• Začiatok školského roka

     • Oznamujeme rodičom a žiakom, že nový školský rok začneme slávnostnou sv. omšou 2. septembra o 8:00 hod. V daný deň je možné prihlásiť sa na obedy a zároveň vyzdvihnúť si čip u vedúcej školskej jedálne (záloha 2,-€). Školská jedáleň je v prevádzke od pondelka pre deti materskej školy.  Od utorka 3. septembra sa varí pre žiakov. Pokyny o nasledujúcom dni sa žiaci dozvedia od svojich triednych učiteľov po skončení sv. omše. Prváčikovia strávia svoj prvý veľký deň aj v škole so svojím pánom učiteľom.

      V utorok budú mať žiaci 1. stupňa 4 vyučovacie hodiny a žiaci 2. stupňa 5 hodín. Od stredy bude vyučovanie podľa rozvrhu.

      Čipy na obed si môžete vyzdvihnúť aj zajtra 28.8. a v piatok 30.8. 2019 v čase od 8:00 - 13:00 hod. v školskej jedálni.

      Školský klub detí je v riadnej prevádzke od utorka.

      Žiadame rodičov, aby nevstupovali do šatne ZŠ a tiež do tried za svojimi deťmi.

      Tiež žiadame rodičov, aby nevstupovali autom do areálu školy!

      Môžete parkovať  na parkovisku pri telocvični, v prípade, že bude voľné miesto. Veľké parkovisko máte pri kostole. Uvedomte si, že akékoľvek iné parkovanie a presun po areáli školy ohrozuje bezpečnosť detí. Ďakujeme za pochopenie.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
    • zsplavnica@gmail.com
    • +421524283922
    • Plavnica 244, 065 45 Plavnica
    • 0903 722 332
    • 0948 696 266 - odhlasovanie zo stravy 0901 720 332 - vedúca ŠJ
    • 0948305102
    • 052/4283921
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje