• Školské kolo v stolnom tenise

     • Na záver stolnotenisového krúžku sa dnes uskutočnilo školské kolo v tejto krásnej hre. Po postupových kolách sa na 1. mieste umiestnil a pohár si prevzal Denis Majerčák, 2. miesto si vybojoval Paskal Chovanec a na 3. mieste sa umiestnil Matej Herstek.

     • Nadácia Tesco

     • Dnes nás potešila ďalšia nadácia: s radosťou Vám oznamujem, že Váš projekt bol v programe “Vy rozhodujete, my pomáhame“ Nadácie Tesco, zaradený hodnotiacou komisiou medzi tri najlepšie v regióne!

      Postupuje do druhého kola, v ktorom budú o jeho podpore rozhodovať zákazníci.

      Ako? Je to celkom jednoduché.

      Každý zákazník, ktorý od 17. júna -14. júla 2019, nakúpi v Starej Ľubovni v obchode spoločnosti Tesco, dostane po zaplatení jeden hlasovací žetón. Žetón vhodí do hlasovacieho boxu A, B alebo C projektu, ktorý chce podporiť. Projekty s najväčším počtom hlasov od zákazníkov získajú v jednotlivých regiónoch podporu vo výške 1300 eur na realizáciu aktivít v priebehu mesiacov august 2019 až február 2020. Projekty umiestnené v hlasovaní zákazníkov na 2. mieste získajú podporu v hodnote 600 eur, projekty umiestnené na 3. mieste 300 eur.

     • Deň mamičiek a oteckov

     • Pár fotografií z dnešného oddychového popoludnia, kedy si u nás oddýchli mamičky, oteckovia i starí rodičia. Ďakujeme, že ste nás poctili návštevou.

     • Oznam a riaditeľské voľno

     • Z dôvodu chorobnosti zamestnancov školskej jedálne sa vo štvrtok 9.5. 2019 prerušuje prevádzka školskej jedálne (nebude sa variť). V prevádzke nebude ŠKD. Žiaci v ZŠ budú mať skrátené vyučovanie: 1.-4. = 4 hodiny, 5.-9. = 5 hodín. Taktiež nebudú záujmové útvary (krúžky). Cezpoľní žiaci môžu počkať do odchodu autobusov pod dozorom v ZŠ.

      Podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľka školy poskytuje

      riaditeľské voľno

      žiakom ZŠ z organizačných a prevádzkových dôvodov na deň 10.5. 2019 (piatok).

      V prevádzke nebude školská jedáleň ani ŠKD. MŠ funguje naďalej bez obmedzení.

     • Stretnutie

     • Čas letí ako vták - nezosadne, nezastaví, vlasy im zdobí zopár šedín, na tvári sa sem tam objaví vráska, v ich náručí sa už túlia vnúčata, no napriek tomu v ich očiach zbadáte šibalské ohníčky, ktoré pripomínajú nezbednosti zo školských čias.

      50 rokov uplynulo, odkedy opustili brány našej školy, no dnes si zaspomínali na všetky šibalstvá, prvé lásky, úspechy i sklamania...

     • Čitateľský oriešok

     • Vanda Imrichová, žiačka 3. A si preberá cenu za krásne 2. miesto v celoslovenskej literárno-výtvarnej súťaži Čitateľský oriešok. Žiačku viedla p.uč. Urdová. Blahoželáme

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
    • zsplavnica@gmail.com
    • +421524283922
    • Plavnica 244, 065 45 Plavnica
    • 0903 722 332
    • 0948 696 266 - odhlasovanie zo stravy 0901 720 332 - vedúca ŠJ
    • 0948305102
    • 052/4283921
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje