• Oznam ohľadom dotácie na stravu

     • Na základe požiadavky zriaďovateľa Obce Plavnica vo veci dotácie na stravu zverejňujeme prezentáciu z pracovného stretnutia úradov práce a ústredia práce konaného dňa 13.09.2021 v Považskej Bystrici k Dotáciám na stravu od 01. 08. 2021. S prezentáciou bol zriaďovateľ oboznámený na pracovnom stretnutí dňa 22.09.2021 na ÚPSVaR v Starej Ľubovni.

      Záležitosti ohľadom dotácie bude zriaďovateľ komunikovať priamo s rodičmi listovou alebo telefonickou formou.

      V prípade akýchkoľvek otázok je možné kontaktovať sekretariát Obecného úradu v Plavnici na tel. číslach:

      052 42 83 881 alebo 0917 366 145.

       

     • Záložky do knihy

     • Podobne ako každý rok, aj tento sa naša škola zapojila do projektu ,,Záložka do knihy spája školy". Žiaci s láskou vyrábali záložky pre kamarátov zo ZŠ v Rohožníku. Veríme, že ich potešia a už sa tešíme, aké založky dostaneme od nich.

     • Pripomenuli sme si našich starých a prastarých rodičov

     • Výstava na našej škole splnila svoj účel. Žiaci prevetrali povaly starých i prastarých rodičov a zozbierali rôzne zaujímavé predmety. V minulosti slúžili našim predkom v kuchyni, pri práci na poli alebo ako súčasť ich odevov. Žiakov tieto predmety veľmi zaujali, položili nám veľa otázok ohľadom ich použitia. Spolu sme si priblížili pôvod, využitie, ale aj dobu, v ktorej  vystavené starožitnosti slúžili. Výstavou sme si uctili našich predkov a starých rodičov, ktorí tieto veci v minulosti používali. Práca našich starkých trvala dlhšie a bola náročnejšia. Vážime si ich históriu, ctíme tradície  a za všetko im ďakujeme.

      Zbierku sme zavŕšili oblečením sa do krojov. Tým sme žiakom priblížili krásne ľudové tradície, ktoré sa uchovávajú z generácie na generáciu.

      Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k zbierke týchto predmetov a tešíme sa na ďalšie podobné aktivity.

     • Triedy v karanténe

     • Žiakom 5.A, 7.A, 8.A, 9.A a 9.B triedy je od stredy 13.10.2021 RÚVZ v SL nariadená karanténa do 19.10.2021.

      V triedach bude prebiehať dištančné vzdelávanie podľa platného rozvrhu, na ktorom sú žiaci povinní sa zúčastňovať!  Žiaci musia sledovať pokyny na edupage.

      Žiaci absolvujú v sobotu 16.10.2021 PCR test, rodičom príde pozývacia SMS (okrem žiakov, ktorí v pondelok 11.10. a v utorok 12.10. chýbali, okrem očkovaných žiakov a žiakov, ktorí prekonali ochorenie a od ochorenia neuplynulo viac ako 180 dní). V prípade bezpríznakovosti a negatívneho výsledku testu budú môcť po súhlase RÚVZ dňa 20.10.2021 nastúpiť na prezenčné vyučovanie.

      Žiaci sú odhlásení z obedov.

     • Úcta k starším

     • Dnes sme v modlitbe ďakovali Bohu za našich starých rodičov a pripravili pre nich malý darček vyrobený s veľkou láskou. Veríme, že ich pozvanie na šálku čaju poteší...

     • Odborné pednášky

     • Dňa 4. a 5. októbra sa v našej škole uskutočnili prednášky odborníčkou z RUVZ z oddelenia zdravotnej výchovy pre žiakov 4. a 5. roč. na tému Zdravá výživa a pre žiakov 6.B Tréning mozgu.

     • Rúška v škole

     • Vážení rodičia,

      4.10.2021 vstúpi do platnosti Vyhláška UVZ SR č. 250/2021, podľa ktorej žiaci základnej školy majú výnimku z nosenia rúšok v interiéri v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu.

      Rúško žiak nemusí nosiť v učebni v kolektíve svojej triedy. Použitie rúška je povinné vtedy, ak dochádza k miešaniu triednych kolektívov a počas prestávok na chodbách školy.

      Výnimka sa netýka zamestnancov školy.

     • Európsky deň jazykov

     • Tento týždeň sme si na hodinách anglického a nemeckého jazyka pripomenuli Európsky deň jazykov, ktorý sa slávi každoročne 26. septembra už od roku 2001. Naši šiestaci vyrobili krásne plagáty s témou “Prečo sa učiť iný jazyk?”. Podľa vlastného výberu predstavili rôzne krajiny sveta s krátkymi textami a pozdravmi v danom jazyku, napr. v taliančine, portugalčine, kórejčine, chorvátštine... Siedmaci, ôsmaci a deviataci si po jednotlivých stanovištiach v triede vyskúšali zaujímavé aktivity v anglickom a nemeckom jazyku. Takto si precvičili svoje vedomosti a zároveň sa dozvedeli aj niečo nové, napr. že “dormouse” nie je domová myš, ale plch, že “dove” nie je len značka kozmetiky, ale aj holubica. Na hodinách nemeckého jazyka siedmaci a deviataci hravou formou a zaujímavými aktivitami spoznali bratov Grimmovcov a ich rozprávky, vyskúšali si napísať svoje meno starým germánskym písmom, zahrali sa na známeho nemeckého spisovateľa Goetheho a hudobného skladateľa Mozarta.

      Znalosť cudzieho jazyka je dnes potrebnou zručnosťou. Dosvedčuje to aj slovenské príslovie: “Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.”

      Have a nice day (ang.).... Schönes Wochenende (nem.)....Bel weekend ( tal.).... Pekný víkend.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
    • zsplavnica@gmail.com
    • +421524283922 Mgr. Miriam Vyparinová - riaditeľka školy Ing. Miroslav Pavlik - zástupca RŠ
    • Plavnica 244, 065 45 Plavnica 065 45 Plavnica Slovakia
    • 37872915
    • 0903 722 332 Bc. Agnesa Mlaková - zástupkyňa RŠ pre MŠ
    • 0948 696 266 - odhlasovanie zo stravy 0901 720 332 - Ľudmila Petríková, vedúca ŠJ
    • 0948305102
    • 052/4283921
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje