• Olympiáda v AJ - okresné kolo

     • Vo štvrtok 19.1.2023 sa v CVČ v Starej Ľubovni uskutočnilo okresné kolo olympiády v AJ. Karol Chmeliar  zo 7.B  získal vynikajúce 2. miesto. Srdečne blahoželáme!

     • Vyučovacia hodina na OÚ Plavnica

     • Žiaci 6. ročníka sa na vyučovacej hodine občianskej náuky zúčastnili besedy s predstaviteľom obce - starostom pánom Rastislavom Grichom, aby sa dozvedeli ako funguje samospráva na Slovensku. Pán starosta žiakom ukázal priestory obecného úradu, následne porozprával o histórii ako aj  súčasnosti obce. Najväčší záujem však bol o insígnie starostu obce, kroniku a historické fotografie. Pán starosta s veľkou trpezlivosťou odpovedal na otázky, ktoré žiakov zaujímali. Napriek tomu, že jeho čas je drahý, venoval ho deťom, ktoré z tejto návštevy odchádzali nadšené. Za to mu všetci zúčastnení ďakujú.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
    • +421524283922 Mgr. Miriam Vyparinová - riaditeľka školy Ing. Miroslav Pavlik - zástupca RŠ
    • Plavnica 244, 065 45 Plavnica 065 45 Plavnica Slovakia
    • 37872915
    • 0903 722 332 Bc. Agnesa Mlaková - zástupkyňa RŠ pre MŠ
    • 0948 696 266 - odhlasovanie zo stravy 0901 720 332 - Ľudmila Petríková, vedúca ŠJ
    • 0948305102
    • 052/4283921
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje