• Vyhodená desiata

     • Niektoré z dievčat nám tu často vyhadzuje desiatu. Dnes našla p.upratovačka vyhodenú desiatu v koši dievčenského WC... V takom istom igelitovom vrecku boli nedávno vyhodené v koši aj nahryznuté donutky... Mamička, ktorá zbytočne chystá desiatu a spoznala ju, skúste sa o tom porozprávať, možno Vaše dieťa nie je hladné, možno... A možno by to niekto iný rád zjedol...

     • Klzisko

     • Ďakujeme pánovi starostovi Rastislavovi Grichovi a pracovníkom obecného úradu za ľadovú plochu, využívame ju v plnom prúde...

     • Oznam

     • Výpis polročného vysvedčenia dostanú naši žiaci vo štvrtok 31.1. 2019. V piatok 1.2. 2019 budú polročné prázdniny. Stretneme sa opäť v pondelok 4.2. 2019.

     • Oslobodenie obce

     • Dňa 23.1. 2019 sme si pripomenuli 74. výročie oslobodenia našej obce. Pristavili sme sa pri pamätníku padlých hrdinov spolu s tajomníkom zväzu protifašistických bojovníkov J. Gecim a so žiakmi 6.B triedy. Spoločne sme sa pomodlili a vzdali hold padlým hrdinom.

     • Lyžiarsky výcvik

     • Siedmaci pozdravujú z lyžiarskeho výcviku z Táľov. Majú sa výborne, sú šikovní, vylyžovaní a my im iba tíško závidíme :)

     • Vianočná pošta

     • "Lebo človek je stvorený pre dobro a jeho šťastie je o to väčšie, o čo viac dobra rozdá..."

      Iste si spomínate na projekt Vianočná pošta, do ktorého sme sa už 2.rok zapojili s našimi žiakmi a tvorili v ňom pohľadnice pre starkých v domoch dôchodcov. Časť z nich tento rok putovala do Sniny a dnes sme si našli takéto poďakovanie, ktoré zahrialo pri srdiečku. Nájdete si na fotkách aj Vašich starkých?

      "V mene DS Jána Pavla zo Sniny sa Vám chceme ešte raz poďakovať za krásny projekt Vianočnej pošty. Posielame aspoň niekoľko fotografií, kde sme pri odovzdávaní pošty... Ich prekvapenie aj dojatie bolo úprimné a v mene všetkých, ktorých ste potešili vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí to vymysleli, všetkým ktorí to vyrobili aj všetkým, ktorí to doručili... Lebo človek je stvorený pre dobro a jeho šťastie je o to väčšie, o čo viac dobra rozdá... Nech ste všetci požehnaní... 💞"

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
    • zsplavnica@gmail.com
    • +421524283922
    • Plavnica 244, 065 45 Plavnica
    • 0903 722 332
    • 0948 696 266 - odhlasovanie zo stravy 0901 720 332 - vedúca ŠJ
    • 0948305102
    • 052/4283921
  • Fotogaléria

   • Divadielko Slniečko (18.2.)
   • Karneval v MŠ
   • Beseda s poľovníkom- staráme sa o zvieratká v zime
   • Zimná olympiáda
   • Štedrý deň v MŠ (ďakujeme štedrým rodičom)
   • Vianočná besiedka v MŠ- Luskáčik
   • Advent MŠ
   • Mikuláš v MŠ
   • Sokoliari 26.11.
   • Besiedka pre starých rodičov
   • Staráme sa o naše zúbky
   • Divadielko ,,Čarovná muzika"