• Oznam

     •      Na základe rozhodnutia ministra školstva a na základe manuálu Školský semafor od pondelka 29.11.2021 platí:

      - Od 25.11.2021 je v platnosti aj Vyhláška 262/2021 ÚVZ o povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest. Podľa nej sa vraciame v škole k stavu na začiatku roka - žiaci ZŠ a pedagogickí zamestnanci sú POVINNÍ mať prekryté ústa a nos počas celého výchovno–vzdelávacieho procesu. Na prekrytie horných dýchacích ciest vyhláška neukladá povinnosť nosiť výhradne respirátor, stačí rúško, šál, šatka. Počas vyučovania telesnej výchovy žiaci cvičia bez rúšok. Prosím žiakov a rodičov, aby vyhlášku rešpektovali, a tak chránili svoje zdravie, aj zdravie ostatných.

      - cez prestávky budú žiaci v triedach, nezdržiavajú sa na chodbách a na WC,

      - škola neorganizuje krúžky,

      - ŠKD bude iba pre žiakov 1. – 3. roč.,

      - na obedy sa bude chodiť podľa harmonogramu (tí čo nechodia na obedy a skončia o pár minú skôr, počkajú s vyučujúcimi na hodine, kým hodina neskončí),

      - vianočné prázdniny budú od 20.12.2021 do 7.1.2022 (o 3 dni skôr),

      - trieda žiaka, ktorý mal pozitívny výsledok Ag samotestu ostáva doma – nemôže ísť do školy. Riaditeľ, po informovaní zriaďovateľa, musí prerušiť vyučovanie v danej triede. (Nevieme, kedy bude ďalšia várka samotestov.)

      - rodič má povinnosť nahlasovať vykonanie Ag samotestu cez Edupage!!!

      - ak sa žiak nezúčastní vzdelávania z akýchkoľvek dôvodov, napr. aj z obavy z ochorenia, v škole počas obmedzenia slobody pohybu a pobytu aktuálne platným uznesením vlády SR, považuje sa to za ospravedlnenú neprítomnosť,

      - rodič naďalej predkladá vyhlásenie o bezpríznakovosti svojho dieťaťa,


           Nezvyčajná situácia nás všetkých obmedzuje v bežnom školskom živote, neustále riešime rôzne zmeny, prispôsobujeme sa aktuálnym potrebám. Preto si veľmi vážim zodpovedný a obetavý prístup všetkých zamestnancov. Ďakujem aj Vám, milí rodičia, že pravidelne komunikujete s triednymi učiteľmi, zaujímate sa o výsledky svojich detí, že dohliadate na to, aby do školy nechodili choré deti a najmä za pochopenie niektorých opatrení v zmysle platnej legislatívy.

      Spoločne to zvládneme...

     • Červené stužky

     • Žiaci 7. – 9. roč. sa zapojili do celoslovenskej kampane boja proti AIDS – „Červené stužky“. Na hodinách VV pripravili výtvarné práce na tému: „STOP AIDS“ a na NV si pozreli film „ANJELI“ spojený s rozborom danej témy. Červené stužky sú symbolom boja proti chorobe AIDS a symbolom Svetového dňa boja proti AIDS, ktorým je 1. december.

     • Školské kolo geografickej olympiády

     • Do školského kola, ktoré sa konalo online formou v stredu 24.11. za zapojilo 6 žiakov, z nich piati boli úspešní.

      Súťažilo sa v troch kategóriách:

      Kategória G (žiaci 5. roč.):

      1. miesto - Pavol Fedorko  

      2. miesto - Dávid Vyrostek 

       

      Kategória F (žiaci 6. a 7. roč.):

      1. miesto - Patrik Žemba (7.A)

      2. miesto - Oliver Solecký (6.B)

       

      Kategória E (žiaci 8. a 9. roč.):

      1. miesto - Petra Urbanová (8.A)

       

      Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole, ktoré sa uskutoční vo februári. 

     • Vincolympiáda

     • V týchto dňoch sa žiaci našej školy zo Združenia mariánskej mládeže zúčastnili oblastného kola Vincoolympiády, kde získali veľmi pekné umiestnenia. Srdečne blahoželáme!

     • Nahlasovanie vykonania samotestov

     • Každé použitie samotestu ste povinní nahlásiť škole cez Edupage:

      Žiadosť/Vyhlásenie - Domáci AG samotest (výsledok).

      Návod:

      https://help.edupage.org/sk/u2512

      Oznámenie o vykonaní samotestu zasiela rodič cez rodičovské konto.

      Tí, ktorí ste použili test a nenahlásili jeho použitie, prosím, urobte to tak čo najskôr. Môžete zadať aj spätne dátum vykonania testu, nakoľko ministerstvu nahlasujeme počet vykonaných testov, ktoré rodičia zadali cez Edupage. Je možné, že kvôli nanahlasovaniu nedostaneme ďalšie testy.

      Ďakujeme

     • iBOBOR - poznáme úspešných riešiteľov

     • Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do celoslovenského kola medzinárodnej informatickej súťaže.

      V kategórii najmladších žiakov – DROBCI z 3. ročníka – boli úspešní: Martina Urbanová, Sofia Chovancová, Miroslava Bednarčíková, Liliana Chovancová, Michaela Hudáková, Alex Nedbal, Michal Sekelský, Peter Štupák a Marcel Repka.

      V kategórii BENJAMÍN pre žiakov 6. a 7. roč. sa úspešnými riešiteľmi stali: Jakub Vančo, Tomáš Šofranko, Miriama Pčolková, Johanka Kontrová, Zuzana Frohlichová, Ľuboš Furtkevič, Nela Chovancová a Maroš Pčolka.

      Blahoželáme a tešíme sa z úspechov našich žiakov :)

       

     • Projekt SPP - schválená žiadosť

     • Potešila nás dobrá správa - Dobrý deň,gratulujeme! Vaša žiadosť o príspevok pre projekt Aby tradície a remeslá nevymreli v grantovom programe SPPravmeTo bola schválená hodnotiacou komisiou a bude Vám prispené sumou 1 400,00 €. Prajeme Vám, aby Váš projekt slúžil, čo najdlhšie.

      Zakúpime tričkové klbká a priadzu na tkanie, aby mohli naši žiaci tkať a vytvárať hodnotné veci :)

     • Hlásenie vykonania samotestov

     • Každé použitie samotestu ste povinní nahlásiť škole cez Edupage:

      Žiadosť/Vyhlásenie - Domáci AG samotest (výsledok).

      Návod:

      https://help.edupage.org/sk/u2512

      Oznámenie o vykonaní samotestu zasiela rodič cez rodičovské konto.

      Tí, ktorí ste použili test a nenahlásili jeho použitie, prosím, urobte to tak čo najskôr. Môžete zadať aj spätne dátum vykonania testu, nakoľko ministerstvu nahlasujeme počet vykonaných testov, ktoré rodičia zadali cez Edupage.

      Ďakujeme

     • Záložka do knihy spája školy

     • Tak, už sa aj naši žiaci dočkali záložiek z projektu ,,Záložka spája školy". Ďakujeme základnej škole Rohožník za krásne práce a darčeky :)

     • Oznam - ZUŠ

     • Pán učiteľ Melcher odkazuje rodičom a žiakom, že zajtra, t.j. streda 3.11.2021 nebude vyučovanie.

      Ďakujeme za pochopenie

     • Olympiáda zo SJ

     • V piatok 15.10.2021 sa konalo online školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Slovenská komisia Olympiády zo SJL pripravila online test, ktorý práve tým, že bol jednotný pre všetkých zúčastnených, umožnil porovnať vedomosti a schopnosti do súťaže prihlásených žiakov. Všetci naši žiaci sa stali úspešnými riešiteľmi.

      1. miesto: Mário Ševčík 9. A (postup na OK) a Vivien Sokolová 9. A

      2. miesto: Lenka Kyšelová 9. B, Radka Rybovičová 9. A

      Umiestneným srdečne blahoželáme a víťazovi držíme palce v okresnom kole.

     • Projekt z Nadácie Ekofond SPP dokončený

     • Vďaka grantovému programu Nadácie Ekofond SPP - Regióny 2021 sme pri zrekonštruovanom bočnom vstupe do školy osadili bráničku.

      Pán kurič nám zrekonštruoval vchod zámkovou dlažbou, za čo mu ďakujeme. Za makadam pod dlažbu a makadam na okapový múrik ďakujeme rodine Geciovej (GP Trans).

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
    • zsplavnica@gmail.com
    • +421524283922 Mgr. Miriam Vyparinová - riaditeľka školy Ing. Miroslav Pavlik - zástupca RŠ
    • Plavnica 244, 065 45 Plavnica 065 45 Plavnica Slovakia
    • 37872915
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje