• Všetko o našej materskej škole

   • 29.08.2020 10:46
   • Šťastný pobyt  detí v materskej škole  je prioritou našej práce.

    Sme štátna materská škola, ktorá je súčasťou základnej školy. Zriaďovateľom je obec Plavnica. Naša materská škola má 3 triedy, ktoré v šk. roku 2020/2021 bude navštevovať 72 detí vo veku od 3 do 6 rokov. Kolektív zamestnancov tvorí 6 kvalifikovaných učiteliek, 1 pedagogická asistentka a 2 zamestnanci zabezpečujúci prevádzku MŠ. Prioritou našej práce je dieťa. Dieťa so svojimi záujmami, potrebami a svojou individualitou. Preto je koncepcia materskej školy založená v prvom rade na deťoch, ich hravo a šťastne prežitom detstve v materskej škole.

    Nech táto detstvom pokreslená stránka  povie všetkým naokolo, koľko zážitkov, radosti, smiechu, detských radovánok a nezbedností sa dá prežiť v materskej škole...

    Deťom želáme, nech prežívajú u nás len krásne chvíle a rodičom veľa trpezlivosti pri prekonávaní malých i väčších starostí so svojimi škôlkarmi. Spolu nech prežijeme časť nášho života, ktorý nám prinesie pozitívne naladenie a nezabudnuteľné spomienky.

     

    Vážení rodičia, priatelia školy!


    Určite sa zhodneme na tom, vzdelávanie detí je jednou z najlepších investícií do budúcnosti. V našej materskej škole sa snažíme čo najlepšie využiť všetky dostupné zdroje na to, aby sme poskytli  deťom príjemný, pestrý  a radostný pobyt a dobrý základ do života. V živote našej materskej školy veľmi dôležitú úlohu zohrávajú rodičia, ktorí podporujú rozvoj a modernizáciu školy po materiálnej stránke.


    Hoci náš vysoko kvalifikovaný kolektív učiteliek sa snaží pripravovať pre deti tvorivé, často nadštandardné  školské aktivity, nie vždy máme na naše aktivity potrebné prostriedky. Hoci sa pravidelne venujeme obnove pomôcok, detskej knižnice, úpravám a rekonštrukcii interiéru a exteriéru, stále sa pasujeme s obmedzenými prostriedkami. Preto veľmi radi uvítame akúkoľvek podporu z Vašej strany, ktorá nám pomôže skvalitniť úroveň výchovy a vzdelávania v našej materskej škole.

     

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
   • +421524283922 Mgr. Miriam Vyparinová - riaditeľka školy Ing. Miroslav Pavlik - zástupca RŠ
   • Plavnica 244, 065 45 Plavnica 065 45 Plavnica Slovakia
   • 37872915
   • 0903 722 332 Bc. Agnesa Mlaková - zástupkyňa RŠ pre MŠ
   • 0948 696 266 - odhlasovanie zo stravy 0901 720 332 - Ľudmila Petríková, vedúca ŠJ
   • 0948305102
   • 052/4283921
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje