• Účelové cvičenie

     • Dňa 14.9.2022 sa žiaci 5. - 9. roč. zúčastnili účelového cvičenia vo Vojenskej expozícii Michala Strenka v Starej Ľubovni, kde súťažili na jednotlivých stanovištiach v skupinách podľa tried pod vedením našich pedagógov a pani Ilkovičovej z vojenskej expozície. Cieľom účelového cvičenia bolo oboznámiť žiakov s históriou vojenstva prostredníctvom exponátov zbraní, vojenskej bojovej techniky, ako aj zariadení na ochranu ľudí v čase vojen, zvýšiť telesnú zdatnosť žiakov, získať zručnosti v pozorovaní a vyhodnocovaní situácií pri ohrození a získať vedomosti a zručnosti v oblasti kolektívnej ochrany.

      Žiaci si v zaujímavom prostredí vyskúšali praktické disciplíny ako hod granátom na cieľ, prekážkový beh, skákanie vo vreci, štafetový beh, pozorovanie a zvládli aj otázky z teórie.

      Počas prestávky si žiaci mohli pozrieť samotnú expozíciu v prírode, vyskúšať si, ako sa vojaci skrývali v bunkri či pozrieť si vystavené exponáty. V závere bolo účelové cvičenie vyhodnotené a najlepšie triedy boli odmenené.

     • Ponuka krúžkov

     • V novom školskom roku ponúkame žiakom tieto záujmové útvary (krúžky).

      Vaše dieťa prinesie v piatok 9.9.2022 domov vzdelávací poukaz, ktorý slúži na financovanie záujmových útvarov. Boli by sme radi, ak by sme vzdelávacie poukazy využili v našej škole, preto Vás prosíme o jeho podpísanie a vrátenie triednemu učiteľovi do 23.9.2022.

      Ďakujeme

      zoznam_kruzkov_2022-2023(1).pdf


     • Dotácia na stravu

     • Informácie pre rodičov žiakov ZŠ, ktorí v školskom roku 2022/2023 dovŕšia 15 rokov a stravujú sa v školskej jedálni

      Obec Plavnica informuje, že rodičia detí nad 15 rokov v ZŠ, ktoré sa stravujú v školskej jedálni (alebo sa chcú do školskej jedálne prihlásiť v priebehu školského roka) majú nárok na dotáciu na stravu a zároveň si môžu uplatniť na toto dieťa daňový bonus. Nárok na daňový bonus v sume 70 € má rodič dieťaťa poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov veku a od ďalšieho mesiaca má rodič dieťaťa nárok na daňový bonus vo výške 40 € mesačne a zároveň má nárok na dotáciu na stravu.

      Ak máte záujem o poskytnutie dotácie na stravu, je potrebné nahlásiť dieťa na sekretariáte obecného úradu v Plavnici (052 42 83 881, 0917 366 145) začiatkom mesiaca, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov, obec – zriaďovateľ overí dovŕšenie 15 roku veku dieťaťa podľa dátumu narodenia dieťaťa a dieťa ako oprávnené nahlási Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovni.

      Informácie ohľadom dotácie na stravu sú zverejnené na stránke úradu práce, link nájdete aj na stránke obce Plavnica.

      https://www.plavnica.sk/clanky-detail/zmeny-v-dotaciach-na-stravu-od-01072022-a-pri-predkladani-podkladov-na-poskytnutie-dotacie-od-01092022-do-31122022/

       

    • Začiatok vyučovania
     • Začiatok vyučovania

     • Upozorňujeme rodičov a žiakov, že vyučovanie začína o 7:40 hod., kedy sa zároveň zamyká šatňa. Žiaci musia byť v škole do 7:30 hod.

      Ráno sa šatňa otvára o 7:00 hod.

      Ďakujeme za pochopenie

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
    • +421524283922 Mgr. Miriam Vyparinová - riaditeľka školy Ing. Miroslav Pavlik - zástupca RŠ
    • Plavnica 244, 065 45 Plavnica 065 45 Plavnica Slovakia
    • 37872915
    • 0903 722 332 Bc. Agnesa Mlaková - zástupkyňa RŠ pre MŠ
    • 0948 696 266 - odhlasovanie zo stravy 0901 720 332 - Ľudmila Petríková, vedúca ŠJ
    • 0948305102
    • 052/4283921
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje