• Sabi viečka

     • Celý rok zbierame viečka z produktov SABI. Do školy ich prineste v apríli 2021.

      I Pribudla aj nová kategória pre jednotlivcov, kde môžete vyhrať mobilný telefón:

      NOVINKA v kategóriách súťaže Recykluj a Vyhraj! Táto súťažná kategória je určená pre jednotlivcov a prebieha na sociálnej sieti www.facebook.com/milkagro.sk, kde budeme žiakov oslovovať  príspevkami v pravidelných intervaloch.

      Ako na to?

      Čakaj na milkagro príspevok s výzvou, vyfoť sa so svojim najobľúbenejším SABI produktom a pošli fotku do komentára príspevku. Každý mesiac získa jeden zo súťažiacich nový mobilný telefón.

      Súťaž prebieha v mesiacoch november a december 2020 a január až apríl 2021.

       

     • Záložky

     • Potešili nás ručne vyrobené záložky zo školy v Lučenci, ktoré si naši žiaci vymenili v rámci celoslovenského projektu "Záložka do knihy spája školy"

     • Oznam

     • Týmto Vám oznamujeme, že na základe usmernenia RÚVZ bude od 10.11.2020 do 13.11.2020 prerušený vyučovací proces v 3. triede MŠ (Sovy) z dôvodu pozitívneho výsledku u dieťaťa danej triedy. Deti budú automaticky odhlásené zo stravy.

      Karanténa pokračuje aj u detí 1. triedy (Slniečka) do 10.11.2020. Tieto deti môžu do MŠ nastúpiť v stredu 11.11.2020.

      Rodičia majú nárok na pandemickú OČR, ktorú si vypíšu cez portál sociálnej poisťovne - pandemické OČR.

      Prosíme rodičov detí, ktoré od 10.11. nenastúpia do školy, aby svoje dieťa odhlásili zo stravy cez Edupage alebo telefonicky u vedúcej jedálne (0901 720 332).

      Každé dieťa, ktoré zajtra (10.11.) nastúpi do ZŠ alebo MŠ, musí mať so sebou vyhlásenie o bezinfekčnosti (dá sa tiež poslať cez Edupage, návod nájdete nižšie).

      Ak je dieťa alebo žiak v povinnej 10-dňovej izolácii z dôvodu svojho pozitívneho výsledku alebo pozitívneho výsledku testu člena jeho domácnosti, zákonný zástupca informuje lekára podľa § 1 ods. 2 písm.b) vyhlášky č. 15. Zákonný zástupca oznamuje škole povinnú izoláciu dieťaťa alebo žiaka a informuje, či sa žiak zúčastní dištančného vzdelávania. Ak sa žiak dištančného vzdelávania nezúčastňuje, škola ho eviduje ako neprítomného. Pri návrate do školy po ukončení 10-dňovej povinnej izolácie odovzdáva zákonný zástupca škole potvrdenie od lekára.

     • Režim ZŠ a MŠ od 3.11.2020

     • Prevádzka základnej školy bude od zajtra zabezpečená v rovnakom režime ako v minulom týždni.

      • Do školy môžu prísť všetci zdraví žiaci 1.- 4. ročníka bez nutnosti preukázania sa negatívnym testom, ak nemajú nariadenú karanténu.
      • Ak je žiak v povinnej 10-dňovej izolácii z dôvodu svojho pozitívneho výsledku alebo pozitívneho výsledku testu člena jeho domácnosti, zákonný zástupca informuje lekára a oznámi triednemu učiteľovi povinnú izoláciu žiaka, dohodne s ním ďalší spôsob vzdelávania alebo ospravedlnenie neúčasti. Pri návrate do školy po ukončení 10-dňovej povinnej izolácie odovzdáva zákonný zástupca triednemu učiteľovi potvrdenie od lekára.
      • Ak zákonný zástupca žiaka 1.- 4. ročníka nebol testovaný, ministerstvo mu odporúča ospravedlniť žiaka z vyučovania na 5 za sebou nasledujúcich vyučovacích dní. V tomto prípade ide o 3., 4., 5., 10. a 11. november 2020.
      • Teraz, pri návrate po prázdninách a vždy po viac ako troch dňoch (vrátane víkendu) doma, zákonný zástupca predkladá vyhlásenie o bezinfekčnosti. Pripravili sme pre vás jeho elektronickú verziu. Postupujte podľa tohto návodu: https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u38/u178/u1132.

      Prevádzka materskej školy: od 3.11.2020 do 10.11.2020 bude prerušená prevádzka 1. triedy MŠ (Slniečka) z dôvodu karantény pedagogických zamestnancov. S otvorením triedy rátame v stredu 11.11.2020. O prípadných zmenách Vás budeme informovať.

      V prípade, že sa osoba nevie preukázať negatívnym výsledkom testu alebo potvrdením o výnimke:

      a) Zákonný zástupca, ktorý sa nevie preukázať negatívnym výsledkom testu, podľa vyhlášky č. 16 nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia. MŠVVaŠ SR v tomto prípade odporúča, aby zákonný zástupca neumiestňoval dieťa do materskej školy na najbližších 10 kalendárnych dní.

      Zákonný zástupca predkladá vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré nájde tu:

      vyhlasenie_rodica_o_bezinfekcnosti_od_3.11..pdf alebo ho vypíše ráno pri vchode do MŠ.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
    • zsplavnica@gmail.com
    • +421524283922 Mgr. Miriam Vyparinová - riaditeľka školy Ing. Miroslav Pavlik - zástupca RŠ
    • Plavnica 244, 065 45 Plavnica 065 45 Plavnica Slovakia
    • 37872915
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje