• Zápis do 1. roč. ZŠ

     • Oznamujeme rodičom, že z dôvodu súčasnej situácie bude

      zápis prebiehať iba elektronicky, bez osobnej účasti detí a rodičov. Zapísané budú deti narodené od 1. septembra 2013 do 31. augusta 2014.

      Prosíme rodičov, aby do 20.4.2020 vyplnili elektronickú prihlášku, ktorú nájdu na stránke školy:

      Elektronickú prihlášku rodičia vyplnia aj v prípade, ak majú záujem o odklad školskej dochádzky. Do poznámky je potrebné uviesť, že žiadajú o odklad školskej dochádzky.

      Potrebné dokumenty, podpisy a rozhodnutia sa budú riešiť dodatočne. Rodičia budú včas informovaní.

      (V prihláške, prosíme, zapíšte do kolónky ULICA názov obce + číslo domu a do kolónky MESTO iba názov obce. Píšte aj mäkčene a dĺžne, prihlášku nám systém preklopí do školského systému.)

      Ďakujeme

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
    • zsplavnica@gmail.com
    • +421524283922 Mgr. Miriam Vyparinová - riaditeľka školy Ing. Miroslav Pavlik - zástupca RŠ
    • Plavnica 244, 065 45 Plavnica 065 45 Plavnica Slovakia
    • 37872915
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje