• Oznam
     • Oznam

     •      Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Plavnici oznamuje žiakom ZŠ a ich zákonným zástupcom, že otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční  v pondelok 5.9.2022 o 8:00 hod. slávnostnou svätou omšou v kostole Sedembolestnej Panny Márie v Plavnici.

      Po jej ukončení sa žiaci na chvíľu stretnú so svojimi triednymi učiteľmi, ktorí im povedia pokyny na nasledujúci deň (čo si majú priniesť v utorok).

      Do školy pôjdu iba prváčikovia so svojimi triednymi učiteľkami (nezabudnite si zobrať aktovku).

      Rodičia prváčikov budú mať zatiaľ stretnutie s pani vychovávateľkami na hokejovom ihrisku za budovou školy (v prípade nepriaznivého počasia vo vestibule školy).

      Ostatní žiaci odchádzajú domov.

      V utorok 6.9.2022 budú mať žiaci triednické hodiny (vyučovanie začína o 7:40 hod., vtedy už musí žiak sedieť v triede). Žiaci dostanú od triednych učiteľov organizačné pokyny do nového školského roka (poučenie o bezpečnosti a školskom poriadku, rozvrh hodín a pod.).

      ŠKD (družina) bude v prevádzke od utorka 6.9.2022.

      Žiaci 1. - 4. ročníka končia v utorok (6.9.2022) 4. vyučovacou hodinou (11:10).

      Žiaci 5. - 9. ročníka končia v utorok (6.9.2022) 5. vyučovacou hodinou (12:05).

      Od stredy 7.9.2022 sa vyučuje podľa rozvrhu hodín.

      Prevádzka v materskej škole začína 5.9.2022. Deťom v MŠ udeľuje riaditeľka školy podľa § 150 ods. 5, zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) na piatok 2.9.2022 riaditeľské voľno.

      Školská jedáleň bude fungovať pre prihlásených žiakov ZŠ od 6.9.2022 (utorok). Zápisný lístok na stravu v ZŠ si žiaci môžu vyzdvihnúť priamo v ŠJ dňa 5.9.2022 alebo si ho vytlačíte, vypíšete a prinesiete vedúcej ŠJ 5.9.2022:

      prihlaska_na_stravovanie.pdf

      prihlaska_na_stravovanie.rtf

      Je možné sa prihlásiť na stravovanie aj v priebehu školského roka. Noví žiaci si zakúpia čip (2,-€).

      Upozorňujeme na nové číslo účtu v školskej jedálni: SK65 0200 0000 0046 4389 7251

      Pre deti MŠ sa bude variť už v pondelok 5.9.2022.


      INFORMOVANÉ SÚHLASY:

      • Každý zákonný zástuca cez Edupage – Žiadosti/Vyhlásenia...pridá za každé svoje dieťa Informovaný súhlas so zverejňovaním fotografií a videozáznamov.
      • Iba rodičia nových žiakov pridajú tiež Informovaný súhlas so spracovaním osobných údajov.

      PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI:

      Pred začiatkom školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) je povinný každý zákonný zástupca pridať cez Edupage „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“.


      OSPRAVEDLNENIE ŽIAKA:

      Rodič môže svojim rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní.
      Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť.


      Tiež žiadame rodičov, aby nevstupovali autom do areálu školy! Môžete využívať parkovisko pri kostole. Ďakujeme!

      Návod na vytvorenie rodičovského konta pre viacerých súrodencov. Odporúčame stiahnutie aplikácie do mobilu.

      https://help.edupage.org/text.php?id=1123&lang=sk

          

            Tešíme sa na Vás a prajeme krásne prežitie ešte stále trvajúcich letných prázdnin. 


    • Čo potrebuje dieťa pri nástupe do MŠ?
     • Čo potrebuje dieťa pri nástupe do MŠ?

      • prezuvky s uzavretou pätou (nie šľapky, sandále, ani papuče na šnurovanie)
      • pyžamo
      • uterák
      • náhradné oblečenie, spodné prádlo (zabalené v taške, v skrinke)
      • podložku na matrac, hlavne deti 1 tr.
      • plášť do dažďa
      • čižmy do dažďa

       

      Veci musia byť označené menom dieťaťa!

       

      Z hygienických potrieb dieťa potrebuje:

      • mydlo - 1l náplň
      •  1 balenie hyg. vreckovky (10ks)
      •  1ks vreckovky hygienické vyťahovacie 
      •  dievčatá vlastný hrebeň označený menom
      •  v skrinke je potrebné mať aspoň 3 igelitové tašky v prípade nečakanej potreby

      Hygienické potreby rodičia odovzdajú v taške označenej menom dieťaťa učiteľke v triede až druhý alebo tretí týždeň!

       

                                           Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu!

                                                                                          Kolektív MŠ

       

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
    • +421524283922 Mgr. Miriam Vyparinová - riaditeľka školy Ing. Miroslav Pavlik - zástupca RŠ
    • Plavnica 244, 065 45 Plavnica 065 45 Plavnica Slovakia
    • 37872915
    • 0903 722 332 Bc. Agnesa Mlaková - zástupkyňa RŠ pre MŠ
    • 0948 696 266 - odhlasovanie zo stravy 0901 720 332 - Ľudmila Petríková, vedúca ŠJ
    • 0948305102
    • 052/4283921
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje