• Dôležitý oznam pre rodičov detí z MŠ

     • Milí rodičia,

      dňa 5.5.2021 (streda) bude z prevádzkových dôvodov obmedzená prevádzka materskej školy.

      Prevádzka bude iba pre deti, ktoré navštevujú 3. triedu (Sovičky).

      Ďakujeme za pochopenie

     • Pravidlá pre nástup do školy od 3. mája 2021

     • Od 3. mája 2021 (pondelok) nastupujú do školy aj žiaci 5. – 7. roč. Zároveň sa od 3.5.2021 mení rozvrh, ktorý si musia všetci žiaci skontrolovať cez edupage (bude spustený v piatok večer).

      Žiaci 5. – 7. roč., ktorí chodili na obedy aj predtým, budú automaticky prihlásení. Kto nemá záujem o obedy, musíte ho odhlásiť (cez edupage deň vopred do 14:00 hod. alebo telefonicky u vedúcej školskej jedálne na tel. č. 0948 696 266.

      Prosíme rodičov, aby zabezpečili deťom rúška (+ náhradné v aktovke) a hygienické vreckovky.

      Testovať sa nemusia žiaci ani rodičia. Všetci rodičia ale musia podať vyhlásenie o bezinfekčnosti za každé dieťa zvlášť cez edupage do nedele 2.5. do 12:00 hod. Ďalšie vyhlásenia sa budú podávať až pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov).

      Návod: Ako na vyhlásenie o bezinfekčnosti

      Tešíme sa, že sa po 6. mesiacoch uvidíme.

     • Práca žiakov 7.A

     • Dištančné štúdium prináša okrem iného aj množstvo inovácií. Výsledkom je aj spoločná práca žiakov 7.A na hodinách AJ, kde pomocou padletu - jednoduchého online nástroja, vytvorili príbeh o krajčírovi zo Swaffhamu, ktorú si môžete pozrieť tu:

      práca žiakov

     • Pytagoriáda - okresné kolo

     • V pondelok 19.4.2021 si naši žiaci potrápili hlavičky v matematickej súťaži Pytagoriáda. Žiaci súťažili online a tu sú výsledky:

      3. roč. - Katarína Frohlichová - úspešný riešiteľ

      4. roč. - Kiara Lapšanská - úspešný riešiteľ

      5. roč. - úspešní riešitelia: Johanka Kontrová., Filip Jozefík, Nela Chovancová, Barbora Sopková, Klára Kuzmová, Tomáš Šofranko, Natália Geciová, Michal Frohlich, David Minčík, Kristián Fedorko, Maroš Pčolka, Kristína Adamovičová

      6. roč. - Patrik Žemba - 1. miesto,

      Ľuboš Furtkevič - 4. - 5. miesto,

      úspešní riešitelia: Marek Pjaták, Timotej Székely

      8. roč. - Lívia Pristačová a Lenka Kyšeľová - 2. miesto

      Srdečne blahoželáme

    • Biblická olympiáda - krajské kolo
     • Biblická olympiáda - krajské kolo

     • V utorok 20.4.2021 sa uskutočnilo online krajské kolo biblickej olympiády. Miška Rybovičová, Radka Rybovičová a Karol Chmeliar obsadili krásne 3. miesto. Srdečne blahoželáme.

     • Nová interaktívna tabuľa pre deti z MŠ

     • Vďaka Nadácii Pontis  sme zakúpili pre materskú školu INTERAKTÍVNU TABUĽU do 2. triedy Lienok. Grant vo výške 800 eur sme získali vďaka projektu TESCO „Vy rozhodujete, my pomáhame“. Prostredníctvom interaktívnej tabule vie učiteľ ponúknuť deťom aktivity hrového charakteru. Tešíme sa z novej možnosti rozvíjania informačnej a počítačovej gramotnosti.

    • Výzva k uprataniu okolia
     • Výzva k uprataniu okolia

     • Naše skautky dostali od animátoriek výzvu k uprataniu okolia, pretože pre nich, ale aj občanov obce Plavnica je hrozné pozerať sa na zničené lesy, lúky a potoky odpadkami.

      Preto volajú o pomoc pre našu ZEM:

      Vyzbierajme odpadky a majme krajší domov, okolie... Pozrime sa okolo svojich domov, potokov a lesov. Je zbytočné vo voľnom čase pozerať do počítačov, notebookov a mobilov... 22. apríla je Deň Zeme, tak jej k sviatku darujme čisté prostredie.

      Do konca mesiaca môžete poslať foto na FB, koľko ste toho vyzbierali. Kto nazbiera najviac, môže byť odmenený, napr. aj pekným rúškom.

      Pozdravujú Vás Dorka, Grétka a Zdenka, skautky z Plavnice

     • Prevádzka školy od 19. apríla 2021

     • Nezmenené ostáva:

      • prevádzka materskej školy, ŠKD, ŠJ a 1. – 4. roč. ZŠ (mierne sa upravil rozvrh), 
      • dištančné vzdelávanie žiakov 5. -7. ročníka.

      Žiaci 8. a 9. roč.:

      • na prezenčné vyučovanie nastúpia žiaci 8. a 9. ročníka. Podmienkou je používanie respirátora bez výdychového ventilu, platný negatívny test žiaka a potrebný je aj negatívny test aspoň jedného z rodičov. Pretože žiaci boli skoro 6 mesiacov doma, budú prvé dni v škole adaptačné, zamerané na postupný návrat k bežnému vyučovaniu.
      • žiaci 8. a 9. roč. budú mať 5 vyučovacích hodín denne.

      Na stravovanie sú žiaci 8. a 9. ročníka automaticky prihlásení, ak žiak na obedy nebude chodiť, odhláste ho.

      • Čestné vyhlásenie s prílohou testu (alebo výnimky) zasiela rodič každý týždeň cez Edupage po prihlásení cez rodičovské konto. Nájdete ho v Žiadosti/Vyhlásenia. Jeho platnosť je tiež 7 dní.

      Kloktacie testy (PCR test):

      Pred nástupom do školy absolvujú prihlásení žiaci 8. a 9. roč. testovanie kloktacími testami. Testovanie bude v piatok 16.4.2021 od 7:00 do 10:00  hod. v budove telocvične ZŠ (žiaci prichádzajú bočným vchodom pri zábradlí a vychádzajú pri multifunkčnom ihrisku). Žiaci prídu iba na testovanie, po testovaní odchádzajú domov. Môžu prísť sami, nie je potrebný doprovod rodiča. Na testovanie musí žiak prísť nalačno a bez umytia zubov. Nezabudnite si respirátor. Tu si pozrite video, ako testovanie prebieha:

               video - ako prebieha kloktanie kloktacími testami

      Žiaci, ktorí neboli prihlásení na kloktacie testy, môžu počas víkendu využiť MOM v priestore telocvične ZŠ alebo využiť iné odberné miesta v okrese.

      Testovanie kloktaním je dobrovoľné. V prípade nezáujmu zákonného zástupcu o testovanie svojho dieťaťa kloktaním, môže byť žiak 2. stupňa naďalej testovaný antigénovými testami.

      O termínoch testovania nájdete informácie na webe Obce Plavnica, na FB stránke školy alebo mesta Stará Ľubovňa. 

       

    • Zápis do 1. roč. ZŠ
     • Zápis do 1. roč. ZŠ

     • Zápis (iba podpísanie prihlášky) sa uskutoční dňa 14. apríla 2021, žiaľ, bez účastí detí v čase od 8:00 do 12:00 hod. a od 14:00 do 16:00 hod., kedy zákonný zástupca bez dieťaťa príde osobne a prinesie na kontrolu občiansky preukaz rodiča (zákonného zástupcu).

      Ak prihlášku nemáte vytlačenú, nevadí, vytlačíme ju za Vás, Vy ju u nás podpíšete.

      Rodič, ktorý žiada pokračovanie predprimárneho vzdelávania v materskej škole (dieťa do 1. roč. nenastúpi) musí doložiť (ak už má k dispozícii) potvrdenie od detského lekára a vyjadrenie z CPPPaP.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
    • zsplavnica@gmail.com
    • +421524283922 Mgr. Miriam Vyparinová - riaditeľka školy Ing. Miroslav Pavlik - zástupca RŠ
    • Plavnica 244, 065 45 Plavnica 065 45 Plavnica Slovakia
    • 37872915
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje