• Vianočné vinše a piesne pri stromčeku

     • Záver roka a blížiace sa sviatky si žiaci 1. - 4. roč. priblížili koledami a piesňami pri stromčeku. Spolu so svojimi p. učiteľkami a p. učiteľom nacvičili krásne piesne, ktorými si spríjemnili posledné dni v škole.

      Milí rodičia, starí rodičia a žiaci, prajeme Vám krásne prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok, aby bol lepší ako ten predchádzajúci :)

     • Kampaň - vianočný stôl

     • ĎAKUJEME!!!

      567,30 € - vyzberaná suma, vďaka ktorej môžeme prestrieť symbolický vianočný stôl a zabezpečiť jedlo v mieste vzdelávania pre 31 deti na celý školský rok.

      Deti si mohli zakúpiť Brumíkov a vianočné dekorácie a výťažok z predaja putoval na dielo Mary's Meals

      Ešte raz ĎAKUJEME všetkým rodičom a deťom, ktorí sa aj tento rok rozhodli prestrieť pri svojom vianočnom stole miesto navyše.

      Ešte stále môžete aj vy, v rámci našej kampane www.vianocnystol.sk, prestrieť pri svojom vianočnom stole miesto navyše. Príspevkom 18,30 € zabezpečíte jedlo v mieste vzdelávania dieťaťu na celý školský rok. A to mení životy.

     • Zdobenie medovníkov v ŠKD

     • Deti v ŠKD sa spolu so svojimi vychovávateľkami pripravujú na Vianoce. V pondelok 13.12.2021 si vyskúšali zdobenie medovníkov. Pre najmladších to bolo čosi nové, pre starších už predvianočná tradícia, ktorú si všetci užili. Veľké POĎAKOVANIE patrí mamke Šimona Poláka, pani Milene Polákovej, ktorá nám napiekla a priniesla medovníky, aby ich družinári mohli s láskou ozdobiť. Pani Poláková ich takto pre nás pečie už pár rokov 😊.

      Ešte raz ďakujeme a všetkým chceme popriať krásne prežitie vianočných sviatkov naplnených radosťou, spokojnosťou a pohodou.

      „Nech pocit šťastia, radosti sa v dušiach Vašich rozhostí, keď Štedrý deň k nám zavíta.
       Nech láska v srdciach ukrytá sa mocným prúdom vyroní, keď stromček tíško zazvoní...“

     • Navštívila nás Lucia

     • V pondelok 13. decembra nás prišla pozrieť Lucia. Bola oblečená celá v bielom a povymetala všetky kúty v triedach. Táto tradícia je rozšírená po celom území Slovenska. Lucie boli biele bytosti so zamúčenými tvárami.

      Medzi ľuďmi sa v minulosti tradovalo, že Lucia bola najväčšia zo všetkých bosoriek.

      V predvečer Lucie dospelí i deti jedli cesnak, ktorý ich mal ochrániť pred zlými duchmi.

      Ľudia sa pred zlými duchmi a strigami ochraňovali aj tak, že mladé dievčatá oblečené v bielych plachtách s pomúčenou tvárou a husím perom - Lucinky, chodievali od domu k domu a vymetali nielen rohy a kúty, ale i samotných domácich. Tento zvyk mal odohnať všetko zlo a choroby.

     • Vytvorili sme vianočnú reťaz dobrých skutkov a prianí

     • Vianočný čas v nás všetkých spája konaním dobra. Aj naši žiaci sú dôkazom toho, že si všímajú ľudí okolo seba a obdarúvajú úsmevom, milým gestom, či dobrým skutkom.

      Až neuveriteľné množstvo dobra sa nám podarilo zviazať do reťaze, ktorá svedčí o láske a darovaní samého seba. Okrem milých skutkov je táto reťaz popretkávaná tajnými túžbami a všetkým tým, čo si detská dušička najviac praje. Dúfajme, že si tieto tajné túžby nájdu naši žiaci tento rok pod vianočným stromčekom. Veď čas sviatočný je časom plnenia prianí a želaní...

     • Olympiáda zo SJ

     • Dňa 12.11.2021 sa uskutočnilo okresné kolo olympiády zo slovenského jazyka. V silnej konkurencii sa na krásnom 2. mieste umiestnil žiak Mário Ševčik z IX.A triedy.

      Víťazovi srdečne blahoželáme!

     • Olympiáda v NJ - školské kolo

     • Dňa 26.11.2021 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku, ktoré prebehlo online formou. Víťazom sa stal Timotej Vyparina z IX.A triedy, ktorý nás bude reprezentovať aj v okresnom kole. Srdečne blahoželáme!

     • Online vzdelávanie žiakov 5. – 9. roč. od 6.12.2021

     • Na základe vyhlášky VYHLÁŠKY RÚVZ v Starej Ľubovni sa žiaci 5. – 9. roč. ZŠ budú od 6.12. do 17.12. učiť dištančne (online z domu). Výnimkou sú len materské školy a 1. stupeň ZŠ.

      Žiaci 1. – 4. pokračujú vyučovaním v škole podľa rozvrhu.

      ŠKD – bude v prevádzke aj pre žiakov 4. roč.

      Žiaci sú odhlásení z obedov.

      Vážení rodičia, prosíme Vás, aby ste dohliadli na pravidelnú online účasť svojich detí na hodine a ich domácu prípravu na vyučovanie.

      Dištančná forma vzdelávania prebieha formou elektronickej komunikácie žiakov nielen s vyučujúcimi ale aj s asistentkami a špeciálnou pedagogičkou nasledujúcimi formami:

      • prioritne prostredníctvom školského portálu Edupage
      • prostredníctvom aplikácie Zoom
      • prostredníctvom stránky bezkriedy.sk
      • prostredníctvom sociálnych sietí
      • prostredníctvom emailovej komunikácie

      Dištančné vzdelávanie je pre žiakov povinné. V triednej knihe je zaznamenávaná absencia žiaka.

      Online hodina bude žiakom oznámená deň vopred ikonou modrej kamery v triednej knihe. Domáce úlohy budú zadávané do 15:00 hod.

      Žiak musí mať zapnutú kameru (vyučujúci musí vidieť tvár)!!!. Ak ju žiak nezapne, učiteľ ho odpojí a zapíše mu neospravedlnenú hodinu! Ak sa žiak bezdôvodne nezúčastní dištančného vzdelávania alebo nebude mať zapnutú kameru, triedny učiteľ kontaktuje zákonného zástupcu a zistí príčinu. Ak naďalej bude pretrvávať absencia žiaka, uvedie to triedny učiteľ do zápisnice pedagogickej rady. Ďalej škola postupuje v zmysle svojho školského poriadku.

      Žiaci sú povinní plniť pokyny vyučujúcich a v stanovenom termíne odovzdávať zadania a úlohy.

      Vyučovanie prebieha podľa platného upraveného rozvrhu, ktorý nájdete od soboty na Edupage.

      Milí rodičia, vopred Vám ďakujeme za dobrú spoluprácu. Verím, že tie 2 týždne online výučby ubehnú ako voda a že sa po Vianociach stretneme všetci v zdraví na prezenčnom vyučovaní.

       

     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

     • Naša škola je rodinnou školou, v ktorej láska k starším, chorým a nemohúcim je viditeľná. Do zbierky sa zapojili žiaci, ich rodiny a zamestnanci. Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili. Pocit pomáhať a urobiť niekomu radosť nie je vecou automatickou, vychádza zo srdiečka. Sme radi, že tak ako nás teší tento pocit, budú mať radosť aj naši obdarovaní.

      Naše balíčky potešia klientov v Dennom stacionári  Caritas v Údole, v Dome Charitas sv. Jána Almužníka v Novej Ľubovni a v zariadení sociálnych služieb Senior residenc vo Vyšných Ružbachoch.

      Ďakujeme všetkým zúčastneným :)

       

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
    • +421524283922 Mgr. Miriam Vyparinová - riaditeľka školy Ing. Miroslav Pavlik - zástupca RŠ
    • Plavnica 244, 065 45 Plavnica 065 45 Plavnica Slovakia
    • 37872915
    • 0903 722 332 Bc. Agnesa Mlaková - zástupkyňa RŠ pre MŠ
    • 0948 696 266 - odhlasovanie zo stravy 0901 720 332 - Ľudmila Petríková, vedúca ŠJ
    • 0948305102
    • 052/4283921
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje