• Reprezentanti školy 2017/2018

    • Súťaže nájdete na podstránke - Úspechy a ocenenia


     Vedomostné súťaže:

     Dejepisná olympiáda - okres

     2. miesto - Šimon Pjaták

     Dejepisná olympiáda - krajské kolo

     Úspešný riešiteľ - Šimon Pjaták

     Geografická olympiáda - okres

     2. miesto - Juraj Sklenárik

     Úspešný riešiteľ - Daniela Adamovičová, Radka Rybovičová

     Pytagoriáda - okres

     Úspešný riešiteľ - Ivana Borecká, Lenka Kyšeľová, Michal Sklenárik

     Recitačné súťaže

     Hviezdoslavov Kubín - kraj

     3. miesto - Katarína Chmeliarová

     Hviezdoslavov Kubín - okres

     1. miesto - Katarína Chmeliarová

     2. miesto - Karol Chmeliar

     Čestné uznanie - Timotej Vyparina, Pavol Jozafát Székely

     Náboženské súťaže

     Biblická olympiáda - okres

     Rímskokatolícke náboženstvo: 1. miesto - Alžbeta Fedorková, Alica Jozefíková, Radka Rybovičová

     Gréckokatolícke náboženstvo (Šambron) - 3. miesto

     Gréckokatolícke náboženstvo (Údol) - 1. miesto

     Vincolympiáda - celoslovenská

     1. miesto - Katka Kyšeľová a Radka Rybovičová

     2. miesto - Alžbeta Fedorková a Mária Kyseľová

     3. miesto - Alica Jozefíková a Michaela Kyšelová

     Literárne súťaže

     Ten starý hrad, čo na tom kopci stojí - okres

     2. miesto - Michal Frohlich, Filip Jozefík

     3. miesto - Dorota Mlaková 

     Odkaz Karolíny Brüstleovej - celoslovenská

     2. miesto - Daniela Adamovičová

     3. miesto - Júlia Platková

     Literárne Košice J. Štiavnického - celoslovenská

     2. miesto - Lenka Kyšeľová

     Dúha - celoslovenská

     3. miesto - Simona Hetešová

     ČU - Vanesa Knapiková

     Kukučínova literárna Revúca - celoslovenská

     strieborné pásmo - Júlia Platková, Nikola Tarasovičová

     bronzové pásmo - Simona Hetešová

     Madame Humanité - medzinárodná

     Daniela Adamovičová - ocenená práca

     Výnimočné Vianoce - celoslovenská

     Katarína Kyšeľová - ocenená práca

     Babka, dedko - okres

     Filip Jozefík (2.A) - hlavná cena

     Výtvarné súťaže

     Mikitova Terňa - celoslovenská

     Hlavné ceny - Simonka Sopková, Patrikov Starinský, Dominika Valeková, Melody Brandová, Kamila Brotvanová a Zuzana Fröhlichová

     Dobšinský v modernom rúchu - medzinárodná

     1. miesto - Zuzana Ridillová

     2. miesto - Nela Murcková

     2. miesto - Tamara Malastová

     Moje nie zlu - kraj

     Čestné uznanie - Viktória Repková

     TV Lux - celoslovenská

     Hlavná cena - kolektív žiakov 1.A

     1. miesto - Petra Urbanová

     Vesmír očami detí - okres

     Hlavná cena - Pavol Fedorko, Klárka Mojcherová, Petra Urbanová, Viktória Vančová

     Čestné uznanie - Sebastián Bujňák, Ján Jurašovský

     Výnimočné Vianoce - celoslovenská

     Katka Kyšeľová - ocenená práca

     Anjel Vianoc - celoslovenská

     Kolektív 1.A triedy - ocenená práca

     Hovorme o jedle - celoslovenská

     Michaela Kyšelová - hlavná cena

     Spevácke súťaže

     Spievajže si, spievaj - okres

     Kristína Lešková, Sofia Karaffová - zlaté pásmo

     Spievajže si, spievaj - kraj

     Kristína Lešková, Sofia Karaffová - strieborné pásmo

     Športové súťaže

     Malý futbal chlapci - okres

     3. miesto - družstvo chlapcov

     Malý futbal dievčatá - okres

     2. miesto - družstvo dievčat

     Florbal - okres

     2. miesto - družstvo chlapcov

     Hokejbalová prípravka žiakov 1. a 2. roč.:

     1. - 3. kolo - 4. miesto

     4. kolo - 2. miesto

     5. kolo - 4. miesto

     6. kolo - 3. miesto

     Cezpoľný beh - okres

     družstvo chlapcov - 5. miesto

     družstvo dievčat  - 4. miesto

     Mária Kyseľová - 3. miesto

     Majstrovstvá okresu v šachu - okres

     Nikolas Rybovič - 1. miesto

     Jakub Kyšela - 3. miesto

     Vianočný turnaj o kráľa šachu - okres

     Nikolas Rybovič - 1. miesto

     Michaela Kyšelová - 1. miesto

     Alica Jozefíková - 2. miesto

     Multimediálne súťaže

     Ten starý hrad, čo na tom kopci stojí - okres

     2. miesto - deti ŠKD - video

     1. miesto - Nikoletta Ševčíková a Simona Sopková - fotografie

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
   • +421524283922 Mgr. Miriam Vyparinová - riaditeľka školy Ing. Miroslav Pavlik - zástupca RŠ
   • Plavnica 244, 065 45 Plavnica 065 45 Plavnica Slovakia
   • 37872915
   • 0903 722 332 Bc. Agnesa Mlaková - zástupkyňa RŠ pre MŠ
   • 0948 696 266 - odhlasovanie zo stravy 0901 720 332 - Ľudmila Petríková, vedúca ŠJ
   • 0948305102
   • 052/4283921
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje