• Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.
    • Albert Einstein
    • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
    • William Shakespear
    • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
    • Carl Rogers
  • Adventný kalendár 2022

    • 24.12.2022
     • 24. zadanie

      Vytvor vianočný stromček z čísel 1 až 24 tak,
      ako vidíš na obrázku.
       V projekte je postava s kostýmom čísel.
      Opečiatkuj čísla na jednotlivé poschodia stromčeka.
      Použi cyklus.

      Zadanie: scratch.mit.edu

    • 23.12.2022
     • 23. zadanie

      Vytvor vianočný stromček z niekoľkých
      vnorených rovnostranných trojuholníkov.
      Postave vyber zelené hrubšie pero.
      Navrhni si vlastný blok trojuholník so vstupom,
      ktorý kreslí trojuholník určenej dĺžky.
      Na kreslenie vnútorných
      trojuholníkov využi cyklus.
      Dĺžku strany pre vnútorné
      trojuholníky vhodne
      zmenši.
       

      Zadanie: scratch.mit.edu
       

    • 22.12.20222
     • 22. zadanie

      Vytvor vianočný stromček aký vidíš na obrázku. 
      Stromček vznikne tak, že vyberieš niektorý bod
      z ľavej strany trojuholníka a spojíš
      ho s niektorým bodom na pravej strane trojuholníka.
      Pri spájaní bodov využi
      zelenú farbu pera.
      Použi cyklus.

      Zadanie: scratch.mit.edu

    • 21.12.2022
     • 21. zadanie

      Do pozadia nakresli vianočný stromček ako zelený trojuholník. 
      Nakresli novú postavu s tvarom niekoľkých bielych vlniek.
       Potom opečiatkuj túto postavu na jednotlivé poschodia stromčeka.
      Vhodne upravuj veľkosť kostýmu
      Použi cyklus.

      Zadanie: scratch.mit.edu

    • 20.12.2022
     • 20. zadanie

      Vytvor vianočný stromček z vianočných balíčkov. 
      Nakresli jednu postavu s kostýmami vianočných balíčkov.
      Potom opečiatkuj túto postavu na jednotlivé poschodia stromčeka.
      Použi cyklus.

      Zadanie: scratch.mit.edu

    • 19.12.2022
     • 19. zadanie

      Vytvor vianočný stromček aký vidíš na obrázku.  
      Nakresli jednu postavu s tvarom malého zeleného štvorca.
      Potom opečiatkuj túto postavu na jednotlivé poschodia stromčeka.
      Použi cyklus.

      Zadanie: scratch.mit.edu

     • 18. zadanie

      Do pozadia nakresli vianočný stromček aký vidíš na obrázku. 
      Nakresli jednu postavu s tvarom bielej vlnky.
      Potom opečiatkuj túto postavu na jednotlivé poschodia stromčeka. Vhodne zmeň veľkosť kostýmu.
      Použi cyklus. 

      Zadanie: scratch.mit.edu

     • 17. zadanie

      Navrhni program, ktorý nakreslí podobný vianočný stromček, aký vidíš na obrázku. 
      Postave nastav hrubšie zelené pero.
      Navrhni nové bloky: vetvička, poschodie.
      Pri kreslení stromu použi cyklus. Na každom poschodí nakresli obe vetvičky.

      Zadanie: scratch.mit.edu

     • 16. zadanie

      Vytvor vianočný stromček z mašličiek. V grafickom editore nakresli postave tvar zelenej mašličky. 
       
      Potom postavu veľakrát opečiatkuj, aby vznikol stromček, ako na obrázku. 
      V programe využi cyklus. Pomocou zväčšenia kostýmu o niekoľko percent zabezpeč, aby sa kostým zväčšoval.

      Zadanie: scratch.mit.edu

    • 15.12.2022
     • 15. zadanie

      Vytvor vianočný stromček aký vidíš na obrázku.
      Nakresli jednu postavu s tvarom zelenej čiarky.
      Potom opečiatkuj túto postavu vhodný počet krát na jednotlivé poschodia stromčeka.
      Pred opečiatkovaním  postavu pootoč.

      Zadanie: scratch.mit.edu

    • 14.12.2022
     • 14. zadanie

      V projekte je pripravené pero a program, ktorým môžeš po stlačení zelenej zástavky kresliť voľnou rukou. 
       
      Doprogramuj paletu farieb, aby si používateľ mohol vybrať farbu stromčeka a tiež ďalšie farby pre kreslenie ozdôb.

      Zadanie: scratch.mit.edu

    • 13.12.2022
     • 13. zadanie

      Vytvor vianočný stromček z paličiek. Zvoľ zelenú farbu pera hrúbky 3.
      Pomocou cyklu nakresli čiary tak, aby sa stromček podobal obrázku.
       Všimni si, že niektoré paličky idú vodorovne, ale niektoré idú šikmo o jeden riadok vyššie
      alebo nižšie.

      Zadanie: scratch.mit.edu

    • 12.12.2022
     • 12.zadanie

      Nakresli jednu postavu s tvarom malého zeleného trojuholníka.
      Potom opečiatkuj túto postavu na jednotlivé poschodia stromčeka.

      Zadanie: scratch.mit.edu

       

    • 11.12.2022
     • 11.zadanie

      Do pozadia scény nakresli zelený vianočný stromček. 
      Naprogramuj, aby sa na stromček umiestnilo veľa bielych guličiek.

      Zadanie: scratch.mit.edu

       

    • 12.12.2022
     • 10. zadanie

      Vytvor program, ktorý umožní kresliť
      vianočný stromček pomocou klikania na
      scénu.

      Zadanie: scratch.mit.edu

    • 9.12.2022
     • 9. zadanie

      Vytvor vianočný stromček z čiar, ktoré spájajú vrchol s jeho spodnou stranou. 

      Zadanie: scratch.mit.edu

       

       

    • 8.12.2022
     • 8. zadanie

      Do pozadia scény navrhni tvar vianočného stromčeka.
      Vytvor postavu s tvarom štvorca.

      Zadanie: scracht.mit.edu

       

       

    • 7.12.2022
     • 7. zadanie

      Vytvor podobný stromček ako vidíš na obrázku. 

      Zadanie: scratch.mit.edu

       

       

       

    • 6.12.2022
     • 6. zadanie

      Do pozadia scény nakresli obrys vianočného stromčeka.

      Naprogramuj, aby sa stromček náhodne vyplnil

      čiarkami.

      Zadanie: scratch.mit.edu

    • 5.12.2022
     • 5. zadanie

      Priprav program, ktorý po štarte nakreslí podobný stromček ako na obrázku.

      Zadanie: scratch.mit.edu

       

       

     • 4. zadanie

      Nakresli stromček z rôzne veľkých zelených guľôčok.

      Zadanie: scratch.mit.edu

       

       

     • 3. zadanie

      Nakresli vianočný stromček zo 7 častí.
      Zadanie :scratch.mit.edu

       

    • 29.11.2022
     • Adventný kalendár 2022 so súťažou Scratch Cup

      Adventný kalendár 2022 so súťažou Scratch Cup

      Ľudia zoskupený okolo súťaže Scratch Cup pripravili pre nás na toto adventné obdobie rôzne úlohy. Je to výzva pre nás vyskúšať si to. Ak máš záujem tak na tejto stránke budem zverejňovať jednotlivé zadania. Tieto zadania nájdeš aj na stránke https://scratch.mit.edu/studios/32439012.

      Tak hor sa do toho. smiley

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
   • +421524283922 Mgr. Miriam Vyparinová - riaditeľka školy Ing. Miroslav Pavlik - zástupca RŠ
   • Plavnica 244, 065 45 Plavnica 065 45 Plavnica Slovakia
   • 37872915
   • 0903 722 332 Bc. Agnesa Mlaková - zástupkyňa RŠ pre MŠ
   • 0948 696 266 - odhlasovanie zo stravy 0901 720 332 - Ľudmila Petríková, vedúca ŠJ
   • 0948305102
   • 052/4283921
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje