• Geografická olympiáda - okresné kolo
     • Geografická olympiáda - okresné kolo

     • Aj v týchto ťažkých časoch súťažia naši žiaci. V okresnom kole geografickej olympiády získala Olívia Bagóová 3. miesto, so stratou 1 bodu sa za Olíviou umiestnil Patrik Žemba. Petra Urbanová sa stala úspešnou riešiteľkou. V mladšej kategórii získal Oliver Solecký 4. miesto. Všetkým súťažiacim blahoželáme a Olívii držíme palce v krajskom kole :)

     • Návrat žiakov od 8.2.2021

     • Vážení rodičia,

       v súlade s Covid automatom a rozhodnutiami epidemiológov a ministra školstva

       otvárame 8. februára 2021 vyučovanie v škole pre:

      • žiakov 1. stupňa základnej školy
      • deti materskej školy
      • zabezpečená je aj prevádzka školského klubu detí v režime, ako pred prerušením vyučovania (3. odd. pre 1. – 3. roč.)

      Školská jedáleň bude v prevádzke. Všetci žiaci 1. – 4., ktorí chodili na obedy, sú automaticky na obed prihlásení. Ak viete, že Vaše dieťa do školy nepríde, musíte ho odhlásiť do piatku 5.2. cez Edupage do 14:00 hod., po 14:00 hod. telefonicky na tel. č. 0915879041, 0901720332. (Deti MŠ sú tiež automaticky prihlásení - tie, ktoré nenastúpia, netreba z obedov odhlasovať).

      Podmienkou, aby Vaše dieťa ZŠ aj MŠ mohlo nastúpiť, je negatívny test aspoň jedného zákonného zástupcu (škola nekontroluje certifikáty, ale vyžaduje prehlásenie zákonných zástupcov cez Edupage):

      • platnosť testu je 7 dní
      • negatívny test musia mať aj všetci zamestnanci
      • o uplatnení výnimiek z testovania informujte prehlásením cez Edupage
      • školu nemôže navštevovať dieťa, ktorému neskončila karanténa

      V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

      1. škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,

      2. zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh cez Edupage. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

      3. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,

      4. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“

       

      Počas nasledujúcich dní sa môžete dať otestovať v Starej Ľubovni alebo môžete využiť verejné testovanie v sobotu 6.2.2021 od 8:00 hod. do 20:00 hod. v priestoroch telocvične ZŠ v Plavnici (informácie nájdete na webe obecnej stránky obce Plavnica). 

       

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
    • zsplavnica@gmail.com
    • +421524283922 Mgr. Miriam Vyparinová - riaditeľka školy Ing. Miroslav Pavlik - zástupca RŠ
    • Plavnica 244, 065 45 Plavnica 065 45 Plavnica Slovakia
    • 37872915
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje