• Včelár

     • Dnes mali žiaci 4. roč. milú návštevu včelára, ktorý zvedavcom vysvetlil všetko o včelách, o ich živote, o práci včelára i o tom, ako to je so žihadlami. Ďakujeme pánovi Jánovi Mrugovi za odborný výklad :)

     • Rodičovské združenie

     • Milí rodičia,

      pozývame Vás na individuálne rodičovské združenia, ktoré sa uskutočnia dňa 25.4. 2019 (štvrtok) v poobedňajších hodinách podľa pokynov triednych učiteľov. Tešíme sa na Vás. Ak sa nemôžete zúčastniť osobne, informujte sa o východno-vzdelávacích výsledkoch Vášho dieťaťa telefonicky.

     • Pre žiakov 6. roč.

     • POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020

      Vážení rodičia, milí žiaci 6. ročníka!
      Z dôvodu organizačného zabezpečenia školského roka 2019/2020 Vás žiadame o voľbu predmetu  z povinne voliteľných predmetov do 7. ročníka.
      Žiak 6. ročníka si vyberá 1 predmet a to z nasledovnej ponuky:
      1.) Druhý cudzí jazyk:
      nemecký jazyk – 2 hodiny/týždenne
      Pri voľbe 2. cudzieho jazyka sa tento jazyk učí žiak až do 9. ročníka.
      Ak si žiak nevyberie možnosť druhého cudzieho jazyka, volí si tento predmet:
      2.) Cvičenia zo slovenského jazyka – 2 hodiny/týždenne
      Informujeme, že tento predmet bude mať žiak až do 9. ročníka.
      Prečo blok voliteľných predmetov?
      Škola má povinnosť ponúknuť žiakovi druhý cudzí jazyk. Žiak si ho nemusí vybrať, ale škola mu ponúka inú variantu v tej istej časovej dotácii. Jednotlivé skupiny otvoríme pri počte žiakov minimálne 18. Návratky obdržíte od svojich triednych učiteľov.

     • Deň narcisov

     • Dňa 11.4. sa konala zbierka na pomoc ľuďom s onkologickým ochorením. Pri tejto príležitosti sa vyzbieralo pekných 511,47 eur. Všetkým Vám za pomoc veľmi pekne ďakujeme.

     • Nadácia SPP

     • Dnes (17.4. 2019) nás Nadácia SPP potešila výbornou správou:

      Gratulujeme! Vaša žiadosť o príspevok pre projekt Skrášlime si areál novými drevinami v grantovom programe GP Regióny 2019 bola schválená hodnotiacou komisiou a bude Vám prispené sumou 900,00 €.

     • Brigáda ukončená

     • Pár fotografií z dnešnej brigády. Ďakujeme všetkým, ktorí skrášlili naše okolie i obce Sulín a Hromoš :)

     • Brigáda

     • Zajtra, 16.4. 2019 plánujeme v rámci environmentálnej výchovy upratovanie okolia školy (žiaci 5. - 9. roč.). Žiaci z Plavnice sa stretnú pred školou o 9:00 hod. Prineste si so sebou metly, lopaty, hrable, fúriky...

      Cezpoľní žiaci - nezabudnite sa odhlásiť z obedov.

       

     • Veľkonočné prázdniny

     • Veľkonočné prázdniny sa začnú vo štvrtok 18. apríla a skončia v utorok 23. apríla 2019. Školské vyučovanie sa začne v stredu 24. apríla 2019.

     • Šumenie - literárna súťaž

     • Dňa 4.4. 2019 sa v Košiciach uskutočnilo vyhodnotenie 10. ročníka literárnej súťaže pre základné školy a osemročné gymnáziá v Košickom a Prešovskom kraji Šumenie. Keďže hlavnými partnerom tohto ročníka súťaže bola Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov a Psia akadémia v Košiciach, aj téma bola zameraná na štvornohých miláčikov. Mladí autori sa mohli pustiť do tvorby poézie a prózy na témy Život pod psa a Človek, najlepší priateľ psa. Na súťaži nás v Košiciach reprezentovala šiestačka Lenka Kyšeľová, ktorá bola ocenená Čestným uznaním a pekné 2. miesto si vypísala ôsmačka Vanesa Knapiková. Dievčatám blahoželáme.

       

       

     • Hokejová predprípravka v Poprade

     • V rámci projektu hokejovej predprípravky si hokejové zručnosti osvojovali deti hravou formou za účasti hráčov HK Poprad, mládežníckych trénerov a inštruktorov SZĽH.

     • Návšteva predškolákov

     • V utorok mali naši prváčikovia vzácnu návštevu. Prišli ich pozrieť predškoláci. Prváci ukázali, čo všetko sa v škole naučili a predškoláci sa nedali zahanbiť. Nezaostali za veľkými žiakmi, spoločne zvládli ťažkú matematiku :)

     • Pytagoriáda - Okresné kolo

     • Nový úspech našej školy:

      Karol Chmeliar: 2. miesto
      Nela Chovancová: úspešný riešiteľ
      Oliver Solecký: úspešný riešiteľ
      Tomáš Feňďa: úspešný riešiteľ
      Ján Petrus: úspešný riešiteľ

      Súťaž: Pytagoriáda
      Kolo: Okresné kolo


   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
    • zsplavnica@gmail.com
    • +421524283922
    • Plavnica 244, 065 45 Plavnica
    • 0903 722 332
    • 0948 696 266 - odhlasovanie zo stravy 0901 720 332 - vedúca ŠJ
    • 0948305102
    • 052/4283921
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje