• Matematická olympiáda

     • Filip Jozefík (5.A) získal 27.1.2021 v okresnom kole matematickej olympiády krásne 2. miesto.

      Dávid Minčík (5.B) sa stal úspešným riešiteľom. Chlapcom blahoželáme.

     • Olympiáda v nemeckom jazyku

     • 20.1.2021 prebehlo okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku. Kornel Borecký (9.A) sa umiestnil na 2. mieste a postupuje do krajského kola, kde mu budeme držať palce. Timotej Vyparina (8.A) sa umiestnil na 3. mieste. Blahoželáme

     • Víťazný grant

     • Aspoň takéto potešenie v dnešnej dobe:

      Ďakujeme, že ste sa zapojili do grantového programu Škola budúcnosti 2021 so svojím projektom Vizuálne v škole.

      Správna rada Karpatskej nadácie, na základe odporúčania Hodnotiacej komisie rozhodla, že Váš projekt podporí udelením grantu. Gratulujeme!

      Grant Vám bol udelený v plnej požadovanej výške – 2 363 EUR.

      Víťazný projekt vypracovala Mgr. Barbora Murcková

     • Prevádzka školy od 11.1.2021

     •      Na základe rozhodnutia ministra školstva z 5.1.2021 s účinnosťou od 11.1.2021 bude otvorená materská škola a ŠKD iba pre prihlásené deti (pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti).

      Prevádzka od 11.1. – 15.1.2021 bude od 6:30 hod. do 16:15 hod. Rodičia musia cez Edupage zaslať vyhlásenie o bezinfekčnosti. Deti budú spolu v dolnej triede.

      Prevádzka ŠKD od 11.1. – 15.1.2021 bude od 7:30 hod. do 16:00 hod. Škola sa otvára o 7:00 hod. Prihlásené deti v ŠKD sa budú doobeda učiť podľa pokynov vyučujúcich, ktoré zašlú vychovávateľke. Rodičia musia cez Edupage zaslať vyhlásenie o bezinfekčnosti.

       

      Žiaci 1. – 4. roč.:

      • prechádzajú od 11.1. – 15.1.2021 na dištančné vzdelávanie z domu,
      • učia sa podľa upraveného rozvrhu podľa pokynov ŠPÚ, výchovy budú mať odporúčací charakter,
      • každý triedny učiteľ bude kontaktovať rodičov,
      • rodičia môžu požiadať o pandemickú OČR (cez internet sociálnej poisťovne).

      Žiaci 5. – 9. roč.:

      • pokračujú v dištančnom vzdelávaní ako doteraz.

      Ako to bude od 18.1. - 24.1.2021  - predbežne sa v Covid automate uvádza, že by sa mohli do školy vrátiť žiaci 1. - 4. za odporúčania otestovania rodiča a zamestnancov školy. Závisí to však od situácie. Určite Vás budeme včas informovať o ďalšom postupe, akonáhle sa o ňom právoplatne rozhodne.

       

      Informácie pre rodičov žiakov 5. a 9. roč.:

      • ruší sa Testovanie 5 v piatom ročníku,
      • prijímacie skúšky na stredné školy pre 9. ročník prebehnú v dňoch 3. 4. mája 2021. Kritériá si určuje každá škola individuálne. Je potrebné sledovať webové stránky daných škôl. Výchovná poradkyňa (p. uč. Dinisová) Vám priebežne bude zasielať všetky nové informácie, ktoré jej budú doručené.
      • Testovanie 9 bude 9. 10. júna 2021

      Plavnica 7.1.2021                                                                   Mgr. Miriam Vyparinová

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
    • +421524283922 Mgr. Miriam Vyparinová - riaditeľka školy Ing. Miroslav Pavlik - zástupca RŠ
    • Plavnica 244, 065 45 Plavnica 065 45 Plavnica Slovakia
    • 37872915
    • 0903 722 332 Bc. Agnesa Mlaková - zástupkyňa RŠ pre MŠ
    • 0948 696 266 - odhlasovanie zo stravy 0901 720 332 - Ľudmila Petríková, vedúca ŠJ
    • 0948305102
    • 052/4283921
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje