• Riaditeľské voľno

     • Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom a žiakom, že v zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. (školský zákon)  udeľuje žiakom 5. - 7. ročníka na stredu 6. apríla 2022 riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov kvôli bezproblémovému zabezpečeniu celoslovenského testovania deviatakov T9 – 2022.

      Žiaci 5. – 7. roč. budú automaticky odhlásení z obedov.

    • Biologická olympiáda - školské kolo
     • Biologická olympiáda - školské kolo

     • 21.3.2022 sa konalo školské kolo Biologickej olympiády. V kategórii 6. a 7. roč. sa na 1. mieste umiestnil Patrik Žemba a na 2. mieste Marek Pjaták, ktorí postupujú na okresné kolo. Na 3. mieste sa umiestnila Tamara Grichová. Úspešnými riešiteľmi sa stali Z. Frohlichová, M. Pčolková, D. Mačuga, A. Sopková a V. Karaffová. Blahoželáme a držíme palce v okresnom kole.

     • Biblická olympiáda - okresné kolo

     • Dňa 22.03.2022 sa konalo online okresné kolo BIBLICKEJ OLYMPIÁDY. Našu školu reprezentovalo družstvo v zložení: Radka Rybovičová, Karol Chmeliar a Nela Chovancová. V celkovom hodnotení sa umiestnili na 1. MIESTE a postupujú do krajského kola. Víťazom blahoželáme a tešíme sa z úspešnej reprezentácie školy.

     • Svetový deň vody

     • "MODRÉ ZLATO" - niektoré kultúry VODU volajú aj "modré zlato". Je cennejšia a vzácnejšia ako zlato a je naozaj dôležitá pre život každého človeka. SVETOVÝ DEŇ VODY (22.3)sme si pripomenuli aj na hodine náboženstva. Voda je veľmi vzácny BOŽÍ DAR. Vo Svätom Písme sa so symbolom vody stretávame veľmi často. Žiaci si na kvapku mali nakresliť situácie, v ktorých sa voda stáva darom. V modlitbe sme ďakovali Bohu za DAR VODY.

      DEŇ VODY sme si pripomenuli ako ináč aj jej osviežením. Tak vzácna, tak neoceniteľná...

     • Ponožková výzva

     • Ponožková výzva sa každoročne koná 21. marca a spája sa so Svetovým dňom Downovho syndrómu. Dnes sme si pripomenuli osudy ľudí, ktorí sú jedineční a na znak toho sme si obuli dve rozdielne ponožky alebo papuče. Pomôžme im, aby sa stali rovnocennými členmi spoločnosti a mohli realizovať svoje sny - žiť plnohodnotný život.

     • Zbierka ukončená

     • Ďakujeme Vám všetkým, ktorým nie je ľahostajný osud utečencov z Ukrajiny. Zbierku sme ukončili a dnes ju prevezú do denného stacionára v Údole, odkiaľ poputuje na slovensko-ukrajinskú hranicu.

     • Okresné kolo olympiád

     • Ešte raz blahoželáme mladým olympionikom, ktorí uspeli v okresnom kole geografickej olympiády, olympiády v anglickom jazyku a v olympiáde v nemeckom jazyku.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
    • +421524283922 Mgr. Miriam Vyparinová - riaditeľka školy Ing. Miroslav Pavlik - zástupca RŠ
    • Plavnica 244, 065 45 Plavnica 065 45 Plavnica Slovakia
    • 37872915
    • 0903 722 332 Bc. Agnesa Mlaková - zástupkyňa RŠ pre MŠ
    • 0948 696 266 - odhlasovanie zo stravy 0901 720 332 - Ľudmila Petríková, vedúca ŠJ
    • 0948305102
    • 052/4283921
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje