• Deň učiteľov

     • Dnešný deň bol na našej škole slávnostný. Už pri príchode do školy ste mohli vidieť pekne vyobliekaných chlapcov a dievčatá s hŕbami kníh. Dnes je totiž Deň učiteľov a na našej škole sme mali pripravené rôzne aktivity.  Ráno sme začali burzou kníh, ktoré si žiaci mohli doniesť z domu. Atmosféra bola príjemná, navôkol bolo počuť šušťanie strán v knihe a po celej chodbe boli veselé deti, ktoré si prezerali knihy iných "predávajúcich", kupovali si niečo do vlastnej knižnice a navzájom sa o knihách rozprávali. 

      Po tejto burze kníh nasledovala v každej triede tvorivá dielňa, v ktorej žiaci využili strany starých kníh na kreslenie alebo tvorenie.

      Pokračovali sme vyučovaním, no nie hocijakým. Rovesníckym. Že aké to je? No predsa také, že chlapci a dievčatá si mohli vyskúšať aké to je učiť spolužiakov alebo mladších žiakov. Veľmi nás tešil veľký záujem o tento spôsob výučby. Pochvaľovali si ho aj samotní noví "učitelia"  a "učiteľky", ako aj žiaci, ktorých učili.

      Milým prekvapením pre učiteľský kolektív školy bola veľká prestávka, na ktorej boli medzi pekne oblečených žiakov pozvaní učitelia, ktorým deviatačky predniesli v mene všetkých žiakov pekný príhovor a vyhodnotili tajnú anketu o najlepšieho učiteľa, ktorá dopadla nasledovne: 1.miesto: p. uč. Vyrosteková, 2.miesto: p. uč. Matulík, 3.miesto: p. uč. Olejár. 

      Na záver by sme už dodali len to, že dnešný Deň učiteľov bol rovnako príjemný pre žiakov ako aj pre učiteľov a sme radi, že máme takých milých a šikovných žiakov.

      (J. Imrichová)

     • Futsal - krajské kolo

     • Blahoželáme družstvu starších chlapcov (S. Vojtek, S. Hamborský, S. Hriňák, M. Štupák, T. Chmeliar, D. Krajňak, M. Sklenárik, R. Rybovič, M. Kormoš). V krajskom kole vo futsale získali 27.3. 2019 výborné 3. miesto

     • Naši namladší športovci trénujú na ľade

     • V rámci školskej hokejovej a hokejbalovej ligy sa aj naši malí športovci zúčastnili tréningu na štadióne v Kežmarku. Tréningy prebiehajú každý piatok poobede a naši žiaci budú ich súčasťou do konca apríla.

     • Testovanie T9-2019 - riaditeľské voľno

     • Vážení rodičia,

      v stredu 3. apríla 2019 sa uskutoční testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (T9-2019).

      Z organizačných dôvodov nie je možné zabezpečiť riadne vyučovanie všetkých tried, preto je

      žiakom 8. ročníka udelené riaditeľské voľno.

      Viac informácií o T9-2019 na https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9

     • Biblická olympiáda - rímskokatolícke náboženstvo

     • 21. marca 2019 sa v Sabinove uskutočnilo okresné kolo Biblickej olympiády. Súťažilo sa v trojčlenných družstvách. Naše dievčatá – Alžbetka Fedorková, Alica Jozefíková a Radka Rybovičová obsadili 1. miesto s veľkým bodovým náskokom a postúpili na krajské (diecézne) kolo, ktoré bude v Košiciach. Dievčatám blahoželáme.

     • Svetový deň vody

     • V piatok 22.3. 2019 bol Svetový deň vody, p.vychovávateľka Štupáková spoločne s členmi školského parlamentu ponúkali na chodbe školy čistú vodu z vodovou, ktorá sa rýchlo míňala.

     • Hviezdoslavov Kubín - Okresné kolo

     • Nový úspech našej školy:

      Karol Chmeliar: 2. miesto
      Miriama Pčolková: výborný prednes
      Pavol Jozafát Székely: výborný prednes

      Súťaž: Hviezdoslavov Kubín
      Kolo: Okresné kolo


     • Anglicko - americký deň

     • Včera, 14.3., sme mali so šiestakmi na angličtine špeciálny tematický anglicko - americký deň s ochutnávkou typických jedál krajín, ktorých jazyk sa učíme. Keďže učivo preberáme v rámci tematického celku o jedle, pripravili sme si sendviče, hrianky s maslom, donuty, rybu s hranolkami, muffiny a pridali ďalšie typické jedlá (popcorn, marshmallows, čipsy, jelly beans, cookies, atď.). Najzaujímavejším bol typický anglický čierny čaj s mliekom. Zabavili sme sa rapom o jedle, ktorý žiaci zarepovali do rytmu, popočúvali sme si Beatles a pozreli Mr. Beana. Pochvala patrí všetkým žiakom, ktorí usilovne jedlá pripravovali. Za odmenu sa nimi pohostili. V triedach vládla príjemná atmosféra a utužovanie kolektívu.

     • Burza kníh

     • Milí žiaci, 28. marca sa na našej škole uskutoční Burza použitých kníh. Ak máte doma knihu, ktorú ste už čítali a viac ju už nepotrebujete, môžete ju (po súhlase rodičov) priniesť do školy a predať 😀 Predávať sa môžu iba zachovalé a nepoškodené knihy. Možno sa Vám podarí kúpiť knihu, po ktorej ste už dávno túžili 😊

     • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

     • Mnohí žiaci majú potešenie z umeleckého prednesu a svoje výnimočné schopnosti predviedli na školskom kole Hviezdoslavovho Kubínu. Súťaž sa delí na 3 kategórie (2.- 4. roč., 5.- 6. roč., 7.- 9. roč.).

      V 1. kategórii v poézii udelila porota 1. miesto Miriamke Pčolkovej, na 2. mieste sa umiestnil Oliver Solecký a 3. miesto získali Timea Bednarčíková a Tobias Chovanec. V kategórii próza patrí 1. miesto Karolkovi Chmeliarovi a 3. miesto získala Karolínka Mrugová.

      V 2. kategórii v poézii nebolo udelené 1. miesto, 2. miesto si vyrecitovala Kristína Lešková a o 3. miesto sa podelili Viktória Vančová a Ivana Raslavská. V próze získal Timotej Vyparina 1. miesto, Nikoletta Ševčíková 2. miesto a Ján Jurašovský 3. miesto.

      V 3. kategórii v poézii tiež nebolo udelené 1. miesto. Na 2. mieste sa umiestnili Kristián Štupák a Zuzana Mačugová, na 3. mieste skončila Sofia Karaffová. V próze si 1. miesto vyrecitoval Pavol J. Székely a o 3. miesto sa podelili Alica Jozefíková a Matej Kontra.

      Víťazom blahoželáme a ostatným účastníkom ďakujeme za účasť a krásne ukážky.

     • Naši žiaci medzi najlepšími v Starej Ľubovni

     • Primátor mesta Stará Ľubovňa ocenil najúspešnejších reprezentantov mesta za rok 2018 v oblasti kultúry. Nechýbali medzi nimi aj naši žiaci Katka Chmeliarová, Paľko Székely, Kristínka Lešková a Filip Jozefík, ktorí úspešne študujú a reprezentujú  ZUŠ v Starej Ľubovni. Blahoželáme...

     • Tematický deň - Pomáhame sami sebe

     • Žiaci 6.A mali dnes namiesto vyučovania tematický deň na tému Pomáhame sami sebe, kde sa rozprávali o empatii, šikanovaní, komunikácii a spolupráci. Ďakujeme pracovníčkam CPPPaP za odbornú prednášku, aktivity a spoločne strávený deň so šiestakmi.

     • Praktické využitie učiva

     • Žiaci 4. roč. si prakticky vyskúšali tému zo SJ - robíme rozhovor (interview). Teoretickú časť zvládli veľmi rýchlo, preto si na praktickú pozvali vzácneho hosťa, pána starostu, ktorý im ochotne odpovedal na ich múdre a zvedavé otázky.Ďakujeme pánovi starostovi, že si našiel čas, pretože všetkým sa táto netradičná vyučovacia hodina páčila :)

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
    • zsplavnica@gmail.com
    • +421524283922
    • Plavnica 244, 065 45 Plavnica
    • 0903 722 332
    • 0948 696 266 - odhlasovanie zo stravy 0901 720 332 - vedúca ŠJ
    • 0948305102
    • 052/4283921
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje