• Rozvrh pracovného času školskej špeciálnej pedagogičky

      

     Pracovná doba: 7:00 – 15:00 hod.       

      

     a)  8:00 – 12:35 hod.

     Náplň:  individuálna alebo skupinová špeciálno-pedagogická  práca, terapia a rehabilitácia začlenených žiakov.

     b) 12:35 – 13:05 hod. - OBEDŇAJŠIA PRESTÁVKA

     c) 13:05 – 15:00 hod.

     Náplň:  - konzultácie, odborné poradenské služby a metodická pomoc pedagógom školy,

                   - konzultácie a poradenské služby pre rodičov (zákonných zástupcov),

                   - odborná príprava, vypracovávanie a vyhodnocovanie individuálnych  plánov vzdelávania žiakov, vedenie dokumentácie začlenených žiakov, tvorba individuálnych didaktických pomôcok a pracovných listov.

     Konzultačné hodiny

     Pondelok:      7.00- 15.00    

     Utorok:          7.00-  15.00       

     Streda:           7.00- 15.00   

     Štvrtok:         7.00- 15.00       

     Piatok:           7.00- 15.00       

     Kontakt:    natalia.knapova@gmail.com, prípadne podľa potreby (do 16:00) vo vopred dohodnutom termíne na tel. č. 0948 305 102 (zborovňa).

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
   • +421524283922 Mgr. Miriam Vyparinová - riaditeľka školy Ing. Miroslav Pavlik - zástupca RŠ
   • Plavnica 244, 065 45 Plavnica 065 45 Plavnica Slovakia
   • 37872915
   • 0903 722 332 Bc. Agnesa Mlaková - zástupkyňa RŠ pre MŠ
   • 0948 696 266 - odhlasovanie zo stravy 0901 720 332 - Ľudmila Petríková, vedúca ŠJ
   • 0948305102
   • 052/4283921
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje