• Prváčikovia

     • Naši šikovní prváci si aj takto rozcvičujú a uvoľňujú rúčky:

      "Keď sa rúčky rozcvičili, niečo pekné nakreslili."

     • Odborné prednášky

     • 29.9.2021 sa v škole uskutočnili odborné prednášky firmy MP Education - prednášky kvalifikovanej lektorky pripravené v spolupráci s odborníkmi v oblasti psychológie, gynekológie, urológie a zdravej výživy.

      Chlapci 7. roč. mali prednášku "Na štarte k mužnosti" (anatómia, mužské pohlavné orgány, hormóny, zmeny fyzické, správne hygienické návyky, životospráva) a dievčatá 7. roč. "Dospievam alebo život plný zmien" (anatómia, ženské pohlavné orgány, hormóny, menštruačný cyklus, správne hygienické návyky, puberta, vhodná životospráva). Tieto témy sú zaradené medzi prierezové témy - Výchova k manželstvu a rodičovstvu.

      Žiakom 6.A, 8.A, 8.B. v rámci Mediálnej výchovy "Si online II" predstavila prednášajúca vplyv nových informačných technológií na sociálne vzťahy (plusy a mínusy), vplyv na učenie, multitasking, riziká sociálnych sietí (kyberšikana, kyberstalking, sexting. trolling…), digitálna identita (instastory nie je realita, digitálne stopy), ochrana súkromia vo virtuálnom svete, prevencia vzniku online závislostí, skúsme to inak…

     • Recyklohry

     • Zapojili sme sa do recyklačného programu Recyklohry. Ide o školský recyklačný program, ktorého cieľom je prehĺbiť znalosti žiakov v oblasti triedenia a recyklácie odpadov a umožniť im osobnú skúsenosť so spätným odberom použitých drobných elektrozariadení a batérií.

      Použité batérie môžete vhadzovať do pripravenej zbernej škatule pri nástenke.

      Ak máte starý mobil, môžete ho tiež priniesť (je potrebné, ak sa dá, odstrániť baterku). Zber mobilov (do 30.10.) je zároveň aj súťaž pre žiakov, v ktorej môžu vyhrať tablet. K tomu ale potrebujeme vedieť, kto mobil priniesol (prosím nahlásiť v riaditeľni).

      Viac o programe tu: https://www.recyklohry.sk/sk/

     • Tréneri v škole

     • Naša škola sa zapojila do projektu "Tréneri v škole”, ktorý je podporený Úradom vlády. Program je určený pre žiakov 1.stupňa, ktorí sa budú môcť zoznámiť hravou formou s rôznymi druhmi športov. Každá škola v programe dostáva aj materiálne zabezpečenie. Program skvalitňuje hodiny telesnej výchovy a vytvára lepší vzťah k pohybovým aktivitám u detí, čo napĺňa aj programové vyhlásenie vlády.

     • Vážení rodičia,

     • ktorí ste si objednali AG samotesty s krátkymi tyčinkami pre žiaka určené na domáce použitie v počte 5ks/žiak (pôvodne ste mali dostať 25 ks), prosím, vyzdvihnite si ich v ZŠ počas pracovných dní do 16:30 hod. Odporúčame použiť ich pri príznakoch ochorenie, nakoľko netušíme, či prídu aj zvyšné testy.

      Ďakujeme za pochopenie.

      Po každom testovaní musí rodič oznámiť cez Edupage (Žiadosti/Vyhlásenia): Domáci AG samotest – oznámenie o použití.

      Návod na použitie pre samotestovanie:

      samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie.pdf

       

     • Vážení rodičia,

     • cez Edupage sme spustili aj poplatky za ŠKD (družinu). Po prihlásení rodičovským kontom budete mať prehľad o aktuálnych platbách, ktoré máte uhradiť. Ročne sa budú poplatky uhrádzať 3x.

      NÁVOD, ako na poplatky

      Dovoľujeme si Vás upozorniť, že prvú platbu za mesiace september – december ste povinní zaplatiť do 20. októbra.

      Poplatky sú stanovené Všeobecným záväzným nariadením obce Plavnica takto:

      ŠKD – 7,-€

      Ďakujeme

     • Ponuka krúžkov

     • V novom školskom roku ponúkame tieto záujmové útvary (krúžky).

      Vaše dieťa prinieslo domov vzdelávací poukaz, ktorý slúži na financovanie záujmových útvarov. Boli by sme radi, ak by sme vzdelávacie poukazy využili v našej škole.

      Zmenou zákona v čase korony nemusa byť financie na VP použité na záujmové vzdelávanie, ak to nebude možné. Financie za vzdelávacie poukazy môžu byť použité aj na dezinfekciu súvisiacu s "koronou".

      Ďakujeme

     • Okres v oranžovej farbe

     • PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI:

      Od pondelka 13.9. bude okres Stará Ľubovňa zaradený do oranžovej farby, preto musí zákonný zástupca pridať cez Edupage Vyhlásenie o bezpríznakovosti aj vtedy, ak žiak bude chýbať v škole 3 a viac dní (vrátane víkendov).

     • Naše hodiny náboženstva

     • 4.A - Náš pápež František a naša príprava na jeho návštevu.

      2.A - Kríž je o láske...druháci sa dozvedeli, že aj "kríž má svoj sviatok" a objavovali, kde všade má miesto.

      6. roč. - Spoznávali sme SEDEMBOLESTNÚ PANNU MÁRIU - patrónku Slovenska, ktorej je zasvätený náš farský kostol.

     • Riaditeľské voľno

     • Podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľka školy poskytuje riaditeľské voľno žiakom ZŠ na utorok 14.9.2021 z organizačného dôvodu a z dôvodu, že prešovský samosprávny kraj (PSK) kvôli návšteve Sv. Otca dňa 14.9.2021 rozhodol, že autobusová doprava dňa 14.9.201, v rámci PSK, bude v prázdninovom režime. V prevádzke nebude ani ŠKD.

      Žiaci sú z obedov odhlásení.

      Materská škola bude v prevádzke bez zmeny.

       

    • Platby za MŠ
     • Platby za MŠ

     • Vážení rodičia, 

      poplatky za MŠ už sú spustené cez Edupage (za ŠKD neskôr). Po prihlásení rodičovským kontom budete mať prehľad o aktuálnych platbách, ktoré máte uhradiť. Ročne sa budú poplatky uhrádzať 3x.

      NÁVOD, ako na poplatky

      Dovoľujeme si Vás upozorniť, že prvú platbu za mesiace september – december ste povinní zaplatiť do 20. októbra.

      Poplatky sú stanovené Všeobecným záväzným nariadením obce Plavnica takto:

      MŠ – 10,-€ (okrem predškolákov),

      Ďakujeme

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
    • +421524283922 Mgr. Miriam Vyparinová - riaditeľka školy Ing. Miroslav Pavlik - zástupca RŠ
    • Plavnica 244, 065 45 Plavnica 065 45 Plavnica Slovakia
    • 37872915
    • 0903 722 332 Bc. Agnesa Mlaková - zástupkyňa RŠ pre MŠ
    • 0948 696 266 - odhlasovanie zo stravy 0901 720 332 - Ľudmila Petríková, vedúca ŠJ
    • 0948305102
    • 052/4283921
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje