• Možný návrat do školy po Veľkej noci

     • Na základe zlepšujúcej sa epidemiologickej situácie predpokladáme, že po veľkonočných prázdninách nastane zmena, a s veľkou pravdepodobnosťou sa začneme riadiť nie celoslovenským, ale regionálnym covid automatom. Tým by sa otvorila možnosť plnohodnotného obnovenia prezenčného vyučovania na 2. stupni v základných školách, a to nasledovne:

      • ak bude okres v III. stupni varovania, obnoví sa vyučovanie v 9. ročníku ZŠ,
      • v prípade II. stupňa varovania v okrese, by mohlo dôjsť k otvoreniu celého 2. stupňa ZŠ prezenčnou formou vzdelávania.

      Momentálne sa náš okres nachádza v III. stupni varovania a dúfame, že sa to po týždni zmení.

      Ministerstvo školstva má mimoriadny záujem udržať prostredie škôl bezpečné, preto Vám ponúkame možnosť pravidelného PCR testovania kloktacími testami (fyziologickým roztokom = slanou vodou) pre žiakov 2.stupňa ZŠ. Testovanie kloktaním je dobrovoľné.

      V prípade nezáujmu zákonného zástupcu o testovanie svojho dieťaťa kloktaním, môže byť žiak 2. stupňa naďalej testovaný antigénovými testami.

      V súvislosti s tým potrebujeme zistiť záujem o túto formu testovania a zároveň potrebujeme zozbierať Prílohy č. 1A „Súhlasu dotknutej osoby“ a Prílohy č. 1B „Zber údajov“, ktoré sú potrebné pre vykonanie testovania žiaka. Súhlas a zber údajov sa budú dať vyjadriť priamo v prihlasovaní.

      Prihlasovanie cez Edupage (cez rodičovské konto) bude spustené od 26.3. do 29.3.2021. Prosím o vyjadrenie všetkých, teda aj tých, ktorí nemajú záujem o návrat svojich detí do školy.

      Testovanie žiakov 2. stupňa sa uskutoční po veľkonočných prázdninách v 14. týždni.

     • Mini brigáda

     • Žiaci 3. a 4. roč. v piatok vyzbierali odpadky v okolí školy, škôlky a na krížovej ceste a nebolo ich málo... Plechovky, plastové fľaše a iný odpad, ktorý nepatrí na zem. Myslime na to, že čistota okolia závisí od nás a na tom, či spravíme pár krokov ku kontajneru a odhodíme odpad tam, kam patrí alebo ho jednoducho zoberieme domov...

     • Biblická olympiáda

     • Dňa 10. marca 2021 sa konalo okresné kolo Biblickej olympiády, do ktorej sa zapojili aj žiaci našej školy. Olympiáda sa konala online súčasne na celom Slovensku. Každý písal svoj test, no zároveň sa súťažilo ako družstvo a tak – MIŠKA RYBOVIČOVÁ, RADKA RYBOVIČOVÁ a KAROL CHMELIAR, ktorí reprezentovali našu školu obsadili 1. miesto v okrese a postúpili do krajského kola. Blahoželáme im a budeme na nich pamätať v ďalšom kole.

     • Poďakovanie

     • Chceme sa poďakovať nášmu zriaďovateľovi - Obci Plavnica, pánovi starostovi Rastislavovi Grichovi a celému obecnému zastupiteľstvu za tvorbu projektu "Rozšírenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ s MŠ Plavnica", a tým aj za ich snahu vybudovať v škole nové a odborné prostredie. Špeciálna učebňa sa premenila na odbornú učebňu chémie, biológie a fyziky. V jazykovej učebni pribudne softvér a slúchadlá na lepší odposluch a pribudnú pomôcky na chémiu, biológiu, fyziku a techniku.

      Už nám chýbajú iba tí najpotrebnejší - naši žiaci...

     • Starý papier

     • Prosíme Vás, aby ste papier odovzdali na meno Občianskeho združenia pri ZŠ v Plavnici a nie na meno školy. Ďakujeme :)

      Adresa: Zberné suroviny a.s., Stará Ľubovňa, Mýtna 90

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
    • +421524283922 Mgr. Miriam Vyparinová - riaditeľka školy Ing. Miroslav Pavlik - zástupca RŠ
    • Plavnica 244, 065 45 Plavnica 065 45 Plavnica Slovakia
    • 37872915
    • 0903 722 332 Bc. Agnesa Mlaková - zástupkyňa RŠ pre MŠ
    • 0948 696 266 - odhlasovanie zo stravy 0901 720 332 - Ľudmila Petríková, vedúca ŠJ
    • 0948305102
    • 052/4283921
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje