• Október - mesiac úcty k starším

     • Naši žiaci s láskou vyrobili darček v podobe srdiečka pre svojich starých rodičov a tým vyjadrili nielen lásku, ale aj vďačnosť za všetko, čo pre nich robia. Ďakujeme babka, dedko, že Vás máme.

     • Oznam rodičom detí v materskej škole

     • Počas jesenných prázdnin žiakov ZŠ (28.10. - 1.11.2022) bude prevádzka v materskej škole dňa 28.10.2022 prerušená z dôvodu školenia pedagogických zamestnancov. Na dňa 31.10.2022 udeľujem deťom materskej školy v zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. (školský zákon) riaditeľské voľno.

      Prevádzka začne v stredu 2.11.2022.

      Miriam Vyparinová, riaditeľka ZŠ s MŠ

     • Olympiáda zo SJ - školské kolo

     • 13.10.2022 sa konalo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Všetky 3 zúčastnené dievčatá, Dominika Valeková (9.A), Viktória Repková (9.B) aj Zuzana Fröhlichová (8.A), sa stali úspešnými riešiteľkami. Zuzke sa darilo najviac, obsadila 1.miesto a v novembri bude našu školu reprezentovať na okresnom kole. Držíme prsty.

     • Deň otvorených dverí

     • V piatok 21.10.2022 mohli rodičia a starí rodičia nazrieť do zákulisia našej školy. Celá škola bola odetá v slávnostnom šate a pripravená na svoju prezentáciu. Deň sa začal pasovaním prvákov za riadnych žiakov našej školy, ktorí ukázali, čo všetko sa za 2 mesiace naučili a pokračoval návštevou tried i telocvične. Rodičia a starí rodičia sa mohli pozrieť na svoje deti a vnúčatá pri práci v škole. Najstaršou účastníčkou DOD bola 80 ročná babička z Údola, ktorá si so svojou vnučkou posedela na hodinách v 9. roč.

      Školu rozvoňal čajík od firmy Agrokarpaty Plavnica, chutný perník, ktorý upiekli šikovné tety kuchárky v školskej jedálni a jabĺčka od pani učiteľky Stolárovej.

      Všetkým Vám ďakujeme 😊

       

       

     • 1 euro pre deti v Afrike

     • "Sladká pomoc" alebo "Dvakrát dobrá čokoláda" je iniciatíva, ktorou môžeme pomôcť núdznym a podporiť tak Pápežské misijné diela detí. Preto sa v týchto dňoch chceme aj na našej škole zapojiť do tejto iniciatívy a podporiť všetkých misionárov nielen modlitbou ale aj kúpou sladkej čokoládky. Tak neváhaj a pridaj sa k nám! → https://misijnediela.sk/sladka-pomoc/

     • Európsky deň jazykov

     • Dňa 26.09.2022 v rámci Európskeho dňa jazykov, žiaci našej školy absolvovali niekoľko rôznych aktivít. K hlavným činnostiam patrili vedomostný kvíz, jazykolamy, čítanie najdlhších slov v nemčine, pesničky, pozdravy v rôznych cudzích jazykoch a mnoho ďalších tvorivých aktivít. Žiaci si tak mohli overiť svoje vedomosti a jazykové zručnosti. Svoje kreatívne a výtvarné schopnosti ukázali aj pri tvorbe plagátov.

       

     • Šarkany v ŠKD

     • Jeseň je každoročne spätá s tradíciou púšťania šarkanov. Deti sa nabehali, vyšantili do sýtosti a zatlieskali šarkanom, ktorí sa aspoň na chvíľu vzniesli do výšky. Aj takto veselo je v ŠKD :)

     • e-Test

     • Aj tento rok sme žiakov 5. - 9. roč. od 10. - 18.10.2022 zapojili do elektronických testovaní JESEŇ 2022 v systéme e-Test.

      Žiaci sa testovali zo slovenského jazyka a literatúry, matematiky, anglického jazyka a čitateľskej a matematickej gramotnosti.

     • Ponožkový október

     • Aj naša škola sa zapojila do kampane PONOŽKOVÝ OKTÓBER.

      Počas celého októbra bude v škole prebiehať zbierka ponožiek pre ľudí bez domova. Zbierame nové ponožky, všetkých veľkostí, dámske aj pánske. Zberná krabica je umiestnená na chodbe pri nástenke.

      Viac o kampani sa dočítate: TU

       

       

     • Triedne rodičovské - pozvánka

     • Vážení rodičia,

      srdečne Vás všetkých pozývame na triedne rodičovské združenia, ktoré sa uskutočnia vo štvrtok 6.10.2022. Časy jednotlivých stretnutí Vám upresnia triedni učitelia.

       

      Na stretnutí triednych dôverníkov boli odsúhlasené poplatky na tento školský rok:

      • 6,- € na žiaka na ZRPŠ
      • 10,- € na rodinu do fondu OZ (občianskeho združenia)

      Poplatky je potrebné zaplatiť triednym učiteľom do konca novembra 2022. Poplatok za rodinu je potrebné dať triednemu učiteľovi najstaršieho súrodenca.

      Je potrebné, aby ste si do rodičovského združenia prečítali školský poriadok, ktorý hovorí aj o právach a povinnostiach Vás - zákonných zástupcoch. Nájdete ho tu:

      Sk._poriadok_od_9-2022.pdf

      OZ zakúpi Vašim deťom 2x do roka balík cukríkov a džús (1. polrok a MDD).

      Od pondelka 3.10.2022 začína činnosť záujmových útvarov „krúžkov“.

      Priebežne si doma môžete odkladať starý papier (kartóny zvlášť) a Sabi viečka, pretože každý rok na jar organizujeme ich zber.

      Prosíme Vás, aby ste nám autom nevchádzali do areálu školy. Využívať môžete parkovisko pri telocvični alebo pri kostole.

      V piatok 21.10.2022 Vás pozývame na Deň otvorených dverí.

       

      Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie,

      Miriam Vyparinová

      riaditeľka školy

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
    • +421524283922 Mgr. Miriam Vyparinová - riaditeľka školy Ing. Miroslav Pavlik - zástupca RŠ
    • Plavnica 244, 065 45 Plavnica 065 45 Plavnica Slovakia
    • 37872915
    • 0903 722 332 Bc. Agnesa Mlaková - zástupkyňa RŠ pre MŠ
    • 0948 696 266 - odhlasovanie zo stravy 0901 720 332 - Ľudmila Petríková, vedúca ŠJ
    • 0948305102
    • 052/4283921
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje