• Testovanie

    • Informácie o celoslovenskom testovaní žiakov 5. ročníka ZŠ

      

     TERMÍN: 20.11. 2019

     Testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

     Testované predmety: slovenský jazyk a literatúra, matematika

      

     Informácie o celoslovenskom testovaní žiakov 9.ročníka ZŠ

      

     TERMÍN: 1.4. 2020 (streda)

     Testovania sa zúčastňujú žiaci 9. ročníka vo všetkých základných školách

     Náhradný termín testovanie sa uskutoční 15. a 16. apríla 2020. Náhradný termín testovania je určený žiakom, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť testovania v hlavnom termíne.

     Testované predmety: slovenský jazyk a literatúra, matematika

     Povolené pomôcky: kalkulačky, rysovacie pomôcky, modré alebo čierne guľôčkové pero

     Zakázané pomôcky: mobilné telefóny, študijné materiály, učebnice a pod.

     Deň testovania:

     žiaci musia byť v škole najmenej 15 minút pred začiatkom testovania, t. j. o 7,45 hod

      

     Informácie o testovaní:  

     www.statpedu.sk

     www.nucem.sk

     www.svsmi.sk

      

     Testy a správne riešenia nájdeš na stránke:
     http://www.nuceum.sk/sk/testovanie_9
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
   • +421524283922 Mgr. Miriam Vyparinová - riaditeľka školy Ing. Miroslav Pavlik - zástupca RŠ
   • Plavnica 244, 065 45 Plavnica 065 45 Plavnica Slovakia
   • 37872915
   • 0903 722 332 Bc. Agnesa Mlaková - zástupkyňa RŠ pre MŠ
   • 0948 696 266 - odhlasovanie zo stravy 0901 720 332 - Ľudmila Petríková, vedúca ŠJ
   • 0948305102
   • 052/4283921
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje