• Rarita na našej škole

    •  

     Muži učitelia v našej škole (z roku 2008)

          Keď sa v bežnej reči hovorí o učiteľskom povolaní, môžeme ho bez váhania nazvať aj profesiou. V pedagogických profesiách sa na Slovensku uplatňuje čoraz viac žien. Učiteľské povolanie si vyžaduje vysokú mieru citlivosti, trpezlivosti, ale aj typické ženské vlastnosti – zmysel pre krásu,...

     Deti by však mali mať aj vzory medzi mužmi učiteľmi. Viacej učiteľov mužov ako my majú na stredných školách v severských krajinách. To je ale dané tradíciou ich školských systémov, platmi a podmienkami.

          Muži do školstva patria, rovnováha by mala byť vyvážená úlohou mužov aj žien. Tým, že  deti vidia aj pozitíva aj negatíva, môžu sa s nimi lepšie identifikovať.

     Muži učitelia v našich školách chýbajú. Výnimkou, skôr raritou, je základná škola v Plavnici. V učiteľskom kolektíve je momentálne 16 pedagógov, z toho 8 mužov. A navyše po vyučovaní ešte prichádzajú dvaja hudobníci zo ZUŠ. Byť v kolektíve ôsmich mužov je nielen príjemné, ale veľakrát aj zábavné...

      

     Medzi kolegami som urobila malú anketu. Zadala som 3 otázky:

     1. Prečo ste sa rozhodli pre učiteľstvo?

     2. Čo hovoríte  na fakt, že Vás je v škole pomerne dosť?

     3. Ako sa Vám v kolektíve žien pracuje?

      

     Tu sú odpovede niektorých z nich:

      M. Pavlík 

     1. V roku 1993 som vyskúšal učiteľskú profesiu s tým, že to bude len na jeden rok. Vďaka výbornému kolektívu a zaujímavej práci som v školstve pracoval 10 rokov. Po ročnej pauze, keď som odišiel z môjho predchádzajúceho pôsobiska vo Vyšných Ružbachoch, som nastúpil ako učiteľ v Plavnici a vďaka
     dobrému kolektívu som tu dodnes.

      

     2. Je to jeden z dôvodov, prečo si pochvaľujem dobrý kolektív. Je vyvážený. Nemám rád čisto ženské kolektívy. Často sú vzťahy deformované a vznikajú spory. Je to ako s triedami, kde jasne prevládajú chlapci alebo je tam priveľa dievčat. Zvyčajne sú to problémové triedy.

      

     3.  Tým, že je správny pomer chlapov a žien, sú aj vzťahy "zdravé". Muži si vážia ženy, lebo je ich málo a ženy sú taktiež spokojné. Je to taká harmónia. Pracovať v čisto ženskom kolektíve je pre muža ťažké. U nás to má aj výhody. Naučíte sa štrikovať, variť, ... :). Mal som tú česť.

      

      

     M. Matulík
      
     1. Vždy som chcel, aby moje povolanie bolo aj mojim koníčkom, aby ma práca bavila. Myslím, že učím celkom zaujímavé predmety a dúfam, že záujem je obojstranný. Mám dobrý pocit z toho, že môžem deti niečo naučiť, vysvetliť im zákonitosti prírody, môžme spoznávať krásy Slovenska, ale aj iných miest Zeme. Je tu veľký priestor pre ich samostatnú prácu, môžu sa naučiť vyjadriť vlastný názor k danej problematike, čo určite ocenia neskôr v dospelosti.

      

     2. Škoda, že to nie celoslovenský fenomén. Asi v tom zohráva veľkú úlohu finančné ohodnotenie, keďže prevláda všeobecný názor, že muži sú živitelia rodiny. Školstvo na Slovensku je silne prefeminizované, takže muž-učiteľ je skôr rarita ako pravidlo, predovšetkým na základnej škole. V Plavnici je dobrá chlapská partia nielen na pracovisku, kde treba preukázať odborné predpoklady vo svojich aprobačných predmetoch, ale aj mimo, pri rôznych neformálnych akciách, podujatiach. Myslím, že celkovo plavnický pedagogický kolektív je skupina správnych ľudí na správnom mieste.

      

     3. Mne sa medzi ženami vždy dobre pracovalo. Mam rád ženy so všetkým, čo k nim patrí.

      

     J. Bobuľský

     1. Páčila sa mi práca s mladými ľuďmi už od mladých rokov. Práca s ďeťmi je krásna predovšetkým vtedy, keď človek vidí ako sa menia po stránke výchovnej a rozumovej.

      2. Je to prospešné pre školu, pre žiakov, pre zlepšenie disciplíny. Žiaci majú asi väčší rešpekt pred učiteľmi.

      3. Som veľmi rád, že sme takýto zmiešaný kolektív, pracuje sa mi v ňom veľmi dobre.

      

     Keď som sa opýtala kolegýň, na ich názor – ako sa im pracuje v kolektíve mužov, stretla som sa u všetkých s rovnakou kladnou odpoveďou. Sú veľmi spokojné, niektoré predtým pracovali v kolektíve žien, takže to vedia porovnať a ako vravia,  bolo to ťažké. Kolegyne sa zhodli na tom, že sa u nás veľmi málo klebetí, chlapi radi pomôžu najmä pri práci s počítačom, sú milí a vždy dobre naladení. Cez prestávky si „nahrávajú“ slovíčka a často je o zábavu postarané...

     V školskom roku 2023/2024 máme v kolektíve medzi mužmi: 5 učiteľov, školníka, kňaza a učiteľa ZUŠ.

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
   • +421524283922 Mgr. Miriam Vyparinová - riaditeľka školy Ing. Miroslav Pavlik - zástupca RŠ
   • Plavnica 244, 065 45 Plavnica 065 45 Plavnica Slovakia
   • 37872915
   • 0903 722 332 Bc. Agnesa Mlaková - zástupkyňa RŠ pre MŠ
   • 0948 696 266 - odhlasovanie zo stravy 0901 720 332 - Ľudmila Petríková, vedúca ŠJ
   • 0948305102
   • 052/4283921
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje