• Pokyny k testovaniu piatakov

     • Testovania papierovou formou sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

      Viac informácií nájdete na www.nucem.sk

      Všetkým piatakom prajeme pri testovaní veľa šťastia!      

      Riaditeľské voľno:

      21. november 2018 (streda) - iba pre žiakov 7.A, 8.A, 8.B.

      Dôvod: Z organizačných dôvodov súvisiacich s testovaním žiakov  5. ročníka T 5 – 2018. 

     • Pasovanie prvákov

     • Dňa 26. 10. 2018 sa v ZŠ konalo pasovanie prvákov. Žiaci v krátkom programe ukázali, čo sa od začiatku školského roka naučili. Recitovali básne, zaspievali pieseň, riešili úlohy zo slovenského jazyka a matematiky. Svoju šikovnosť preukázali aj pri ukladaní úborov na telesnú výchovu do vrecúška. Po úlohách zvládnutých úlohách ich pani riaditeľka slávnostne pasovala za prvákov. Na pamiatku si každý odniesol pamätný list. Našim prvákom prajeme veľa zdaru i chuti do učenia.

     • Madamé Humanité - Medzinárodné kolo

     • Zo 4500 prác detí z Európy a Izraela bolo odmenených 80, medzi nimi aj práce ZDENKY HUBOVEJ (5.A) a KATKY RINDOŠOVEJ (3.B). Diplomy a medaily im odovzdal vo Svidníku prezident Open Society of Artists F.T. Turek. Blahoželáme dievčatám a tiež p.vychovávateľke Viere Štupákovej za vedenie žiačok.

      Nový úspech našej školy:

      Zdenka Hubová: medaila
      Katarína Rindošová: medaila

      Súťaž: Madamé Humanité
      Kolo: Medzinárodné kolo

       

     • Deti kreslia pre Sýriu

     • Naši žiaci sa s pani učiteľkou Frohlichovou zapojili do výtvarnej súťaže Deti pre Sýriu, ktorú pri príležitosti Dňa detí vyhlásila pápežská nadácia. Dve prvé miesta, ktoré boli udelené, patria Grétke Mlakovej a Maximovi Repkovi. Ceny si preberú z rúk sýrskeho arcibiskupa, Mons. Antoine Chagde v sobotu, 24. 11. 2018, počas Noci svedkov, ktorá sa bude konať v Trnave v rámci Týždňa pomoci prenasledovaným kresťanom. Práce detí pripoja k prácam detí zo sýrskeho Aleppa a ich duchovnú i umeleckú hodnotu budú môcť obdivovať účastníci putovnej výstavy po Slovensku, ktorú plánuje nadácia pripraviť v mesiacoch november 2018 - január 2019

      Blahoželáme Grétke a Maximovi a tiež p.uč. Frohlichovej za vedenie žiakov.

     • Hokejbalová liga (3. zápas)

     • Naši hokejbalisti zažili včera krásny úspech, na okresnej súťaži v Novej Ľubovni získali 1. miesto a postúpili do A skupiny. Blahoželáme žiakom 1. a 2. roč. a p.uč. Olejárovi za prípravu žiakov.

     • Riaditeľské voľno

     • Podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľka školy poskytuje riaditeľské voľno žiakom ZŠ z organizačných a prevádzkových dôvodov na deň 29.10. 2018. V prevádzke nebude ani školská jedáleň ani ŠKD. Dňa 30.10. 2018 je jednorazový štátny sviatok, od 31.10. sú jesenné prázdniny. Žiaci nastupujú do školy po jesenných prázdninách 5.11. 2018.

      V MŠ bude od 29.10. - 2.11. 2018 prerušená prevádzka kvôli výmene okien.

     • Milión detí sa modlí ruženec

     • Slovensko sa dňa 18. októbra 2018 (štvrtok) pripojí k takmer 70 krajinám, kde sa deti zjednotia v modlitbe za pokoj a jednotu vo svete, v ktorom je viac ako 40 krajín sužovaných prebiehajúcim ozbrojeným konfliktom.

      Aj naša škola sa zapojí do tejto peknej akcie. Viac informácií nájdete tu:

      Vaše deti prinesú v pondelok návratku so súhlasom (nesúhlasom) na danej modlitbe ruženca. V daný deň bude z dôvodu prezentácie knihy o Plavnici skrátené vyučovanie. Žiaci 1.- 4. ročníka budú končiť 4. hodinou a žiaci 5. -9. skončia 5. vyučovacou hodinou. Poobede nebudú krúžky, ŠKD a tiež ZUŠ odbor hudobný a tanečný.Ďakujeme za pochopenie

     • Oznam ZUŠ - rodičovské

     • Riaditeľ ZUŠ J. Melkoviča v Starej Ľubovni odkazuje rodičom, že dňa 25.10. 2018 o 16:00 hod. sa uskutoční ZRŠ v čitárni ZŠ v Plavnici pre odbor hudobný a tanečný.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
    • zsplavnica@gmail.com
    • +421524283922
    • Plavnica 244, 065 45 Plavnica
    • 0903 722 332
    • 0948 696 266 - odhlasovanie zo stravy 0901 720 332 - vedúca ŠJ
    • 0948305102
    • 052/4283921
  • Fotogaléria

   • Divadielko Slniečko (18.2.)
   • Karneval v MŠ
   • Beseda s poľovníkom- staráme sa o zvieratká v zime
   • Zimná olympiáda
   • Štedrý deň v MŠ (ďakujeme štedrým rodičom)
   • Vianočná besiedka v MŠ- Luskáčik
   • Advent MŠ
   • Mikuláš v MŠ
   • Sokoliari 26.11.
   • Besiedka pre starých rodičov
   • Staráme sa o naše zúbky
   • Divadielko ,,Čarovná muzika"