupákovej.

     • Malý futbal

     • Naši chlapci sa zúčastnili okresného kola v malom futbale a podarilo sa im získať 3. miesto. Blahoželáme.

     • Gitarový krúžok

     • Pár ukážok z gitarového krúžku...Všetko sa dá zvládnuť, ak je chuť a vôľa. V októbri to boli úplní začiatočníci :)

     • Malý futbal

     • Blahoželáme našim futbalistkám. V okresnej súťaži v malom futbale získali včera 2. miesto :)

     • Dúha - vyhodnotenie súťaže

     • Aj tohto roku sa darilo našim žiakom v literárnej i výtvarnej časti tejto celoslovenskej súťaže. V literárnej súťaži zvíťazila Simona Hetešová. Čestné uznanie sa ušlo Vanese Knapikovej a vo výtvarnej súťaži si 2. miesto vymaľoval Oliver Solecký. Blahoželáme

     • Deti z Plavnice ako víťazi v TV LUX

     • Televízia Lux oslavovala v týchto dňoch 10. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti bola vyhlásená aj výtvarná súťaž s názvom Pre Klbko. Klbko si pre svojich najmenších televíznych divákov vymyslelo tému „Pracujem pre TV LUX“. Klbkáči z celého Slovenska posielali svoje pestrofarebné výtvarné práce do redakcie televízie. V nich namaľovali zamestnania, ktoré by chceli v televízii robiť. Zastúpenie medzi ocenenými mal aj náš okres. Boli nimi usilovní prváčikovia zo Základnej školy v Plavnici za kategóriu kolektív, ako aj štvrtáčka Peťka Urbanová, tiež z Plavnice, ktorá svoj obrázok maľovala doma za kategóriu jednotlivec. A ocenenia neboli hocijaké. V oboch prípadoch išlo o krásne 1.miesta. Deti sa zúčastnili aj vysielania s priamym prenosom v relácii Doma je doma, v ktorej odborná porota zverejnila výsledky. Zážitok im umocnila prehliadka priestorov televízie a krásnou bodkou bola vyhliadková jazda vláčikom - prešporáčikom po centre mesta až na Bratislavský hrad. Okrem skvelých momentov v hlavnom meste si odniesli aj vecné ceny. Týmto však ocenenia nekončili. Výhrou bola totiž aj výnimočná nedeľná omša 13.mája 2018 s priamym prenosom z farnosti v Plavnici, ktorú bude celebrovať aj kňaz z televízie, vdp. Juraj Drobný, kde samozrejme, nebude chýbať ani Klbko. Na tejto svätej omši tretiaci pristúpia k 1.svätému prijímaniu - a tak iste ani prvoprijímajúce deti nezabudnú na svoj veľký deň, keď prijali Ježiška do svojich srdiečok.

     • Zber papiera

     • Prvá dvadsiatka zebračov papiera :) Ďakujeme všetkým ochotným žiakom a najmä ich rodičom...

     • Projekt dokončený

     • Vďaka Nadácii ČSOB v zamestnaneckom programe, vďaka pánovi Stanislavovi Chovancovi a najmä Záhradnému centru v Plavnici sa nám podarilo dokončiť rozbehovú dráhu s doskočiskom a tak aj my môžeme konečne skákať do diaľky. Doskočisko - pieskovisko môžu v poobedňajších hodinách využívať aj deti v školskom klube detí. Ďakujeme všetkým zúčastneným za akúkoľvek pomoc pri plnení nášho sna.

     • Oznam

     • Dňa 23.4.2018 sa začnú realizovať rekonštrukčné práce telocvične, preto upozorňujeme, že časť areálu bude ohradená ako stavenisko, kde bude prísny zákaz pohybu a zdržiavania sa osôb, ktoré na stavbe nepracujú. Žiaci budú triednymi učiteľmi poučení o bezpečnosti a pohybe v školskom areáli. Prosíme verejnosť o rešpektovanie obmedzení v areáli školy, ktoré robíme preto, aby naši žiaci mohli cvičiť v peknej a bezpečnej telocvični. Týmto dňom sa dočasne rušia všetky prenájmy telocvične, prístup do telocvične do odvolania nebude možný. ZUŠ - odbor tanečný bude prebiehať v budove ZŠ v niektorej z tried. Miriam Vyparinová, riaditeľka školy.

       

     • Florbal

     • 24.4. 2018 sa v Starej Ľubovni uskutočnilo obvodné kolo chlapcov vo florbale. Naši šikovníci vyhrali všetky zápasy a postupujú do okresného kola. Blahoželáme a budeme držať palce.

     • Staráme sa o vtáčiky

     • Na hodinách techniky zmajstrovali žiaci 5. a 6. roč. vtáčie búdky, ktoré sme osadili v areáli školy a škôlky. Obdobie hniezdenia sa môže začať. Aj takto pomáhame prírode...

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
   • zsplavnica@gmail.com
   • +421524283922
   • Plavnica 244, 065 45 Plavnica
   • 0903 722 332
   • 0948 696 266 - odhlasovanie zo stravy 0901 720 332 - vedúca ŠJ
   • 0948305102
   • 052/4283921
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje