• Oznam

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Plavnici Vám oznamuje, že v čase od 22.12. 2018 do 7.1. 2019 sú vianočné prázdniny. Vyučovanie v ZŠ začne 8.1. 2018. V tom istom čase bude prerušená prevádzka v materskej škole a školskej jedálni.

      Prajeme Vám krásne sviatky

     • Záchrana som ja - získali sme defibrilátor

     • Život je to najprirodzenejšie a najvzácnejšie, čo každý z nás vlastní. V niektorých okamihoch si mnohí ľudia uvedomujú, aký dokáže byť krehký. V dnešnej dobe sa malými i veľkými krokmi dennodenne nachádzajú riešenia na jeho skvalitnenie a záchranu. Jedným z takýchto zázrakov je aj automatický externý defibrilátor – lekársky prístroj, ktorý sa používa na poruchy srdcového rytmu elektrickým výbojom. Tento vzácny prístroj je od 13.decembra súčasťou základnej školy v Plavnici. Ako sa tam dostal? Zaujímavosťou je, že ho škola získala vďaka jej žiakom z 3.A a p.uč. Urdovej. Tí sa zapojili do projektu Záchranár som ja, v ktorej ako kolektív žiakov vyhrali. Deti napísali príbeh, ktorý bol zameraný na záchranu života a porotu zaujal natoľko, že sa ich rozhodla oceniť a v spomínaný dátum slávnostne vo vstupnej hale školy uložila do skrinky ich výhru - prístroj, ktorý v budúcnosti môže niekomu zachrániť život nielen na škole, ale aj v širšom okolí. Tretiaci si tak vychutnali príjemný pocit z dobrej veci, ktorá dokáže pomôcť iným, ale aj príjemný čas zo zábavnou formou podaných náučných stanovíšť, ktoré pre nich a ich spolužiakov z 1.stupňa prichystali šikovní záchranári. Tí následne v popoludňajších hodinách školili aj zamestancov školy. Treba už len veriť, že k tomu, kto sa ocitne v situácii, že bude potrebovať túto pomoc, sa prístroj dostane rýchlo a hlavne účinne.

      J. Imrichová

     • Biblická olympiáda

     • V utorok 18. 12. 2018 sa v našej škole konalo školské kolo Biblickej olympiády, ktorého sa zúčastnilo 16 žiakov, najlepších v triednych kolách. 1. miesto získala Katka Chmeliarová z 8.A, 2. Radka Rybovičová z 6.B a 3. Alžbetka Fedorková z 8.A. 4. miesto obsadila Alica Jozefíková z 7.A triedy, ktorá bude náhradníčkou. Víťazi budú reprezentovať školu ako jeden tím na okresnom kole. Dievčatám blahoželáme a prajeme ďalšie príjemné študovanie Svätého písma.

     • Oznam

     • Rodičia cezpoľných žiakov, vyzdvihnite si, prosím Vás peniažky za dopravné na svojich obecných úradoch. Ďakujeme

     • Vianoce 2018

     • Do galérie Vianoce 2018 boli pridané fotografie. Deti si pripravili program plný hudby, spevu, tanca a radosti. Svojím spevom sa predstavili dievčatá i chlapci. Vypočuli ste si koledy, potešili ste sa básničkami a roztancovali sme aj detičky medzi divákmi. Videli ste vianočné zvyky Štedrého dňa. Ďakujeme všetkým zúčastneným a tešíme sa na ďalšie príjemné stretnutie.

     • Babka, dedko

     • Starí rodičia a ich vnúčatá si prevzali ocenenia v súťaži BABKA, DEDKO 2018

      Už 17 rokov žije v regióne Stará Ľubovňa jedinečné podujatie Babka, dedko. Aj v aktuálnom ročníku poslali deti prostredníctvom škôl organizátorom svoje vyznania starým rodičom. Porota mala ťažkú úlohu, vybrať tie najkrajšie, najúprimnejšie, najoriginálnejšie... Všetky by si zaslúžili ocenenie. Napokon sa 13. decembra 2018 popoludní stretlo 32 vnúčat z celého regiónu a ich starí rodičia v obradnej sieni MsÚ v Starej Ľubovni, aby si prebrali za svoje literárne dielka ocenenia z rúk primátora mesta Stará Ľubovňa Ľuboša Tomka a členiek poroty Edity Oláhovej, Iriny Novákovej a Evy Kollárovej.

      Blahoželáme Nelke Chovancovej a jej babke Darinke Štupákovej. Žiačku viedla p.uč. Urdová.

     • Pozdravy pre starkých

     • Naši žiaci v posledných dňoch tvorili a písali tradičné symboly Vianoc - pohľadnice. Boli však niečím špeciálne. Niektoré poputujú do Česka v rámci spolupráce na hodinách AJ v rámci projektu eTwinning a niektoré na Slovensko v rámci projektu Vianočná pošta, aby sme potešili našich starkých v domovoch dôchodcov v Tvrdošíne, Pezinku a v dennom stacionári v Snine. Veríme, že ich naše úprimné slová a priania, ako aj plavnické čajíky potešia. Našich žiakov veľmi tešilo, že nimi urobia radosť starkým a napísali im veľa pekných slov o sebe, ako aj to, čo im želajú do nadchádzajúcich sviatkov, počas ktorých by sme mali všetci robiť dobré skutky a usilovať sa o dobro pre iných.

     • Lomihlav - krajská matematická súťaž

     • Lomihlav je súťaž štvorčlenných družstiev žiakov siedmeho až deviateho ročníka alebo sekundy až kvarty reprezentujúcich svoju školu. Ich úlohou je čo najlepšie vyriešiť 20 matematických úloh, 5 hlavolamov a 5 hádaniek. Tejto súťaže sa pravidelne zúčastňuje vyše stovka žiakov zo základných škôl, najmä z východného Slovenska. Majú šancu sa niečo nové naučiť, porovnať svoje sily s ostatnými a stretnúť kamarátov so záľubou v matematike.

      Tohto roku sa súťaž Lomihlav uskutočnila 30. 11. 2018 v priestoroch Gymnázia, Alejová 1 v Košiciach. Reprezentovali nás 2 skupiny. Družstvo našej školy v zložení Monika Vančová, Samuel Lapšanský, Katarína Chmeliarová a Alex Kyšeľa sa v silnej konkurencii 50 družstiev  umiestnili na 34. mieste. Družstvo v zložení Ján Petrus, Nikolas Rybovič, Pavol Jozafát Székely a Šimon Pjaták sa umiestnili na 43. mieste.

      Zadanie súťažných úloh a ich riešenia nájdete tu

      Fotografie zo súťaže:

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
    • zsplavnica@gmail.com
    • +421524283922
    • Plavnica 244, 065 45 Plavnica
    • 0903 722 332
    • 0948 696 266 - odhlasovanie zo stravy 0901 720 332 - vedúca ŠJ
    • 0948305102
    • 052/4283921
  • Fotogaléria

   • Divadielko Slniečko (18.2.)
   • Karneval v MŠ
   • Beseda s poľovníkom- staráme sa o zvieratká v zime
   • Zimná olympiáda
   • Štedrý deň v MŠ (ďakujeme štedrým rodičom)
   • Vianočná besiedka v MŠ- Luskáčik
   • Advent MŠ
   • Mikuláš v MŠ
   • Sokoliari 26.11.
   • Besiedka pre starých rodičov
   • Staráme sa o naše zúbky
   • Divadielko ,,Čarovná muzika"