• Chceme zdravé deti a nie sme v tom sami

     • V máji 2021 sa naša škola aj škôlka zapojili do programu Skutočne zdravá škola.

      Cieľom Skutočne zdravej školy je zvyšovať povedomie žiakov a mládeže, ich rodičov a učiteľov o dôležitosti aktívneho budovania si zdravého životného štýlu prostredníctvom uvedomelého vzťahu k jedlu.

      Vedenie školy, učitelia, žiaci, rodičia, pracovníci školských kuchýň, dodávatelia potravín, poľnohospodári a zástupcovia miestnych komunít sa spoločne snažia, aby boli deťom poskytované chutné a zdraviu prospešné jedlá v príjemnom prostredí a boli tak vytvorené základy zdravej kultúry stravovania.

      Veríme, že deti prostredníctvom realizácie programu na škole a v škôlke porozumejú vzťahu medzi jedlom, vlastným zdravím a svetom, v ktorom žijeme a naša škola a škôlka tak získa certifikát Skutočne zdravej školy.

     • Poplatky od septembra po novom

     • Vážení rodičia, 

      od septembra spúšťame systém platieb cez Edupage. Pôjde o poplatky za MŠ a ŠKD. Po prihlásení rodičovským kontom budete mať prehľad o aktuálnych platbách, ktoré máte zaplatiť.

      Dovoľujeme si Vás upozorniť, že platby za pobyt v MŠ a ŠKD ste povinní uhrádzať do 20. dňa nasledovne:

      • za mesiace september – december sa bude platiť v októbri,
      • za mesiace január – marec sa bude platiť vo februári,
      • za mesiace apríl – jún sa bude platiť v máji.

      Poplatky sú stanovené Všeobecným záväzným nariadením obce Plavnica takto:

      MŠ – 10,-€ (okrem predškolákov),

      ŠKD – 7,-€.

      Presnejšie pokyny k platbám dostanete na začiatku školského roka.

    • Záver školského roka
     • Záver školského roka

     • Dňa 30.6.2021 bude slávnostné ukončenie školského roka svätou omšou v kostole, so začiatkom o 8:00 hod. Po skončení omše sa vrátime do tried, kde triedni učitelia rozdajú vysvedčenia. Následne žiaci odchádzajú domov. Obedy sa budú vydávať od 10:00 hod. ŠKD bude v prevádzke do 15:00 hod.

     • Zisťovanie záujmu o obedy v ŠJ od septembra

     • Milí rodičia žiakov 1. - 8. roč., po prihlásení na Edupage máte spustenú prihlasovaciu akciu - záujem o stravovanie sa v ŠJ v novom školskom roku. Prosíme Vás o jej vyplnenie do piatku 25.6. Ďakujeme

     • Vesmír

     • Mladým výtvarníkom prišli diplomy za okresnú súťaž Vesmír očami detí. Ešte raz blahoželáme a prajeme ešte veľa takýchto úspechov. Ďakujeme aj triednym učiteľkám za vedenie žiakov.

    • Oznam vedúcej ŠJ
     • Oznam vedúcej ŠJ

     • Vedúca ŠJ oznamuje stravníkom, ktorí nepôjdu na obed budúci týždeň (28.6. - 30.6.2021), aby sa odhlásili do piatku 25.6.2021. Ďakujeme

      V posledný deň školského roka, v stredu 30.6.2021, sa bude obed podávať od 10:00 hod.

      Ďakujeme

     • Skrátené vyučovanie od 21.6.2021

     • Oznamujeme rodičom a žiakom, že od pondelka 21.6.2021 bude skrátené vyučovanie. Žiaci 1. - 4. budú mať 4 hodiny a žiaci 5. -9. budú končiť 5. vyučovacou hodinou.

     • Odovzdanie cien

     • 17.6.2021 sme rozdali prvých 10 cien za zber papiera a zber Sabi viečok. Chýbal nám víťaz v zbere Sabi viečok, výherca tabletu, Samko Hnat.

      Ostatným zúčastneným žiakom odovzdajú ceny triedni učitelia na konci roka spolu s vysvedčením :)

     • Šatne pri telocvični

     • Dievčenská šatňa je hotová a do finále sa blíži aj chlapčenská Veríme, že chlapcov poteší.

      Ďakujeme pani učiteľkám B. Murckovej a H. Frohlichovej.

     • Brigáda

     • Dnes sme urobili kus práce a bolo nám veselo.

      V Šambrone si premenovali brigádu na akcia "Metlička" a v Údole si na konci zahrali aj futbal

      V Hromoši natierali športové prvky, zbierali odpadky v celom kat. území a tretia partia pohrabala pokosenú trávu na futbalovom ihrisku. Rodina Pjurova v Hromoši prispela na občerstvenie a v nedeľu pôjdu spolu na opekačku.

      V Sulíne si premenovali brigádu na Deň Zeme a tiež im išla práca od ruky.

      Ďakujeme všetkým zúčastneným.

     • Vyhodnotenie zberu papiera a zberu Sabi viečok

     • Víťazom blahoželáme a za zapojenie sa do súťaže všetkým ďakujeme. Zberu papiera sa zúčastnilo 77 žiakov a zberu Sabi viečok 65 žiakov. V súťaži Recykluj a vyhraj v zbere Sabi viečok sme sa umiestnili na 3. mieste. Recyklovať sa oplatí, pretože všetci žiaci budú odmenení.

     • Brigáda - upratovanie okolia školy

     • Zajtra (streda 9.6.2021) sa uskutoční upratovanie okolia ZŠ a MŠ pre žiakov 5. - 8. roč. od 8:00 do 12:00 hod. Žiaci 9. roč. budú písať testovanie T9.

      ŽIaci z okolitých obcí ostávajú brigádovať doma, vo svojich obciach (okrem obcí Hajtovka a Starina). Cezpoľní žiaci sa musia sami vyhlásiť z obeda.

      Šambron - stretnutie pri obecnom úrade

      Malý Lipník - stretnutie pri obecnom úrade (žiaci si prinesú metly a hrable)

      Údol - stretnutie na kurtoch (žiaci si prinesú metly a hrable)

      Hromoš - stretnutie pri obecnom úrade

      Sulín - stretnutie pri obecnom úrade

      Plavnica - stretnutie pri škole (žiaci si prinesú metly, hrable....podľa pokynov triednych učiteľov).

      Nezabudnite si priniesť aj pracovné rukavice a dobrú náladu.

     • Voľby do rady školy za rodičov žiakov ZŠ - 2. kolo

     • Dnes sa uskutočnilo 1. kolo volieb do rady školy za rodičov žiakov základnej školy. Volieb sa zúčastnilo 27% voličov, t. z., že voľby sú v 1. kole neplatné.

      Vyhlasujeme druhé kolo volieb do rady školy za rodičov základnej školy, ktoré sa uskutoční zajtra 04.06.2021 od 13:00 - 15:00 hod. Hlasovať môžete opäť najviac 3 kandidátov. Pri druhej voľbe už nie je potrebná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a výsledky  volieb sa určia z počtu platných hlasov 2. kola.

     • Anglický tábor

     • Jazyková škola z Košíc ponúka našim žiakom 1. - 9. roč. anglický tábor v termíne od 6.7. - 9.7.2021 od 8:00 - do 14:00 hod. Tábor je bez stravy a otvorí sa pri minimálnom počte 15 žiakov. Cena bude upravená, pretože pôjde iba o 4 dni (5.7. je štátny sviatok).

      Prihlasovanie prebehne cez Edupage do nedele 6.6.2021 do 17:00 hod.

     • Zabudnuté veci

     • Zabudnuté veci si môžete vyzdvihnúť napr. vo štvrtok 3.6., kedy sa budú konať voľby do rady školy za rodičov ZŠ. V pondelok poputujú nevyzdvihnuté veci do zberného koša na oblečenie.

     • Zmena v predkladaní vyhlásení o bezinfekčnosti

     • Podľa usmernenia ministra školstva zo dňa 27.5.2021 predkladá zákonný zástupca po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej alebo materskej školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
    • +421524283922 Mgr. Miriam Vyparinová - riaditeľka školy Ing. Miroslav Pavlik - zástupca RŠ
    • Plavnica 244, 065 45 Plavnica 065 45 Plavnica Slovakia
    • 37872915
    • 0903 722 332 Bc. Agnesa Mlaková - zástupkyňa RŠ pre MŠ
    • 0948 696 266 - odhlasovanie zo stravy 0901 720 332 - Ľudmila Petríková, vedúca ŠJ
    • 0948305102
    • 052/4283921
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje