• Aktuálne informácie

    •  

     1. Výchovnej poradkyni je potrebné odovzdať podklady na vyplnenie prihlášok - úspechy žiakov - výsledkové listiny zo súťaži, diplomy,...

     Úspechy nadobudnuté v školskom roku 2019/2020 budú doplnené dodatočne.

     2. Kontrola a doplnenie vstupných údajov žiakov, ktorí odchádzajú na stredné školy. 

     Po obdržaní kontrolného výpisu žiaka je potrebné skontrolovať:

     • osobné údaje
     • údaje zákonného zástupcu
     • známky
     • ostatné údaje, ktoré sú na tomto výpise

      

     Nesprávne údaje je potrebné opraviť buď k danému údaju, alebo odkazom cez hviezdičku na druhú stranu a potvrdiť podpisom zákonného zástupcu žiaka.

     Pokiaľ sú všetky údaje správne, nič neopravujete a správnosť taktiež potvrdí zákonný zástupca žiaka svojím podpisom.

      

     Ďakujem

     Mgr. Gabriela Dinisová, výchovná poradkyňa

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
   • +421524283922 Mgr. Miriam Vyparinová - riaditeľka školy Ing. Miroslav Pavlik - zástupca RŠ
   • Plavnica 244, 065 45 Plavnica 065 45 Plavnica Slovakia
   • 37872915
   • 0903 722 332 Bc. Agnesa Mlaková - zástupkyňa RŠ pre MŠ
   • 0948 696 266 - odhlasovanie zo stravy 0901 720 332 - Ľudmila Petríková, vedúca ŠJ
   • 0948305102
   • 052/4283921
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje