• Týždeň prevencie

     • V spolupráci s policajným zborom SR sa tento týždeň uskutočnili v našej škole odborné prednášky pre žiakov 5. - 9. roč. Žiaci sa zúčastnili výchovno-odborných prednášok s preventistom Ing. Milanom Ženčuchom - policajtom na tému šikanovanie, obchodovanie s ľuďmi a boj proti drogám.

     • Prihlásenie na stránku školy - rodič

     • EduPage ponúka možnosť samostatného konta pre otca, mamu a samotného žiaka.

      Rodičovské konto je iné ako žiacke konto. Prihlasovacím menom (loginom) do rodičovského konta je e-mailová adresa, ktorú rodič poskytol škole.

      Rodičia môžu zo svojho konta elektronicky zadávať ospravedlnenky, podpisovať známky/poznámky, komunikovať s učiteľmi ako rodič, podávať elektronické žiadosti, potvrdzovať prihlasovacie akcie a pod. V žiackom konte nefunguje žiadna z týchto funkcií.

      Ak máte viac detí, prostredníctvom rodičovského konta sa môžete prepínať medzi jednotlivými deťmi. Rodičia s viacerými deťmi

      Ak ešte nemáte vytvorený rodičovský prístup, poskytnite triednemu učiteľovi svoju e-mailovú adresu a požiadajte ho o vytvorenie rodičovského konta. 

      Ak ste svoju e-mailovú adresu škole poskytli, ale neviete heslo, klinkite na "Neviem prihlasovacie meno a heslo"

      V otvorenom okne vypíšte emailovú adresu, ktorú ste poskytli škole. Ak už máte vytvorené rodičovské konto, systém vám na uvedený email odošle linku na zmenu hesla.

      Ak máte smartfón, stiahnite si mobilnú aplikáciu EduPage. O všetkých dôležitých informáciách o vašom dieťati sa okamžite dozviete prostredníctvom notifikácií. Rodič - ako sa prihlásim do mobilnej aplikácie EduPage?

       

      Zdroj: help.edupage.org

     • Náboj junior

     • V piatok 22. novembra sa v Poprade konala medzinárodná matematická súťaž Náboj junior pre štvorčlenné tímy žiakov 2. stupňa ZŠ a osemročných gymnázií zo SR, PL a ČR. Do súťaže sa zapojili aj naši talentovaní žiaci 9. roč.: Nikolas Rybovič, Monika Vančová, Samuel Lapšanský a Šimon Pjatak, ktorí sa snažili vyriešiť čo najviac úloh v časovom limite 120 minút. Našim žiakom sa podarilo vyriešiť 22 úloh z celkového počtu 42, a tak sa umiestnili na 15. mieste spomedzi 25 družstiev. V rámci Slovenskej republiky bolo 62% družstiev lepších ako oni, a podobne si zastali pozíciu i na medzinárodnej úrovni. Táto skúsenosť sa stala výzvou pre nich a ich nástupcov, že je na čom popracovať a vylepšiť umiestnenie našej školy.😊

     • Piataci v divadle

     • Žiaci 5. roč. dnes strávili príjemný deň na divadelnom predstavení v DJZ v Prešove, kde si pozreli predstavenie Červená čiapočka

     • Olympiáda zo SJ

     • Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii C sa uskutočnilo 19.11.2019. Súťažilo 5 žiakov (štyria žiaci z 8. ročníka, jedna žiačka z 9. ročníka). Olympiáda pozostávala z troch častí. Prvá časť bola zameraná na vedomosti z jazyka a literatúry, druhú časť tvorila transformácia textu. V tretej časti sa hodnotil ústny prejav žiakov. Porotu tvorili vyučujúce SJL.

      Najlepšie výsledky vo všetkých troch častiach dosiahla Petra Štupaková z 9. B triedy, ktorá našu školu bude reprezentovať na okresnom kole dňa 27.11.2019. Držíme palce!

     • Ďakovný list

     • Z ďalekého Báčskeho Petrovca nám prišiel ďakovný list za účasť v literárnej súťaži. V brožúrke uverejnili práce aj našich žiakov

     • Riaditeľské voľno

     • Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude v ZŠ s MŠ, Plavnica 244 z  organizačných dôvodov (T5-2019) riaditeľské voľno pre žiakov 8. a 9. ročníka 20. 11. 2019, t.j. v stredu.

      Ostatní žiaci sa učia podľa riadneho rozvrhu.

      V riadnej prevádzke bude školská jedáleň a školský klub detí. Žiaci 8. a 9. ročníka budú v tento deň odhlásení zo stravy v ŠJ.

     • Vŕbová píšťalka

     • Dňa 24.10.2019 sa v našej škole konalo školské kolo speváckej súťaže „VŔBOVÁ PÍŠŤALKA“. Školskej súťaže sa zúčastnili žiaci prvého a druhého stupňa. Naši speváci preukázali svoje nadanie a talent. Vzťah k ľudovej piesni vyjadrili svojim výberom piesne zo svojho regiónu. V okresnej súťaži nás bude reprezentovať žiačka Lenka Plučinská, ktorá sa umiestnila na prvom mieste. Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a želáme im, aby svoj vzťah k spevu naďalej rozvíjali.

      I. stupeň              1. miesto – neudelené

                                    2. miesto – Dorota Mláková

                                    3. miesto -  Barbora Polakovičová

       

      II. stupeň             1. miesto – Lenka Plučinská

                                    2. miesto – Ivana Raslavská

                                    3. miesto – Kristína Lešková, Katarína Kyšeľová

     • Hasičská súťaž

     • Vo štvrtok (7.11. 2019) sa v Plavnici v priestoroch školskej telocvične konal 19. ročník okresnej halovej súťaže mladých hasičov. Päťčlenné družstvá súťažili v dvoch disciplínach: štafeta 5x30 m a štafeta dvojíc. Súťaže sa zúčastnilo 27 tímov, z toho 16 bolo chlapčenských. Plavnicu reprezentovali 4 družstvá a všetky dosiahli pekné výsledky. Sme veľmi radi, že tento nádherný šport stále spája toľko mladých talentov. Už teraz sa tešíme na ďalší jubilejný ročník súťaže, ktorá sa stala v Plavnici už tradíciou.

      Kategória DIEVČATÁ:

      1. miesto – DHZ Plavnica B (Lívia Pristáčová, Lea Malíková, Nikoletta Ševčíková, Soňa a Zuzana Jurašovské)

      2. miesto – DHZ Plavnica A (Natália Bodnárová, Viktória Moščovičová, Simona Hetešová, Emília Hudáková, Lenka Kožíková)

      3. miesto - DHZ Ďačov

      Kategória CHLAPCI:

      1. miesto – DHZ Malý Lipník A + putovný pohár starostu obce Plavnica (Marek Pjaták, Gregor Šviderský, Viktória Vofková, Šimon Pjaták, Bianka Vitková)

      2. miesto – DHZ Plavnica A (Jakub Janický, Martin Šujeta, Matej Tešla, Marek Kyšeľa, Mária Kyseľová)

      3. miesto - DHZ Malý Lipník B

      (10.miesto – DHZ Plavnica B – Marko Kyseľa, Alex Bebko, Ján Mrug, Maroš Pčolka, Matej Kyšeľa)

     • Vincolympiáda - Krajské kolo

     • Nový úspech našej školy:

      Miriama Pčolková a Zdenka Hubová: 1. miesto
      Nela Chovancová a Dorota Mlaková: 2. miesto
      Johanka Kontrová a Pavol Fedorko: 3. miesto
      Alžbeta Fedorková a Radka Rybovičová: 1. miesto                                                                                               Ema Kaščáková a Klára Mojcherová: 2. miesto
      Michaela Rybovičová a Katarína Kyšeľová: 4. miesto

      Súťaž: Vincolympiáda
      Kolo: Krajské kolo


       

     • Záložka do knihy

     • Dnes k nám dorazila milá zásielka až z Českej republiky. Naši žiaci si vymenili záložky do kníh, ktoré sami vyrobili, so žiakmi zo Základnej školy Cerhovice. Zúčastnili sme sa tak aj tohto roku krásneho medzinárodného projektu na podporu čítania Záložka do knihy spojuje. Veríme, že záložky budú robiť radosť, motivujú k čítaniu a spestria každú rozčítanú knihu.

     • Dotácia z Úradu vlády

     • Úrad vlády SR (Splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport) schválil našu žiadosť v programe Podpora rozvoja športu 2019 v hodnote 4500,- € na nákup športovej výbavy :)

     • Vincolympiáda

     • V stredu 30. októbra 2019 sa uskutočnilo v Plavnici oblastné kolo Vincolympiády. Deti a mládež súťažili v dvoch vekových kategóriách – do 12 rokov a od 13 do 15 rokov. Každá dvojica súťažiacich riešila úlohy z oblasti Svätého Písma, svätých a vincentínskej charizmy. Tri družstvá z každej kategórii postupujú na regionálne kolo do Košíc. Sú to všetko žiaci z našej školy. Najmladší sa zúčastnili súťaže prvýkrát a už dosiahli pekné výsledky:

      I. miesto – Miriam Pčolková (5. A) a Zdenka Hubová (6. A)

      II. miesto – Nelka Chovancová a Dorotka Mlaková zo 4. A

      III. miesto – Johanka Kontrová zo 4. A a najmladší Paľko Fedorko z 3. A.

      V staršej kategórii obsadiliI I. miesto – Alžbetka Fedorková (9.A) a Radka Rybovičová (7.A)

      II. miesto – Miška Rybovičová (8.A) a Katka Kyšeľová (7. A)

      III. miesto - Ema Kaščáková (8.A) a Klára Mojcherová (6.B)

      IV.miesto – Dominika Knapíková (8.A) a Olívia Bagóová (6.B)

      Ďakujeme všetkým účastníkom Vincolympiády, víťazom blahoželáme a držíme palce v Košiciach

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
    • zsplavnica@gmail.com
    • +421524283922 Mgr. Miriam Vyparinová - riaditeľka školy Ing. Miroslav Pavlik - zástupca RŠ
    • Plavnica 244, 065 45 Plavnica 065 45 Plavnica Slovakia
    • 37872915
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje