• Vážení rodičia,

     • cez Edupage sme spustili aj poplatky za ŠKD (družinu). Po prihlásení rodičovským kontom budete mať prehľad o aktuálnych platbách, ktoré máte uhradiť. Ročne sa budú poplatky uhrádzať 3x.

      NÁVOD, ako na poplatky

      Dovoľujeme si Vás upozorniť, že prvú platbu za mesiace september – december ste povinní zaplatiť do 20. októbra.

      Poplatky sú stanovené Všeobecným záväzným nariadením obce Plavnica takto:

      ŠKD – 7,-€

      Ďakujeme

     • Ponuka krúžkov

     • V novom školskom roku ponúkame tieto záujmové útvary (krúžky).

      Vaše dieťa prinieslo domov vzdelávací poukaz, ktorý slúži na financovanie záujmových útvarov. Boli by sme radi, ak by sme vzdelávacie poukazy využili v našej škole.

      Zmenou zákona v čase korony nemusa byť financie na VP použité na záujmové vzdelávanie, ak to nebude možné. Financie za vzdelávacie poukazy môžu byť použité aj na dezinfekciu súvisiacu s "koronou".

      Ďakujeme

     • Okres v oranžovej farbe

     • PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI:

      Od pondelka 13.9. bude okres Stará Ľubovňa zaradený do oranžovej farby, preto musí zákonný zástupca pridať cez Edupage Vyhlásenie o bezpríznakovosti aj vtedy, ak žiak bude chýbať v škole 3 a viac dní (vrátane víkendov).

     • Naše hodiny náboženstva

     • 4.A - Náš pápež František a naša príprava na jeho návštevu.

      2.A - Kríž je o láske...druháci sa dozvedeli, že aj "kríž má svoj sviatok" a objavovali, kde všade má miesto.

      6. roč. - Spoznávali sme SEDEMBOLESTNÚ PANNU MÁRIU - patrónku Slovenska, ktorej je zasvätený náš farský kostol.

     • Riaditeľské voľno

     • Podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľka školy poskytuje riaditeľské voľno žiakom ZŠ na utorok 14.9.2021 z organizačného dôvodu a z dôvodu, že prešovský samosprávny kraj (PSK) kvôli návšteve Sv. Otca dňa 14.9.2021 rozhodol, že autobusová doprava dňa 14.9.201, v rámci PSK, bude v prázdninovom režime. V prevádzke nebude ani ŠKD.

      Žiaci sú z obedov odhlásení.

      Materská škola bude v prevádzke bez zmeny.

       

    • Platby za MŠ
     • Platby za MŠ

     • Vážení rodičia, 

      poplatky za MŠ už sú spustené cez Edupage (za ŠKD neskôr). Po prihlásení rodičovským kontom budete mať prehľad o aktuálnych platbách, ktoré máte uhradiť. Ročne sa budú poplatky uhrádzať 3x.

      NÁVOD, ako na poplatky

      Dovoľujeme si Vás upozorniť, že prvú platbu za mesiace september – december ste povinní zaplatiť do 20. októbra.

      Poplatky sú stanovené Všeobecným záväzným nariadením obce Plavnica takto:

      MŠ – 10,-€ (okrem predškolákov),

      Ďakujeme

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
    • zsplavnica@gmail.com
    • +421524283922
    • Plavnica 244, 065 45 Plavnica
    • 37872915
    • 0903 722 332
    • 0948 696 266 - odhlasovanie zo stravy 0901 720 332 - vedúca ŠJ
    • 0948305102
    • 052/4283921
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje