• Zo stretnutia triednych dôverníkov

     • Dňa 13.9. 2019 prebehlo stretnutie triednych dôverníkov, na ktorom boli odsúhlasené poplatky na tento školský rok:

      6,- € na žiaka na ZRPŠ

      10,- € na rodinu do fondu OZ (občianskeho združenia)

      Poplatky je potrebné zaplatiť triednym učiteľom do konca novembra 2019. Poplatok za rodinu je potrebné dať triednemu učiteľovi najstaršieho súrodenca.

      V tomto školskom roku majú Vaše deti zdarma pracovné zošity zakúpené:

      - z prostriedkov OZ (AJ pre žiakov 1.- 4., Mat a SLJ pre žiakov 5. - 9.),

      - z projektov (nadácia Volkswagen - NJ, nadácia Reiffeisen bank - AJ pre žiakov 5. - 9.)

      Je potrebné, aby ste si do utorka prečítali školský poriadok, ktorý hovorí aj o právach a povinnostiach Vás - zákonných zástupcoch. Nájdete ho medzi dokumentáciou školy na hornej lište.

      OZ zakúpi Vašim deťom 2x do roka čokoládu (1. polrok a MDD). Ak má Vaše dieťa potravinovú alergiu, nahláste, prosím Vás, tr. uč., akú čokoládu môže hospodárka OZ p. Alena Kontrová pre Vaše dieťa zakúpiť (mliečna, horká...).

      V utorok na triednych schôdzkach budete podpisovať okrem iných papierov aj vzdelávací poukaz, ktorý využívame pri "krúžkoch". Boli by sme radi, keby ste vzdelávacie poukazy nechali našej škole. Ponuku krúžkov na tento školský rok nájdete nižšie. Na daný krúžok môžete Vaše dieťa zapísať po skončení ZRPŠ. Činnosť krúžkov začína 1.10. 2019.

      Fotografovanie portrétov sa uskutoční 11.10. 2019. Informovaný súhlas môžete podpísať priamo na ZRPŠ v utorok. Aj keď sa Vaše dieťa odfotí a fotografie sa Vám nebudú páčiť, môžete ich vrátiť späť.

      Prosíme Vás, aby ste nám autom a štvorkolakami nevchádzali do areálu školy. Využívať môžete parkovisko pri telocvični alebo pri kostole.

      Deň pred jesennými prázdninami (29.10. 2019) Vás pozývame na Deň otvorených dverí.

      Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie

     • ZRPŠ

     • Vážení rodičia, dovoľujeme si Vás pozvať na triedne ZRPŠ, ktoré sa uskutočnia v utorok 17.9. 2019  o 17,00 hod. v budove školy.  Do schôdzky si prečítajte, prosíme Vás, náš Školský poriadok, ktorý nájdete hore v sekcii "O škole" - Dokumentácia školy. Ďakujeme.

      Stretnutie triednych dôverníkov bude v piatok 13.9. 2019 o 16:30 hod. v ZŠ.

      Ak Vás to nebude obťažovať, radi by sme spolu s Vami zahlasovalii za náš nový projekt cez Reiffeisen Bank "Gesto pre mesto" - Družinári do toho. K hlasovaniu je potrebné mať pri sebe mobilný telefón. Ďakujeme za pochopenie. Link na hlasovanie z domu nájdete v novinke nižšie.

      Radi Vás uvidíme :)

     • Oznam ZUŠ - akordeón

     • Riaditeľstvo ZUŠ J. Melkoviča oznamuje žiakom, ktorí majú záujem o hru na AKORDEÓN (aj začiatočníci), že v piatok 6.9. 2019 bude dodatočný zápis od 13:00 - 16:00 hod. v budove ZŠ.

     • Oznam ZUŠ

     • ZUŠ J. Melkoviča oznamuje rodičom a žiakom, že zápis na odbor tanečný sa uskutoční zajtra (utorok 3.9. 2019) o 14:00 hod. v tanečnej sále ZŠ v Plavnici

     • Oznam ZUŠ

     • ZUŠ J. Melkoviča odkazuje rodičom a žiakom, že zápis rozvrhov na odbor hudobný bude zajtra 2.9. 2019 o 10:30 hod. u p.uč. Melchera v našej škole.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
    • zsplavnica@gmail.com
    • +421524283922
    • Plavnica 244, 065 45 Plavnica
    • 37872915
    • 0903 722 332
    • 0948 696 266 - odhlasovanie zo stravy 0901 720 332 - vedúca ŠJ
    • 0948305102
    • 052/4283921
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje